Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya civil szervezetek


Találatok száma: 408
4. oldal

Komárom-Esztergom Megyei Darts Szövetség (52180/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 9.
képviselő: Roznai István
Területén működő darts egyesületek, klubok tevékenységének összefogása. Területi versenyek szervezése, rendezése, a darts sport minél szélesebb körü megismertetése és népszerüsitése. A sportág és tagjai érdekeinek képviselete. Utánpótlási nevelési rendszerének kialakitása, ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara (51887/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Kossuth út 106.
képviselő: elnök Markos Anikó
A Területi Kamara, az illetékességi területén, az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának javítása érdekében közfeladatokat lát el az iratokhoz 4. sorszám alatt csatolt alapszabály ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Erőemelő és Testépítő Szövetség (51323/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Joó György
Az erőemelő és testépítő sportág megyei feladatainak ellátására létrehozott sportági szakszövetség, amely szervezi és irányítja a megyében működő egyesületek és magánszemélyek ezirányú tevékenységét, népszerűsíti az erőemelést és testépítést, képviseli a sportág megyében működő tagjainak érdekeit. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Falusi Turizmus (51551/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Benkovics László ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Gazdakörök Szövetsége (51539/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: Dr. Balogh Zoltán
Érdekvédelem, a tagok általános társadalmi érdekeinek érvényre juttatása, a tagok érdekeinek képviselete, stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (50944/2002)

(oktatási,szociális)

2800 Tatabánya V., Béla király krt. 27. I/3.
képviselő: Jutasi Csaba kuratóriumi elnök
A Komárom-Esztergom megye területén élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivításának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal korosztályok szabadidő-töltéséhez jobb feltételek megteremtésében. Ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat, előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését. Teret biztosít a fiatalok cselekvkő, érdekfeltáró, érdekérvényesítő képességei fejlesztéséhez; képzési teret biztosít a fiatalok kapcsolatteremtési képességeinek kibontakoztatásához. Támogatja az ifjúság nyelvi képzését, személyiség-formálását, az új európaiság eszméjének, szellemiségének megteremtését, kidolgozását, ápolását. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület (50883/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya V., Felszabadulás tér 38.
képviselő: Gyüszi László ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (51613/2002)

(oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 36.
képviselő: Dr. Zahorán Tamás
A tagdíj fejében nyújtott alapszolgáltatás, kereskedelmi cégnyilvántartás, okmányhitelesítés, külképviselet, oktatás, tanfolyam stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Kollégiuma (52135/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Mészáros u.1.
képviselő: Szalai Imre
Az igazgatók érdekképviseletének ellátása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Közúti Közlekedési Szakszervezet (51204/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Csaba u. 19.
képviselő: Nagy Antal
A szakszervezetbe tömörült szakszervezeti tagság társadalmi, gazdasági, anyagi, szociális- és kulturális érdekeinek képviselete, védelme, érdekei érvényesítése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Majorette Sporttwirling, Tánctwirling és Cheerleader Szövetség (51524/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 138. I/3.
képviselő: Lovász Mihály
Tagjai részére sportolási, versenyzési, tánctanulási lehetőség biztositása a twirling és majorette tánc-és mozgáskultúra elsajátitására. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara (51861/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 106.
képviselő: Komjáthy László ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szövetkezők és Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége (50903/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya V., Mártírok u. 81/b.
képviselő: Szabó László
Tagjai gazdasági és társadalmi érdekképviseletének, érdekvédelmének ellátása, s ezáltal működésük, gazdálkodásuk segítése. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége (52119/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő ú 1.
képviselő: Garbacz Lászlóné
A gazdaság és a társadalom fejlődését elősegitő olyan érdekképviseleti és érdekérvényesitő tevékenységet végezzen, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a KEM működő tőke képviseletét megteremteni. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány (50947/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Monostori Éva kuratóriumi elnök
A különböző helyi önszervező, kultúrális célú, az ifjúságot aktívan bekapcsoló, közösségek alakulásának elősegítése, a meglévők támogatása különösen a népművészet, népi kismesterségek, népi iparművészet és a környezetvédő programok terén. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Művese Alapitvány (50929/2002)

(egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. Szent Borbála Kórháza III. Belgyógyászati Osztály, Nephrológia
képviselő: kuratórium elnök dr. Nagy Lajos
Komárom megyében művese állomás létrehozása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Polgármesterek Szövetsége (51984/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

képviselő: Könözsy László dr.
A megyei társadalmi viszonyok modernizálásában, a közélet és közvélemény alakításában való részvétel, az önkormányzatiság fejlesztésének támogatása, stb. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (50779/2002)

(egészségügyi)

2800 Tatabánya, Béla király krt. 20. fsz.
képviselő: elnök Beer Jánosné ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (51298/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Adler József kuratóriumi tag, Dr.Sztruhár Gyula alapítvány képv.
A megyében a vállalkozói ismeretek fejlesztése. ... >>

Komárom-Esztergom megyei Siketek és Nagyothallók Sportegyesülete (3613/2003)

(sport)

2800 Tatabánya, Árpád út 20.
képviselő: Triebl Ferenc András
A siketek és nagyothalló személyek testi-fizikai nevelése, fejlesztése és ennek irányítása. A siketek és nagyothallók sportegyesületei közötti kapcsolatok elősegítése, irányelvek megadása a sportágakhoz. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Siketek Sportszövetsége (52126/2002)

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Dr. Vitális u. 37. III/4.
képviselő: Markovics Zoltánné
Egészségmegőrzés, kultúrális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése, sport. ... >>

"Komárom-Esztergom Megyei sportsegély Alapítvány" (51408/2002)

(sport,szociális)

2800 Tatabánya, Árpád u. 35.
képviselő: Kontra Zsolt
1./ Aa sérült vagy balesetet szenvedett sportolók támogatása. 2./ Az egzisztenciálisan veszélyeztetett sportolók támogtása. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (2830/2003)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviselő: elnök Horváthy Lóránt
A Szövetség szervezi, koordinálja, segíti és támogatja a Komárom-Esztergom megyében működő sportszövetségek, valamint a szövetséggel nem rendelkező - egy sportágakban működő - szakosztályok tevékenységét. Közreműködik az 1989. évi 9. tvr. rendelettel meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli a sportszövetségek és szakosztályok ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Sprint Futóklub (50614/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 511. I/4.
képviselő: Lamatsch János elnök ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Szabadművelődési Társaság (51165/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
képviselő: Nagyné Kiss Hilda elnök
A szabadművelődés átfogja a szervetett iskolarendszeren kívüli művelődés egész területét. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány (50961/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya V., Szent Borbála tér 1.
képviselő: Pócza József
A komputer-technika művészetekkel (alkalmazott grafika, művészi célú grafika, számítógépes animáció, zene) összefüggő támogatása.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség (50917/2002)

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

2800 Tatabánya I., Ságvári E.u. 18.
képviselő: Busa János
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő magánszemélyek, szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Komárom-Esztergom Megyei Vívó Szövetség (51530/2002)

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Tóth-Bucsoki u. 3.
képviselő: Várnagy Péter
A szakemberek és a versenybírók képzésében való közreműködés, sportesemények megrendezése. ... >>

Korszerű gasztroenterológia Tatabányán (52252/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Boróka u. 17.
képviselő: Dr.Káfony András
A KEM Szent Borbála Kórház gastroenterológiai fekvőbetegrészlegének és járóbetegellátásának színvonalát, annak munkáját szakmai és minőségi szempontból egyaránt segítse és fejlessze, a szűk költségvetési lehetőségek ellenére a mai kor követelményeinek megfelelő szinten ... >>

"Korszerű sebészet, érsebészet, gyermeksebészet Tatabányán" Kórházi Alapitvány (52077/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
képviselő: Dr. Járay Géza kuratóriumi elnök, Dr. Szabó Gábor kuratóriumi tag, Láng Éva kuratóriumi tag
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyitó-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

KÖD Ifjúsági Társulás (50848/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Réti u. 85. I/3.
képviselő: Hegedűs Ádám Marcell elnök ... >>

Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete (2836/2003)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya I., Táncsics u. 93.
képviselő: Dall Asta Arnold
A szakma anyag-, eszköz-, gépellátási helyzetének javítása, szorosabb kapcsolat, együttműködés kiépítése a gazdálkodó egységekkel. ... >>

Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány (51110/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Hadsereg út 111.
képviselő: Bondorné Albarelli Zsuzsanna
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány (51532/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya V., Verebély u. 1.
képviselő: Baranyai Mihályné kuratóriumi elnök
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenységükben, mely a színvonalasabb nevelést, oktatást segíti. ... >>

KŐSZIKLA Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Sárberki u. 48.
képviselő: Oliveira de Jesus Andrea elnök
Működési területén Tatabánya hátrányos helyzetű fiatalságának az összefogása, közösséggé szervezése, az Alapszabály II. fejezetének 1-14. pontjában részletezett módon. ... >>

Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Dózsakert 47. 1. lph. II/2. undefined
képviselő: Kimpián Krisztina elnök, képviselő
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzeti és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A szociálisan hátrányos helyzet rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Területfejlesztési tevékenységi feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Közös munkával az egészségért Egyesület (51615/2002)

(egészségügyi,oktatási)

2800 Tatabánya, Cseri u. 23. II/2.
képviselő: Gyenizséné Tolnai Gyöngyi
Az egészségügyi és szociális ellátás területén tevékenykedő szakdolgozók szakmai érdekeinek képviselete, méltó anyagi és erkölcsi megbecsülésének elérése. Rendszeres képzésük ... >>

Közúti Dolgozók Szakszervezete (51445/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Táncsics u. 1/c.
képviselő: Kovács István ... >>

KPVDSZ Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2800 Tatabánya, Kós K. u. 17/A.
képviselő: Lászlóné Szabó Hajnalka elnök
Tatabánya Megyei Jogú Város lakosainak kulturális igénye kielégítése, művészeti együttesek, tartós közösségek támogatása, szakmai, nyelvi és egyéb oktatás elősegítése, klubfoglalkozások biztosítása.
Művelődési ház és alapfokú oktatási intézmény alapítása és működtetése. ... >>

Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói alapítvány (51052/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
képviselő: Dr. Hegedüs András kuratóriumi elnök
A megyében keletkező, a megyére vonatkozó bárhol keletkezett tanulmányok, nagyobb lélegzetű írások kiadása, fontos témákban kutatások kezdeményezése. ... >>

Lakásotthon Alapítvány (50931/2002)

(szociális)

2800 Tatabánya VI., Puskin u. 7/b.
képviselő: Horváth Józsefné kuratóriumi elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41