Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
6. oldal

OTP Dolgozói Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 17.
képviselő: Kiss Róbert István
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen kigények felkeltése. ... >>

ÖKO Térségfejlesztők Közhasznú Egyesülete

(környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 25 V/40
képviselő: Szabó Zoltán
Vidékfejlesztési feladatok ellátása, koordinálása annak érdekében, hogy a Zalaegerszegi Kistérség (Zala megye) Nyugat-Dunántúli Régió kisebb települései is biztosítani tudják lakosaik számára az élhető környezetet, ezáltal mérsékelhessék a falvak elöregedésének folyamatát. ... >>

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődéséért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 78/ F I//3.
képviselő: Müller Imre
A természet és környezet védelme, elsősorban - de nem kizárólagosan - a zalai régióban. ... >>

Önsegítés-Öngyógyítás Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 9.
képviselő: Bagdi Sándor ... >>

Összefogás Botfáért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Botfai Hűvös Kastély Zalaegerszeg, Várberki út 13.
képviselő: Gecse Péter
Nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének részeként a gyermekek és az ifjúság számára készségek fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős, valamint szaktáborok, különböző rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése. E korosztály helyi érdekeinek feltárása, közvetítése, képviselete, szabadidejük megszervezése oktatási és kulturális programok szervezésében. A Botfa városrészben található Hűvös Kastély infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. Segítséget nyújt és támogatja a Lányok-Asszonyok Klub amatőr művészeti csoportját, a Botfai Citerazenekart és az Őszirózsa Népdalkórust, mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását segítő csoportokat. Ösztönzi a klub, a citerazenekar és a népdalkórus részvételét a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépéseiket más településeken, esetleg külföldön. Támogatja a népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. Szorgalmazza a népzenei rendezvényeken (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok stb.) való részvételt, valamint a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozását, a citerazenekar és a népdalkórus zene- és műsorszolgáltatását, a hangfelvételek készítését, kiadását, egyéb kiadói tevékenységet. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Településrész- és területfejlesztési tevékenységének részeként szakszerű és hatékony településfejlesztés, a városrész szépítésének kezdeményezése. A városrész építészeti, környezeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzése. A városrész lovassport adta lehetőségeinek népszerűsítése. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutak, kirándulások szervezése az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. A lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Botfa városrész környezeti értékeinek védelme, megőrzése és feltárása, más közösségekkel való megismertetése. Környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos előadások, rendezvények, ismertetők szervezése. Környezettudatos életmódra való nevelés elősegítése, a településrész szebbé tétele. ... >>

Összefogás Landorhegyért EGyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 53. III//23.
képviselő: Buktáné Hetesi Magdolna
Ellátja Zalaegerszeg város landorhegyi városrészének képviseletét a civil szerveződés alapján. A terület értékeinek, hagyományainak, kulturális emlékeinek megőrzése, óvása, komfortosabbá tétele. A landorhegyi lakosok érdekeinek képviselete. A lakótelepen kulturális, ifjúsági, sport rendezvények szervezése. ... >>

"Összefogás" Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 102.
képviselő: Kaszás Istvánné
Ellátja a peremkerület kulturális célú feladatait. Közreműködik a helyi településen élő lakosság kulturális igényeinek kielégítésében. ... >>

"Őszirózsa" Nyugdíjas Pedagógusokat Támogató Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12-14.
képviselő: Bényi Zoltán
A nehéz anyagi körülmények között élő zalaegerszegi nyugdíjas óvónők, tanítók, tanárok szociális helyzetének segítése, évi egyszeri (karácsony előtti) segélyezése.Rendkívüli segélyezés súlyos rászorultság esetén. A városi nyugdíjas pedagógus klub szervezett porgramjainak anyagi támogatása. ... >>

Pais Dezső Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Pais D. u. 2.
képviselő: Kádár Gábor, Stankovicsné Soós Mária ... >>

Pannon Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fészek út 4
képviselő: Gyutai Csaba
A nyugat-dunántúli térség ipari és gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének javításán, a gazdasági szereplők közötti tudás- és információ megosztás intenzitásának fejlesztésén és a hálózati együttműködések erősítésén keresztül. ... >>

Pannon Írók Társasága

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Péntek Imre
A Zala megyében élő és alkotó vagy a megyéhez más módon kötődő egyesületi rendes tagok műveinek, munkásságának ismertetése, népszerűsítése, köteteinek szükség és lehetőség szerinti kiadása, illetve kiadásának elősegítése. ... >>

"Pannon Jogászok" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
képviselő: Dr. Koczka Csaba
A Pannon térség jogászai több évtizedes hagyományos szakmai és kulturális kapcsolatának ápolása, fejlesztése. ... >>

Pannon Kutatás-Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek út 7.
képviselő: Ászity Sándor
A magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési kutatások, fejlesztések támogatása. ... >>

Páterdombi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Radnóti M. u. 1.
képviselő: Gyarmati Mária Magdolna
Az óvodás gyermekek fejlődéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi eszközök megteremtése; az egészséges életmódra és mozgásra neveléshez szükséges eszközök biztosítása; a gyermekek egészségének védelme, edzettségük, állóképességük fokozása; a testi neveléshez szükséges berendezések, eszközök folyamatos ... >>

Péntek Esti Randevú Szabadidő Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 21.
képviselő: Varga Andor ... >>

PEREGRINUS Harcművészeti Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 40.
képviselő: Farkas Norbert
A karete népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. A karate oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. A karate színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése, különösen a fiatalok és az ifjúság körében. Együttműködés a Magyar Karate Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi karate szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Petőfi Sándor Általános Iskola "Kincskereső" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21.
képviselő: Horváth Judit
Az iskola haladó hagyományainak feltárása, megőrzése és menedzselése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a szünidei táborozásoknak a megszervezése, a rászoruló gyermekek üdültetésének anyagi támogatása, az iskola szakmai munkájának emelése, esetleges alapítványi osztályok indítáas. Az alapítvány támogatja az iskolában dolgozó szakmai újításokban résztvevő nevelőket és munkacsoportokat. Ösztöndíjban részesítheti a nevelőket, támogatja a szociálisan rászoruló tanulókat. ... >>

Platán" Bérkilövő Vadásztársaság

()

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. I/1.
képviselő: Major Mihály ... >>

Polgári Lövész Egylet

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
képviselő: Góra Balázs, Nagy György ... >>

Pózváért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 96.
képviselő: Tóth László
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a zalaegerszegi ingatlan-nyilvántartásban 6091/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Zalaegerszeg, Pózva u. 96. szám alatt található épület közösségi házzá történő alakítása, egy helyiségének istentisztelet tartására történő kialakítása, az épület folyamatos karbantartása és kezelése. Elsősorban a városrész lakói tekintetében a közösségi élet fejlesztése, kulturális és egyéb programok szervezése, szükség szerint pénzzel, vagy természetbeni juttatott adománnyal segítse a városrész lakosait. Az alapítvány megszervezi és végzi a városrészhez kapcsolódó kommunális feladatok megoldását. ... >>

Pózvai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 102
képviselő: Zsálek Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és balesetmegelőzés, környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. ... >>

PRO SCOLA Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Déryné út 1
képviselő: Braun Tünde
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Az ÉV TANÁRA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Az ÉV DIÁKJA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Alapítványi források bővítésében végzett tevékenység. ... >>

Reflex Síinpad Zalaegerszeg

(intézményi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Merő Béla
Kísérletezés, a színházi kifejezés új útjainak keresése, megyei színjátszó műhely létrehozása, a kistelepülések színházi ellátása, díszlet, jelmezgyártás, műsorszervezés, színházhoz kapcsolódó kiadványozási tevékenység. ... >>

Reflex Színpad" a Művészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11
képviselő: Merő Béla
A Reflex Színpad működésének segítése, tagjainak erkölcsi és anyagi elismerése a Zala Megyei Színjátszó csoportjának és szólistáinak terület szakmai képzési formáinak támogatása, létrehozott produkciók tájolásával a megye településeinek színházi ellátása, fiatal magyar művészek támogatása, ösztöndíjazása, országos és nemzetközi művészeti továbbképzések rendezése, támogatása, kiemelten az amatőr színjátszás támogatása, művészeti szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Református Értékeket Megőrző Alapítvány"

()

8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 2.
képviselő: Török Zoltán ... >>

Régió Akadémia Oktatásfejlesztési Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Tóth Emil
A gazdaság növekedését szolgáló szakmai műveltség folyamatos fejlesztése, az oktatásban résztvevők anyagi támogatása. ... >>

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Nagyné Varga Ilona
A regionális forrásközpontok tevékenységének széleskörű megismertetése, együttműködésük, hálózattá szerveződésük elősegítése, közös szakmai feladatok, fejlesztési feladatok megvalósítása. A regionális forrásközpontnak - mint intézménytipusnak a hazai szociálpolitika rendszerébe való beillesztésének elősegítése, s ennek érdekében kapcsolatépítés kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, ineétzményekkel. ... >>

Regionális Technikai és Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
képviselő: Choma Attila, Takács József ... >>

"Remény" Támogatási Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 3.
képviselő: Dr. Temesváry Tibor
A Göcseji úti izraelita temető gondozása, karbantartása. A zsidó vallás hagyományainak ápolása és a rászoruló hittestvérek támogatása. ... >>

"Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Lőrinc barát út 1.
képviselő: Sándor Dénes György
A közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása, amely az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c., pont 15. és 23. alpontjaiban foglaltak szerint közhasznú tevékenység. ... >>

Retro 73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 20
képviselő: Fodor Tamás
Ifjúsági és kulturális programok szervezése. Zalaegerszeg és Kistérsége kulturális és Ifjúsági életében való közreműködés. Ifjúsági szervezetek működésének szakmai támogatása. Tréningek, képzések, szemináriumok, táborok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Road Wanderers Túra Chopper Motoros Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 1. IV//8.
képviselő: Nemes Tibor
A motorkerékpár és a motorkerékpározás népszerűsítése, az ifjúság biztonságos közlekedésre való nevelése, Magyarország tájainak, műemlékeinek megismerése a motorkerékpáros túrázás segíítésével, rendezvények, versenyek megszervezése és rendezése, az azokon való részvétel, kapcsolattartás külföldi motoros klubokkal, motorkerékpár kiállítás és motoros találkozó szervezése és rendezése, kulturális rendezvények szervezése és tartása. ... >>

ROM PO NÉVO DROM

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Patkó út 67.
képviselő: Solymosi Sándor
A roma hagyományőrzés, nyelvi kultúra megőrzése és a roma képzőművészek, alkotók, a zenekultúra támogatása. ... >>

Roma Nagycsaládos Országos Üdültetési Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Holub J. út 13.
képviselő: Farkas István, Szőke Zsuzsanna
Városokból, falvakból üdültetésben részesíteni azokat a romákat, akik még életükben nem voltak üdülni. ... >>

Roma Összefogás Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 14.
képviselő: Dömötör Csaba
A cigányság társadalmi beilleszkedésének elősegítése, kulturális hagyományainak megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek támogatása. A cigány kultúra, a néphagyományok ápolása, kulturális, művészeti programok szervezése. A szövetség céljai elérése érdekében politikai tevékenységet folytat. ... >>

Rozsnyói Sándor Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u út 30.
képviselő: Szikszay György
A Zrínyi Miklós Gimnázium sportmunkában kiemelkedő eredményt elért tanítványainak elismerése, a tanulók ösztönzése az országos középiskolai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplésre. Az ifjúság egészségmegőrzése, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a rendszeres testmozgás, valamint a sport megkedveltetése. ... >>

Ságodért Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 94/A.
képviselő: Konrád László ... >>

Ságodi Lakóterületi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg-Ságod, Ságodi út 73/A.
képviselő: Horváth József
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Ságváris, Kölcseys Öregdiákok Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53
képviselő: Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin
A Kölcsey Ferenc (korábbi nevén Ságvári Endre) Gimnázium és az egykori diákok szervezett keretek közötti kapcsolatának fenntartása. ... >>

Salla Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2.
képviselő: Dr. Kostyál László
A Zala megyében lévő múzeumok szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozóik szakmai felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja továbbá tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi kutatások és ezekkel kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Sendo-ryu Karate Do Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5. III/14.
képviselő: Dr. Czégeni Árpád Attila
A Sendo-ryu Karate Do stílus bevezetése és meghonosítása Zalaegerszegen. A stílus magyar fordítása a kezdeményezés útja, lényege a kezdeményezés átvétele támadásban és védekezésben. Rendszeres edzéseken keresztül tudatosítani az ifjúságban, hogy bármilyen fizikai vagy szellemi akadály legyőzése csak akarat és kitartás kérdése. Egy olyan stílus oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Edzett egészséges ifjúság nevelése, amelynek kiegyensúlyozottságát a szellemi és fizikai felkészítás egyensúlya biztosítja. Világszinten az első magyar származás nagymester által alapított karate stílus, amelyet a nemzetközi és világ Karate Szövetség elismer és hivatalosan elfogad. Magyarországon a tevékenység bővítése és a társadalmi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Sendo-ryu Karate Do alapelveinek és célkitűzéseinek megvalósáíta: fegyelem, tisztelet, őszinteség, kitartás, önurarlom, akarat. ... >>

"Sérült Embertársainkért" Egyesület

(kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 78.
képviselő: Dr. Bolláné Zsuppányi Valéria, Horváth Erzsébet, Varga Zoltánné
Zalaegerszeg város és vonzáskörzete területén fogyatékkal élő magyar felnőtt, fiatalkorú és kiskorú állampolgárok támogatása, alapvetően a szociális, egészségmegőrzés, kulturális céllal. ... >>

"SIKER-T" Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
képviselő: Vas Gyula ... >>

Sólyom Íjász Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Ciklámen út 12/ C. T//10.
képviselő: Füle Tamás
Az íjász sportág népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Speed Kötélugró Klub

()

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 14/A. IV/7.
képviselő: Kovács Zsuzsanna ... >>

STUDIUM Színház Alkotóközössége

(intézményi,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
képviselő: Kocsis Eszter
Összefogja az amatőr színházi munkát végző, a művészeti ismeretek átadását és közművelődési feladatok végzését vállaló fiatalokat, értelmiségieket, szakembereket, akik személyes ügyüknek érzik az amatőr művészeti mozgalom ápolását, a városban élő emberek művelődési lehetőségeinek folyamatos biztosítását, növelését. ... >>

Sukár Trájó (Szép Életért) Zalaegerszeg és Vidéke Romák Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/ A I//2.
képviselő: Farkas Anikó
A cigányság egyéni és csoportos érdekeinek védelme. A foglalkoztatást elősegítő képzések megszervezése. Foglalkoztatás, munkalehetőségel megteremtése. A közéletben való részvételt meggalapozó előadások megszerzése. A beilleszkedést elősegítő ismeretek oktatása. Figyelemmel kíséri a kisebbségi jogok érvényesülését. Tanácsadás - akár jogi téren is - az arra rászoruló személyek részére. ... >>

Szabad pART Művészeti Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Halom út 1
képviselő: László Edina
A háromművészeti műfaj - zene, irodalom, képzőművészet megjelenítése a közéletben. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nemzetközi kultúrkapcsolatok ápolása, nevelés, ismeretterjesztés. A zalai kultúrértékek felfedezése és megőrzése. Fiatal, elsősorban zalai alkotók támogatása. ... >>

Szabadidős Közösségtámogató Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Srágli Lajos
Zala Megyében az egyesület és egyéb közösségi szabadidős kezdeményezések támogatása, felkarolása, a közösségek kapcsolatépítésének, kommunikációjának elősegítése és anyagi támogatása. A különböző közösségi kezdeményezéseket összefogó, koordináló szerveződések, szövetségek munkájának tartós segítése, . A különféle közösségi kezdeményezések eredményeinek, tapasztalatainak népszerűsítése és közreadása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41