Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya civil szervezetek


Találatok száma: 408
5. oldal

Lakossági Érdekegyeztető és Érdekvédelmi Tömörülés Tatabánya (51321/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Béla király krt. 53. III/1.
képviselő: Kocsis György
A városi, városrészi polgárok - elsősorban mint lakosok és mint fogyasztók - csoportjai részéről megfogalmazott társadalmilag méltányos igények érvényesítése, illetve a közösség érdekeit nem sértő és értékteremtő/megőrző egyéni kezdeményezések hatékony támogatása minden törvényes eszközzel. ... >>

Lángos Józsa Tatabánya Kertvárosi Sakk-kör Egyesület (52038/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
képviselő: Pákai Ernő
A sakk sportág népszerűsítése, a szabadidősport, kulturált elfoglaltság biztosítása, a sportág utánpótlásának kinevelése. ... >>

LINGARA Roma Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 56. VIII/3.
képviselő: Balogh Ilona alelnök, Karácsonyi Mirtill egyesületi elnök, Majzik Ildikó egyesületi alelnök
A roma/cigány tradicionális tánc- és zenekultúra társadalmi értékként történő bemutatása koncerteken, színházi táncelőadásokon keresztül. (valamint az alapszabály II.1. pontjában meghatározott egyéb célok.) ... >>

Magor Vadász Egyesület

(sport,egyéb)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 305. II/7.
képviselő: Drobny László elnök, Murányi Zsolt alelnök, Nagypál Zoltán alelnök
Az érvényes vadászjeggyel rendelkező sport- és hivatásos vadászok szervezeti formába tömörítése. ... >>

Magyar - Német Baráti Társaság - Tatabányai Egyesülete (51907/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Marasztok u. 1/a.
képviselő: Vasas Mihály
A magyar és a német barátság ápolása, a német nemzetiség hagyományainak megőrzése, ápolása, valamint kapcsolatfelvétel a külföldön tevékenykedő hasonló egyesületekkel. ... >>

Magyar Chow Chow Kulb (52306/2002)

(természetvédelem,egyéb)

2800 Tatabánya, Alkotmány út 61.
képviselő: Raáb Károly elnök
A magyarországi chow chow fajta tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése és támogatása. Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, versenyek szervezése, állat-és természetvédelem támogatása, kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kynológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása. ... >>

Magyar Csipkekészítők Egyesülete (51181/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 402. I/7.
képviselő: Nagy Vincéné elnök
A különféle motívumú és készítési technikájú csipkék megismertetése és elterjesztése. Igényes alkotásra nevelés, amely egyaránt vonatkozik a csipke készítésére és díszítő alkalmazására. ... >>

Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Paletta Lakópark 1. 3./1.
képviselő: Lugosi László ... >>

Magyar Twirling Szövetség

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Köztársaság (Jubileum park) utca
képviselő: elnök Vadóc László
twirling sporttevékenység támogatása ... >>

Marghareta alapítvány a szépkorúak megsegítésére

(szociális)

2800 Tatabánya, Banyi J. u. 53/c.
képviselő: Ludányi Tamás kuratóriumi elnök
Az idősek és önmaguk ellátásról nem, vagy csak nehézségek árán gondoskodni tudók megsegítése, az Alapító Okirat I. fejezetének 4. pontjában részletezett módon és figyelembe véve a vállalt közhasznú tevékenységet. ... >>

MARLIN Búvár Sportegyesület (5088/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Erdész u. 31. 3/9.
képviselő: Udvardi Tibor ... >>

Marokkói-Magyar Kulturális Egyesület

(kulturális)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 214. I/4.
képviselő: Bayyi Alaa-Idine
Kulturális és kereskedelmi együttműködés elősegítése Magyarország és Marokkó között, az Alapszabály II. fejezetében részletezett módon. ... >>

Más-Világ-Kép Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

2800 Tatatabánya, Új sor 9.
képviselő: Tátrai Zoltánné
Az élet mint az univerzális evolúció megnyilvánulása, benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk, mint legfőbb értékeink összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése, illetve a mindezek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. ... >>

Mega Tech Thai Box Sportegyesület (52220/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Mártírok út 81/B.
képviselő: Molnár Endre
Szervezett keretben biztosítani a Thai Box versenyzést. A sport népszerűsítése Magyarországon, versenyzőknek az eredményes részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A Thai Box és Kínai Box Egyesületek Szövetségében való aktív részvétel. ... >>

MERI Reintegrációs Egyesület (52287/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Sikvölgy 0898/6. hrsz.
képviselő: Salló Katalin
Sport, kultúrális és tervezett szabadidős tevékenység, melynek alapján feladata a sportolás, testedzés, kulturális tevékenység biztosítása mentálisan sérültek számára. ... >>

Mésztelepi Szociális és Kultúrális Egyesület (51602/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Vörösmarty u. 5.
képviselő: Lakatos József
Szociális tevékenység, családsegités. Környezetvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegitése. A cigány etnikum kulturális hagyományainak őrzése.
A magyar kulturális értékek ápolása. ... >>

Mimóza Mentálhigiénia és Szabadidősport Alapítvány (51449/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Mártítok u. 15. II/3.
képviselő: Ifj.Elekes Mihály tag, Iván Andrea kuratórium elnöke, Panyikné Takács Erika tag
Gyermek-, ifjúsági- és felnőtt mentálhigiéniai tanácsadás, gyógyítás. ... >>

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány (50939/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Stúdium tér 1.
képviselő: Dr. Kandikó József kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja: egy alapítványi főiskola létesítése Tatabányán. ... >>

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Sportegyesület (51163/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Stúdium tér
képviselő: Nagy Róbert
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány (1521/2003)

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Kossuth u. 105.
képviselő: Mecsei Ilona kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehab. tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társ. esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel kapcsolatos tevékenység. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Mozgáskorlátozottak Erőemelő Alapítványa (51777/2002)

(sport,szociális)

2800 Tatabánya II., Sárberki ltp. 211. fsz/1.
képviselő: Dr.Szalay Zoltán ügyvéd, Kovács László kuratórium elnök
A mozgáskorlátozott személyek támogatása az erőemelő sportágon belül. ... >>

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete (50785/2002)

(szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Madách u. 7-9.
képviselő: Válóczi Ferenc
A Komárom-Esztergom megyében élő mozgássérültek összefogása, a társadalmi éps kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Múltunk és Jövőnk Egyesület (52316/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 21. I/3.
képviselő: Ádám Róbert János
A történelmi íjászat, különösen a magyar és sztyeppei történelmi íjászat, lovasíjászat felelevenítése, ápolása, a tömeg- és versenysport keretein belül. ... >>

Munkáséri Horgász és Környezetvédő Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.
képviselő: Csiszár József ... >>

Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

2800 Tatabánya, Verebély u. 19. 2/3.
képviselő: Terényi Tiborné elnök
Az anyaság és az let tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség elősegítése, több generációs családok együttélésének elősegítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete. ... >>

Nagycsaládosok kultúrális megsegítéséért (51579/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 81/a.
képviselő: Dr. Tóth Károly
A nagycsaládosok kultúrális, művelődési szükségletei kielégítésének támogatása, a családok összetartozásának, közös művelődésének népszerűsítése. ... >>

Nagyegyházi Zártkerti Egyesület

(környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Cseri út 4.
képviselő: Soós József Zoltánné elnök ... >>

NAPSUGÁR Alapítvány a Módszertani Bölcsődéért (51751/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.
képviselő: Szabó Jánosné kuratórium elnök
A 0-3 éves gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a módszertani bölcsődei ellátás szinvonalának emelése. ... >>

Narancsvirág Country Egyesület (51700/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 89.
képviselő: Róth Sándor ... >>

Naszályi András Alapítvány (51995/2002)

(szociális)

képviselő: Dávid János tag, Senkár Árpád tag, Szabó Előd, Tóth Ferencné tag, Tóth Józsefné tag
Naszályi református templom, valamint belső berendezései, műemlékei, műemlék jellegű tárgyaik államgmegóvásának támogatása, egyéb egyházközségi épületek modernizálása. ... >>

Nótaszerzők és Énekesek Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete (51909/2002)

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Fő tér 38.
képviselő: Tóthné Sárosi Rózsa
A magyar népdalok, magyar nóták kultúrált ápolása. A tagok, énekesek képzésének színvonalas segítése. Rendezvények, megemlékezések, programok szervezése. ... >>

Növekvő Életfa Egyesület (52284/2002)

(természetvédelem,kulturális)

2800 Tatabánya, Komáromi u. 17.
képviselő: Makláry-Szalontai Csaba
Tatabánya város és a Tatai-medence, s ezen keresztül a magyar nemzet anyagi, mentális és szellemi fejlődésének elősegítése.Az egészséges életszemélet kialakitása és a természetes gyógymódok térnyerésének elősegítése. A helyi társadalom szervezeti fejlesztése és erkölcsi fejlődésének támogatása. ... >>

Nyugdíjasok Komárom-Esztergom Megyei Képviselete (51146/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Béla kir. krt. 57. fsz. 2. 3.
képviselő: Szódáné Mazalin Éva Paula
A Megyei Kamara a megyei nyugdíjasok érdekeinek egyeztetését, képviseletét és védelmét vállaló konzlatív, koordinációs szervezet, pártok ideológiájától független társadalmi tömörülés. Célja a nyugdíjasokat érintő állami intézkedések, közéleti, társadalmi kérdések figyelemmel kísérése és a nyugdíjas társadalom problémáinak megoldására esetleg maga is ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány (50932/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2800 Tatabánya III., Bánhidai ltp. 408.
képviselő: Székely József kuratórium elnöke
A Tatabányai Füzes utcai Általános Iskola korszerű nevelési, oktatási tervén alapuló tárgyi feltételek megvalósítása ... >>

OLD TIMER AERO CLUB

(sport,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Bem József u. 1.
képviselő: Ballabás László elnök
Légisport tevékenység szervezése és végehajtása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A versenyszerű légisport támogatása, feltételeinek kialakítása. Az OLD TIMER tevékenység támogatása, Tatabánya és környéke légisport tevékenységének képviselete bel- és külföldi sportrendezvényeken, repülős hagyományok ápolása, részvétel a repülőgép-vezető utánpótlás kiképzésében és nevelésében. ... >>

"Oldtimer Repülőgépek Alapítványa"

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya V., Győri u. 13.
képviselő: Rehoregh Ernő
A régióban fellelhető műemlékjellegű, muzeális értékű oldtimer repülőgépek megmentése, felújítása, kultúrális és sportcélokra történő közkinccsé tétele. ... >>

Oldtimer Repülőgépek Alapítványa (51925/2002)

(sport,kulturális)

2800 Tatabánya V., Bem József u. 1.
képviselő: Rehoregh Ernő kur.elnök, Zsoldos János kur.titkár
A régióban fellelhető műemlékjellegű, muzeális értékű oldtimer repülőgépek megmentése, felújítása, kultúrális és sportcélokra való közkinccsé tétele. ... >>

Origó-Fiatal Társadalomtudósok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 5/A. III. lh. I/6.
képviselő: Román Gyula főtitkár, Takács Kornél alelnök, Tóth László elnök
A fiatal társadalomtudósok összefogása, támogatása, elhelyezkedésük segítése. ... >>

ORKÁN Tömegsportegyesület (51285/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Petőfi u. 56.
képviselő: Szarvady Csaba
A futball és a tenisz sportágak népszerűsítése. ... >>

Óvárosért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Paletta lakópark 12. fsz. 1.
képviselő: Csík Rudolf László elnök
Környezetvédelem, hagyományőrzés, közösségi élet kialakítása. ... >>

Oxigén Billiárd Sport Klub (51556/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Sárberki ltp.
képviselő: Lehőcz József dr. ... >>

Összefogás Tatabányáért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 105. II/3.
képviselő: Batár Erik elnök
Azon családok felkutatása, ahol beteg gyermeket nevelnek, és ezen réteg beilleszkedésének, integrálódásának segítését vállalja az egészséges emberek közé, az Alapszabály II. fejezetének első bekezdésében részletezett módon. ... >>

Péch Antal Alapitvány (52189/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Széchenyi út 20.
képviselő: Perger István
A tanulók ösztönzése, a legjobb eredményt elérők elismerésben és dijazásban részesitése. A középfokú műszaki és bányászati szakképzés megőrzése, tartalmi korszerűsitése, hatékony idegennyelvi képzés elősegitése. Az iskola legeredményesebb oktatóinak elismerése és dijazása. ... >>

Pedagógusok Szakszervezete Komárom-Esztergom Megyei Területi Szövetsége (51175/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. 44.
képviselő: Szabó Gáborné
Munkavállalói érdekek védelme. ... >>

Perbete Községért Alapítvány (51966/2002)

(szociális)

2800 Tatabánya, Szent Gellért tér 6.
képviselő: Nagy László
A határon túli magyarság támogatása, különös figyelemmel Perbete község lakosságára. Támogatni kívánják a fiatalok Magyarországon történő továbbtanulását. ... >>

Peron Music Foundotion, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány (51348/2002)

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér
képviselő: Pap Tibor kuratóriumi elnök
Komárom-Esztergom megye és környezete /Dunántúl/ zenei- és táncművészetének fejlesztése. ... >>

Polgári Tatabányáért (51657/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Komáromi u. 55.
képviselő: Zachar Zoltán
Tatabánya város és vonzáskörzete életében a polgári értékrend és életmód széles körben ismert, elfogadott legyen, s mindennapi gyakorlattá váljon. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41