Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tarcal kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

" A Tarcali Református Templomért" Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő utca 106
képviselő: Kovács Attila István
1. A tarcali református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása.Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása.
2. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása.
Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása.
3. A világ bármelyrészén élő magyarok nemzettudatának megörzése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása.l ... >>

" A Tarcali Római Katolikus Templomért és Közösségért "Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Fő utca 96
képviselő: Mocsári Lajos
-Kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselt,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Ifjúsági lakótelep 6/2.
képviselő: Palik Szilvia elnök
Tarcal és Tokaj-Hegyalja társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása, különösen az emberi erőforrások fejlesztése, valamint a közösségi szolgáltatások mennyiségi és minőségi jellemzőinek javítása által. A Tarcalon és Tokaj-Hegyalján élők életminőségének, valamint a település és a térség megtartóerejének javítása a szociális, egészségügyi, képzési, információs, kulturális, gyermek és ifjúsági, közművelődési, környezetvédelmi, turisztikai programok, projektek, szolgáltatások építésén keresztül. A társadalmi kohézió erősítése, a hátrányt szenvedők, valamint a gyenge és korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező népessége belüli csoportok (különösen a gyermekek, a fiatalok, a munkaerő-piaci részvétel szempontjából hátránnyal küzdők, fogyatékkal élők) társadalmi integrációjának, részvételének segítése. A település és a térség kulturális, szellemi örökségére, kedvező környezeti, földrajzi, turisztikai adottságaira, valamint a hazai, illetve nemzetközi kapcsolataira építve versenyképes , fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása. A társadalmi innováció, a párbeszéd előmozdítása révén demokratikus közösségi élet építése. ... >>

Gold Dance Club TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3915 Tarcal, Fő út 85.
képviselő: Hunkó Emese elnök
A társasági táncok ? amelyek nemcsak versenysport centrikusak ? iránt érdeklődőknek, ennek kedvelőinek összefogása egyesületi keretek között az alábbi célok megvalósításán keresztül:
a mozgásművészet és az egészséges testkultúra megismertetése, a világtánc program részeként ismert táncok (pl. angolkeringő, tangó, slow-fox, samba, rumba, cha-cha-cha),tradicionális és modern táncok oktatása, illetve az aktuális illem és viselkedéskultúra megismertetése a szabadidő aktív kihasználás keresztül a szellemi felfrissülés érdekében, csoportok vezetőinek és tagjainak szakmai továbbképzése, események, rendezvények, táborok, bemutatók és közösségi programok szervezése és bonyolítása, sporttevékenység, versenyek szervezése (pl. táncverseny), sportolók versenyeztetése és felnevelése, nemzetközi kapcsolatok teremtése, tehetséggondozás, készségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Harlequin Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3915 Tarcal, Vasút út 15
képviselő: Tóth Tamás Lajos ... >>

Tarcal Jövőjéért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3915 Tarcal, Fő u.61.
képviselő: elnök Kissné Fási Nóra
Gyermek és ifjusági feladatokról gondoskodás, közmüvelődési, művészeti tevékenység sport támogatás, sportszervezetek támogatása, tehetséges fiatalok(felsőoktatásban résztvevők) támogatása, közbiztonság erősítése. Olyan helyi kezdeményezés támogatása, mely önszerveződő közösségek kialakulását eredményezheti, olyan egyéni teljesítményt, mely a megjelölt célok irányában hat. (1992.évi LXV.tv.8.&.) különös tekintettel az óvodai, iskolai, oktató-nevelő munka segítése. ... >>

Tarcali Hagyományőrzők Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő u.57.
képviselő: Böszörményi Edit elnökhelyettes, Jávorszky Istvánné elnökhelyettes, Kosárk Jánosné elnök ... >>

" Tarcali Ötök " Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő .u. 57.
képviselő: Kovács józsefné elnökhelyettes, Lovasné Tóth Judit elnökhelyettes, Tóth Tamás elnök ... >>
1. oldal