Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
9. oldal

"Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
képviselő: Pintér János
A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez. ... >>

Zalaegerszegi Aikido Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 23. III//21.
képviselő: Bogár István
Az Aikido megismertetése és népszerűsítése, edzések és bemutatók révén. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Zalaegerszegi Általános és Érsebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Vattai Péter
A Zalaegerszegi Kórház Általános és Érsebészeti Osztály dolgozói szakmai továbbképzésének elősegítése, kongresszusok szervezése, továbbképző rendezvények tartása, kísérletes és tudományos tevékenység feltételeinek megteremtése, ill. finanszírozása. Az osztály betegellátó tevékenységének minőségi javítása, eszköz és műszerparkjának fejlesztése. ... >>

Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás út 1/a.
képviselő: Käsz Ferenc
Tagjainak egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása, terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése, közös edzése, kirándulások edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe, az életmódból eredő, az életkori és egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése, utókezelése, tevékenységükön keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet- és természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Zalaegerszegi Atlétikai Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum, Vágóhíd út
képviselő: Tóth Zoltán
A rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Céljai elérése érdekében korlátozottan gazdasági tevékenységet is folytat. A jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Zalaegerszegi Autósport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 11.
képviselő: Répási Róbert
Az egyesület versenyzőinek versenyeztetése és feltételeinek előteremtése, utánpótlás keresés és ehhez kapcsolódó igények felkeltése. ... >>

Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16
képviselő: Gáspár László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; a fenti igények felkeltése; tagjainak egészséges életmódra nevelése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16. fsz./3.
képviselő: Soltész János
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zalaegerszegi Box Klub Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Esze T. út 49.
képviselő: Füzesi József
Tagjai testedzésének és felüdülésének biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak egészséges életmódra nevelése, szabadidős sport, tömegsport támogatása, a tagok társadalmi öntevékenységének és a közösségi élet kibontakoztatása, a versenysportban való eredményes részvétel biztosítása, sportrendezvények szervezése, rendezése, illetve meghívás alapján ilyen rendezvényeken való részvétel. ... >>

Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Várkör u út 4.
képviselő: Norsics Ferenc
Tagjainak társadalmi, gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekvédelme és érdekképviselete. Ennek érdekében kiemelt figyelmet szentel a munkahelyi biztonság megteremtésének, a munkavállalói jogok biztosításának, a dolgozó élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőinek. Különös tekintettel az Alkotmány ? a fegyveres szervek hivatásos állománya tagjainak szolgálati viszonyáról szóló ? 1996. évi XLIII. tv. 27. § /2/ bekezdésben foglaltaknak, és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, a tagok szociális és létbiztonságát szolgálati munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri, szükség esetén annak biztosítására, illetve annak javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. ... >>

Zalaegerszegi Dámajáték Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 15. X//66.
képviselő: Penkalo Viktor
A dámajáték mint szellemi sport, szabadidős tevékenység népszerűsítése Zalaegerszeg területén. ... >>

Zalaegerszegi Diabetes Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. III./331.
képviselő: Szalai Gáborné ... >>

Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítványa

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24
képviselő: Vizváriné Nagy Katalin
A lakosság figyelmének felhívása az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők jelentőségére, a különböző megbetegedések korai felismerésének lehetőségére, a megelőzés módjaira. ... >>

Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23.
képviselő: Zsigmond Edit
A zalaegerszegi felsőoktatás, valamint tudományos kutatómunka támogatása. Felsőfokú oktatás, továbbképzések szervezése. Céljának tekinti a megfelelő szakemberképzés, az egészségügy területén az egészségmegőrző, prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozásának, kivitelezésének és szervezésének, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés támogatását. ... >>

Zalaegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelő Squash Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 17 a mz/1.
képviselő: Balázs Erik
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; egészséges életmódra nevelés; a squash sportág népszerűsítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; országos és nemzetközi szintű egyéni squash versenyzők kinevelése, felkészítése, versenyeztetése (A-B-C-D kategóriás országos versenyek, körversenyek, utánpótlás versenyek, Diákolimpia); országos szintű squash csapatok (felnőtt férfi és női, valamint utánpótlás) felkészítése, edzése, versenyeztetése, versenyek szervezése (országos csapatbajnokság, Magya Kupa, Dél- és Nyugat-Dunántúli Városok Közötti Squash bajnokság, amatőr csapatok közötti versenyek); versenyek szervezése, lebonyolítása (országos, körzeti, városi, amatőr, ranglistás); hobbi játékosok részére versenyek szervezése, lebonyolítása, edzéslehetőség biztosítása. ... >>

Zalaegerszegi Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 1.
képviselő: Dr. Jáni János
A zalaegerszegi egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az azt célzó alkotások szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Zalaegerszegi Ferences Kolping Család Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 66.
képviselő: Wéber Antal ... >>

Zalaegerszegi Ferences Templom és Kolostorért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 1
képviselő: Dr. Máhr Károly
Kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejleztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzerű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A zalaegerszegi ferences templom és rendház és a hozzá tartozó közösségi épületek építéséhez, felújításához, fenntartásához, valamint a ferences templom és rendház részére új berendezési tárgyak és a működéshez szükséges eszközös javításához, felújításához, beszerzéséhez támogatást nyújtson. Ezenkívül a templom és rendház külső és belső környzetének gondozását támogassa. ... >>

Zalaegerszegi Fiatal Üzletemberek Szervezete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 69. fsz./1.
képviselő: Andor László
Az állampolgári felelősségtudat fejlesztése és annak elfogadása, a vezetői képességek belső továbbképző programokon személyes részvétellel történő fejlesztése, aktív részvétel az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló tervezésben és végrehajtásban, a gazdasági fejlődés előmozdítása, a világ népei közötti megértés, jóakarat és együttműködés előmozdítása. ... >>

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/ A.
képviselő: Kosár Lajos
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét, tagjai részére tanfolyamokat szervez. Hagyományteremtő, hagyományápoló és egyéb diákrrendezvények (gólyabál, gólyatábor, egyéb főiskolás rendezvények) szervezése és támogatása. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport, szabadidős, kulturális tevékenységéhez. ... >>

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Diák Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
képviselő: Horváth Tibor
Az iskola oktatási, nevelési céljainak minél színvonalasabb megvalósítása érdekében tenni kívánók összefogása, az intézmény színvonalas működéséhez szükséges feltételrendszer javítása. Tudományos, kutató, nevelő, oktató, készségfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökség megőrző, gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását elősegítő és sport tevékenységet fejt ki. ... >>

Zalaegerszegi Gyermekek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 13.
képviselő: Dr. Gárdos László
Az alapítvány egészségügyi ismeretek átadását tervezi a lakosság felé. A betegségek részletes bemutatása, a megelőzés módjainak és a kezelés lehetőségeinek megtárgyalása az emberek számára lehetővé teszi a betegségek elkerülését és a hatékonyabb gyógyulást. A folyamatos egészségnevelést visszatérő előadássorozattal, magasan képzett előadókkal dolgozva kívánja az alapítvány elérni. Az egészséges életmód megismertetése, elfogadtatása, az egészségtudat magasabb szintre fejlesztése. A foglalkozásokba hátrányos helyzetű családok bevonása. Cél, hogy kevesebb legyen a gyógyszerhasználat, csökkenjenek az indokolatlan vizsgálatok, helyette a betegek megtanulják a terápia pontos betartását. Az egészségügyi szolgáltatásból a Zalaegerszeg és környékén élő bármelyik állampolgár megkülönböztetés nélkül részesülhet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Mrakovics Miklósné
Tagjai érdekképviselete és védelme. Szakmai továbbképzések, előadások tervezése, szervezése. A kisgazdasági kertészeti tevékenység segítése, a természetes környezet megóvása. Működésével elősegítse a Zalai kertbarát mozgalom népi, nemzeti, kulturális örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését, továbbvitelét, bővítését és fejlesztését. ... >>

Zalaegerszegi Hastánc Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 25. IV//32.
képviselő: Nemesházi Bernadett
Az orientális tánckultúra megismertetése, minél szélesebb körben történő népszerűsítése. Kortól és testalkattól függetlenül minden nő számára elsajátítható mozgásforma biztosítása, mely gyakorlásával kiváló közérzetjavító és egészségmegőrző hatás érhető el. A tánc segítségével a nőies önkifejezés felszínre hozása. Célja továbbá egy női közösség létrehozása, amely számára az egyesület szabadidős és kulturális programokat biztosít és szervez. ... >>

Zalaegerszegi Honvédklub

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 18.
képviselő: Gondos Ferenc
Közéleti szerepvállalással a honvédelem ügye iránti elkötelezettség szinten tartása. A honvédelmi értékközvetítés a társadalom, a polgári szféra, kiemelten a fiatal nemzedék számára. ... >>

Zalaegerszegi Horgászegyesület Zalaegerszeg

()

8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 45.
képviselő: Kiss János ... >>

Zalaegerszegi Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 15-17.
képviselő: Dr. .Buza Beáta
A város idegenforgalmi értékei iránt a figyelem felkeltése, Zalaegerszeg turisztikai célponttá válásának elősegítése, idegenforgalmi arculatának kialakítása. ... >>

Zalaegerszegi Judo Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró út 4.
képviselő: Varga Zoltán
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. EGészségmegőrzés, betegségmegelőzős, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Zalaegerszegi Kardiológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Lupkovics Géza
A Zala Megyei Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) Kardiológiai Osztályán a szakmai színvonal folyamatos javítása, a betegellátás nívójának emelése az alapítvány tevékenységének felhasználásával. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Zalaegerszegi Kék Vonal Ifjúságsegítő Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 1. VII/95
képviselő: Zaleczky Elza
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és a fiatalok egészségének megőrzésére, lélekvédelem, az egyéni és társadalmi destrukciók megelőzése. ... >>

Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 29. 1//3.
képviselő: Horváth Szabolcs
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytat. ... >>

Zalaegerszegi Kosárlabda Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy K. 1662.
képviselő: Rózsás Gábor, Turkoly Milán
Részvállalás a zalaegerszegi diákság sportolási lehetőségeiben, férfi, illetve női csapat létrehozása kosárlabda sportágban. Kosárlabda bajnokságban való részvétel (városi, megyei, Magyar Kupa, NB II, stb.), sportrendezvények szervezése, utánpótlás nevelés. ... >>

Zalaegerszegi Különleges Mentők Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Építők útja 1. IV//15.
képviselő: Jánoki Lajos
Az egyesület önkormányzati elven, esetenként nemzetközi szinten működő katasztrófa megelőző elhárító és felszámoló, az élő és élettelen környezeti értéket védő és ezen a területen szakmai segítségnyújtó társadalmi szervezet. ... >>

"Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Gerócs György, Sziráki István
Az iskola fejlesztésének, bővítésének és folyamatos működésének támogatása, az iskolához kapcsolódó szabadidős és sport tevékenységek támogatása. ... >>

Zalaegerszegi Művészeti Tanács

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 9.
képviselő: Szabolcs Péter
Összefogja és segíti a város egyéni alkotóművészeinek, művészeti intézményeinek és művészeti közösségeinek tevékenységét. ... >>

Zalaegerszegi Orosz Nyelv Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21
képviselő: Horváth István
Az orosz nyelv ápolása, az orosz kulturális hagyományok megőrzése. Az egyesület céljának tekinti továbbá a finnugor hagyományok ápolását, a finnugor népszokások felelevenítését. Céljai közé tartozik az orosz konyha ízvilágának minél szélesebb közönséggel történő megismertetése, továbbá az orosz kulturális értékekről történő ismeretterjesztés. Céljának tekinti Zalaegerszeg testvérvárosával Szurguttal, valamint az Orosz Kulturális Központtal történő kapcsolatfelvételt, velük együttműködés kialakítását. A szabadidő tartalmas eltöltése érdekében céljának tekinti a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítását, ilyen igények felkeltését, a sportoláslehetőségének biztosítását, továbbá a jelentkező sportigények felkarolását, segítését. ... >>

Zalaegerszegi Parkinson Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 22.
képviselő: Tolvaj Márta
A Parkinson szindromás betegek életminőségének javítása, és gondozásuk elősegítése. ... >>

Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E út 50-54 I/1
képviselő: Donáczy Dezső
A bűn- és balesetmegelőzés, a közbiztonság és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő tagszervezetek működésének összehangolása és támogatása. E szervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása, a cél elérése érdekében szükséges tevékenység módszereire ajánlások elkészítése, azok alkalmazásának elősegítése. A tagegyesületek érdekeinek képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztásaság alkotmányos rendjének megfelelően. ... >>

Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Dolgozói Részvénytulajdonosi Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 8.
képviselő: Aranyné dr. Dormán Zsuzsanna ... >>

Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, EGerszeghegyi út 11/ A
képviselő: Molnár Tamás, Takács Gábor, Zóka Gábor
A Shotokan karate tradícióinak megőrzése, hagyományok ápolása, ennek révén minél több fiatalt megnyerni és meggyőzni a karate tanulására, rávezetni őket az egészséges és helyes életmódra. A tagok személyiségjegyeinek és a jellem formálása, testi képességek fejlesztése, akaraterő, összpontosító képesség, kitartás, önfegyelem fokozása. Részt venni edzőtáborokon és versenyeken, ezek megszervezése a város megfelelő szintű képviseletével. Tehetségek felkutatása és segítésük, versenyeztetésük. Kapcsolatok fenntartása országos és más, helyi karate egyesületekkel. Új tagok, támogatók és szponzorok felkutatása az egyesület működési feltételeinek biztosításához és javításához. ... >>

Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2/ A.
képviselő: Dr. Kőrössy Mária
Zeneművészeti alkotó munkára szerveződött csoport vagy személyek szervezeti, szakmai összefogása és a zenei élet erkölcsi és anyagi érdekeinek védelme. Segíti és támogatja az új értéket teremtő, a múlt maradandó és haladó hagyományait ápoló, feltáró és felújító törekvéseket és produkciókat. Elősegíti és pártolja olyan közösség létrehozását, amely közelebb hozza egymáshoz az alkotókat, az előadóművészeket és a közönséget. ... >>

Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 59.
képviselő: Dr. Zörényi István
A zalaegerszegi szív- és érrendszeri betegek önkéntes szervezeti tömörülése. ... >>

Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki F. út 2. III/15
képviselő: Fehér Ferenc, Vajda László
A tájfutás sportágban tevékenykedve részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Zalaegerszegi Tálentum Tenisz Egylet

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Posta út 33
képviselő: Sebestyén István
A tenisz sportág népszerűsítése, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása, a tehetséges versenyzők (csapatok) támogatása, nevelése. Tanfolyamok szervezésével a teniszezők táborának szélesítése, főleg a gyermek korosztályban, utánpótlás nevelés. Biztosítani a tagsági teniszezők kulturált testedzését, sportolását. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. Elősegíteni a teniszbarátok klubszintű tevékenységét, szórakozását. ... >>

Zalaegerszegi Távközlési Centrum Sportegyesülete

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zala utca 18.
képviselő: Benk Tibor
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Zalaegerszegi Teke Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Tölgyfa út 3.
képviselő: Takács LÁszló ... >>

Zalaegerszegi Testnevelő Tanárok Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 49-53.
képviselő: Kovács Zsuzsanna ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41