Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

BARTA-KALLÓS Egészség Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57. 1. lph. 3./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth János, kuratóriumi társelnök Rőfiné Bors Éva
Az alapítvány célja bátorítani, motiválni az embereket az egészséges magatartás, életvitel és táplálkozási szokások kialakítására. Az egészségnevelés, a természetgyógyászat, a bio energetika eszközeivel támogatást nyújtani az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére - elősegítve a fizikai, lelki, érzelmi jóllét szintjének növelését és optimális állapotának elérését. ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

"Csapó Dániel" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Palánki út 1.
képviselő: Dr. Fisi István, Dr. Hadházy Árpád
oktatási feltételek javítása - tanulók jutalmazása - tanárok tanulmányútjához hozzájárulás - kulturális rendezvények szervezése - természetvédelm feladatok ellátása - közrend védelme ... >>

Fehérlófia Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Patak utca 13/B.
képviselő: elnök Bernáth Zsolt
A természetben üzhető sportágak, kiemelten a tájékozódási futás és természetjárás keretein belül a sportolás feltételeinek biztosítása versenyek, túrák, táborok, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása.A természetben űzhető sportágak népszerűsítése, fejlesztése, infrastrukturális hátterének biztosítása és olyan tevékeny, alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, mely azt fő feladatnak tekinti. A természetvédő és környezetvédő szemlélet kialakítása, ilyen programok segítése és önálló megvalósítása. Ez egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése. A működési területtel összefüggő könyvek, újságok, térképek és egyéb kiadványok készítése és kiadása. ... >>

Felelősséggel a természetért Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV./2.
képviselő: elnök Siklósi Máté Mihály
Természeti környezeti és kulturális értékek elsőbbségét és védelmét szolgáló közhasznú célok megvalósítása, támogatása. ... >>

Ficánka Szabadidős és Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Zengő utca 39.
képviselő: elnök Szabadi György
A tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős horgászat lehetőségének minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését. A környezet és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. ... >>

Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Pollack M. lakótelep 10. I/10.
képviselő: Bányai Renáta, Dr. Hováthné Papp Ibolya, Gergely Péter ... >>

Ifjúsági Unió Szekszárd

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: alelnök Ignácz György, elnök Majkut Milán
Dél-dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, hogy régiókban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésnek tekinti a sport, az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését. ... >>

Közalkalmazotti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Ezerjó utca 28.
képviselő: elnök Dr. Józsa Csaba, Kékesi János titkár
A tagság horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete

(természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. II./7.
képviselő: elnök Kovács János
A Magyar Honvédség és Nemzetőrség szellemiségének ápolása, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias nevelésében, hozzájárulás a közrend, közbiztonság és határrend fenntartásához, a katasztrófák, természeti csapások elhárításához és a környezet védelméhez, segíti a NATO keretében vállalt magyar kötelezettségek teljesítését, a tartalékos katonák szakmai ismereteinek szinten tartását, a tagok érdekeinek védelme, életminőségének javítása. ... >>

Megújuló Jövőért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Tüske utca 8-10.
képviselő: elnök Plesz Miklós
Széleskörű átsadalmi összefogás megszervezése a környezetet érintő szakpolitika alakítása érdekében; természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Pannon Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. utca 7.
képviselő: Dománszky Zoltán
Természetjárás fejlesztése. ... >>

Pro Vita Természetes Életmód Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32.
képviselő: Acélosné Solymár Magdolna, Szabó László ... >>

Sportélmény Alapítvány

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 1. I./113.
képviselő: elnök Scherer Tamás
Sporttevékenység támogatása, kiadmányok, könyvek megjelentetése, terjesztése, együttműködés más társadalmi, ifjúsági szervezetekkel
Környezet- és természetvédelmi és a fenntartható életmóddal kapcsolatos célú programok szervezése, támogatása. ... >>

Szekszárd-Parásztai Birtok- és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bottyán-hey 11. IV/14.
képviselő: Szilágyi Károly
Szekszárd észak-nyugati városrész zártkertjeiben lévő épületek, berendezések, szőlőterületek közbiztonságának felügyelete, közrendjének, köznyugalmának védelme. Természetvédelmi és környezetvédelmi feladatok megvalósítása, oktatások, tanfolyamok, képzések, rendezvények szervezése Tolna Megye területén. ... >>

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9.
képviselő: elnök Jámborné Inger Nikoletta
A kajak-kenu sport magas szintű művelése, a kajak-kenu sport Szekszárd város és vonzáskörzete ifjúságával történő megismertetése, a versenysport szakosztályban versenyzők nevelése, rendszeres, de nem versenyszerű testedzés feltételeinek megteremtése és fenntartása a szabadidő sportszakosztályban és a diáksport szakosztályban, gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel kapcsolatos közfeladatok ellátásában való aktív részvétel, a fiatalok közösségi életre, a társadalmi öntevékenységi megtartási formáira nevelése. ... >>

Táborozó Természetbarátok Egyesülete Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24. Pf. 502.
képviselő: elnök Orbán Mihály
Tolna Megye területén szabadidejüket campingezés formájában eltölteni kívánó személyek, családok szervezett programjának összehangolása. Önálló camping programok szervezése, előadások szervezése. A tagok szabadidős tevékenységének szervezése. Ifjúsági tagozat létrehozása. ... >>

TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Berlinger Anita
Szabadidősport, a természetjárás népszerűsítése és fejlesztése. ... >>

Természet Jogaiért Alalpítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyvári Orsolya
Magyarország, elsősorban a Dél-dunántúl terméeszti értékeinek védelme, feltárása, megismertetése és az egészséges emberi környezet megóvása.
A természet érdekeinek képviselete minden lehetséges fórumon. ... >>

Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kilátó u. 31.
képviselő: Fiáth Szilvia
-a Szekszárdi Állatotthon fenntartása, üzemeltetése -közreműködés az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásában -közreműködés az országos környezetvédelmi feladatok végrehajtásában -az állattartási kultúra fejlesztése, ... >>

Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
képviselő: elnök Kaczián János
Egyénileg, vagy csoportosan szolgálni a lakóhely és a munkahely, a szülőföld történelmének, kultúrájának megismerését és tiszteletét. Az egyesület vállalja nemzeti tudat és a hagyományok ápolását, a kultúrális, természeti és települési értékek megőrzését és gazdagítását, ezen belül az etnikai csoportok és nemzeti kisebbségek sajátos értékeinek fennmaradását. ... >>

Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Blaskovits Zoltán, elnök Halmai Gáborné
Tolna Megye a Dél-dunántúl és a kpacsolódó területek természeti értékeinek kutatásával, feltárásával, megóvásával és megismertetésével, valamint az egységes eemberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása. ... >>

Tolnai Tájak Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Vendel István utca 6.
képviselő: elnök Alexandra Manea
az íjászat népszerűsítése, az íjászat oktatása, utánpótlás nevelés,haladó sportolók versenyre való felkészítése, kiemelkedő teljesítményű sportolók felkészülésének elősegítése, sportoló versenyeken való indulásának elősegítése, az íjászat történetének és kapcsolódó történelmi korszakoknak megismertetése, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés a társszervezetekkel, közös projektek, regionális események és szervezetek kialakítása, az ifjúság fegyelmezettségének és felelősségtudatának fejlesztése az íjászat speciális igényeinek és hatásainak figyelembe vételével, a természetben végzett sporttevékenység igényeinek megfelelően a természetismeret oktatása, a természetvédelem alapjainak oktatása, környezettudatos magatartás kialakítása, a megfelelő sportolói erőnlét eléréséhez szükséges életmód és táplálkozás oktatása, a sportág jellegéhez igazodóan a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök birtoklására szállítására vonatkozó szabályok megismertetése, ellenőrzése, az őskultúra oktatás tudományos eredményeinek megismertetése, hagyományainak ápolása. ... >>
1. oldal