Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
7. oldal

Szakály István Sport Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 8.
képviselő: Józsa Iván
Zalaegerszegi sportegyesületben versenyző, felsőfokú tanintézetbe felvételt nyert kiemelkedő sporteredményt elért sportolók támogatása. ... >>

Szent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Klapka út 1-3.
képviselő: Becze László
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, diáksportkörök működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése, sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Szép Zala Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 16.
képviselő: Takács Pál
A sportvadász tagok vadászati tevékenységének közös gyakorlása, szervezése. ... >>

Színes Egerszegért Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hét vezér út 9.
képviselő: Mészáros László
Zalaegerszeg városának a nyomtatott és elektronikus sajtóban minél színesebb, változatosabb formában történő megjelenésének elősegítése, a város médiában való megítélésének javítása. ... >>

Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.
képviselő: Barta András
A Zalaegerszeg Hevesi Sándor Színház dolgozóinak anyagi és erkölcsi elismerése, a kiemelkedő művészi teljesítmények díjazása, tehetségek támogatása, ösztöndíjak kitűzése és a színházművészettel kapcsolatos egyéb tevékenységek támogatása. ... >>

Szociális Védőháló Alapítvány

(oktatási)

Zalaegerszeg, Kossuth u. 7.
képviselő: Jánosházi István
Az alapítók valamint az alapítványhoz csatlakozó magánszemélyek, a vállalattól nyugdíjba vonult, illete munkanélkülivé vált dolgozók önsegélyező támogatása, szociális segélyezési üdültetési, gyermekvédelmi képzés és átképzési feladatok ellátása, ... >>

"Szövetkezetünk a Nyugdíjasokért" Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 17.
képviselő: Biczó Béla
A Zalaegerszeg és Vidéke ÁFÉSZ nyugállományba vonult, szociálisan rászoruló munkatársainak, valamint rossz anyagi körülmények között élő szövetkezeti tagjainak támogatása. ... >>

"Szövetség Zalaegerszegért" Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Garamvölgyi György
A zalaegerszegi és környékbeli polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalaegerszegi és környékbeli fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

Szövetség Zaláért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Kiss Bódog Zoltán
A zala megyei polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalai fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

TALIZMÁN Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.
képviselő: Donáczy Dezső, Szökrönyös Zoltán
Támogatást nyújtani minden évben az otthonból elbocsátott növendékek számára, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba és életkezdéshez elegendő anyagiakkal rendelkezzenek. Támogatást nyújtani az intézmény pedagógusainak szakmai műveltségük elmélyítéséhez. ... >>

Tánccal Egymásért és a Városért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor 18.
képviselő: Dr. Horváth Tihamér
A modern társastánc művelésének, oktatásának a fenntartása, annak népszerűsítése, a Helikon Táncklub működésének biztosítása. ... >>

Tandem Team Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M. út 3. I/1.
képviselő: Hegyháti Zoltán
Az egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a magyar ejtőernyős sport, illetve az ejtőernyősök támogatását tekinti céljának alapvetően az ejtőernyős sportnak a hazai népszerűsítéséért alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít mindazon sportolóknak, akik az ejtőernyőzéssel, mint ezzel a Magyarországon még nagyrészt ismeretlen sportággal meg kívánnak ismerkedni. Ennek keretében az érdeklődők számára tanácsadást nyújt, továbbá bemutató képzést tart, a témával kapcsolatos előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége (60022)

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Nagy Árpádné, Horváth Miklós
A szövetségben tömörülő civil szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése, érdekképviselete. A magyar nemzeti értékek ápolása és átörökítése, a társadalom fejlődésének sokoldalú szolgálata. ... >>

Társulás a Zalai Fiatalok és Gyermekek Jövőjéért

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 29.
képviselő: Szabó Katalin
A helyi és országos közéletben való részvétel, tagjai politikai nézetének, akaratának és érdekeinek képviselete. ... >>

Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.
képviselő: Szita Péter
A Büntetésvégrehajtási Intézmény dolgozói és környezetükben élők egészséges életmódra nevelése, sport-, oktatási-, kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

TELE 3 TAXI Érdekképviseleti Szervezet

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Madách út 16.
képviselő: Gombos Vilmos, Lévai Ákos
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánfuvarozó tagok laza szövetségbe fogadása, a lakossági igények kielégítése céljából a tagok munkájának összehangolása, a szervezeten belül érvényes szakmai szabványok betartásának ellenőrzése, a szervezet megalakulását megelőzően, mint a Gábriel Taxi Unió tagjaiként szerzett jó hírnév, a TELE 3 TAXI népszerűsítését megalapozó magatartásformák megőrzése, a szervezet tagjainak érdekvédelme, képviselete. Az egyesület fennmaradása érdekében fizetése kerülő póttagdíj összegének meghatározása és a befizetési határidő megállapítása. ... >>

Területi Rádióklub Zalaegerszeg

()

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
képviselő: Gosztolai Sándor ... >>

Tipegő" Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
képviselő: Tóthné Kocsis Anikó ... >>

Tiszta Forrás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett, Czotter Csabáné, Tokár Rita
Zalaegerszeg ökológiai állapotának javítása, az ökoszemlélet széleskörű terjesztése, Zalaegerszeg épített környezetének védelme, szellemi kulturális kincseinek megőrzése, ápolása. E cél érdekében nyilvános tevékenységet végez, felvállalja képzések, oktatási és kulturális programok, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését, és terjesztését, valamint részt vesz a helyi közéletben. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának nevelése. Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, környezettudatos szemléletük kialakítása. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések. Egészségfejlesztés terén egy általánosabb jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Műveltségi szint emelése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális örökség megóvása. Képző- és iparművészeti alkotások létrehozása, bemutatása. alkotóműhely-, tábor, kiállítási lehetőségek kialakítása. Az egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Torcida Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 31. II//11.
képviselő: Fábián Tamás, Kisunyomi István
Az egyesület tagságának lehetőséget biztosít a rendszeres testmozgásra, sportolásra. Célja ezen kívül az egyesület tagjai által létrehozott csapat, illetve csapatok amatőr bajnokságban való indítása, illetve szerepeltetése, valamint lehetőségeihez mérten ezen bajnokságok szüneteiben a csapat, illetve csapatok különböző tornákon való nevezése. ... >>

Toriki Közhasznú Harcművészeti és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté út 12.
képviselő: Takács Ferenc
A kelet- és belső ázsiai, valamint magyar eredetű, történelmi gyökerekkel rendelkező harcművészetek művelése és a hozzájuk kapcsolódó kulturális értékek megóvása; ismeretterjesztés, a vele összefüggésbe hozható tudományos ? elsősorban történelmi, régészeti ? tevékenység és kutatások támogatása. ... >>

Továbbtanuló Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
képviselő: Laczik Géza
Családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a GE Hungary Zalaegerszegi Alkatrészgyára dolgozói körében. ... >>

TÖRÖTT SZÁRNYÚ PILLANGÓK" Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 6.
képviselő: Kirschner Béla István ... >>

TUNGSRAM Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
képviselő: Zelkó Nándor
A munkavállalók - egyéni és csoportos - érdekeinek képviselete, törvényekkel szavatolt jogi érvényre juttatása. ... >>

Tündérvilág Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit út 13/A
képviselő: Dr. Kovács Orsolya, Molnárné Végh Katalin
Az alapítvány a kisgyermekek családi napközi keretében biztosított napközi ellátását kívánja segíteni. Ennek érdekében családi napközit tart fenn, ahol biztosítja a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos nevelését, felügyeletét, képességfejlesztését. Az alapítvány fő célja a gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a gyermekek és hozzátartozóik, más érdeklődők, végső soron bárki számára. További cél, hogy az alapítvány elősegítse a kisgyermekes anyák újbori munkavállalását azzal, hogy lehetővé teszi számukra gyermekeik szakszerű felügyeletét családiak, nyugodt körülmények között családi napközijében. Az alapítvány célja segítséget nyújtani a családoknak, magánszemélyeknek, jogi személyeknek, és egyéb szervezeteknek egyénre szabott tanácsadással jogi és nevelési területen. ... >>

Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány (apk 60036)

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A.
képviselő: Hoffmann Ödön
A H.N. Adventista Egyházhoz tartozó egyháztagelődök által korábban és korunkban létrehozott szellemi, tárgyi értékek fenntartása, megismertetése, közkinccsé tétele, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az adventista közösséghez való tartozás elősegítése, valamitn az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása és terjesztése. ... >>

United Way Zala Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.
képviselő: Csutoráné dr. Zillich Margit
Elsősorban Zalaegerszeg és környéke - az alapítvány fejlődésének függvényében a térség - állam, illetve önkormányzat áltla le nem fedett - szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi gondjainak, problémáinak feltárása, megelőzése, kezelése és segítése. ... >>

Űrhajós Úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
képviselő: Csiszár Imréné
A 3-6 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. A csoportok játékainak folyamatos feltöltése. A gyerekek készségének, képességének fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlása. Gyermekek egészséges testi fejlődéséhez szükséges tornaeszközök beszerzése. Szakkönyvek, meséskönyvek, külöböző kiadványok vásárlásával az óvodai könyvtár bővítése. Udvari élet. ... >>

Válicka Citerabarátok Egylete

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Botfa út 40.
képviselő: Nagy Sándor
Elsősorban a helyi kulturális örökség megőrzése, népzenei és egyéb népszokások hagyományainak ápolása. A már évek óta működő citerazenekar fenntartásának biztosítása. A fiatalok zenei, népzenei nevelése, műveltségük növelése. Biztosítani kell a gyermekek, fiatalok számára a zenei műveltség megtartását, továbbfejlesztését. Segíteni kell azokat a tanulókat, akik a zenei általános iskolába vagy szakosított zeneiskolába járnak, illetve ott végeznek. Az egyesületen belül mód nyílik olyan citerazenekarban játszani, ahol a szerzett tudást hasznosíthatják, tovább bővíthetik. Ilyen módon nemcsak a hagyományos népzene életben maradását segítik elő, hanem további lehetőséget nyújtanak az igényesebb színvonal megteremtésére. A lakosság részére lehetőség nyújtása az együtt zenélés, éneklés számára. Ösztönzés az érdeklődők számára, hogy megtalálja helyét az egyesület keretei között. Azon hagyományok feltámasztása, amelyek ismét közelebb hozhatják a különböző korú érdeklődőket. ... >>

VÁNDORSÓLYOM (szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséért és a szívbeteg gyermekek támogatásáért) Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 67.
képviselő: Szoó Zoltán
Belföldi üdültetés, nyaraltatás szociálisan hátrányos helyzetű egészséges gyermekek, diákok, ifjúsági csoportok részére. A betegségekkel kapcsolatos tájékoztató jellegű oktatás megszervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ismeret és képesség fejlesztő programok, táborok, előadások szervezése, lebonyolítása. Egészségturisztika, ökoturizmus, természetes életmódra való nevelés. ... >>

Varázslat és Szórakoztatás Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Bíró M. út 15.
képviselő: Csanaki Attila
Szórakoztató, humoros esték szervezése, megrendezése, kulturőális rendezvények lebonyolítása, amatőr művészek szereplésének támogatása, a kulturális szórakozási lehetőségek megteremtése. ... >>

Városi Biliárd és Golf Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 2
képviselő: Győrffy Gyula
A város lakóinak biliárd és golfsport megteremtésének lehetősége mindkét sportágban, hobbi ? amatőr és verseny ? professzionális szinten is. Az egyesület tagjai nemzeti és nemzetközi versenyeken is részt vehetnek. ... >>

VEGA Csillagászati Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 8. I//6.
képviselő: Csizmadia Szilárd
Népszerűsíti a csillagászat és más tudományok csillagászattal kapcsolatos eredményeit. Csillagászati megfigyelőprogramokat szervez. Korszerű távcsöveket és segédeszközöket tervez és készít. Támogatja a csillagászathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését. ... >>

VENATUS Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 6571/12 hrsz.
képviselő: Csuka Miklós József
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

Vesebetegek Zala Megyei Egyesülete Zalaegerszeg

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Disz tér 7.
képviselő: Takács Imre
Összefogja a megyébe élő különböző stárdiumban lévő vesebetegeket. Részt vesz tagjainak egészségnevelésében, elősegíti munkaképességének fejlesztését, illetve munkába állását. Rehabilitációs tevékenység keretében a betegek életminőségének javítása információval, felvilágosítással, orvosi és diétás előadásokkal, szaktanácsadással, szabadidő programok, gyógyfürdőzés, kirándulások, múzeum látogatások, családi túrák szervezésével, közös színházlátogatással. ... >>

Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 52/ a.
képviselő: Ocskó József
Elsősorban az ismeretterjesztés és a közlekedés tisztaságának hathatós védelme, katasztrófa megelőzés, elhárítás. ... >>

"Viruló Kert" Baráti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csendes út 22.
képviselő: Csapó Mária
A régi és meglévő értékek megkeresése, megismerése és ezek alkalmazása a lakosság egészségének megőrzése, rehabilitálása, az egészséges környezet kialakítása és az emberek életminőségének javítása érdekében, összhangban a természet törvényeivel. ... >>

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Cserfa út 15.
képviselő: Csitos Józsefné
A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással és érdekeik képviseletével. A vírusos májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületeken tevékenykedő előadok meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (elsősorban egészségügyi, pszichológiai, dietetikusi, természetgyógyászati, munkaügyi és jogi, stb. szakemberek). Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok saját tapasztalatainak átadására, cseréjére a sikeresebb gyógyuláshoz, középpontba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részletesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Szükség esetén kéri és kezdeményezi állami és társadalmi szervezetek, szervek közreműködését a májbetegek életminőségének javítása érdekében. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, amelyek célja, illetőleg feladatai hasonlóak vagy megegyeznek az egyesület céljával, illetve feladataival. Egészségügyi dolgozók (orvosok, szakdolgozók) részére tudományos előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, lebonyolítása, ezen rendezvényeken résztvevők számára fogadások tartása. ... >>

VITRIN Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 14.
képviselő: Farkas Ferenc
A képző-, iparművészeti és ehhez kapcsolódó szakírói érdekvédelem és érdekképviselet. Ismertesse és népszerűsítse a tagok tevékenységét itthon és külföldön; szakmai információkat gyűjtsön, kezeljen és igény szerint továbbítson tagjai számára, képző- és iparművészeti kérdésekben véleményező és tanácsadó szerepet lásson el, tájékoztatókat, kiállításokat, művésztelepeket szervezzen. ... >>

"Vízitúra Vitorlás Klub" Egyesület

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kishegyi út 3.
képviselő: Venekei Miklós
Tagjaival és más érdeklődőkkel megismertetni a kultúrált szabadidő eltöltése érdekében a hajózás és a vízisportok alapjait, a hazai vizek és a környezet élővilágát, a regenerálódás érdekében vízitúrák szervezése. ... >>

Vorhota-Erzsébethegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 7.
képviselő: Berke György
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok elősegítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Vorhotai Lakóterületi Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 20.
képviselő: Farkas Ottó
Rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Vorhotai Lakóterületi Sport Klub Kny.21664/2003. számon!!!

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u 20.
képviselő: Farkas Ottó, Pais János ... >>

Winterl József Jakab Természettudományi Díj Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Halmi László
A nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés mint közhasznú tevékenység keretében, a kémia és biológia tantárgy segítése a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, a kémia és biológia tantárgyakből legeredményesebb tanulók jutalmazása. ... >>

Y-10 Postagalamb Sport Egyesület Zalaegerszeg

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Árpád út 5.
képviselő: Mónus János
Szakszerű postagalamb tenyésztésének és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése. ... >>

Zala Kulturájáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 30-32.
képviselő: Dr. Ferenczi Csongor, Kanta Judit, Karáth Anita, Nyakas Péter
A DUNA-Tv palettáján a korábbiakban megismert ?Kanapé? című műsor zalai kialakítása és népszerűsítése, ahol az országos hírű művészek mellett helyet kapnának helyi művészek, tehetségek, mintegy a kultúrák összefogásaként. A műsor lehetőséget teremt hírét vinni a zalai ízeknek, lehetőséget teremt az együttműködésre, továbbá a műsort figyelemmel kísérő nézők tartalmas szórakoztatására. A műsorban helyet kapnak a szépirodalom a komoly-, és könnyűzene a jazz jeles képviselői, valamint a társművészetek, mint színészet vagy a képzőművészet alkotóinak bemutatása.

A Zalaegerszegen, illetve megyénkben élő és alkotó művészek, az itt tevékenykedő értelmiségi réteg ifjú és tapasztaltabb képviselőinek bemutatása. A fiatal tehetségek bemutatása, patronálása, illetve nemzedékek és városok kézfogásának prezentálása, részükre bemutatkozó lehetőség biztosítása. ... >>

Zala Megye Labdarúgó Játékvezetéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Kulman Tamás
Tehetséges játékvezetők menedzselése, edzőtáborok, tanfolyamok szervezése és tartása, játékvezetők képzése, ellenőrzése. ... >>

Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kemény József
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és
Kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférájának az odaadó, áldozatkész támogatását.
A ZMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41