Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
3. oldal

Észak-zalai Cíz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
képviselő: Udvardiné Pálfi Erzsébet, Varga Mária
Tagjai érdekvédelme és érdekképviselete, a működési területén a munkáltatók által foglalkoztatottak munkavállalói jogok képviselete, a munkavégzési biztonság és környezetvédelem, valamint a munkavállalók élet és munkakörülményeit befolyásoló tényezők folyamatos figyelemmel kísérése.
A szakszervezet működési körén belül, önsegélyező feladatot is vállaló szervezetként, céljául tűzi a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek továbbfejlesztését, javítását, az érdekvédelem kialakítását és érvényesítését, valamint tagjai érdekképviseletét a munkáltatónál, a szakmai és ágazati szintű szervezetekben, valamint a felsőbb szakszervezeti szervezetekben. ... >>

EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Égerfa út 9.
képviselő: Horváth Csaba
Az egész ország területén, de elsősorban a Régióban az úszósport támogatása, összhangban az Európai Unió elvárásaival, a segítségnyújtás és közreműködés az utánpótlás korú úszók nevelésében, versenyeztetésében, edzőtáboroztatásában. A gazdaság és társadalom irányítóival, egyéb civil szervezetekkel való szoros együttműködés és közreműködés olyan feltételek megteremtésében, melyek elősegítik az úszósport hazai és nemzetközi elismertségét, a versenyzők nemzetközi versenyeken való részvételét. ... >>

Euroszínvonal Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 12-14 A/2/1.
képviselő: Varga Tamás
Olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítése, amely révén biztosítani lehet a jobb életszínvonal kialakulását. ... >>

Evangéliumi Hitért és Kultúráért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. 37. VI/
képviselő: Kovács Károly
A Zalaegerszegi HIT Gyülekezete vallási, szociális, közművelődési, kulturális és karitatív tevékenységének támogatása, valamint az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű és veszélyeztetett személyekről, családokról való gondoskodás támogatása. ... >>

Fakospusztai CONCOUR Lovasklub

()

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr. Kovács László ... >>

Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51. III//303.
képviselő: Nagyné Kovács Katalin
Működésével elősegíti Zalaegerszeg térsége kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforglamának bővítését és fejlesztését. ... >>

Féltucat Paródia Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 5/ b.
képviselő: Oláh Tamás
A Zala megyei ifjúsági kulturális élet támogatása. Táncoktatás szervezése, tánccsoportok alakítása. Humoros esték, revüműsorok szervezése. Kulturális rendezvények lebonyolítása. ... >>

Fénysugár a Szívbeteg Gyermekekért és Felnőttekért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Botfy L. út 10/A.
képviselő: Móricz Lászlóné
A veleszületett szívbetegségben szenvedők, a krónikus szívelégtelenségben élők, a szívműtéten átesett gyermekek és felnőttek támogatása és mindennapi életvitelhez szükséges feltételek biztosítása, illetve elősegítése. ... >>

"Fiatalok a Néptáncért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
képviselő: Horváth Aladár
A népi hagyományokon nyugvó néptánc ápolása, oktatása, előadása, feldolgozása. Az ifjúság számára - életkortól függően - lehetőség teremtése a mozgásművészet területének megismerésére, a gazdag motívum kincs elsajátítása és átörökítése. ... >>

Fightingsport - Hungary Kick és Thai-Box Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 6. IV//25.
képviselő: Horváth Ferenc, Horváthné Szamler Krisztina
A tagok rendszeres sportolásánka, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Foltbűvölők Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 55.
képviselő: Csizmás Margit
Tagságának lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltésének egy sajátos formájához, a foltvarráshoz. Célja, hogy az egyesület tagjai által létrehozott munkák minél szélesebb fórum előtt bemutatásra kerüljenek, azokat minél több ember megismerhesse és a foltvarrás elterjesztését, megismerését elősegítse. Egyesítse a tagokat nagyobb szabású munkák elkészítésére, kivitelezésére. ... >>

FORRÁS, a Pszichés Problémákkal Küzdöket Támogató Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Vakaroshegyi út 4.
képviselő: Gellén Rita
Közösségi színtér biztosítása a pszichés problémákkal küzdők számára, életvezetési nehézségeik feldolgozására. ... >>

Forte 4X4 Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Apátfa út 9.
képviselő: Pálfi Zsolt
A terepjáró sport népszerűsítése, a sport szépségeinek megismertetése a nagyközönséggel, valamint a terepjáró autók előnyeinek kihasználása és használatuk élvezete. ... >>

GÁLA Társastáncklub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Tüttősy út 4. V//35.
képviselő: Kuzma Ferenc
A tánc mint művészet, és mint sport megismertetése, megszerettetése, művelése, terjesztése, táncosok, versenyzők képzése, versenyek, bemutatók, fellépések szervezése, rendezése és azokon részvétel. ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Zalaegerszeg

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zalagyöngye út 1.
képviselő: Tüske József
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Baross G. út 23/ B/ 3. fsz./3.
képviselő: Gyömbér István
A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. ... >>

GENUA Tengeri Vitorlás Egylet

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.
képviselő: Bende Attila György, Dr. Schein István, Jávori Péter
A tengeri vitorlázás népszerűsítése, versenyek szervezése, azokon való részvétel szervezése. ... >>

Gógánvölgyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gógánvölgyi út 22.
képviselő: Tóth József
Bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, és környezetvédelem, valamint tűzvédelem érdekében kifejtett önkéntes társadalmi tevékenység, e célból az állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakossági és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Gólyavárók a Zalai Szülészetért Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Dr. Vajda György
A gyermekvállalási kedv elősegítése, a családtervezési módszerek bemutatása, fejlesztése, a terhes nők felvilágosítása, a szülészeti gyógyító megelőző tevékenység fejlesztése, különös tekintettel az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére, a demográfiai helyzet javítására. ... >>

Göcsej Alkoholmentes Klub

()

8900 Zalaegerszeg, Kert út 8.
képviselő: Nagy István, Németh Gusztáv ... >>

Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 127.
képviselő: Mézes Tibor Sólyom
Tájékozódási és futás sportágakban tevékenykedve részt vállalni utánpótlás korú fiatalok, valamint felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében, a környezet védelme. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Göcsej Orvosklub

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
képviselő: Dr. Literáli Nagy Ferenc ... >>

Göcsej Repülőklub

()

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 42.
képviselő: Nagy Tibor ... >>

Göcsej Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22. I./5
képviselő: Süle Gábor
A természet megismerése, védelme, turistautak létesítése, fenntartása. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Göcsej Sportlövész Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji P. F. út 4. II//10.
képviselő: Gerencsér Miklós
A verseny- és szabadidős sporttevékenység biztosítása. Biztonságos és sportszerű lehetőség biztosítása mindazok részére, akik a lövész sportokat kívánják verseny sportként, illetve szabadidős sportként művelni. ... >>

"Göcsej" Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 21/ A. II//3.
képviselő: Kovács Imre
Tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. út 2.
képviselő: Molnárné Raposa Irén
A Göcseji Falumúzeumban és a Finnugor Néprajzi parkban rendezvények, kiállítások szervezése, bővítése, látogatóbarát kialakítása, ehhez kapcsolódó kiadványok kiadása, reklám tevékenység végzése, gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése, a gyűjtemény védelme, restaurálása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, könyvek, katalógusok kiadása, szerkesztése, terjesztése, kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése, gyűjtőtáborok szervezése, tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel támogatása. A múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, képzések szervezése (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, nép kismesterségek, kézművesség területén). A Falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a múzeum profiljába tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezése, a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó egyéb közművelődési tevékenység ellátása, a múzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel és pályázatok kiírása. A múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység. A múzeum épületeinek karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségeinek felkutatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése. Részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában és a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik megyei, országos és határon túli szervezetekkel. ... >>

Göcseji Pipa Klub"

()

8900 Zalaegerszeg, Erkel F. u. 4/A.
képviselő: Vass József ... >>

Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12.
képviselő: Jónás Csabáné
Idegennyelvi és számítástechnikai oktatás fejlesztése, külföldi diákcserék, iskolai sportrendezvények, nyelvi táborok támogatása az alapítványi vagyonból. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Farkas Zoltánné
Zalaegerszegen és városkörnyéken az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Herold József
Az óvodás korú gyermekek környezettudatos, egészséges, erkölcsös nevelésének támogatása, a család összetartó erejének tudatosítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az egyesület eszmeiségét képviselő más szervezetek támogatása. ... >>

Gyermekeinkért, a Jövőnkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér
képviselő: Horváth Zoltánné
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezését. Hozzájárulni az iskolai kórus működési feltételeinek javításához, a külföldi és magyar fesztiválokon való részvétel szorgalmazása. Elősegíteni a külföldi kapcsolatok fejlesztését és az iskolai hagyományok ápolását, ... >>

"Gyermekekért" Óvodai Nevelés Támogatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 28.
képviselő: Némethné Pukánszky Katalin
Óvodás gyermekek fejlesztéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A nevelés eredményesebbé tétele érdekében korszerű technikai eszközök biztosítása. Idegen nyelvű és speciális foglalkozások szervezése szakirányú képzettséggel rendelkező óvodapedagógsok közreműködésével. A foglalkozások tárgyi feltételeienk biztosítása. ... >>

Gyermekhangok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Sebestyénné Horváth Margit
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium segítése. ... >>

Gyermekjólét Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Űrhajós út 2.
képviselő: Zsuppánné Pavlovics Sarolta
A Zalaegerszegi Űrhajós Úti Bölcsődében a bölcsődés gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

"Gyermekművészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A
képviselő: Sebestyén Ferenc
Az ifjúság tánc és zenei nevelésének, oktatásának elősegítése, zenei és tánc ismereteinek bővítése. A tehetséges és/vagy szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok zenei és tánc tanulmányainak segítése.
A zeneoktatás és táncoktatás intézményi feltételeinek támogatása. ... >>

Győrffy Adriennért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Balassi Bálint út 43.
képviselő: Tombi Lajos
Győrffy Adrienn gyógyulásának segítése. ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák és Hadigyámoltak Országos Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 23523/9.hrsz.
képviselő: Sipos László
A hadigondozottak körében bajtársi érzelem, együvé tartozás ápolása, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeik elismertetése, előmozdítása és megvédése. ... >>

Harris Egészségkereső Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
képviselő: Dr. Menyhárt Ildikó
A lkosságot és az egészségügyi dolgozókat célzó egészségmegőrző programok szakmai és anyagi támogatása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Külső Üzletrész-Tulajdonosok Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 4.
képviselő: Zsuppányi József
A volt ipari szövetkezteti tagoknak, illetve volt és jelenlegi kívülálló üzletrész tulajdonosok jogainak képviselete, érdekeiknek védelme, továbbá szociális és oktatási jellegű igényük elősegítése. ... >>

Haza Bölcse Emlékét Őrző Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 81.
képviselő: E. Mészáros Zsuzsa
Deák Ferencnek, Zala megye szülöttjének életével és munkásságával kapcsolatos dokumentumok felkutatása, annak ismertetése, emlékének megőrzése. A tanuló ifjúsűg és a lakosság hiteles tájékoztatása, filmvetítéssel egybekötött előadások szervezése. Deák Ferenc életével kapcsolatos tárgyi emlékek összegyűjtése és kiállítása érdekében múzeum vagy emlékszoba berendezése. Deák Ferenc közelgő 190. születésnapja alkalmából film készítése és annak országos terjesztése. Az alapítvány vagoynának megfelelő gyarapodása után a kehidai-kúria környékének rendbehozatala és felújítása. A 190. és az azt követő születésnepok méltó megünneplése. ... >>

Hazai Hitelszövetkezetekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64.
képviselő: Bárány Lajosné, Gyura Éva
A magyar hitelszövetkezeti múlt feltárása 1870-1959-ig, illetve 1964-től napjainkig, Hitelszövetkezeti Híradó című havilap kiadása, más országok és a hazai hitelszövetkezetek megismerése, a hitelszövetkezeti gondolat elmélyítése, terjesztés. Segítséget kíván nyújani a hitelszövetkezetekkel, illetve működésükkel kapcsolatos ismeretterjesztésben, tapasztalatcserében, látogatások, levelezés, kiadványok útján. A hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szakmai, kulturális, valamint uniós ismereteinek gyarapítása érdekében bel- és külföldi utak szervezése, szakmai oktatások, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyelvoktatás kiemelt támogatása, közös kulturális és sportrendezvények, vetélkedők, bálok szervezése, kapcsolattartás az országos hatáskörű állami és társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok tartása, javít a hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szociális helyzetén,segítséget nyújt a problémák megoldásához. ... >>

Helikon Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor út 18.
képviselő: Devecz Tamás elnökhelyettes, Dr. Szalay Tamás, Pestiné Kenéz Éva titkár
A Helikon Táncklub hagyományainak ápolása, folytatása. ... >>

Hét Krajcár" Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér
képviselő: Detrich Tibor ... >>

Híd a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.
képviselő: Dr. Kovács Orsolya, Dr. Tóth Erika
Zalaegerszegen a Zala Megyei Önkormányzat GYermekotthonában élők részére a kötelező egészségbiztosításon túli egészségügiy szolgáltatások, gyógyászati segédeszközök , gyógyszerek és gyógyhatású készítmények biztosítása. Szociális életkörülményei, életminőségük javítása, oktatása, képzése és továbbképzése, tehetséggondozása, képességfejlesztése, egyénre szabott oktatásának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41