Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg civil szervezetek


Találatok száma: 512
2. oldal

Csácsihegyért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 18. fsz.2.
képviselő: Balogh János
A Zalaegerszeg csácsi városrésztől keletre fekvő, Zalaegerszeg városához tartozó dombság ? Csácsihegy, Cserhegy, Henyeihegy, stb. - területén; a környezet védelmének általános szabályairól és a növényvédelemről szóló hatályos törvények és rendelkezések alapján elősegítse a terület gyümölcs- és szőlőtermelő jellegének megőrzését és továbbfejlesztését; segítse a gyümölcs- és szőlőtermelés korszerűsítését lehetővé tevő ? az övezet városrendezési előírásainak is megfelelő ? nagyobb termelési egységek kialakítását, az út és közlekedési, valamint közbiztonsági viszonyok javítását, továbbá az idegenforgalomnak is kedvező tájjellegű termékszerkezet létrehozását; a város lakossága részére is egészséges kikapcsolódási szabadidő- és relaxációs környezetet nyújtson; a területen ? az emberi egészség védelme érdekében ? a környezetkímélő növénytermesztés egyre nagyobb terhet nyerjen és ezzel lehetővé váljon a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése károsodásának megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása; elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a környezet megóvását, a természeti erőforrások kíméletes kihasználását, a megújuló természeti erőforrások felhasználását és népszerűsítését, azaz a fenntartható életmód és fogyasztási szokások kialakítását és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztését tűzi ki céljának; olyan erős, kölcsönös megegyezésen, együttműködésen és szolidaritáson alapuló demokratikus helyi közösséget hozzon létre, amelynek tagjai példamutató módon felelősséggel viseltetnek egymás és a környezet iránt, felváltva egymás segítését, érdekeinek képviseletét. ... >>

Családfesztivál Kulturális, Művelődési és Közösségi Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty út 1.
képviselő: Timár János
A család gondolatának, intézményének támogatása, elsősorban Zalaegerszeg városára és környékére kiterjedően. Az alapítvány politikai pártokat, szervezeteket nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat, az országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon képviselő-jelölte nem indít, s ezt tevékenységéből a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Csány Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 6.
képviselő: Joó János
A képzés feltételeinek folyamatos korszerűsítését elősegíteni, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, kiemelkedő tanulók külföldi tanulmányútjának felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének támogatása, szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok munkájának méltó elismerése, kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók segítése. ... >>

"Cseperedő" Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 21-25.
képviselő: Járfás Terézia
A bölcsődés gyermekek magasabb szintű testi és szellemi fejlődésének elősegítése a Zalaegerszegi Petőfi úti Bölcsődében. ... >>

Csillagközi Óvoda Óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
képviselő: Kemendy Györgyné ... >>

Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Püspöki Grácián út 6.
képviselő: Balassa Éva
Az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, nemzedékek összefogásának erősítése és a hagyományőrző programok lebonyolítása, gyermek és ifjúságvédelem, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, környezetvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Csontritkulásos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7
képviselő: Sabján Károlyné
EGészség megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása. A betegek képzésének, nevelésének elősegítése, a csontritkulásos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi egészségügyi tevékenység támogatása. Érdekképviselet biztosítása szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a csontritkulásos betegek érdekében tevékenykedik. Segíti a csontritkulásos betegek életminőségének javulását a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével. Ismeretterjesztő előadások szervezése szakorvosok bevonásával. ... >>

"Csuti Antal SE Ifjúságáért Sakk Alapítvány"

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Benedek Tibor
A sakk haladó hagyományainak ápolása, szabadidős és diáksport támogatása, versenyek szervezése, utánpótlás támogatása, a rászorult sportolók anyagi elismerése. ... >>

Csuti Antal Sport Klub Zalaegerszeg

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.
képviselő: Kiss Ambrus
A rendszeres sportolás (versenyzés) , testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Daganatos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Baranyainé Sifter Mária
A daganatos betegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a daganatos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket.
Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a daganatos betegek érdekében tevékenykedik, segíti a daganatos betegek életminőségének javulását, a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével, gyógyászati segédeszközök megismertetésével, részt vesz a daganatos betegségek megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben, ismeretterjesztő előadásokat szervek szakorvosok, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó képviselők bevonásával. ... >>

Deák Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
képviselő: Nagy Viktor ... >>

Deák Ferenc Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Liszt Ferenc út 10.
képviselő: Szemes Péter
Zalaegerszeg város kulturális életének további fejlesztése, olyan területeken, amelyeken a városi intézmények kevésbé tudnak részt venni. Céljaink közé tartozik elsősorban írott és íratlan nyelvi-kulturális emlékeink megőrzése, továbbadása. Kiemelten fontosnak tartjuk a zalai, lokális művészeti (irodalom, színház, képzőművészet és tudományos alkotások támogatását, szervezését. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

"Deák Ferenc Szakkollégium Egyesület a Kiemelt Színvonalú Felsőoktatási Képzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48.
képviselő: Galla Viktória, Kárászné dr. Rácz Lídia, Kovács Balázs ... >>

Deák Ferenc Unokái" Kisgazda Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 51.
képviselő: Dr. Bánfalvi János ... >>

Deák-Diák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Bubits Róbertné
A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok, valamint szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

DEGRÉ ALAJOS Zalai Honismereti Alapítvány /Pk.20.176/1991.

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
képviselő: Kiss Gábor
Zala megyéhez, annak múltjához, hagyományos értékeihez, tájaihoz és településeihez való kötődésnek, illetőleg ezek mind behatóbb ismeretének elősegítése.
... >>

Dél-nyugat Magyarországi Nemzetőrök Egyesülete

(szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 13. 1//13.
képviselő: Horváth Károly
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Dióskáli Ótemető Csendjéért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kölcsey út 17.
képviselő: Szládovics Béla László
A Dióskál községben fekvő, jelenleg méltatlanul elhanyagolt állapotban lévő, régi köztemető rendbetételének támogatása, továbbá a későbbiekben a megszépített sírkert folyamatos gondozásának támogatása. ... >>

Diszmadár és Diszállattenyésztők Egyesülete

()

8900 Zalaegerszeg, Babits M. u. 1/5..
képviselő: Dr. Vörös Zéta András ... >>

Domberdő Természetvédelmi EGyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 31.
képviselő: Bogár István, Gál Szabolcs
Elsősorban a természet- és környezetvédelem, a vidékfejlesztés, s az ezeken a területeken fellelhető értékek, hagyományok felkutatása, megőrzése. Fontos cél az ismeretterjesztés, a természeti és környezeti értékek bemutatása az ifjúság részére, valamint a kutatás és a különböző tudományos tevékenységek felvállalása a természet- és környezetvédelem területén. Célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági ? erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. ... >>

Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 6.
képviselő: Némethné Sejber Ildikó
A Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola működésének és tevékenységének támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Külföldi iskolakapcsolat támogatása. Tanulók támogatása szociális, ifjúságvédelmi területen. Szakkörök, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segítése. Táborozások segítése. Tanárok, tanulók gyógyíttatásának támogatása. Egészségmegőrző, betegség megelőző programok támogatása. Kuratórium működési feltételeinek támogatása. ... >>

Dr. Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
képviselő: Bogár Imre
A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban vagy a Deák Ferenc Szakközépiskolában, illetve ezen középiskolák utódintézményeiben tanuló jó képességű falun élő szegény fiatalok számára anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Dunántúli Léghűtéses VW Klub Autós Egyesület

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 13. VI//37.
képviselő: Kun Gábor, Pintér Kornél, Simon János, Soós András
A közismert és közkedvelt, 25 évnél idősebb ?Volkswagen? személygépkocsi, és a hozzá kapcsolódó hagyomány népszerűsítése. Ezzel kapcsolatos rendezvények, előadások szervezése, támogatása. Kiadványok, különféle audio-vizuális anyagok, kép-, és hangfelvételek készítésének támogatása, mecenatúrája. Az egyéb, hasonló tárgyú egyesületekkel, társaságokkal való kapcsolattartás és rendezvények patronálása. Az egyesületi tagok hasznos és tartalmas időtöltésének elősegítése. ... >>

Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 18/ A.
képviselő: Dr. Tóth József
A pénzügyi, számviteli, szervezési képzés színvonalának emelése, különösen a számítástechnikai, nyelvi oktatás technikai feltételeinek fejlesztése. ... >>

Ebergényért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit út 27
képviselő: Nagy István
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

ECKANKAR Magyarország Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 22. IV/8.
képviselő: Szilas József kuratóriumi elnök
Kulturális tevékenység az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Egerszeg Gokart Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcsej P. F. út 19.
képviselő: Ugranyecz Miklós
A rendszeres testedzés, felüdülés biztosítékat, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 3.
képviselő: Grünwald Pál
A biztonságos városi és túrakerékpározás megismertetése és elterjesztése, az épített és természeti környezet megismerése, megismertetése, védelme, szakmai segítségnyújtás és javaslattétel a városi kerékpárutak, valamint a megyei, regionális és országos kerékpárút-hálózatok kialakításához. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 2/ a.
képviselő: Gyenese Zsolt
A zenekultúrát népszerűsítő és közvetítő szervezet. ... >>

Egerszegi Kézilabda Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 12
képviselő: Tamás Tamás
A kézilabda sportág népszerűsítése, részvállalás a zalaegerszegi diákság sportolási lehetőségeiben, férfi, illetve női szakosztály működtetése a kézilabda sportágban, kézilabda bajnokságokban való részvétel (városi, megyei, Magyar Kupa, NB II, stb.), sportrendezvények szervezése, utánpótlás nevelés, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Egészség Egyesület

()

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 33.
képviselő: Siklósi Vilmosné ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Egészséges és Derűs Kisgyermekekért Zalaegerszegi Bölcsödei Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Napsugár út 32
képviselő: Marton Ferencné
A Zalaegerszegi Napsugár utcai Bölcsőde gyermekközösségének sokoldalú támogatása, a magasabb szintű testi és értelmi, érzelmi fejlődés biztosítása. A bölcsődében folyó gondozási és nevelési munka feltételrendszerének javítása, bővítése. ... >>

Egyerszeg Gokart Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 23. VII//56.
képviselő: Ugranyecz Miklós
A rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Egyesület az Egészséges Zalai Közösségekért

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. III//31.
képviselő: Dr. Kecskeméti Katalin, Heller Józsefné
Az egészség és az élet minőségének fejlesztése a közösségek és egyének közreműködésével. ... >>

Egyesület az Információs Társadalomért

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 4-8.
képviselő: Dr. Sárváryné Kiss Katalin
A társadalom békéjét, az egyén biztonságát veszélyeztető körülmények, így különösen a bűnözés, a társadalmi esélyegyenlőtlenség közvetett és közvetlen okainak feltárását és megszüntetését célzó tudományos kutatások, rendezvények, képzések, intézkedések kezdeményezése, szervezése, támogatása. A bűnmegelőzést, a hátrányos szociális helyzet megszüntetését, a társadalmi beilleszkedést és esélyegyenlőséget megalapozó és elősegítő tudományos kutatások, rendezvények, képzések és intézkedések kezdeményezése, szervezése és támogatása. A társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, a szociális biztonságot elősegítő civil szervezetek tevékenységének, rendezvényeinek támogatása, segítése informatikai, műszaki szervezési, oktatási és egyéb, az egyesület rendelkezésére álló eszközökkel. Foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek, a szociálisan rászorulók érdekében, körében. ... >>

Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány

(kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr út 12.
képviselő: Salamon Györgyi
A hagyományos családszerkezet stabilitásának támogatása azáltal, hogy a gyermekeikkel egyedül maradt szülőket átsegíti a kritikus élethelyzeteket, segítséget nyújt a válással együtt járó konfliktusok feloldásában, ezáltal az egyedülálló szülőket képessé teszi új család létrehozására, hogy gyermekeik teljes családban nőhessenek fel. Célja továbbá, hogy segítő közösséget építsen az egyedülálló szülők érdekeinek képviseletére, egymás támogatására. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. II//4.
képviselő: Egyed Enikő
Szakmai, tudományos igénnyel jól szervezett, hatékony és sikeres kulturális, oktatási, egészséges mindennapi élet, életmód működéséhez való hozzájárulás, és mindezzel közvetve és közvetlenül is szolgálja tagjai, valamint céljaikat elfogadók érdekeit. A fiatalok, családok társadalmi, ifjúsági, kulturális feladatainak segítése, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, irányítása, szociális feladatok ellátása, tevékenységek szervezése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek esélyeinek növelése érdekében. ... >>

Együtt Zalaegerszegért Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hóvirág út 1
képviselő: Dr. Kocsis Gyula
Zalaegerszeg perifériárra sodródásának megállítása, a város új fejlődési pályára állítása. A város lakosságánka új közösségi és személyes perspektívákat nyitó fordulat elérése. Zalaegerszeg felkészítése az ország uniós csatlakozása utáni helyzetre. ... >>

Életminőségért Alapítvány

()

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 47. III/11.
képviselő: Mészárosné Bicsák Andrea ... >>

Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6 tér 6. II//23
képviselő: Dr. Hóbor Erzsébet
Munkaerő közvetítés, munkaerő kölcsönzés. Tankötelezettségi törvény hatálya alá tartozó hátrányos fiatalok szakiskolai képzése. A termelőiskolában végzett fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében autós iskola működtetése. ... >>

Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Toldi Miklós út 8 III/6
képviselő: Selyem Tóth Sándor
Az európai kulturális és technikai örökség megőrzése különös tekintettel a magyar rádiógyártás fennmaradt gyártmányaira és a sajtó kiadványaira, virtuális rádiómúzeum létrehozása, fenntartása, állandó kiállítás, vagy múzeum létrehozása, fenntartása. ... >>

Énekmondó Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Napsugár út 49.
képviselő: Kaszás Bernadett
A zene és az irodalom kapcsolatából adódó nevelési feladatok megvalósítása a gyermek-, és ifjúsági korosztály körében, valamint a tanórán kívüli nevelés terén a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, rendhagyó órák, szakköröki programok, képzések és kulturális rendezvények szervezésével. ... >>

Eötvös József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Gyurkó Gábor
Az Eötvös József Általános Iskola szellemi és közösségi életének fejlesztése. ... >>

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Zala Megyei Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 9.
képviselő: Dormán JÁnos, Katona Sándor, Molnár István
Tagjai és az építőiparban, faiparban, anyagiparban foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

Értékeinkért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró u. 5. 5.
képviselő: Horváth Jenő
Természetvédelmi értékeink megóvása, megismertetése. ... >>

"Esély Európára" Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 16.
képviselő: Kovács Lajos Árpádné
A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem,
a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítása, a nemek közéleti részvétel szerepének tekintetében szemléletváltozás elérése a magyar társadalomban, a ?gender mainstreaming? elve alapján,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése,
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok fejlesztésének elősegítése,
fiatalok, nők közéleti képzése,
tágabb és szűkebb környezetünkben környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
határmenti országok civil szervezeteivel való együttműködés és közös programok megvalósítása,
újabb együttműködési területek felkutatása az Európai Unió területén,
nemzetközi és regionális programok, konferenciák a térségben történő lebonyolításának elősegítése, kivitelezése,
pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és megvalósítása,
civil szervezetek véleménynyilvánító fórumainak kezdeményezése, továbbfejlesztése,
nyilvános véleménynyilvánítás a civileket érintő minden társadalmi kérdésben.
Érdekvédelem, jogvédő tevékenység. Fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Állatvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsőkórház út 1.
képviselő: Dr. Győri László, Takács Ilona
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális tevékenység. A pszichiátriai betegek rehabilitációs otthonának és lakóotthonának működtetése. Pszichés problémáik és betegségük miatt hátrányos szociális és egzisztenciális helyzetben élők és családjuk lelki és lehetőség szerint anyagi támogatása, jogi érdekvédelmük biztosítása. Krónikus alkoholbetegek rehabilitációját elősegítő Alkoholellenes Előklub működtetése. A munkaerőpiacon esélytelen, megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek nappali szociális ellátásának, terápiás célú foglalkoztatásának megszervezése. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programjának kidolgozása, az ellátás megszervezése, szakmai fejlesztése. ... >>

Észak Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat Dolgozóinak Szociális Alapítványa"

()

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
képviselő: Dr. Tóth Miklósné, Kiss László
Az Észak-Zalai Víz- Csatornamű és Fürdő Vállalat főfoglalkozású munkaviszonyban álló mindenkori dolgozóinak és a vállalattól legalább 5 évi munkaviszony után nyugdíjba vonult nyugdíjasainak szociális támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41