Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
5. oldal

Landorhegy Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Szeder-Kummer Mária
A Zalaegerszegi Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központban, ill. az általa szervezett programokat és tevékenységeket, a gyermek, az ifjúsági, valamint az idős korosztály számára szervezett kulturális-művészeti rendezvényeket, klubokat, az amatőr művészeti együttesek, közösségek munkáját, bemutatóit, a nép hagyományok ápolását és jelenbe építését, a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális terveket, projekteket, az egészséges életmód megteremtésére irányuló törekvéseket, a lakosság mindennapi, közhasznú információkkal való ellátását, a népfőiskolai, felnőttoktatási és egyéb oktatási tevékenységet. ... >>

Landorhegyi Lakótelepi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 26570 hrsz
képviselő: Balatoni Beáta
A rendszeres sportolás (versenyzés) , testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontatkoztatása. ... >>

Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. I//9.
képviselő: Jelenics Ferenc, Németh Sándor
Zalaegerszegen és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

LAUF-B TEKE-KLUB Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 87.
képviselő: Borsos József, Csarankó László, Légrádi Ferenc, Zsidó János
Elsősorban a teke sport, de más sportcélú és szabadidős tevékenység támogatását tekinti alapvető céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a teke sport és egyéb szabadidős tevékenység fejlesztésében, az edzések, versenyek és szabadidős rendezvények megszervezésében, ilyen tartalmú és célú programok lebonyolításában. ... >>

LaZa Közművelődési és Mentálhigiénés Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 45.
képviselő: Németh Tamás ... >>

Légi-Ó Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Hatházi út 1.
képviselő: Ész Attila
A sportolási lehetőség biztosítása az ejtőernyős sport iránt érdkelődőknek, részvétel különböző sportrendezvényeken, sportrendezvények és bemutatók önálló szervezése, az ejtőernyős sport népszerűsítése, ejtőernyős képzés és továbbképzés, szakmai érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

"Légzőszervi Beteg Gyermekekért" Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
képviselő: Dr. Kopeczky Ildikó
A légzőszervi beteg gyermekek kezelése és gondozása, részükre szabadidő szervezett felhasználása a gyógyulásuk érdekében, megfelelő életvitel kialakításának elősegítése és üdültetés. ... >>

Lélek Imre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Horváth Katalin, Némethné Deák Gyöngyi
Önálló diagnosztikus centrum felállítása és működtetése. Az alapítvány az átalakuló alapellátá diagnosztikus hátterét kívánja biztosítani. A meglévő szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan új szűrővizsgálati rendszereket kíván bevezetni. Az orvos- és asszisztensképzés előmozdítása a radiológia és a képalkotó diagnosztika területén." ... >>

LIONS CLUB Zalaegerszeg-Göcsej

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 6.
képviselő: Dr. Szabóné dr. Kakas Irén
Tagok összefogása az emberisesség eszmei és gyakorlati megvalósítására, a humanitáriusság és kreatív tevékenység határokhoz nem kötött gyakorlására. ... >>

Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/B III/2.
képviselő: Kóborné Csákvári Márta, Tulit Pálma
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összehangolása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel: szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán, érdekvédelmüket kialakítani, felmerülő gondjaikat összegyűjteni és továbbítani a kormányzati szervek felé. ... >>

Lovas Gyermeksport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/a. II/2
képviselő: Pálfiné Galamb Klára
Elősegítse a gyermekek sportolási lehetőségét, különös tekintettel a lovaglás és ezen belül a lovassport adta lehetőségekre. Elsősorban a mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű gyermekek számára kíván sportolási, illetve szabadidős elfoglaltságot nyújtani. Az alapítvány a mozgáskorlátozott gyermekek vonatkozásában külön mozgásfejlesztő- és koordináló programok keretében kíván egészségügyi szempontból fejlődést, illetve gyógyulást biztosítani vagy azt elősegíteni. ... >>

"Magiszter" Nyugat-dunántúli Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 58. II//7.
képviselő: Miklós András
A Nyugat-dunántúli régióban, a tevékenységi körökben megjelölt területek, valamint a diszkriminációs területek (a nemi, a faji vagy etnikai származáson, a valláson vagy meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron, vagy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés) az esélyegyenlőség és ezen belül a szemléletváltás előmozdítása, a kommunikációs lehetőségek jobb és hatékonyabb kihasználása. ... >>

Magyar Agrár-Környezetvédelmi Társulás

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 9/ A.
képviselő: Petőházi Attila
A mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységet folytatók (továbbiakban Gazdálkodók) környezettudatosságának erősítése;
Elősegíteni a ?Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? alkalmazásának minél szélesebb körű elterjedését.
A gazdálkodók és a helyi lakosság közötti kommunikáció elősegítése az esetleges környezeti problémák hatékony megoldása érdekében;
A környezettudatos gazdálkodás módszereinek és technikájának bevezetése és továbbfejlesztése, különösen a MAKT tagjainál;
Oktatás, továbbképzések szervezése a Gazdálkodók környezeti kultúrájának fejlesztése, valamint a környezet- és természetvédelemmel, valamint vízgazdálkodással kapcsolatos információk szélesebb körű megismertetése céljából;
A gazdasági környezet befolyásolása az agrár-környezetvédelem szerepének hangsúlyozása érdekében;
Hozzásegíteni a Gazdálkodókat a működésük folytatásához szükséges környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási jogszabályi ismeretek megszerzéséhez;
Lehetőségek kutatása a Gazdálkodók költségeinek csökkentésére, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása területén.
A környezetkímélő gazdálkodási módszereket alkalmazók piaci pozíciójának megerősítése, és jó hírük növelése.
Segíteni a Gazdálkodókat a hazai és külföldi pénzforrások, támogatások felkutatásában;
A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás. ... >>

Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete

()

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 1.
képviselő: Fodorné Kovács Erzsébet ... >>

Magyar Értékelők Társasága Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Liszt F. út 32.
képviselő: Csengődi Sándor, Dr. Habuda Judit, Kulcsár Gábor
A szak- és közpolitikákhoz kapcsolódó értékelések minőségének, ismertségének és elismertségének támogatása, a szakmai-etikai normák kialakítása és érvényesítése, a közös szakmai tudás összegyűjtése és továbbfejlesztése, a szakma érdekeinek képviselete, kapcsolattartás az értékelés terén működő nemzetközi szakmai szervezetekkel. ... >>

Magyar Hazaszeretet Tábor Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 17-19. (0737/49. hrsz)
képviselő: Szabó Emőke
Zala megyére jellemző műv észeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, a népművészet, nemzeti kultúra ápolása, hagyományőrzés, ehhez kacsolódó gyermek- és ifjúsági nevelés, ismeretterjesztés, szakami programok szervezése és lebonyolítása. ... >>

Magyar Nemzetőrség 1956-os Szekció

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 49-51.
képviselő: Piff József
Az 1956-os nemzetőrség hagyományainak ápolása, az 1956-os nemzetőrök felkutatása és számukra Nemzetőrjelvény adományozása. ... >>

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.sz.
képviselő: Dr. Dank Viktor
A Múzeum folyamatos működésének biztosítása, pályázatok, ipartörténeti kiadványok finanszírozása. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Ganz Szerelvény és Gépgyártó Vállalat Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 11.
képviselő: Iván Imre
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Mária Alapítvány a Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztályának Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Kirimi Józsefné
A Zala Megyei Kórház szívsebészeti osztályán kezelésre, kivizgálásra, műtétre utókezelésre kerülő betegek körülményeinek javítása. ... >>

Mária Magdolna Plébánia Mindszenty Emléktemplom Építése Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
képviselő: Tausz Rózsa
Az építendő templom anyagi és dologi kiadásainak segítése. A felépült templomban és az ahhoz catlakozó közösségi helyiségekben a vallási kulturális és közösségi élet szervezése elősegítése (előadások, hangversenyek, stb.) ... >>

MÁV Baráth János Sportlövő Klub Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Juhász Gy. út 3.
képviselő: Dolgos Győző
A jogelőd klub hagyományainak folytatásával elősegíteni a vállalati dolgozók, ill. a klubtagság fizikai és szellemi fejlődését - figyelembe véve a honvédelmi igényeket a műszaki - technikai ismeretek elsajátításával a dolgozók, ill. a tagság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, valamint az ifjúsági, honvédelmi feladatok megvalósításában való tevékeny részvétel. ... >>

Megyeháza Sportlövő és Szabadidő Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Molnár Csaba
A jogelőd hagyományainak folytatásával műszaki, technikai ismeretek elsajátításával a tagság szabadideje hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása, valamint az ifjúsági, honvédelmi feladatok megvalósításában való tevékeny részvétel. ... >>

MERLIN GERIN Zala Villamossági Készülékgyártó Kft. Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 55.
képviselő: Horváth-Murger Éva
Működési területén a munkavállalók gazdasági- és szociális érdekeinek feltárása, a Kft. szintjén történő képviselete, a tagság érdekvédelme. Közös fellépés érdekében az egység megteremtése. A tisztségviselők felkészítése, képzése. ... >>

"Mesekert" Alapítvány a Szent László utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Szent László út 53.
képviselő: Jakabné Mészáros Szilvia
Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek javítása a komplex és sokoldalú személyiségfejlődést elősegítő fejlesztő eszközök állományának bővítésével, tárgyi felszereltség korszerűsítésének elősegítése, esztétikus és komfortos környezet kialakításának segítése, a nevelési feltételek javítását szolgáló pályázatokon való részvétel feltételeinek biztosítása, szakmai programok, gyermekprogramok megvalósításának segítése. ... >>

Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 45-47.
képviselő: Erőss Antal, Takács József
Tagszervezetei, tagjai érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, működésük, gazdálkodásuk segítése. ... >>

Millecentenáriumi Közalapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 17-19.
képviselő: Kiss Gábor
A Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt fontosságú helyi évfordulók méltó tartalmú és külsőségeiben is az eseményekhez illő megünneplése. ... >>

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
képviselő: Virág Józsefné
Általános, középfokú iskolai oktatás,napközi otthoni, tanulószobai ellátás. ... >>

Mini Zsiráf Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.
képviselő: Halász István
Az ifjúság egészségmegőrzésének, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztés, sporttal kapcsolatos ismeretterjesztés, rendszeres testmozgás, a sport megkedveltetése. ... >>

MOL Rt. Zalai Finomító Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Zrinyi út 6.
képviselő: Pető János
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Motoros Haverok Motoros Klub

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 90
képviselő: Gáspár Norbert
A közismert és a közkedvelt, sportmotorok és a hozzá kapcsolódó hagyomány népszerűsítése. Rendszeres sportolás, versenyek szervezése, ezzel kapcsolatos rendezvények, előadások szervezése, támogatása. ... >>

Mozgáskedvelő Amatőrök Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 46.
képviselő: Döbrentei Norbert
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5
képviselő: Bakonyi Józsefné ... >>

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Alapítványa Zalaegerszeg"

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Csihar István
Zala megye közigazgatási területén élő valamennyi mozgássérült személy életvitelének figyelemmel kísérése, érdekeik védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Mozgásszervi Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Zala megye területén az ortopéd járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, támogatása a betegek érdekeinek figyelembe vételével. Törekvés a legmagasabb színvonalú munka megteremtésére, mind személyi mint a tárgiy feltételek tekintetében. ... >>

Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, November 7. tér 6.
képviselő: Kostorják József ... >>

MYLÓN Birkózó Alapítvány

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 31.
képviselő: Berzicza Ferenc
A zalaegerzsegi birkózó sport támogatása. ... >>

Nagycsaládosok Egyesülete Zalaegerszeg

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3.
képviselő: Tompa Viola
Célja, hogy öntevékeny módon képviselje és szolgálja a nagycsaládosok sajátos érdekeit. Szervezze mindazokat, akik támogatják az egyesületet és a nagycsaládosokat segítő és ismerő közösséggé formálja. ... >>

Navigátor Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre út 9.
képviselő: Fodor János
Zala megye területén a sport jellegű tevékenységek összefogása, szponzorálása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, sport tevékenység, verseny- és élsport, szabadidősport, egyéb sportszolgáltatások, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, munka- és egyéb célú rendezvények feltételeinek biztosítása és végrehajtása. ... >>

Nebáncsvirág Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/14.
képviselő: Szebeny Péter
Az emberi és állampolgári jogok védelme, amelyet elsősorban az egészségvédelem területén kíván kifejteni. Elismertetni a szakhatóságokkal a jelenlegi kötelező védőoltások rendszerével szemben a szülők szabad döntéshez való demokratikus jogát. Legyen a szülők részéről önkéntes a teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezése védőoltások tekintetében. ... >>

Nemes Nővérek - Márta Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
képviselő: Szijártóné Gorza Klára ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

Neszele Lakóterületi Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Irinyi út 8.
képviselő: Kópicz László
A tagjai és a városrész sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelme, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibonttakoztatása, a lakosság szabadidő sportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Nikolett Bútor Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Szegfű út 18.
képviselő: Tóth István
Az egyesület tagságának lehetőség biztosítása a rendszeres testmozgásra, sportolásra. A tagjai által létrehozott csapat, illetve csapatok amatőr bajnokságban való indítása, illetve szerepeltetése. ... >>

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25
képviselő: Márkus Ildikó - Gemma nővér
Iskolás korúak általános iskolai oktatása, napköziotthoni, tanulószobai ellátás ... >>

Női Kézilabda Klub

()

8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
képviselő: Szvitek Erzsébet ... >>

Női Kézilabda Zalaegerszeg Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/ a. fsz./1.
képviselő: Gergácz László
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Nyugdíjas Pedagógus Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
képviselő: Dr. Oroszy Zoltán ... >>

Nyújts Kezet Közhasznú Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Békeliget 9.
képviselő: Tóth Ervin
A fogyatékos tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a fogyatékosságból adódó hátrányaik kompenzálásában való segítségnyújtás. ... >>

Ola Városrészi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ola út 34. 4//7.
képviselő: Benyák Attila, Urbanics Pál
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41