Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 118
1. oldal

"A Diákokért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. u. 89.
képviselő: Honti Zoltánné, Kékesi János, Szüts Lászlóné, Udvardy Zsuzsanna
a tehetséges, ill. szociálisan rászorult gyermekek jutalmazása, felkészítő pedagógusok jutalmazása ... >>

"A GYERMEK EMBER" ALAPÍTVÁNY A JÁTSZVA, TEVÉKENY ÓVODAI NEVELÉSÉRT, MÉLTÓ KÖRNYEZETBEN

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.
képviselő: Dr. Herbeck Erzsébet, Vitéz Attila
a kervezményezett óvodában a nevelő-oktató munka tárgyi, technikai feltételeinek javítása, óvónők német nyelvterületen történő továbbképzése ... >>

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Heilmann Józsefné
Kiemelkedő teljesítmények jutalmazása az oktatás, a tanulás, a kultúra, a sport és más tevékenységben tanárok és diákok körében. ... >>

"A jövő vendéglátóipari szakembereiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.
képviselő: elnök Samu Csaba
a TM. Önkorm. Vendéglátóipari Szakképző Iskolája szakmai oktató munkájának külső támogatása. ... >>

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh József, Wolfgang Köbel
Iskola létrehozása és fenntartása Szekszárdon ... >>

"A Mi Iskolánk" Egyesület Szekszárd

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér u. 55.
képviselő: Borsiczky Ivánné ... >>

ÁKOM-BÁKOM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 1.
képviselő: Molnárné Wéner Ágnes
Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorló Óvodája óvódás gyrrmekei és a kollégiumi hallgatók egészségmegőrző és képességfejlesztő cél teevékenységeinek támogatása olyan területeken, melyek az oktatási rendben nem vagy nem kellő intenzitással szerepelnek. ... >>

Alapítvány a Tolna Megyei Haematológiai Betegekért

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Sziládi Erzsébet
Korszerű diagnosztikában, terápiában használatos eszközök, orvosi műszerek, valamint betegkényelmi, komfortjavító eszközök haematológiai osztályra történő beszerzésének támogatása. Haematológiai szakterületen kimagasló tudományos eredményt elérő pályakezdő orvos szakorvosi, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. Haematológiai körbe tartozó szakmai konferencián, bel- és külföldi tanulmányúton, tapasztalatcserén való részvétel támogatása. Haematológiai területen dolgozó orvosok, szakorvosok és szakasszisztensek továbbképzésének támogatása. ... >>

"Arany szemek a rászorulókért" Alapítvány /Somnákune Jákhá Miszto Csorimmo/

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 18. III/2.
képviselő: Tölgyesi István
A munkanélkülivé vált rétege - elsősorban a cigány kisebbség - magánvállalkozásai létrehozásához támogatásnyújtása, a tehetséges és rászoruló cigány tanulók továbbtanulásához támogatásnyújtása. ... >>

"Az Én Ovim" Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Fürt u. 6.
képviselő: Fetzerné Molnár Gabriella ... >>

Bezerédj István Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Szent László u. 8.
képviselő: elnök Villi János
hátrányos helyzetű, ill. tehetséges tanulók támogatása, iskolai sporttevékenység támogatása ... >>

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kuruc utca 18.
képviselő: elnök Márton Istvánné
Az egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban; hagyományőrző dalesteket, táncesteket, kórustalálkozókat, hagyományőrző találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely szokásokat, ezen belül a székely nyelvezetet; felkutatja a székely népdalokat, népitáncokat és hagyományőrzés céljából továbbadja fiataljai felé; a bukovinai székely néphagyományok ápolóinak érdekeit képviseli, regionális, országos és nemzetközi fórumokon; kapcsolatot vesz fel és ápol más hagyományőrző, hazai és külföldi szervezetekkel, felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és támogatja a tehetséges székely fiatalok népművészeti tanulmányait; hatékony kapcsolatot épít ki Szekszárd megyei jogú városban és a megyében működő egyéb hasonló egyesületekkel. ... >>

Célpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Hermann O. u. 35. I/5.
képviselő: Kaposi Gábor, Kocsis György
iskola, tanulás, munkalehetőség karrier-tanácsadás ... >>

Chance á Tolna - Esélyt Tolnának Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: Letenyeiné Mráz Márta
francia nyelv oktatásának elősegítése, francia kultúra ápolása ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

"Csapó Dániel" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Palánki út 1.
képviselő: Dr. Fisi István, Dr. Hadházy Árpád
oktatási feltételek javítása - tanulók jutalmazása - tanárok tanulmányútjához hozzájárulás - kulturális rendezvények szervezése - természetvédelm feladatok ellátása - közrend védelme ... >>

CSIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 21.
képviselő: Töttősiné Törő Anita
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásának segítése.
Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban; fejlesztő, felzárkóztató programok; különböző komplex vizsgálatok alapján a csoportos és egyéni nevelő, oktató, fejlesztő feladatok ellátása; gyermekek fejlődési sajátossaágainak megállapítása; gyermekek fejlődési sajátosságainak megállapítása alapján gyógypedagógiai tanácsadás; gyógypedagógiai szolgáltatatásban való közreműködés; korai fejlesztés; készségfejlesztő táborok szervezése; játszóházi foglalkozások szervezése és bonyolítása. ... >>

Diákélet Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.
képviselő: elnök Kovács Zoltán László
A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Székhely Intézményében folyó diákélet támogatása. ... >>

Dr. Joó Ferenc és Neje Mathilde Heller Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Ótos Miklós
Az alapítvány évente anyagi elismerésben kívánja részesíteni ünnepélyes keretek között azt a maximum három végzős tanulót, aki tanulmányi eredményével, sport teljesítményével, illetve egyéb tevékenységével tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal a Garay János Gimnázium elismertségét, jó hírét öregbítette, iskolai pályafutása során pedig mások számára is követendő példamutató magatartást tanúsított. ... >>

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 8-10.
képviselő: Éginé Baruts Ildikó, kuratóriumi elnök Pálinkásné Jantner Jolán, Révainé Simon Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

"Egészséges Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Pollách u. 84.
képviselő: Antus Györgyné
Az Illyés Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános iskolájában tanuló gyermekek egészséges életmódra nevelése a testi és lelki egészségük megteremtésének elősegítése. ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Epreskert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Görbe Ferenc, kuratóriumi elnökhelyettes Füredi Zoltán
A munkaerőpiac hátrányos helyzetű résztvevőinek foglalkoztatását elősegítő tevékenység kifejtése, szakképzettséget nyújtó oktatások szervezése, lebonyolítása, vállalkozóvá képzésük támogatása, pályakezdő fiatalok részére segítségnyújtás az optimális munkahely kiválasztásában. ... >>

"Felelős vagyok érted" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
képviselő: elnök Horváth Endre, tag Csaplárosné Gyöngyösi Judit, titkár Csapó Eszter
Az alapító iskolájában tanuló diákok számára a magas szinvonalú tanulói teljesítmény ösztönzése, a tudás megszerzését akadályozó tényezők csökkentése, ösztöndíj, tandíj rendszeres vagy eseti támogatás szolgáltatása. Az iskola jeles évfordulóinak és más ünnepi rendezvényeinek, illetve az azokon való részvétel támogatása, az intézmény tanulói kulturális és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Sándor Tamás
Iskolás (általános, közép és felső) korú, valamint fiatal felnőtt korú ifjúság tartalmas szabadidős (sport, kulturális) programjainak összefogása. Tagok, valamint az arra igényt formálók érdekei védelme. ... >>

Garamvölgyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd-Palánk, Pf. 61.
képviselő: Sebestyénné Miklós Julianna
Az iskola elhalt tanára, valamint a többi dolgozó árván maradt gyermekeinek iskoláztatása, segítése. ... >>

Garay János Gimnázium Centenáriuma

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Huszárik Imre
A szekszárdi Garay J. Gimnázium diákjainak, az iskolában folyó oktató-nevelő munkának a támogatása. ... >>

Gemenc TáncSport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Kecskés ferenc utca 6. A/2. III./32.
képviselő: elnök Orbán Ferenc
Fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztes, a szabadidő hasznos eltöltése, túrák, téli, nyári sport- és tánctáborok szervezése vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, egy- vagy többnapos sport és táncrendezvények szervezése, lebonyolítása, résztvevők szállásának, étkeztetésének biztosítása, tagjainak rendszeres testedzésre, sportolásra nevelése, sportolási lehetőségek biztosítása az egyesület működési területén, táncos szórakozás színvonalas kielégítése, különböző táncelemek oktatása, betanítása, mozgásfejlesztő és mozgáskultúra tanfolyamok szervezése, irányítása, táncversenyekre és egyéb rendezvényekre, fellépésekre történő felkészítés, versenyeztetés, reklámtevékenység. Közoktatási intézmény alapítás. ... >>

Gemenci Vizisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alkotmány utca 7.
képviselő: elnök Steiner Gábor
A kultúrális sport kiképzés és szabadidős célú hajózás művelése, ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételei biztosítása, folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és az azzal való gazdálkodás. Hajózó közösség létrehozása. A sport egyesület résztvesz az ifjúság nevelésében. Kapcsolatot létesít és tart fenn a társ sport hajós szervezetekkel, bel- és külföldi egyesületekkel. ... >>

Grafológusok Szaktanácsadói Testülete Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 67.
képviselő: elnök Faluköziné Nikolov Judit, titikár Pörnyi Natália
a grafológiai kultúra terjesztése, fejlesztése;
- grafológiai szaktanácsadás;
- kutatás;
- szakképzés;
- társtudományokkal való együttműködés fjelszetése;
- grafológus szakmai érdekvédelem;
- grafológiai etika közvetítése;
- egyészséges életszemlélet, életvitel, életmód elősegítése. ... >>

Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Matókné Misóczki Mária
A Gyermekek Házában a 3-16 éves korosztálynak a szabadidő értelmes eltöltése érdekében a kuturális és sport rendezvények, tehetséggondozás, stb. elősegítése. ... >>

Gyöngysor Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Alisca utca 12. II./9.
képviselő: elnök Nagy Károlyné
Kórházi ellátást követően elősegíti az életbe való beilleszkedésüket, egyéni és csoportos, asszertív tréning indításával elősegíti a személyes és társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását, életviteli támogatását, a jó életminőség elérését, közösségi és liason (kapcsolattartó) pszichiátriai ellátását, segíteni és megbélyegzés és megkülönböztetés csökkentése érdekében a páciens és a társadalom kapcsoaltát, a beteg önmaga és betegsége elfogadásával képességeinek és állapotának megfelelően személyre szabott munkát tudjon ellátni, képezze tovább magát és egy elfogadható életvezetés elérését tűzze ki célul, a rehabilitációbn résztvevő betegek támogatása az önsegítő és önérvényesítő képességük kialakításának segítése, a rehabilitációban résztvevők oktatása, továbbképzése a munkábaálláshoz, a rehabilitációban résztvevők alapfokú számítógép és internet használat oktatásának megszervezése, fiatal pszichiátriai betegek első munkahelykeresésében segítségnyújtás, gyógyító tevékenységet végző szakemberek bevonása a rehabilitációba, az alapítvány tevékenységét segítő ismeretterjesztő kiadványok és szórólapok szerkesztése és terjesztése és eljuttatása az érintett személyekhez, rehabilitációval kapcsolatos képességfejlesztés, foglalkozások szervezése és ismeretterjesztés, a pszichiátriával kapcsolatos felvilágosító tevékenység, ezzel a témával foglalkozó előadásokon való részvétel, illetőleg megrendezése, a pszichiátriai rehabilitációban résztvevő betegek támogatása, a rehabilitációban dolgozók oktatása és továbbképzése, betegeknek szervezett rendezmények, valamint egyes tudományos rendezvények támogatása, pszichiátriai rehabilitációban résztvevő alapítványok önsegítő csoportok alternatív szerveződésének támogatása. Idős, többnyire magányos, egyedül élő emberek számára tartalmas időtöltés biztosítása. Pszichés gondozás keretében az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölése, emberi kapcsolatok erősítése. Távoli családi kapcsolatok ápolása. Külföldön, illetve más városban élő hozzátartozók felkutatása. ... >>

"HAHN TENISZ SPORT" Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Mikes utca 24. IV./409.
képviselő: elnök Nagy Judit Zsófia
Tenisz szakágban utánpótlás nevelés, valamint tömegsport és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítésa, szervezett keretek között, tenisz szakágban kiemelten támogatja az utánpótlás versenyek szervezését. Tenisz szakágban korosztályos képzés bevezetése. Szekszárd város és környéke alsó és középfokú oktatási intézményeivel történő kapcsolat kialakítása. Pályázatokon való részvétellel megteremti a minőségi versenysport alapjait. ... >>

Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Simon Béla
Családok, házaspárok, közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése az egyén, a közösség és a közösségek hálózatainak megerősítése által segítse és támogassa a társasági kapcolatokat, a meglévő közösségi erőforrásokat. A közösségfejlesztés területei: kommunikáció, felnőttoktatás, közművelődés, rekreáció, szociális és karitatív munka. ... >>

Hermesz Alapítvány az iskolarendszerből kikerült, munka nélkül maradt fiatalok megsegítésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Nádori László
Az iskolarendszerből kikerült munka nélkül marad fiatalok megsegítése ... >>

HÉTKÖZNAPI KIS CSODÁKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 10. II./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Papp Ágnes
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, fejlesztési terápia alkalmazása, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, oktatások, képzések, továbbképzési programok szervezése, fejlesztő, speciális, prevenciós foglalkokzások szervezése, az abban résztvevő szakemberek támogatása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Hétszínvilág Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: elnök Csécsy István
A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonának dolgozói az itt lakó sérült fiatalok szabadidős és sporttevékenységének teljesebbé tétele érdekében:
- a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,
- az értelmi sérült fiatalok tánc oktatása, a népi hagyományok megismertetése, ápolása, bemutatkozási lehetőségek szervezése, elősegítve ezzel a társadalmi integrciójukat, rehabilitációjukat,
- a tagok művészeti tevékenységének ( zene, ének, képző- és iparművészet, tánc, színjáték) megszervezése, lebonyolítása, bemutatása,
- a sport és a művészetek, körében végzendő folyamatos foglalkoztatással a tagok sokirányú fejlesztése. ... >>

HONDA TEAM Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 31.
képviselő: elnök Galambos János
Tagjai részére az autósportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése, tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése, a minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása, autósport személyi utánpótlásról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel, autósport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése, jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott versenyek, családi autósport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése ... >>

I. Béla Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
képviselő: Dr. Partos János
Az idegen nyelvek oktatásának segítése, külföldi kapcsolatok révén, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

Ifjusági Fúvószenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: elnök Kovács Zsolt
A zeneiskolában szervezett ifjúsági fuvószenekar fejlődésének és fellépésének anyagi és egyéb feltételeihez való hozzájárulás ... >>

"Imre Sámuel Korond Dunántúl" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky út 10. fsz. 3.
képviselő: Bandi András pénztáros, Vargyasi Dávid Mózes elnökhelyettes, Vizsolyi József a kuratórium elnöke
A Dunántúli Unitárius Egyházközség kebelébe tartozó gyermekek és fiatalok iskoláztatásának és hitoktatásának támogatása rászorultság és érdem szerint. ... >>

"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 1.
képviselő: elnök Szilyné Simon Ágnes
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, családi napközik létrehozása, működtetése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, ... >>

"JÉZUS ÉL" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 38. II./8.
képviselő: kuratóriumi elnök Fábián Attila
Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása keretében az evangélium tanainak mind szélesebb körben való megismertetése, egyháztörténeti ismeretek terjesztése, valamint - hitoktatói tevékenység keretében - segítségnyújtás a fiatalok hitéleti és egyéb életvezetési szokásainak az evangéliumnak megfelelős kialakításában és gyakorlásában.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a gyülekezetépítés kutatásával kapcsolatos képzéseket és konzultációkat szervezzen helyi- és regionális szinten, illetve ilyen redezvények országos szintű megszervezésében részt vegyen.
Célja elérése érdekében az alaítvány terjeszti az aegyház és mások által készített írott és különféle adathozdozókon rögzített vallási tárgyú kiaványokat ( a szerzői jogok tiszeteletben tartása mellett).
Országos istentiszeleteken és konferenciákon való részvetel elősegítése érdekében megszervezi az utazásokat.
Szabadtéri evangelizációkat ( azevangélium tanainak hirdetése) szervez és biztosítja sz ezekhez szükséges hangtechnikai berendezéseket.
Részt vesz az evangélium alapján kialakított életszemlélet terjesztésében. ezáltal az egészséges családi és közösségi élet megteremtésében.
Programok szervezésével elősegíti a fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységének tartalma eltöltését,erkölcsi fejlődését.
Tanácsokat ad életvezetési és hitéleti kérdéekben.
Támogatja a hitoktatási munkát. ... >>

"Kadarka utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
képviselő: Horváth Erika
A gyermekek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének megsegítésére, szakmai felszereltségek, a nevelési munka feltételeinek javítása, gyermekpályázatok, sport, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kályhás és Kandallós Egyesület

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zöldkert utca 16. II. 10.
képviselő: elnök Sütsch Alexander
-a kályhás és kandallós mesterség hagymányainak összegyűjtése, ápolása Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel összefüggő találkozók, konferenciák szervezése Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos oktatás feladatainak segítése
-az egyesület tagjai közötti, valamint más magyarországi és külföldi hasonló célokkal foglalkozó magánszemélyekkel és szervezetekkel információcsere biztosítása
-a külföldi kályhás és kandallós szakmával foglalkozó magánszemélyekkel és szervzetekkel történő kapcsolatok kialakítása, ápolása
-kályhás és kandallós szakmával kapcsolatos szakmai versenyek, tanulmányi utak szervezése. ... >>

KÁRPÁTALJAI CREDO ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KULTURÁÉRT

(oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bocskai köz 8.
képviselő: elnök Dr. Tóth Csaba Attila
A magyar nemzeti kultúra, különösen a zenei hagyományok ápolása, megőrzése, bemutatása mind Kárpátaalján, vagyis a történelmi Magyarország Ung, Ugocsa, Bereg, Mármaros, Szabolcs vármegyéket értintve, mind hazánkban és a Kárpát medence magyar lakta területein. Tehetséges fiatalok felkutatása, azok mindennemű támogatása a zene, a kultúra és a művészet területén, megfelelő körülmények biztosítása Kárpátalja területén a magyar zenetanárok és kórusvezetők számára, a kulturális kapcsolatok keresése, ápolása, Magyarország és más országok művészeti csoportjaival. ... >>

KÉK Madár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a.
képviselő: alapítványi iroda ügyvezetője Mészáros Andrea, kuratóriumi elnök Misóczki Anikó, pénzügyi vezető Békefi Péter Pál, szakmai vezető Simon Judit
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében .

Folyamatosan tevékenykedik a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel a feltételek megteremtésével és szükséges ideig tartó támasz nyújtással.
Ennek során fogyatékkal élő,megváltozottt munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű,elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segíti elő. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérést, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást,magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végez.
A fenti célok elélrése érdekében szociális vállalkozást hoz létre és működtet. A korábban említett célcsoport képzésről, foglalkoztatásról, majd nyíllt munkaerőpiaci
elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit tipusú foglalkoztatás keretében.
Felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzését végzi, másrészt szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében. ... >>

"Képzés az egészségügyben" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Zsolt
az egészségügyi dolgozók képzésének segítése ... >>

"Kisiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Nyitrai Menyhért, Priger József
A körzetesítés folytán megszüntett, majd újra alapított általános iskolák támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal