Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
3. oldal

Bozsai Horgászegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Haszkovó út 33/A. II/9.
képviselő: Kozma Sándor ... >>

Bramac Kft. Szakszervezet Veszprém

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
képviselő: Dobos Csaba SzB.titkár ... >>

Bratanki Alapitvány Veszprém

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Cholnoky u. 11/B. I/3.
képviselő: Lohonyai Éva
Lengyelország és az ott élő emberek megismerésének megszervezése, ehhez támogatás. Diáksport, tömegsport támogatása, magyar lengyel diákkapcsolatteremtés, kapcsolattartás reális kép kialakitása Lengyelországról és lengyel emberekről. ... >>

Brusznyai Árpád Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 8.
képviselő: Imre Frigyesné
Minden évben egy pedagógust és egy di- ákot emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jutalmaz Brusznyai Árpád emlékének és szellemiségének ápolásáért, a történelemtudományok területén elért eredményeiért. ... >>

Buhim-völgyi Szalon Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Úrkút u. 10.
képviselő: Dr.Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó elnök ... >>

Bushido Aikido Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Március 15. u. 4/A. I/7.
képviselő: Veisz János ... >>

Cápa Vízipóló Klub Úszó-vízilabda Sportegyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 11. undefined
képviselő: Eckert Ágnes elnök, Pfaff Péter klubvezető
Úszás oktatása kisgyermektől felnőtt korig, kezdő szinttől a verseny szintig, vízilabda oktatása és csapat szervezése ... >>

Céh Művészeti Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Köhid u. 11/B.
képviselő: Borbáth Erika
Fiatal, pályakezdö képzö,-és iparművészek támogatása, művészeti tanszék létrehozásának támogatása, dijak és ösztöndijak adományozása. ... >>

Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 44/4.
képviselő: Janku Ferenc elnök
Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése, ifjúság nevelő program, szenvedélymentes életre való nevelés, diák és szabadidős sport népszerűsítése. ... >>

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21.
képviselő: Johnné Zuggó Mária elnök
Az iskolai oktató-nevelő munka differenciált emelése. ... >>

Cholnoky Óvoda Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26.
képviselő: Kovács Istvánné
Az alpitvány célja, hogy lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Cholnoky Óvodában folyó- a szülői és nevelői közöség által megha-tározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosi- tásához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakitásához. ... >>

Cholnoky Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Március 15. utca 1/C. 5/20.
képviselő: Tálas Tamás elnök
A renszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak a sportszerető, egészéséges életmódra nevelése, rekreáció, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott regionális szevezet. ... >>

Civilek az Unióban Caritas Koordinációs Iroda Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, József A. u. 28.
képviselő: Bollók Istvánné képviselő
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva, állami és önkormányzati feladatok át-
vállalása. ... >>

Comitatus Alapitvány Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
képviselő: Dr. Harangozó János, Kőszegi Lajos
társadalomtudományi, önkormányzati kutatások segitése, a Comitatus Önkor- mányzati szemle anyagi támogatása . ... >>

Comitatus Társadalomkutató Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Tátorján u.10.
képviselő: Agg Zoltán elnök, Oláh Miklós titkár ... >>

"Continent Company" Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Budapest u. 75/B.
képviselő: Bácskay Béla elnök ... >>

Corvina Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/C. III/12.
képviselő: Batár Zsolt Botond elnök, Kerecsényi Márta titkár ... >>

"COYOTESSPORT ÉS SZABADIDŐ MOTOROSCLUB" Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Horgos u. 6.
képviselő: Adamecz Zoltán alelnök, Kuti Róbert titkár, Laluk Róbert elnök ... >>

Crabs Texas Holdem Club

(sport)

8200 Veszprém, Szent István u. 37.
képviselő: Rákos András elnök
Pókerjáték népszerűsítése. ... >>

Credo Alapitvány a Hévizi Kórház Betegeiért

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Sólyi u. 8. II/6.
képviselő: Dr. Insperger Antal képviselő
A Hévizi Kórház és a Veszprém Megyei Kórház Reumatológiai Osztályán gyógyító tevékenység támogatása. ... >>

Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Mikszáth K. u 13.
képviselő: Fülöp Zsuzsanna képviselő
Támogatást nyújtson azon tevékenységekhez, és szolgáltatásokhoz, melyek a Veszprémben és környékén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetőleg krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, a kialakult krízishelyzet megszüntetését, továbbá az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését hivatott szolgálni;- figyelemmel kísérje a Veszprémben és környékén élő lakosság mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, egyének és családok életében jelentkező probléma okait, és jelzi azokat az illetékes hatóság, illetőleg a megelőző bekezdésben jelzett szolgáltatást végző szervezetek felé; - segit- se az előbbiekben részletezett veszélyeztettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működését, támogatja az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálatok, a gondozási központ, továbbá társadalmi szervezetek, egyházak, és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;- támogatást nyújtson a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez, az e területen dolgozó szakemeberek továbbképzéséhez, illetőleg felsőfokú szakmai képzéséhez. ... >>

Csatár-hegyi Kertbarátok Egyesülete közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Dózsa u. 2.
képviselő: Zsolnai László elnök
Kertkultúra helyi művelésének segítése. ... >>

Csererdei Baráti Kör

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Csererdei út 4.
képviselő: Szilágyi Zoltán elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Cserhát Kft. Futball Club Veszprém

()

8200 Veszprém, Felszabadulás u. 87/B. II/8.
képviselő: Füzi Csaba, Paulik Zoltán, Szlanyinka István ... >>

Csigaház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8411 Veszprém-Kádárta, Vasút u. 28/1. undefined
képviselő: Vankóné Fű Ibolya elnök
A gyermekek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, oktatásának ellátása, kis létszámú csoportban, barátságos, családias és természetközeli környezetben. Szabadidős tevékenységek szervezése a 20 hetestől 14 éves kort be nem töltött gyermekeknek mind alkalmi, mind tartós jellegű foglalkozások (pl. nyári tábor) keretében. ... >>

Csigahegyi Vadásztársaság

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/C. 9/25.
képviselő: Lukáts Orsolya elnök ... >>

Csikász Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Cs.Dax Margit
A város művészeti értékeinek megmentése hagyományainak ápolása, a város művé- szeti életében tevékenyen résztvevő veszprémi művészek működési feltételei- nek támogatása. ... >>

Csillagfény Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Csillag úti óvoda
képviselő: Kauzli Dezsőné
A szülők és a nevelőközösség által meghatározott óvodapedagógiai eljárások eszköz-és anyagigényét biztositsa, a kitüzött feladatoknak erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Csillagfény Waldorf Alapitvány kiemelkedően közhasznú

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.
képviselő: Szabó Ferenc képviselő
Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegitése, a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Álta- lános Iskola támogatása. Általában a Waldorf-pedagógia magyaror- szági népszerűsítése, vásárok, kiállitá-sok, kongresszusok, tudományos, kultúrá-lis találkozók szervezése. ... >>

Csivitelők Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Hajlat u. 43/C. fsz. 1.
képviselő: Kovács Ferenc Béla elnök
Gyermekek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, oktatásának ellátása, kis létszámú csoportban, barátságos, családias környezetben. Szabadidős tevékenységek szervezése a 20 hetestől 14 éves kort be nem töltött gyermekeknek mind alkalmi, mind tartós jellegű foglalkozások (pl. nyári tábor) Keretében. ... >>

"Csuhaj" Íjász-és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

8200 Veszprém, Endrődi út 67/3. II/8.
képviselő: Debreczenyi Gábor elnök ... >>

Csutak Alapitvány Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Március 15.u. 5.
képviselő: Gyenge Zsigmond
A veszprémi Úszóklub utánpótlás, ifi versenyzőinek versenyeztetése, menedzselése, utaztatása. ... >>

DArts Kortárs Képző-és Médiaművészetért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár utca 17.
képviselő: Sztojalovszky Béla
Támogassa, fejlessze a kortárs képzőművészet, a digitális médiaművészet és a közönség kapcsolatát, évente művészeti fesztiválokat, a Veszprém DArts House - Veszprém D/igitális/ Művészetek Háza projekt megvalósulását sajátos eszközeivel. Alkotói pályadíjak révén ismerje fel a multimédiás alkotók tevékenységét. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Alapitvány Veszprém

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Pusztai István
A demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, szociáldemokrácia eszmeiségének megis- mertetése érdekében rendezvények, kiadványok és sajtótermékek megjelen- tetése. ... >>

Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 18/1.
képviselő: Veress István
a megye általános és középfokú oktatási intézményt tanulói diáksportjának tá- mogatása, kézilabda sport támogatása. ... >>

DK-i Polgárőr Egyesület Cholnoky Lakótelep

(közbiztonság,egyéb)

8200 Veszprém, Viola utca 18.
képviselő: Tóth István elnök ... >>

Dolgozó Fiatalok Szövetsége Veszprém

(érdekképviselet)

8200 Veszprém,
képviselő: Kósa László, Makaró József ... >>

DÓR Sport Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Március 15. u. 2/B. 5/26.
képviselő: Radnai Zsolt elnök ... >>

Dowland Alapitvány

()

8200 Veszprém, Zrínyi út 15/D. II/6.
képviselő: Wéber Csilla elnök, képviselő
A kóruskultúra terjesztése. ... >>

Dózsa Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szent I. u. 56.
képviselő: Rácz Zoltán kuratórium elnöke, képviselő
A Dózsa György Általános Iskola támogatása és fejlesztése. ... >>

Dózsa Polgárőrség

(közbiztonság)

8200 Veszprém, Csatár u. 3.
képviselő: Kórosi Tibor elnök
Bűnmegelőzés, élet- és vagyonvédelem ... >>

Dózsaváros Diáksportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Szent István u. 56.
képviselő: Eisenbeck István kuratórium elnöke
az iskoláskorú gyermekek oktatása, nevelése, és tömegsportjának támogatása. ... >>

Dózsavárosi Baráti Kör Veszprém

()

8200 Veszprém, Dózsavárosi Klubkönyvtár
képviselő: Csécs Ferenc elnök, Plankné Főczényi Mária titkár, Tóth János elnökhelyettes
Városrész közösségi életének összefogása ... >>

Dózsavárosi Diáksport Egyesület közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Szent István u. 56.
képviselő: Kocsis Miklós ... >>

Dr. Horváth Balázs Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Rákóczi F. u. 5.
képviselő: Dr.Hunyadfalvy Ákos elnökhelyettes, Dr.Navracsics Tibor elnök
A Reguly Antal Alapítvány szellemi hagyatékával azonosulva, azt képviselve a politikai kultúra fejlesztése és a helyi civil társadalom kialakulásának, fejlődésének elősegítése, politikatudományi, politológiai, szociológiai, történelmi előadások szervezése, ilyen tartalmű kiadványok megjelentetése és az e területeken kutatásokat végző közösségek támogatása.
Veszprém történelmi közelmúltjának feltárása, különös tekintettel az állambiztonsági szervek Veszprém városában történő működésére (1950-1989), feldolgozva a történeti hivatal és a Vszprém Megyei Levéltár forrásanyagait.
A veszprémi rendszerváltás elemzése (1949-1956.,1988-1989.(, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, történeti emlékszoba kialakítása. ... >>

Dr.Aranyossy Szilárd Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. tetőtér
képviselő: Farkas Zsuzsanna képviselő
Néhai Dr. Aranyossy Szilárd természetfotós munkásságának közkinccsé tétele, kiállítások szervezése, művészi kiadványok készítése, a magyar fotóművészet népszerűsítése, az ifjú tehetségek támogatása, felkarolása, a magyar fotóművészet fejlődésének segítése. ... >>

Duviép Munkavállalók Tanácsa Veszprém

()

8200 Veszprém, József A.u. 38.
képviselő: Gőcze Tibor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41