Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
4. oldal

Édesvíz Természetbarát Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Török I. u. 14/C. fsz. 2.
képviselő: Domokos József Imre elnök ... >>

Egészség és Egység a Természettel Egyesület

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Diófa út 5. fsz.1.
képviselő: Balogh Teréz, Pálfi Károlyné, Stéger Ildikó képviselő
Természetvédelmi, természetjárás. ... >>

Egészséges Szívünkért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 72.
képviselő: Dr.Sydó Tibor
Az egészség megőrzése,az egészséges életmódra történő nevelés,-a túlsúlyos betegek testsúlycsökkentésének szervezett formában történő elősegítése, korszerű szakmai és technikai vezetéssel, - a magas vérnyomás, mint betegség megelőzése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, felvilágositás minél szélesebb körben történő terjesztése,- a megelőzéssel kapcsolatos lehetőségek megteremtése és megszervezése, - a magas vérnyomásos betegek gondozása, - korszerű rehabilitációs és gyógyitó központ létrehozása,- edukációs ismeretterjesztő programok szervezése. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10. I/7. undefined
képviselő: Horváth Imréné elnökhelyettes, Szivler Magdolna elnökhelyettes, Vízl Péterné elnök
Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Egry József Lakótelepi Baráti Kör közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Botev u. 2.
képviselő: Dr.Simon Katalin elnök ... >>

Egy Másik Világ Szerepjáték Klub Veszprém

()

8200 Veszprém, Rönk u. 2. undefined
képviselő: Maráczi István elnök ... >>

Egyenlő Esélyt Tanoda Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Baláca utca 15.
képviselő: Kovácsné Üveges Gabriella elnök
szociális, oktatási, kulturális tevékenység ... >>

Egyesülés Veszprémi Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát A. u. 10/b.
képviselő: Kirchkeszner Ágnes elnök, Vogel Róbert ... >>

Egyesület a Capoeira Ápolásáért és Fejlesztéséért

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Hásfa utca 5.
képviselő: Jarina Markó Artemon elnök
A capoeira mozgás művészetének az ápolása, megőrzése, fejlesztése, szélesebb körben való megismertetése; - a brazil kultúrának az ápolása; rendezvények, edzések, bemutatók szervezése. ... >>

Egyetemünkért Alapitvány Veszprém

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Kolics Bertold
A Veszprémi Egyetem lapjának, az EGYETEMÜNKNEK szinvonalas megjelenésé- nek támogatása. Szakmai segitségnyújtás az újság elkészitéséhez diákújságirók oktatása, utánpótlásuk biztositása. Magasan képzett szakemberek bevonása a szerkesztésbe, együttműködés helyi és országos napi- és hetilapokkal, különszámhoz szükséges támogatók meg- nyerése. ... >>

Együtt egy drogmentesVeszprémért Alapítvány

(szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Állvány u. 10.
képviselő: Demecs István kuratórium elnöke
Az alapítvány elsődleges célja olyan veszprémi szerveződés, amely mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy tegyen valamit a józan emberi értékek visszaállításáért, állást foglaljon a drogok kérdésében, és ha jelképesen is, de cselekedjen. ... >>

Elektronikával a gyermekekért Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Kungl József, Papp Jánosné
a gyermekek számitógépes és elektroni- kai kultúrájának fejlesztése, ismeretgyarapitás, anyagi feltételek megteremtése, a számitástechnikai képzés során ... >>

"Élet Erő" Egészséges Életmódot Segítő Egyesület közhasznú

(szociális)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F. 7/21.
képviselő: Kálazi Ágnes elnök ... >>

Életet Segitő Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Lóczy u. 42/a. II/7.
képviselő: Dörnyeiné Barabás Éva kuratórium elnöke
Értelmileg sérült emberek elhelyezésére és ellátásuk megszervezésére munkaalkalom teremtése, nevelés segítése. Támogató szolgálat létrehozása és működtetése (információs szolgálat, tanácsadás, személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat stb.), amely az alábbi fogyatékkal élő személyek önálló életvezetéséhez nyújt segítséget: érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeiket jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokló személyek, illetőleg akik a kommunikációjukban számottevően korlátozottak, és ez számukra tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek /így különösen a tartós munkanélküliek, a szakképzetlenek, a megváltozott munkaképességűek, cigány származású munkavállalók, 45 éven felüliek,gyermekes családanyák, pálykezdők etc./ képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, részükre munkaerő-piaci szolágatás nyújtása. ... >>

Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 7. I/5.
képviselő: Vojcskó János Attila elnök
A nemzeti, keresztény, polgári értékrend védelme, képviselete, ápolása, fejlesztése. A társadalom erkölcsi megújulásának elősegítése, a törtémelmi múltunk, a szellemi hagyatékaink feltárása. Művészeti, kulturális és sport hagyományink megismertetése. Veszprém megye társadalmi, kulturális életében történő (kritikus) közéleti szerepvállalás, továbbá veszprém megye és környéke természeti és épített értékeinek a védelme, népszerűsítése. ... >>

ÉLJ INKÁBB Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Ívelő sétány 26. fszt./1.
képviselő: Soós Attila
Segítségnyújtás az egészség, azaz a teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának (WHO) minél tökéletesebb eléréséhez, egészségügyi, lélektani, bibliai és életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztése útján. ... >>

Éltes Mátyás Alapitvány

()

8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
képviselő: Bernáth Ildikó kuratórium elnöke
A veszprém városban családban élő felnőttkorú értelmi fogyatékosok napköziotthonának fejlesztése, védőmunkahely létrehozása. ... >>

Emberkék Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház u. 1. E.ép.IV.em.
képviselő: Dr. Gajzer Éva
A Veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Gyermekosztálya fekvő,- és járóbetegei gyógyulásának elősegítése, körülményeik javitása, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek könnyebbé tétele. ... >>

Éneklő Ifjúság Veszprém Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Viktor H. u. 28.
képviselő: Baráth Péter kuratórium elnöke, Dr.Tóthné Tamás Mária titkár
Az ének-zen magasszintű oktatásához szükséges tárgyi feltételek megteremtése, zenei élet továbbfejlesztése, a tehetséges gyermekek gondozása,rendezvények látogatása, tanuló közössgé összefogása, táborok szervezése, ösztöndij jellegű juttatás nyújtása. ... >>

Ép Lélek Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Jutasi u. 79/A. fsz. 1.
képviselő: Szélesné Dr.Ferencz Edit elnök ... >>

Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kertalja u. 22.
képviselő: Csizmazia Krisztián titkár, Csorba Kázmér elnökségi tag, Kamarás István elnökségi tag, Varga Ákos elnök
Magyarországon működő építőgép-forgalmazók és bérbeadók érdekvédelmi szervezete, mely összefoglalja és ellátja az építőgép-forgalmazók és bérbeadók szakmai érdekképviseletét ... >>

Építők Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Szérüskert u. 9.
képviselő: Szilágyi László elnök ... >>

Épületenergetikai Tanácsadó Szolgálat Alapítvány

(szociális)

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u.3.
képviselő: Pataky Elemér elnök
Az 199.évi CLVI.tv.26.$.c./9.pontja szerinti környezetvédelem, ezen belül specifikusan a főbb tevékenységi területek : - Magyarország épület-vagyona gyarapitása és értéknövelő fenntartása /megőrzése során az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, fejlagos ener-giamegtakaritás.- Az épületvagyon gyarapitói és fenntartói számára a hatékony energiafelhasználás módszereinek megismerhetővé és alkalmazhatóvá tétele. Az épületek energiafelhsználásával kapcsolatos szakmai állásfoglalások kidolgozása, az állásfoglalások közzététele. Közvetlen, személyre szóló épületenergetikai tanácsadás megvalósítása/megszervezése az ország területén. ... >>

"Equilibrium-együtt a fenntartható fejődésért" Természet és környezetvédő-oktató Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Muskárli út 2.
képviselő: Dr.Tatay Tibor képviselő
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, b.) az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkouzás tanítása, c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, d.) tanfolyamok, ismertetterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,e.) a természetvédelem és környezetvédelem lehetőségeinek keresése. f.) a munkaerőpiac hátrányos helyzetű rétegeienk felkutatása, képzések, oktatók szervezése. g.) közhaznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások bemutatása. ... >>

Erdei Óvoda Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 79/II.
képviselő: Korom Irén
az óvoda környezetének, feltételeinek javitása, a nyelvoktatás, úszásoktatás feltételeinek javitása, tanulmányutak szervezése stb. ... >>

Értékes Vagyok Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Csillag u. 20/E. fsz. 2.a.
képviselő: Kővári Rudolf elnök, képviselő, Molnárné Szibele Györgyi Márta elnökhelyettes
A halmozottan sérült és fogyatékos személyek komplex, tehát szocializációs- és munka-rehabilitációja, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése és szervezése. ... >>

Eskimó Sporthorgász Egyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Kistó u. 5.
képviselő: Keő Ferenc ... >>

Esőcsepp az autista gyermekekért Alapitvány Veszprém

()

8200 Veszprém, Vilonyai u. 11/A.
képviselő: Dr. Csillag József
az autista fogytékosságban szenvedő gyermekek és fiatalok komplexebb fejlesztése és kiszolgálásának magasabb szinvonalú ellátása, mely rehabilitá- ciós jellegű. ... >>

Esseg Vár 1993. Alapitvány Veszprém

(természetvédelem)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 12/A. III/18.
képviselő: Görföl Zoltán
Esseg Vár romjainak feltárása, helyreállitása, természeti környezetének védelme. ... >>

Esthajnal a Veszprémi Időskorúakért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
képviselő: Kisné Lovasi Mária elnök
Az alapítvány a "szociális tevékenyég, családsegítés, időskorúak gondozása," valamint a "nevelés és oktatás, képeswségfejlesztés, ismeretterjesztés" körében közhasznú tevékenységet végez. ... >>

Észak-Dunántúli Elektromos Vitorlás Sport Club

(sport)

8200 Veszprém, Vízvezeték u. 5.
képviselő: Horváth Attila ügyvezető, Patay László elnök, Véber Zoltán gazdasági vezető ... >>

Északbalatoni Vadásztársaság Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, József A. u. 14.
képviselő: Dr. Horváth Géza, Takó Csaba ... >>

Eszter Liliána Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 105.
képviselő: Hőgyészi Petra képviselő
A mozgássérültek rehabilitációjának segítése, eszköz ellátás, ápolás betegszállítás és minden ezzel kapcsolatos tevékenység,- egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Eszter-Fashion Line Mozgásművészeti Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Csikász Imre u. 4/A.
képviselő: Szunyi Orsolya elnök
Veszprém város és megye polgárai művelődésének segítése, művészeti ízlésének formálása, a magyar és az egyetemes zene-és táncirodalom értékeinek megismertetése, fiatalok a mozgásművészet
ízlésének kialakítása egészséges szép mozgásra nevelés, tanítása. ... >>

Eulogion - Ajándék Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kőhíd u. 11/D.
képviselő: Dr.Xeravits Géza képviselő, Farkas Zoltán képviselő
A "Színeváltozás" Római Katolikus Monostor megalapítása, fenntartása, működési költségeinek fedezése, a monostor hitéleti, szellemi lelki kulturális tevékenységének támogatása. ... >>

Európai Kisebbségekért és Demokráciáért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15. undefined
képviselő: Velez Árpád
A kisebbségek és a kisebbségi kultúrák támogatása, megőrzésük és fennmaradásuk elősegítése, a kisebbségi kultúráknak a többségi társadalommal és kultúrával való kapcsolatai útján való megértetése, a kölcsönös elfogadás alapján történő fejlesztése. Célja továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális és családvédelmi problémái megoldásának elősegítése, illetőleg ezen problémák mérséklése. ... >>

Eurosol Racing Team Sportegyesület közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Szabadság tér 4.
képviselő: Puskádi János elnök ... >>

Eurotraining Egyesület (60056)

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Major út 1/2
képviselő: Székely Péter
Az ifjúság kulturális- és közéleti támogatása. Az egyesület céljait elsősorban ifjúsági csereprogramok, rendezvények, tréningek és nyelvi képzési programok szervezésével, támogatásával és lebonyolításával kívánja elérni. ... >>

Ex Symposion Alapítvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Ányos P. u. 1-3.
képviselő: Bozsik Péter, Ladányi István
Az Ex Symposion című lap kiadása, irodalmi, művészeti, bölcseleti jellegű könyvek kiadásának támogatása, egyéb a gondolkodás és a művészetek szabadságát segítő kulturális tevékenység. ... >>

Excelsior Tánc Sportegyesület és Táncstúdió Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Ördögárok u. 2/B.
képviselő: Pap Csaba elnök, Piros Ottóné titkár ... >>

Extrém 4x4 Szabadidősport Egyesület közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 33.
képviselő: Takácsné Spirk Bernadett elnök ... >>

FÁK, Ukrajna, Magyarország Népei Kultúrális és Nemzeti Örökségének Egyesülete

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi út 65/A. 8//50.
képviselő: Tasner Irina
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, nevelés, kultúrális ... >>

FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Sorház u 1/C.
képviselő: Tombor Csaba elnök
A gyermekek, fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődésének segítése; mozgásfejlesztés; viselkedési problémák kezelése; szülői tanácsadás; tehetségkutatás, tehetséggondozás; pszichológiai, pedagógiai diagnosztika; iskolaválasztási, pályaválasztási, pályaalkalmassági tanácsadás; családi napközi, óvodai iskolaelőkészítés. ... >>

Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja Közhasznú Szociális Alapítványa

()

8200 Veszprém, Zalka M. tér 14. II/6.
képviselő: Klusz István elnök
Hozzájárulni a klub tagságának anyagi és szociális ellátásához. ... >>

Fejlesztő Pedagógusok és Logopédusok Egyesülete közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Csemete u. 6.
képviselő: Nagyné Kozma Ildikó elnök, Padraginé Csaba Mercédesz titkár
képességfejlesztés ... >>

Felfedező utakon Alapitvány közhasznú szevezet Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné
A Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak programszervező és finanszi- rozó támogatása, érdeklődési körük bővitését célzó versenyek, vetélkedők szervezése, felkészités, pályázat kiirása stb. ... >>

Felhő Veszprémi Vadász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Csutorás u. 1.
képviselő: Felhősi István elnök
Tudományos, kultúrális, természetvédelem ... >>

Fényvető Mozgókép-Média Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Hársfa u. 23.
képviselő: Mazák György képviselő
Filmtörténet, film-kultúra, film-feldolgozás, média ismeretek szerzése.
-a képzésben résztvevő fiatalok kollégiumi elhelyezése (TEÁOR 55.9008)
- alapfokú kulturális képzés, szolgáltatás (TEÁOR 85.5208)
-fentiek oktatása, szakmai középfokú oktatás keretében. (TEÁOR 85.3208) ... >>

Férfi Fodrászat Veszprém Munkástanácsa

()

8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
képviselő: Hufgart Vilmos, Kránitz István ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41