Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tolna kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A jövő ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók B. u. 24.
képviselő: Ezerné Huber Éva
A Tolnai II. sz. Ált. Iskkola és 6. sz. Óvoda tanulói, óvodásai testi, szellemi fejlődésének elősegítése a szabadidő hasznos, értelmes, kulturált eltöltése lehetőségének biztosítása. ... >>

"AKVILA ÉS PRISZCILLA" A RÁSZORULÓ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 116/B.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Judit Éva
Az alapítvány célja, hogy a bármilyen okból hátrányos helyzetben levő embereket segítse, támogassa. Ennek keretében az alapítvány szerepet vállal a rászoruló idős korúakról, hajléktalanokról, illetve a hátrányos helyzetben levő családokról való gondoskodásban.

Megszervezi az egyedülélő, beteg emberek részére való eseti segítségnyújtást, különösen az élelemmel való ellátás, élelmiszer beszerzés, gyógyszervásárlás, háztartási, házkörüli teendők ellátását.

A rászorulókat elsősorban természetbeni juttatásban részesíti, szabadidős programokat szervez, valamint a nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét) idején megteremti számukra az ünneplés lehetőségét.

Az alapítvány szerepet vállal a kulturális örökség megóvásában, amelynek érdekében programok szervezésével, előadásokkal kívánja a hagyományokat ápolni, fenntartani. ... >>

Civil Voks Tolnai Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Lehel utca 19/b.
képviselő: elnök Reiter Antalné
Az egyesület önkormányzati elven működő, a magyar civil társadalmat, különösen pedig a piaci mechanizmusból kiszorult tömegeket megszólító társadalmi szervezet. Ez egyesület elsősorban a civil társadalom támogatását tekinti céljának, alapívetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél megvalósítása érekében felvállalja, hogy segít a civil társadalom részére tanácsadás, szolgáltatások nyújtása, továbbá az e kérdéssort tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok mejelentetése és terjesztése révén is. Képviseli és kifejezi a választópolgárok érdekeit az államigazgatási, államhatalmi, társadalmi fórumokon és a polgári mozgalmakban. A egyesület jogi személy. Tolna környékén elősegíti az egészséges életre nevelést, az oktatást és tudatformálást. A hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése. Emberi kapcsolatok erősítése, szakmai és szellemi értékek hasznosítása, közösségi tudat erősítése, nemzedékek közötti összetartás. Kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka. Szakmai anyagk, projektek írása, kiadása, terjesztése.Az egyesület fellép, és a nyilvánosság elé viszi, mindazon ügyeket, melyben bármely ember ellen bármilyen hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció történik. Az egyesület különböző programok, rendezvények szervezésével kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Kulturális területen és az oktatás területén kimagasló eredményeket elérő, hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása. Az egyesületben különböző alkotóműhelyek létrehozása, melybe ingyenes prevenciós tájékoztatások, életmód-tanácsadás, jogi tanácsadás, hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek támogatása történik.Az egyesület nemzetközi kapcsolatok létrehozásával képviseli magyaroszági céljait a nemzetközi fórumokon. Az egyesület minden Magyarországon működő más társadalmi szervezettel együttműködik, ahol az esélyegyenlőség érdekében közös programok megvalósítását kezdeményezik. Az egyesület jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével a hátrányos helyzetben családok megsegítésére anyagi és tárgyi eszköztámogatásokat nyújt. A hátrányos helyzetű térségekben élők életminőségének javítása szociális- és felzárkóztató képzési programok szervezésével. A magyarországi roma kisebbség társadalmi intesgrációs törekvényesinek elősegítése, oktatással, munkahelyteremtéssel, felzárkóztató programok szervezésvel. ... >>

Fusz János Zeneművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Festetich u. 131.
képviselő: elnök Fricz Józsefné
A Tolnai Zeneiskola támogatása, a névadó emlékének ápolása. ... >>

"Kézjegy" Tolna Tollforgatók Klubja

(kulturális)

7130 Tolna, Kossuth utca 33. II/2.
képviselő: elnök Wessely Gábor, titkár Kosztolányi Péter
A megyei és az irodalmi-művészeti alkotó tevékenységet folytató egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú kulturális tevékenység folytatása. ... >>

Közösség Kultúra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7131 Mözs, Szenti István utca 51.
képviselő: elnök Verseghy Ferenc
Tolna város múltjának még rejtett kulturális értékeinek felkutatása, összegyűjtése, dokumentálása és megismertetése a nyilvánossággal. Alkotóház létrehozása. A városban élő amatőr alkotók, művészek, népi kismesterek, népművészek, tehetséges fiatalok támogatása, közönség elé kerülésük segítése. Alkotó táborok szervezése. A városban működő oktatási intézményekkel kapcsolat kialakítása, szakkörök, foglalkozások tartása. Városi kulturális rendezvényein aktív részvétel. A város testvértelepülésein élő alkotókkal, művészekkel, népművészekkel, népi kismesterekkel kapcsolat felvétel, együttműködés kialakítása. A magyar kulturális örökség és a tájegységek népi kultúrájának megismerése. ... >>

Martinek József Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók Béla utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Végh András, titkár Kiss Józsefné
a tolnai és mözsi diákok képzőművészeti képzésére ösztöndíj biztosítása ... >>

Mözsért Civil Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Kossuth Lajos utca 26/1.
képviselő: elnök Berezi Sándor
Munkálkodni kíván a mözsi polgárok kapcsolatainak javításán, közreműködik érdekei érvényre juttatásában, segíteni kívánják a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, résztvesznek annak szervezésében. a település lakosságának szabadidős eltöltését, sportolását szervezik, támogatják a hagyományőrző programok megvalósítását, törekedni fognak a település sportéletének fellendítésére, segítik és támogatják azokat a kezdeményezéseket, melyek Mözs környezetének szebbé, egészségesebbé tételére irányulnak, Meg kívánják akadályozni Mözs településen lévő közösségi ingatlanok, kultúrális épületek eladását, törekszenek Mözs összes oktatási intézményének, évfolyamának megtartásáara, célul tűzik ki a teleház megvalósítását Mözs település részen, illetve a megvalósításban való közreműködést. ... >>

Mözsi Bartók Béla Női Kar

(kulturális)

7131 Mözs, Iskola u. 20.
képviselő: Rikker Józsefné ... >>

Mözsi Német Nemzetiségi Klub

(kulturális)

7131 Mözs,
képviselő: elnök Koleszár Ferencné, Íróné Wittman Veronika, Koncz Jánosné, Pápai Tímea, Töttös Jánosné ... >>

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 34.
képviselő: Baksainé Kenessei Éva
1. Értékeink felmutatása - a "családnak", mint a társadalom legkisebb egysége - fontosságának hangsúlyozása.
2. Az egyesületbe belépett egymást segítő nagycsaládosok érdekeinek képviselete.
3. A nagycsaládosok egymás segítő közösséggé formálása.
4. Szabadidő hasznos eltöltésére kulturális, sport és egyéb programok szervezése.
5. Kirándulások szervezése.
6. A helyi közéletben való részvétel.
7. Gyermekeink, családjaink megajándékozása jeles ünnepeken. /Télapó, Karácsony, Húsvét, Családi nap./
8. Sportösszejövetelek szervezése, eszközök biztosítása a programok lebonyolításához.
9. Nagycsaládosok Országos Egyesület és régiós nagycsaládos rendezvényeken való részvétel.
10. Adományok fogadása, szétosztása. ... >>

Nemzeti Hírháló Egyesület

(kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Katona József utca 10/D. 2/A.
képviselő: elnök Kovács János
Írott és elektronikus sajtófigyelés, a magyarság, a nemzet szempontjából érdeklődésre számottevő, a nyomtatott és elektronikus sajtó termékeinek elérhetővé tétele a tagok és más érdeklődők számára a világhálón. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, majd ezekről tudósítások, ismertetők megjelenítése a világhálón. Írók, olvasók közötti kapcsolatfelvétel közvetítése, megoldása. Előadások, író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása. Hagyományos és nem hagyományos kiadványok estenkénti megjelentetése. (CD, DVD). ... >>

Tolna Keresztény Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Szekszárdi utca 12. II/18.
képviselő: a kuratórium elnöke Keresztes Andor
Tolna városban a keresztény hitélet újjáélesztése. Az alapítvány a céljával összhangban az alábbi tevékenységeket folytatja: templomok, egyházi és nem egyházi épületek felújítása, karbantartása, közösségi céloknak megfelelő átalakítása, üzemeltetése, műemlékek, emlékművek felújítása, a kereszténység megismertetése, népszerűsítése a nem hívők körében, a hitélet, hitgyakorlás lelki, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása, a Tolnai Római Katolikus Plébánia, mint egyházközösség munkájának segítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, helyi katolikus iskola támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, kapcsolatépítés a határon túli magyarság egyházi szervezeteivel. ... >>

Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Kiss Sándor
Az Önkormányzat általános feladatai körében a kulturális és sporttevékenység támogatása. ... >>

Tolna Városért Egyesület

(kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 11.
képviselő: elnök Letenyei-Stróbl Orsolya ... >>

Tolna Városi Futball Club és Szabadidős Társaság

(sport,természetvédelem,kulturális)

7130 Tolna, Városi Sporttelep
képviselő: elnök Hámori Róbert
Az egyesület alaptvető célja a sport, valamint a kulturális és szabadidős tevékenység; ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése; a sport- és szabadidős rendezvények, táborok szervezése; a tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését; környezet- és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. Az egyesület sportegyesület. ... >>

Tolna-Mözsi Székely Baráti Kör és Hagyományőrző Néptánccsoportja

(kulturális)

7131 Mözs, Iskola u.
képviselő: alelnök Péter Ambrusné, alelnök Szász Levente, elnök Bálint Ambrusné, titkár Kese Edit
A közösséghez tartozó, egyént is megnyomorító közösségi halál elkerülése, a közösségi élet és az együvé tartozás tudatának fejlesztése, a székelység, sajátosságainak megőrzése.

1. kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. ... >>

Tolnai Dunáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Munkácsy utca 3/b.
képviselő: elnök Koncz Ákos
A Tolna körül elhelyezkedő holtág-rendszer rehabilitációja, a vízi életközösségek biodiverzitásának megőrzése, fenntartása. A holtágak medrének üledékmentesítése, az iszapréteg optimális szinten tartása, ezen keresztül a víz minőségének javítása. A holtág-rendszer, valamint annak életközösségei minél szélesebb körű megismertetése, kultúrált látogathatóságának lehetővé tétele. A hazai halász és vízi élőhely gazdálkodás népszerűsítése, horgászversenyek szevezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. Gyermekek táboroztatása, horgász-, halász- napközi kialakítása, működtetése, táborhely, szálláshely kialakítása. Gyermek és felnőtt halászati, horgászati oktatás, horgásztatás, (testnevelés órák keretében is), természet ismeretre, szeretetre nevelés. A hazai horgász-, halászkultúra népszerűsítése, horgászversenyek szervezése, lebonyolítása. Hagyományőrző kézműves-foglalkozások szervezése gyermekeknek, ilyen jellegű tanfolyamok szervezése iskolák számára. A környezeti nevelés és ismeretterjesztés ügyének előmodítása és támogatása a térségben. A gyermekek természetvédelmi ismereteinek bővítése, természetvédelmi szemléletük kialakítása erősítése, a környezetükben (hazánkban) élő állatvilág megismertetése. Vízi sportok népszerűsítése. ... >>

Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör

(kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u.
képviselő: Hoós Ernő ... >>

Tolnai Öregdiák Egyesület

(kulturális)

7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.
képviselő: elnök Pap Istvánné ... >>

TOLNAI VÁLLALKOZÓK IPARTESTÜLETE

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7130 Tolna, Deák Ferenc utca 92.
képviselő: Paksi István alelnök, Pentz Gábor elnök
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme; a tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása; a tagság szakmai képzése, továbbképzése; a tagság gazdasági, vállalkozói tevékenységének segítése, felvilágosító és tanácsadói munkával, rászorulók szociális támogatása, segélyezése, a hagyományos közösségi élet szervezése, a tagság hírnevének védelme, iparos hagyományok ápolása, korlátozott körben gazdálkodási tevékenység végzése. ... >>

Tolnai Városvédő Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

7130 Tolna, Magaspart utca 24.
képviselő: elnök Práger Mária ... >>

ZÖLDKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7131 Mözs, Szent István utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Árpádné
Az óvodai nevelés szakmai színvonalának növelése, továbbképzések tartása, módszertani tanácsadás, iskola előkészítésben részvétel.
Német nemeztiség tárgyi és szellemi kultúrájának felkutatása, megőrzése. Település hagyományainak gyűjtése, kiadványok megjelenítése, kulturális programok szervezése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, német testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Zenei nevelés, melyben kiemelkedő szerepet kap a tánc, mint a mozgásfejlesztés, tartásjavítás, szocializáció eszköze, oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, játék és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. Természet megismerésére, megóvására, védelmére nevelés feltétetleinek biztosítása - kirándulások - erdei óvoda, - szelektív hulladékgyűjtők beszerzése. ... >>

"ZSOMAI" MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

7130 Tolna, Deák F. utca 8.
képviselő: elnök Halász Márta
Hagyományőrzés, művelődés, tánc oktatása, ápolása. ... >>
1. oldal