Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
7. oldal

Kör Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1.
képviselő: Bárdossyné Stolár Klára elnök, képviselő
Az ökológiai szempontból fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és az ökológiai fogyasztóvédelem elősegitése, információs és közvetitő szolgálat létrehozása, valamint a környezetvédő csoportok és a környezetkárositás ellen fellépő személyek gyakorlati megsegitése útján, szakértők mozgósitásával, valamint ismeretterjesztő kiadványok, filmek ls videoprogramok előállitásával és terjesztésével. Az alapitvány további célja környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, tanácskozások, megmozdulások szervezése, a lakoság környezeti tudatosságának fejlesztése, környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővitése. Az alapitvány további célja a hazai, illetve a határon túli környezetvédő szervezetek munkájának támogatása, pénzügyi segitségnyújtás környzetvédelmi programok megvalósitásához. ... >>

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. I/2.
képviselő: F. Nagy Zsuzsanna
Az ország állampolgárainak és azok közösségeinek szolgálata, időszerű környezetvédelmi információk biztosításával és segítségnyújtással a környezeti problémák megoldásában. ... >>

Környezeti Tanácsadók Egyesülete

(környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Zrínyi utca 3/ 1.
képviselő: Mátyás Mónika elnök
A lakosság körében a környezettudatos magatartással, a környezeti kérdésekkel kapcsolatos információk cseréjének hatékonyabbá tétele. ... >>

Kövirózsa Alapitvány Gyulafirátót

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Némethné Gunther Teréz
A helyi amatőr művészeti csoportok kul- túrális tevékyenségének támogatását, helyi kultúrális rendezvények támogatása ... >>

Közlekedési és Rally Club Egyesület közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Budapest u.17.
képviselő: Szeghalmi György elnök ... >>

Közösség Kádártáért Egyesület

(egyéb)

8411 Veszprém-Kádárta, Gelemér u 21.
képviselő: Mórocza Norbert elnök ... >>

Kukkantó Baráti Kör Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, József A. u. 38.
képviselő: Somody Zsuzsanna képviselő ... >>

Kupa Rally Team Sportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Kertalja u. 11.
képviselő: Kupcsik Szilárd ... >>

Laczkó Dezső Közhasznú Alapitvány

()

8200 Veszprém, Budapest u. 8.
képviselő: Fliegl Vilmos képviselő
A veszprémi oktató-nevelő intézetek nyugdíjasainak anyagi-szociális támogatása, tartalmas életvitelének elősegítése. ... >>

Lakásszövetkezetek Veszprém Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Krassován György ... >>

Lakható Veszprémért Egyesület

(környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Jutasi u. 89.
képviselő: Bányai Pál elnök ... >>

Laroco Motorsport Klub Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Gábor Á. u. 2/C.
képviselő: Lakatos Róbert ... >>

Lélek Éled Kör Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Lóczy u. 2/F. 3/B.
képviselő: Kováts Anna társelnök, Ujszászi Petra elnök
Egészségügyi tevékenység ... >>

LélektérAlapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Endrődi u. 67/C. 1/5.
képviselő: Takáts Emese elnök
Önismereti-személyiségfejlesztő és prevenciós foglalkozások és tréningek tartása, kortárssegítő képzés, szakembereknek tréningek, közöségi helyek kialakiítsa, kiadványok megjelentetése. ... >>

Lengyel Imre Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém,
képviselő: Dr. Mádl Antal
A magyarországi német nemzetiség nyel- vének, irodalmának és kultúrájának ta- nulmányozásában és kutatásában kiemel- kedö egyetemi hallgató/k/ támogatása, és jutalmazása a Veszprémi Egyetemen. ... >>

Lions Klub Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Kittenberger K. út 11.
képviselő: Leitold László ... >>

Litván Rehabilitációs Alapitvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/D.II/3.
képviselő: Dr. Griniusz Vytautasz
Litván állampolgárok magyarországi gyógykezelésének, utógondozásának biztositása. ... >>

Litván Rehabilitációs Alapitvány Veszprém

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/B. II/3.
képviselő: Dr. Griniusz Vytautasz
az l991.január 13-i szovjet terrortámadás során megsebesült litvánok gyógykezeltetésének anyagi támogatása. ... >>

Lokálpatrióták Városért, Megyéért, Szociális Segitők Egyesülete Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.I/10.
képviselő: Baranyai Ferencné társelnök, Epresi Gábor társelnök ... >>

Lovassy Alapitvány a Jövőért kiemelkedően közhasznú szervezet Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát 11.
képviselő: Dr.Markovszkyné Sindler Ágnes képviselő, Szűcs István kuratórium elnöke, képviselő
Kiegészül: hazai és külföldi tanulmányi utak szervezése.A hagyományőrzés és a gimnazium öregdiák baráti köre céljainak támogatása. ... >>

Lung Cuan Tao Kung Fu Iskola Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Damjanich u. 7/B. II/7.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Magánerdő Tulajdonosok és Erdőgazdálkodók Veszprém Megyei Egyesülete

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Jutasi undefined 23. I/2.
képviselő: Szabó Imre elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Magánvállalkozók Támogatási és Szociális Alapitványa Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kálistó u. 2.
képviselő: Bányai Pál
vállalkozás alapitásához vállalkozások működéséhez, a vállalkozók és alkalmazottaik szociális, kultúrális, helyzetének jobbitásához, továbbkép- zéséhez, oktatáshoz, a karitativ tevékenységhez segitségnyújtás. ... >>

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége Veszprém

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Lang Gusztav elnök, Megyeriné Kunfalvi Etelka eln.hely., Timár László eln.hely. ... >>

Magyar Demoscene Közhasznú Egyesület A Számítástechnikai Művészetért

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó utca 16/i. 5./13.
képviselő: Bertók Zsolt, Guzslován Gábor, Márta Krisztián
A magyar nyelvterületen élő, a számítástechnikai művészeti ágban (u.n. Demoscene) alkotó vagy tevékenykedő vagy azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségben való tömörítése. A számítástechnikai művészeti élet színesítése, népszerűsítése. Az országos találkozók támogatása, versenyek, pályázatok kiírása, támogatása, segítése, kiállítások szervezése. Külföldi eseményekre a magyar résztvevők, művészek, illetve versenyzők kijutásának segítése. A számítógépes alkotási formákat pártoló, támogató magán ill. jogi személyek felkutatása, velük kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Időszakos kiadmányok megjelentetése, ezek terjesztése, illetve a téma online sajtóorgánumának támogatása. ... >>

Magyar Épitészek Veszprém Megyei Kamarája

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 16/A. I/1.
képviselő: Martin Gábor elnök ... >>

Magyar Épitőipari Múzeum Alapitvány

()

8200 Veszprém, Szent I. u. 7.
képviselő: Gyulaváriné Lovassy Klára képviselő, Jantner Antal képviselő
a gyűjtemény támogatása. ... >>

Magyar Jóga Társaság Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Ady E. u. 77/D. IV/9. sz.
képviselő: Kővári Katalin ( elnökhelyettes ), Selmeci József Csongor elnök ... >>

Magyar Kárpátaljai Karitativ Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. 22.
képviselő: Dr. Mizun Eduárd
Karitativ tevékenység magyar és kárpátaljai gyermekekért, kiemelten a gyermekekért: egészségügyi támogatás, kórházak támogatása, iskolai oktatást célzó támogatás, az árviz következményeinek felszámolását célzó támogatás. Magyarországon és más európai országokban már gyógyítható betegségben szenvedő gyermekek kezelésének finanszírozása. Gyermekek üdültetése, iskoláztatása, tehetséges gyermekek iskolai oktatásának támogatása. Az alapitvány céljait megvalósitó projektek támogatása, finanszirozása pályázat útján. ... >>

Magyar Műemlék-és Épületgondozó Hálózat Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Szent István u.7.
képviselő: Heiter Róbert
Az alapítók elhatározása szerint a Magyar Műemlék- és Épületgondozó Hálózat Alapítvány célja az épített örökség védelme, egy örökségvédő hálózat és szolgáltatóás létrehozása, mely lehetőséget nyújt arra, hogy épített örökségünket saját hasznunkra, és az utánunk jövő nemzedékek gyarapítására megőrízze, karbantartsa, valamint ezeknek az épületeknek a tulajdonosait segítse és támogassa épületeik folyamatos karbantartásában, felújításában. ... >>

Magyar Optikusok Egyesülete Veszprém

()

8200 Veszprém, Szabadság tér 12.
képviselő: Reider József ... >>

Magyar Szituációs Lövész Szövetség

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kistó u. 8.1.
képviselő: Dóczi István ... >>

Magyar Természetgyógyászok Országos Tudományos Egyesülete Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Dr. Bense László Erik, Dr. Horváth Tibor ... >>

Magyar Toxikológusok Társasága

()

8200 Veszprém, Szabadságpuszta 028/1.hrsz.
képviselő: Dr.Hirka Gábor Antal elnök
Tudományos tevékenység ... >>

Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F 7/21.
képviselő: Kálazi Ágnes elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység ... >>

Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Pintér Kornél
Az 56-os Forradalom és Szabadságharc szellemi és erkölcsi örökségének fenntartása és képviselete. ... >>

Magyar-Holland Baráti Kör Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Zrínyi M. u. 15/F.
képviselő: Dr. Dallos András, Sugár Péter ... >>

Magyarországi Mária Rádió Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: dr. Szabó Tamás
Rádió Audio működtetésével elősegíteni és támogatni a rászoruló tömegek által igényelt lelki és valláserkölcsi segítségnyújtást. ... >>

Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár utca 17.
képviselő: Fenyvesi Ferenc
A Kárpát medence, s minden magyarság, a gyermeke, a fiatalok, a felnőttek és szépkorúak magyarságtudatát, nemzetközi összetartozását erősítse. Hazánk nemzetmegtartó ereje erősödjön, s minden tagja ismerje meg a magyarság népi tudását, történelmét, alkotó erejét, a Kárpát medence tájait, magyarság népi tudását, történelmét, alkotó erejét, a Kárpát medence tájait, gyakorolja a népi kismesterségeket, a folklórt, anyanyelve megtartó erejét. A szülőföld erejébe vetett megygőződés hassa áta amagyarság lekét, minden tagját.
... >>

Mankó Nélkül Alapitvány Veszprém

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/C.
képviselő: Katona Júlia
Az alapitvány az alapitó által és a csatlakozók által befizetett vagyonából és annak hozadékaiból hozzájárul fogya- tékos és egészségkárosodott személyek rehabilitációjának elősegitéséhez, életfeltételbeli hátrányaik enyhitésé- hez, a normál életvitel megteremtéséhez szükséges többletkiadásokhoz, a gyógy- kezelés költségeihez a normál életvitel feltételeinek javitásához szükséges eszközök pl. autó, tolókocsi, járógép, hallókészülék, speciális irógép, szemüveg stb. ... >>

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Házgyári u. 7.
képviselő: Dr.Szabó Tamás elnök, Németh Miklós Attila alelnök
Támogassa a lelki és spirituális értékek terjesztését minden olyan csatornán keresztül, ami elérhetővé teszi embereknek, hogy Istenre figyeljenek;keresztény értékek ápolása, erősíteni hazai és keresztény világcsaláddal való kötődést; hátrányos helyzetűek szociális, lelki támogatása; keresztény örökség megóvása. ... >>

Mária Út Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: Dr.Szabó Tamás elnök
Tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Markó-Motor Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Margit tér 2.
képviselő: Cseh Annamária titkár, Markó István elnök, Markó István József elnökhelyettes ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41