Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
4. oldal

Holocaust Új Élet (Múlt és Jövő) Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 31.
képviselő: Vajda Tibor ... >>

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Tóth Zoltánné ... >>

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
képviselő: Gombos Imre, Tóth István
A tagjainak horgészérdekeinek képviselete, működési feltételeinek segítése és javítása; tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék; javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését. ... >>

HULLÁM Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
képviselő: Tóth István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetség biztosítása a Zél-pusztai VII. sz. tó egyesületi horgászvízként történő működtetésével. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi horgászvizet létrehozó gazdálkodó szervezetek dolgozói részére hasznos szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. ... >>

HUMANITÁS ZALA Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 2.em./215.
képviselő: Horváth Ottó, Tóth Márta
Nevelési, oktatási, kulturális programok kidolgozása és megvalósítása, szociális feladatok ellátása, különösen a munkanélkülie, segítése munkaközvetítéssel, foglalkoztatásuk megoldásával, valamint a szociális és egyéb hátrányokban szenvedők helyzetének javítását célzó tevékenység szervezése és támogatása. ... >>

"HUMANIZÁCIÓ" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
képviselő: Egyedné Tulok Renáta
Kis létszámú csoportokban, minimum 3 órában történő nyelvtanulás biztosítása ? legalább 2 idegen nyelven ? külföldi cserekapcsolatok ápolása, kiterjesztése. (A kiutazáshoz történő hozzájárulás, a külföldi tanulók fogadásának anyagi támogatása, stb.) az idegen nyelv tanulását szolgáló eszköz és programfejlesztés, illetve a külföldi cserekapcsolatok ápolása.
A nívócsoportos oktatás bevezetése matematika, anyanyelv, idegen nyelv, számítástechnika. Az egyes oktatási és nevelési intézmények közötti átmenetet szolgáló programok anyagi támogatása. ... >>

"Hunyadi " Horgászegyesület Zalaegerszeg

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30.
képviselő: Szalai László
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása. ... >>

Igaz Hittel" Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Páterdombi u. 25.
képviselő: Marton Balázs ... >>

Igazgyöngy" Hagyományőrző Egyesület (60022)

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 24.
képviselő: Horváth Ernőné ... >>

International Police Association Magyar Szekció Zala Megyei Egyesülete

()

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.
képviselő: Kisházi Gábor
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában megyei, önáló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zala Megyei tagjainak: az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Zalaegerszegi Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-47.
képviselő: Major Zsolt
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában önálló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zalaegerszegi Egyesülete tagjainak az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Célkitűzései a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények. IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. ... >>

Iparkamara (hibásan lajstromozott)

()

8900 Zalaegerszeg, ............
képviselő: Mazzag Ferenc ... >>

Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 31.
képviselő: Szakony Szilárd ... >>

"ISPITA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Lukács Tibor
Az intézet orvosainak és más szakembereinek, ápolási dolgozóinak bel- és külföldön történő továbbképzésének segítése
- a továbbképzésben való részvétel anyagi támogatásával,
- tudományos konferenciák, projektek, sajtótermékek támogatásával,
- kiemelked bel- és külföldi szakemberek meghívásának támogatásával,
- az intézet részére orvosi és más szakkönyvek, folyóiratok megvásárlásával.
Az intézetben folyó - a gyógyító tevékenységet elősegítő - tudományos kutatómunka támogatása. A gyors és hatékony orvosi tevékenység feltételeinek biztosítása az orvostechnika fejlesztésével. Korszerű ápolási segédeszközök beszerzésének elősegítése. Minden olyan gazdasági - műszaki eszköz beszerzésének támogatása, amely végső soron az intézet gyógyító munkájának a színvonalát emeli. Új egészségügyi célú beruházások létrehozása, a meglévők felújítása, karbantartása, egészségügyi szolgáltatások üzemeltetése. ... >>

Jánkahegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 17. III//7.
képviselő: Varga László
A tagok részére felvilágosítás, tájékoztatás szervezése a vagyonvédelem, a megelőzés módszereiről. A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A működési területen a környezetvédelmi szervekkel együttműködés, illegális szemétlerakó helyek felszámolásában közreműködés. A lakosság, a gazdák biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. A egyesület tagjai és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolat megteremtése, a bizalom és együttműködés erősítése. A polgármesteri hivatallal kapcsolattartás az önként vállal feladatok színvonalasabb ellátásáért. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson jelöltet nem állít. ... >>

Japán Út Harcművészeti Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 32.
képviselő: Szabó László Csaba ... >>

Játékvár Alapítvány a Mikes Kelemen Úti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Mikes K. út 2/ A.
képviselő: Horváthné Ambrus Marianna
A Zalaegerszegi Mikes Kelemen úti óvodában folyó nevelőmunka eredményességének elősegítése. ... >>

Jet Ski Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. út 1.
képviselő: Sárffy Tamás
A sporttevékenység - különös figyelemmel a Jet Ski és a vízisportokra - a sportolási lehetőségek és a testedzés szervezése, támogatása, a Jet Ski (vízimotor) sportág Magyarországon és külföldön való népszerűsítése, megismertetése, hazai és nemzetközi sport és vízisportversenyek, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Jobb-lét Alapítvány

(sport,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Marx tér 4.
képviselő: Bognár Tamás
A Zala Megyei Vendéglátó Vállalat, illetve utód szervezete mindenkori aktív dolgozói, nyugdíjasai, tanulói, GYES-en, GYED-en lévők, sorkatonai szolgálatot teljesítők részére szociális foglalkoztatási, egészségügyi, művelődési, sport célú támogatás nyújtása. ... >>

"Jót, s jól ... a jövőnkért" Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Termál út 11.
képviselő: László Ferencné
Nemzeti értékeinket megőrizzük, gyarapítsuk, széles körben kiterjesszük és továbbadjuk. Keresztény tudatunkhoz való hűség jegyében kiemelt tiszteletet biztosítsunk az alapvető emberi értékeknek. ... >>

József Attila Városi Könyvtár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Bogár Imre
Zalaegerszeg könyvtári ellátásának fejlesztése, a felnőtt és gyermek lakosság könyvtári és információs szolgáltatásának javíítása, a hátrányos helyzetű olvasók segítése, a városi könyvtár működésének támogatása. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Pers Géza Tamás
A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi eredmények eléréshez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi versenyeket való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének támogatása. ... >>

JUNO KORO Eszperantista Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Avasárok út 3.
képviselő: Czinki Tibor, Kapcsándi Ferenc
Az eszperantó nemzetközi nyelv ismertetése széles tömegekkel és annak terjesztése - többek között más idegen nyelvek egyszerűbb és gyorsabb elsajátítása céljából. ... >>

Karate Do Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Könyök út 2. VI/ 21.
képviselő: Gellén László
A szabadidős sporttevékenység - különös figyelemmel a keleti eredetű eszköztelen, illetve eszközös harművészetekre. ... >>

Kék-Zöld és Sárga Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 7/ b.
képviselő: Csákánné Scheller Judit
Az egyesület elsődleges célja, hogy tagjainak rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson, tagjain kívüli személyek bevonásával tömegsport versenyeket szervezzen, azokon a részvétel lehetőségét megteremtse. A sportolási lehetőségen túl az egészséges életmódra nevelés, így annak keretében többek közt a helyes táplálkozás, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanfolyamokat szervezzen, kiadványokat népszerűsítsen, programokat tartson, ill. azokon való részvételhez segítségen nyújtson. ... >>

Kelet Európai Real Wing Tsun Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 62 I/5
képviselő: dr. Palkó Tamás, Kun István
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése;
- céljának megvalósítása érdekében együttműködés az állami, önkormányzati, társadalmi szervekkel a működési területén;
- minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság testkultúrájának fejlesztését szolgálja;
- a kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportszervezetekkel;
- közreműködés sportszakemberek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése;
- együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és sportszervezetekkel,
- szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Képzőművészeti Támogatási Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Németh János
Az általános iskola rajz tagozatának, valamint az induló új hat osztályos képzőművészeti gimnázium szakmai és anyagi támogatása. ... >>

Kereskedők és Vendéglátók Zala Megyei Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 22.
képviselő: Tóthné Prenner Beáta
Ellátja a tagok érdekeinek helyi képviseletét az állami, társadalmi szervek, valamint más szervezetek előtt. ... >>

Keresztury Dezső Irodalmi Díj és Keresztury Mária Zenei Díj Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Felföldi Tiborné
A Zrínyi Miklós Gimnázium III. és IV. osztályos tanulóinak anyagi támogatása, jutalmazása, akik a pályázati feltételeknek megfeleltek és a díjazást eredményük alapján kiérdemelték. ... >>

Keresztury Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 60.
képviselő: Tóth Judit
Keresztury Dezső műveinek (gondolatainak, költeményeinek, esszéinek) kiadása. ... >>

Kertvárosi Lakótelepi Sport Cllub

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Faller István, Kauzli Józsefné, Rigó Csaba
Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, egészséges életmódra nevelés és szoktatás, kulturális tevékenység és hagyományőrzés, környezetvédelem, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Kertvárosi Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Dr.Pais Dezső út 7. fsz.3.
képviselő: Kiss István György
Alapfokú művészeti oktatás, hazai és a határon túli magyar néptánc hagyományok feldolgozása, ápolása és tovább örökítése, néptánc oktatás. A tánckultúra kialakítása és fejlesztése az ifjúság körében. Kulturális programok biztosítása. A hazai nemzetiségek és etnikai csoportok tánchagyományának feldolgozása és ápolása. ... >>

Kertvárosi Női Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 63-67 fsz.
képviselő: ifj Adrovicz Béla
Tagjai és a környezetében élők, elsősorban és kiemelten a nők rendszeres sporttevékenységének biztosítása. Egészséges életmóddal kapcsolatos tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Kéz a kézben - gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Iskola út 1.
képviselő: Kovács Dezső
Az oktatás anyagi, tecnikai feltételeinek javítása, berendezések, eszközök beszerzése. A tanulók idegen nyelvtudásának javítása, nyelvtanulásuk elősegítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Taulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertes tanulók díjazása. Iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása. Diákspot szervezése, támogatása. ... >>

Kinizsi Pál Szakképzőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. út 74.
képviselő: Németh Miklós
A Páterdombi Szakképző Iskola tanulóifjúsága oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének az intézmény feladatain túlmenő elősegítése. ... >>

Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Jákum út 16.
képviselő: Horváth Mária
A szervezet tevékenységét a kisebbségek körében gyakorolja: emberi és állampolgári jogok védelme, a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerő-piaci szegregáció megszüntetése, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és sporttevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás-képzés, ismeretterjesztés. ... >>

Kiút Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 46-48.
képviselő: Vargáné Csóbor Lujza
A fiatalok drogok nélküli életre való felkészítését és nevelését szolgáló programok anyagi és szakmai támogatása. ... >>

Kollázs" Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 17.
képviselő: Ecsedi Erzsébet
Művészeti nevelés: lreatív fejlesztés, a kommunikációs készség fejlesztése, az irodalom megismerése, mozgáskultúra fejlesztése, lehetőség művészeti tevékenység megismerésére, elsajátítására, felkészítés művészeti főiskolára, színházi tevékenység: olyan előadások létrehozása, mely kisebb településeket céloz meg, ahová technikai okok miatt kőszínházi előadás nem juthat el. ... >>

Kolon 21 Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Kiss Ferencné
A kulturális és közösségi élet fejlesztése Zalaegerszgen és Zala megyében. ... >>

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Béke út 28
képviselő: Bognárné Bengő Hajnalka
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése. ... >>

"Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Dóra János
A születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentése, mint állami speciális mentési feladat megvalósításának a segítése, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, illetve rehabilitációjával kapcsolatos teendők támogatása a Zala Megyei Kórház (tov.: Kórház) ellátási területére kiterjedően, különös tekintettel a Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára (tov.: Gyermekosztály). Az alapítvány minden rendelkezésére álló eszközzel javítsa az újszülötteknek, a pathológiás újszülötteknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a Kórház Gyermekosztályán történő ellátásának színvonalát. ... >>

Kornéliusz Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Zala út 2/ A I//1.
képviselő: Fekete Gábor
Evangelizálás, új gyülekezetek alapítása, gyülekezetek támogatása. ... >>

Kölcsey Diák Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Hersics László ... >>

Kölcsey Gimnázium Független Pedagógus Szakszervezete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska ... >>

KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ Alapítvány Zalaegerszeg

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
képviselő: Dr. Vértényi Jenő, Tóth Judit
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a vele kapcsolatban lévő zalai könyvtárhálózat és információs rendszer szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása tartós közérdekű, kulturális célból. ... >>

Kutatás az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 2/ B. ///2.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Az egészségügyi és biotechnológiai kutatás és fejlesztés, szakemberképzés, ellátás, valamint a gazdasági szereplők közötti információ csere támogatása. ... >>

Lakásszövetkezetek Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.
képviselő: Plecskóné Kramarics Piroska ... >>

"Lakhatásért" Közalapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 8.
képviselő: Dr. Vargnáné dr. Papp Éva
Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41