Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
5. oldal

Ficánka Alapitvány Kádárta közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
képviselő: Karli Pálné
Segítségnyújtás a Kádartai Óvodába járó gyermekek neveléséhez, az óvoda komfortfokzatának emelése a színvonalasabb nevelési munka megvalósítása érdekében. Képességek fejlesztéséhez, játékokhoz, mozgáshoz szükséges eszközök beszerzése. A gyermekek fejlődését elősegítő bárminemű
rendezvény, kultúrális tevékenység támogatása. ... >>

Figuratív Képzőművészek Társasága

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Kádár Tibor elnök, Törő László titkár, Ughy István titkár ... >>

Filmkamara Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Nagy László u.1/D
képviselő: Muraközy Péter elnök ... >>

Foton Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Ottó
A Veszprémi Egyetem Általános s Szervetlen Kémia Tanszékén akkreditált "Szervetlen fotokémia PhD alprogram fejlesztéshez anyagi és szellemi segitség. ... >>

Full Sport Racing Team Sportegyesület

(tűzoltó,sport)

8200 Veszprém, Kádártai u. 33.
képviselő: Lakatár Tamás elnök
Sport, sportrendezvények szervezése, érdekképviselet, katasztrófa elhárítási, katasztrófavédelmi segítségnyújtás, mentés, speciális mentés, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltóság, utánpótlás nevelés. ... >>

G Racing Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Csikász Imre utca 11.
képviselő: Gulyás Ádám elnök
A kerékpáros versenyeken való részvétel, testedzés, felüdülés biztosítása; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése; kerékpáros rendezvények lebonyolítása. ... >>

Garzone Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Török Ignác utca 4. 3./15.
képviselő: Garamvölgyi Zoltán
Tagjai részére sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, valamint az ehhez szükséges technikai és anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Gaz 69 Klub Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Szücs u. 20.
képviselő: Bach Tibor, Baráth Zsolt ... >>

Gépészek a Gépészképzésért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 20. IV/16.
képviselő: Benedek Krisztián
Magasszintű szakemberek képzésének előkészítése szakmai és kultúrális programok támogatása, szakmai csereprogramok szervezése. A szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása. A Veszprémi Gépész Tanács munkájának segítése. Szakmai irodalom beszerzése. Diplomamunkák támogatása. Be,-és külföldi tanulmányutak támogatása. Előadók meghívása. ... >>

Gizella Baráti Kör Veszprémért

(kulturális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A.
képviselő: Kósa Józsefné elnök ... >>

Gizella Királyné Klub Nemzeti Segítő Szolgálat Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. undefined
képviselő: Csajági Izabella elnök
Veszprém és térségében a tehetséges, hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatása. ... >>

Gizella Veszprémi SE

(sport)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I/10.
képviselő: Gere Hajnalka Mária elnök ... >>

Golding Táncsport Egyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Halle u. 9/D. III/7.
képviselő: Forgácsné Stevlik Mária ... >>

Görög Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I. 9/27.
képviselő: Dr.Rednik András képviselő
A Veszprém megyében lévő görög katolikus közösségek tevékenységének elősegítése, az egyházközösségi létesítmények és intézmények fenntartásának, működésének, felújításának támogatása.Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és bizantológiai kiadványok megjelentetésének támogatása. Tudományos képzés, egyházi oktatás, idegennyelv-tanulás és továbbképzés elősegítése, tanulmányok, sport-és kultúrális tevékenységek támogtása, ebben a körben ösztöndíjak alapítása és adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének támogatása. A görög katolikus egyházközösség rászoruló tagjainak szociális szempontok alapján szükség sezrint történő támogatása, esetenként más görög katolikus egyházközösségek és intézmények megsegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésénak elősegítése, sporttevékenységük támogtása. Karitatív tevékenység végzése, segély-akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás. ... >>

Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapitvány 05. Veszprém közhasznú szervezet

(tűzoltó)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
képviselő: Garabics Tibor
A Veszprémi Tűzoltóság mentési-, tűzol- tási-, kár-, és katasztrófaelháritási feladatainak támogatása. ... >>

Gyermekekért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Csikász I. u. 13.
képviselő: Kuntár Éva elnök ... >>

Gyermekkultúráért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vár. utca 6.
képviselő: Molnárné Perus Zsuzsanna képviselő
a gyermekek művészeti tevékenységének támogatása, tehetségkutatás stb. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös u. 4.
képviselő: Dr. Burján Jenőné képviselő
Elősegíteni, hogy a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál, és a hasonló célú gyermek kulturális - idegenforgalmi rendezvények Veszprémben és a régióban minden évben megrendezésre kerüljenek. Elérni azt, hogy a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztivál, és a hasonló célú gyermek kulturális - idegenforgalmi rendezvények művészeti szintje folyamatosan növekedjen, a rendezési feltételek javuljanak. Támogatni a határ menti -főleg magyar nemzetiségű - szervezetek, együttesek és személyek részvételét a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválon. Elősegíteni a veszprémi hasonló célú rendezvényeken a magyar szereplők részvételét. Olyan tevékenységek támogatása,amelyek közvetve, vagy közvetlenül hozzájárulnak a gyermekművészet színvonalának és rangjának emelkedéséhez. ... >>

Gyermeksziv Alapitvány Celldömölk Sági u.7.sz.

(szociális)

8200 Veszprém, Kalmár tér undefined 30.
képviselő: Süle Nándor ... >>

Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II/216.
képviselő: elnök Jungvert Valéria, titkár dr. Szarkáné Németh Ágnes
A megyei, illetve országos gyermekvédelmi intézményeknek ajánlások kidolgozása. Szakmai segítségnyújtás, álláspontok egyeztetése, szakmai, módszertani, dokumentációs és adatkezelés szintjén.
- Közös fellépés a működési és szervezeti egység megteremtése szintjén.
- Kül- és belföldi szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, civil, állami és magánszervezetekkel, ezek fejlesztése, koordinálása, segítése. Szakmai együttműködés, közös pályázati lehetőségek felkutatása és az abban való részvétel segítése.
- Gyermek- és ifjúságvédelmi vonatkozású tájékoztatók, előadások, szakmai utak (bel- és külföldi) szervezése, gyermekvédelmi kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése.
- Olyan oktatási, képzési tevékenység szervezése, illetve ezek különböző formájának, valamint az ezekben való részvételnek a támogatása, melyek az alapszabályban megfogalmazott egyéb célkitűzések fejlesztését szolgálják.
- A szakmai színvonal emelését és a munkafeltételek javítását szolgáló feltételek lehetőségeinek felkutatása, pályázati figyelőszolgálat működtetése.
- Az intézmények vezetőinek és dolgozóinak jogi képviselete és védelme.
- Az intézmények szakmai presztizsének erősítése.
- Minden olyen egyéb tevékenység, amely az egyesület fentiekben megfogalmazott céljait közvetlenül segíti.
- A megye gyermekvédelmi rendszerének közép- és hosszú távú fejlesztésére, átalakulására vonatkozó koncepciók, tervek kidolgozása és véleményezése.
- A kiemelkedő szakmai munka elismerése, kitüntetések és díjak alapítása és adományozása. ... >>

Gyulaffy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Rózsahegyiné Kólinger Tünde elnök, képviselő
Az iskolai oktató-nevelő munka segítése, az arra rászoruló nehéz körülmények között élő családok segítése. Az iskolai hagyományok megteremtése és ápolása. ... >>

Gyulafirátót Sportegyesület (SE)

(sport)

8412 Gyulafirátót, Posta u. 15/1.
képviselő: Molnár Péter elnök ... >>

" Gyulafirátótért " Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Tóthné Martinkovics Erika elnök ... >>

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Timer Jánosné elnök
Hagyományőrzés ... >>

Gyulafirátóti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8412 Gyulafirátót, Pásztor utca 26
képviselő: Farkas László elnök
bűnmegelőzés, közbiztonsági tevékenység ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.
képviselő: Varga László
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Hajmáskéri Autósport Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Papvásár út 27.
képviselő: Somogyi Krisztián elnök
Tagjainak rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása, versenyek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Hajszál Veszprémi Hajléktalanokat Segitő Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
képviselő: Gyimesi Károly
Szociális szolgáltatások nyújtása a helyi hajléktalanok számára; Rehabilitációs célú foglalkoztatás, képzés; Új módszerek, megoldások kidolgozása a hajléktalanság kezelésére. Kutatások végzése, irányitása. ... >>

Halász Előd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8021 Veszprém, Füredi utca 2.
képviselő: Dr. Földes Csaba
A fiatalok műveltségének, közelebbről a német nyelv tudásának elősegítése, és a nyelvtudással már rendelkező fiatal germanisták fordítók tevékenységének magas szintű tudásuk elismerése által történő ösztönzése. Középiskolák számára német tanulmányi versenyek kijrása és a győztesek megjutalmazása. Pályakezdő és fiatal német fordítók számára pályázatok kiírása, és a győztesk díjazása. Fiatal kutatók munkájának támogatása. ... >>

Hallgatói Médiumokért Egyesület közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kőhíd út 1. 4/1.
képviselő: Klausz Melinda elnök
kultúrális, oktatási ... >>

Harmónia Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó út 12/A. 5/30.
képviselő: Hajdu Péter képviselő
Oktatás, nevelés támogatása.
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése, az oktatási tevékenység ellátása, elősegítése, támogatása.
Együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatásat segítő szervezetekkel,
diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása.
Oktatást segítő kidványok /könyv, jegyzet, segédany, stb/ megjelentetésének támogatása,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése. ... >>

Hemo Sakkegyesület közhasznú szervezet Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.
képviselő: Hagymási János elnök ... >>

Hemo Winner Versenytánc Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Kőris köz 4.
képviselő: Vajda Lászlóné elnök ... >>

"Hét Domb" Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 6.
képviselő: Rácz Katalin elnök
Kulturális, nevelés, oktatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház

()

8200 Veszprém, Petőfi u. 14/A.
képviselő: Somodi Gyula
Hitéleti tevékenység ... >>

HÓD Vadásztársaság

(kulturális)

8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I/5.
képviselő: Bognár Sándor elnök
Kultúra és örökségvédelem, településfejlesztés ... >>

Holdkő Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Almádi út 8/1.
képviselő: Gergely Éva titkár, Varga Gabriella Mónika kuratórium elnöke, képviselő
Az Alapítvány célja a társadalom egyes tagjai számára a testi, lelki és szellemi egység megteremtése, az ember rejtett képességeinek felszínre hozása. Az Alapítvány kiemelt jelentőséget tulajdonít a szellemi fejlődés elősegítésének, különös tekintettel a kisgyermekekre. ... >>

Honestus Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
képviselő: Triebl Imréné
A súlyos egészségkárosodást szenvedettek gyógyulásának elősegítése, körülményeik javítása, a betegek életkörülményeinek könnyebbé tétele. ... >>

"Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u.26/a. undefined
képviselő: Dr. Balczár Lajos képviselő
A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása. A fő célon belül: - a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése és működési feltételeinek javítása; - A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV.tv. l/2006.(I.7.) SzCsM. rendeletben történt módosításai alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és működtetése. ... >>

Human Relations Kör Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Pápai u. 30.
képviselő: Haas András, Keszi Ernö, Vigvári Gyula ... >>

Ifjú Közgazdászokért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Csap u. 9. undefined
képviselő: Schalbert István elnök, Wachtler Edina elnök
A Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozói munkájának támogatása. A centenáriumi év megünneplésének anyagi támogatása. A kulturális és sportolási feltételek pénzügyi fedezetének támogatása. ... >>

Ifjúsági Centrum Közhasznú Egyesület

(oktatási)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Hajmáskéri út 2.
képviselő: Ónodi Milán ... >>

Ifjúsági Közösségekért Egyesület Veszprém

()

8200 Veszprém, Malomkő u. 3.
képviselő: Arató Gergely ... >>

Innova Szociális Innovációs és Képzési Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 22.
képviselő: Szabóné Dr. Virányi Judit
Magyarországon, azon belül kiemelten a Közép-dunántúli régióban közreműködjön a szociális ellátások, a szociális intézmények, a foglalkoztatáspolitika, a helyi és a regionális szociálpolitikák innovatív fejlesztésében, megújításában. ... >>

IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete /Nemzetközi Rendőri Szövetség/

(kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Papné Végső Julianna
Szakmai, kultúrális, egyéb kapcsolatok kiépítése, ápolása.stb. A Nemzetközi Rendőr Szövetség Ausztriai Nemzeti Szakciója Steinmark Tartományi szervezetével. ... >>

Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Németh Zoltán elnök, képviselő
az oktatási és az oktatást szolgáló kutatási feltételek javítása, a kimagasló eredmények elismerése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41