Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 63
1. oldal

"A GYERMEK EMBER" ALAPÍTVÁNY A JÁTSZVA, TEVÉKENY ÓVODAI NEVELÉSÉRT, MÉLTÓ KÖRNYEZETBEN

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.
képviselő: Dr. Herbeck Erzsébet, Vitéz Attila
a kervezményezett óvodában a nevelő-oktató munka tárgyi, technikai feltételeinek javítása, óvónők német nyelvterületen történő továbbképzése ... >>

"A jövő vendéglátóipari szakembereiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.
képviselő: elnök Samu Csaba
a TM. Önkorm. Vendéglátóipari Szakképző Iskolája szakmai oktató munkájának külső támogatása. ... >>

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh József, Wolfgang Köbel
Iskola létrehozása és fenntartása Szekszárdon ... >>

"A Mi Iskolánk" Egyesület Szekszárd

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér u. 55.
képviselő: Borsiczky Ivánné ... >>

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Marcz Zoltán
A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez.
A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása.
A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése.
A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése.
A kórház jó hírnevének növelése.
A kórház hatékonyabb működésének támogatása.
A működés szakmai színvonalának fejlesztése.
Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása.
Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása.
Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
Az alapítvány jótékony és karitatív tevékenységet végez Tolna megyei lakosságának gyógyÍtó-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. ... >>

ÁKOM-BÁKOM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 1.
képviselő: Molnárné Wéner Ágnes
Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorló Óvodája óvódás gyrrmekei és a kollégiumi hallgatók egészségmegőrző és képességfejlesztő cél teevékenységeinek támogatása olyan területeken, melyek az oktatási rendben nem vagy nem kellő intenzitással szerepelnek. ... >>

Alapítvány a korszerű urológiáért

(intézményi,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Papp Aranka
A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának fejlesztése ... >>

Bezerédj István Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Szent László u. 8.
képviselő: elnök Villi János
hátrányos helyzetű, ill. tehetséges tanulók támogatása, iskolai sporttevékenység támogatása ... >>

Célpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Hermann O. u. 35. I/5.
képviselő: Kaposi Gábor, Kocsis György
iskola, tanulás, munkalehetőség karrier-tanácsadás ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

CSIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 21.
képviselő: Töttősiné Törő Anita
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásának segítése.
Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban; fejlesztő, felzárkóztató programok; különböző komplex vizsgálatok alapján a csoportos és egyéni nevelő, oktató, fejlesztő feladatok ellátása; gyermekek fejlődési sajátossaágainak megállapítása; gyermekek fejlődési sajátosságainak megállapítása alapján gyógypedagógiai tanácsadás; gyógypedagógiai szolgáltatatásban való közreműködés; korai fejlesztés; készségfejlesztő táborok szervezése; játszóházi foglalkozások szervezése és bonyolítása. ... >>

Diákélet Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.
képviselő: elnök Kovács Zoltán László
A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Székhely Intézményében folyó diákélet támogatása. ... >>

Dr. Joó Ferenc és Neje Mathilde Heller Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Ótos Miklós
Az alapítvány évente anyagi elismerésben kívánja részesíteni ünnepélyes keretek között azt a maximum három végzős tanulót, aki tanulmányi eredményével, sport teljesítményével, illetve egyéb tevékenységével tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal a Garay János Gimnázium elismertségét, jó hírét öregbítette, iskolai pályafutása során pedig mások számára is követendő példamutató magatartást tanúsított. ... >>

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 8-10.
képviselő: Éginé Baruts Ildikó, kuratóriumi elnök Pálinkásné Jantner Jolán, Révainé Simon Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

"Egészséges Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Pollách u. 84.
képviselő: Antus Györgyné
Az Illyés Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános iskolájában tanuló gyermekek egészséges életmódra nevelése a testi és lelki egészségük megteremtésének elősegítése. ... >>

Együtt az Idősekért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7100 Szekszárd, Palánki utca 2.
képviselő: Kelemen Istvánné
A Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthonában élők ellátási szintjének javítása. ... >>

"Felelős vagyok érted" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
képviselő: elnök Horváth Endre, tag Csaplárosné Gyöngyösi Judit, titkár Csapó Eszter
Az alapító iskolájában tanuló diákok számára a magas szinvonalú tanulói teljesítmény ösztönzése, a tudás megszerzését akadályozó tényezők csökkentése, ösztöndíj, tandíj rendszeres vagy eseti támogatás szolgáltatása. Az iskola jeles évfordulóinak és más ünnepi rendezvényeinek, illetve az azokon való részvétel támogatása, az intézmény tanulói kulturális és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Sándor Tamás
Iskolás (általános, közép és felső) korú, valamint fiatal felnőtt korú ifjúság tartalmas szabadidős (sport, kulturális) programjainak összefogása. Tagok, valamint az arra igényt formálók érdekei védelme. ... >>

Garamvölgyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd-Palánk, Pf. 61.
képviselő: Sebestyénné Miklós Julianna
Az iskola elhalt tanára, valamint a többi dolgozó árván maradt gyermekeinek iskoláztatása, segítése. ... >>

Garay János Gimnázium Centenáriuma

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Huszárik Imre
A szekszárdi Garay J. Gimnázium diákjainak, az iskolában folyó oktató-nevelő munkának a támogatása. ... >>

Gyöngysor Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Alisca utca 12. II./9.
képviselő: elnök Nagy Károlyné
Kórházi ellátást követően elősegíti az életbe való beilleszkedésüket, egyéni és csoportos, asszertív tréning indításával elősegíti a személyes és társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását, életviteli támogatását, a jó életminőség elérését, közösségi és liason (kapcsolattartó) pszichiátriai ellátását, segíteni és megbélyegzés és megkülönböztetés csökkentése érdekében a páciens és a társadalom kapcsoaltát, a beteg önmaga és betegsége elfogadásával képességeinek és állapotának megfelelően személyre szabott munkát tudjon ellátni, képezze tovább magát és egy elfogadható életvezetés elérését tűzze ki célul, a rehabilitációbn résztvevő betegek támogatása az önsegítő és önérvényesítő képességük kialakításának segítése, a rehabilitációban résztvevők oktatása, továbbképzése a munkábaálláshoz, a rehabilitációban résztvevők alapfokú számítógép és internet használat oktatásának megszervezése, fiatal pszichiátriai betegek első munkahelykeresésében segítségnyújtás, gyógyító tevékenységet végző szakemberek bevonása a rehabilitációba, az alapítvány tevékenységét segítő ismeretterjesztő kiadványok és szórólapok szerkesztése és terjesztése és eljuttatása az érintett személyekhez, rehabilitációval kapcsolatos képességfejlesztés, foglalkozások szervezése és ismeretterjesztés, a pszichiátriával kapcsolatos felvilágosító tevékenység, ezzel a témával foglalkozó előadásokon való részvétel, illetőleg megrendezése, a pszichiátriai rehabilitációban résztvevő betegek támogatása, a rehabilitációban dolgozók oktatása és továbbképzése, betegeknek szervezett rendezmények, valamint egyes tudományos rendezvények támogatása, pszichiátriai rehabilitációban résztvevő alapítványok önsegítő csoportok alternatív szerveződésének támogatása. Idős, többnyire magányos, egyedül élő emberek számára tartalmas időtöltés biztosítása. Pszichés gondozás keretében az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölése, emberi kapcsolatok erősítése. Távoli családi kapcsolatok ápolása. Külföldön, illetve más városban élő hozzátartozók felkutatása. ... >>

Hermesz Alapítvány az iskolarendszerből kikerült, munka nélkül maradt fiatalok megsegítésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Nádori László
Az iskolarendszerből kikerült munka nélkül marad fiatalok megsegítése ... >>

Ifjusági Fúvószenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: elnök Kovács Zsolt
A zeneiskolában szervezett ifjúsági fuvószenekar fejlődésének és fellépésének anyagi és egyéb feltételeihez való hozzájárulás ... >>

"Imre Sámuel Korond Dunántúl" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky út 10. fsz. 3.
képviselő: Bandi András pénztáros, Vargyasi Dávid Mózes elnökhelyettes, Vizsolyi József a kuratórium elnöke
A Dunántúli Unitárius Egyházközség kebelébe tartozó gyermekek és fiatalok iskoláztatásának és hitoktatásának támogatása rászorultság és érdem szerint. ... >>

"Kadarka utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
képviselő: Horváth Erika
A gyermekek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének megsegítésére, szakmai felszereltségek, a nevelési munka feltételeinek javítása, gyermekpályázatok, sport, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

KÉK Madár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a.
képviselő: alapítványi iroda ügyvezetője Mészáros Andrea, kuratóriumi elnök Misóczki Anikó, pénzügyi vezető Békefi Péter Pál, szakmai vezető Simon Judit
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében .

Folyamatosan tevékenykedik a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel a feltételek megteremtésével és szükséges ideig tartó támasz nyújtással.
Ennek során fogyatékkal élő,megváltozottt munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű,elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segíti elő. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérést, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást,magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végez.
A fenti célok elélrése érdekében szociális vállalkozást hoz létre és működtet. A korábban említett célcsoport képzésről, foglalkoztatásról, majd nyíllt munkaerőpiaci
elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit tipusú foglalkoztatás keretében.
Felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzését végzi, másrészt szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében. ... >>

"Kisiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Nyitrai Menyhért, Priger József
A körzetesítés folytán megszüntett, majd újra alapított általános iskolák támogatása. ... >>

"Kolping Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
képviselő: Brasnyó Jánosné Hamvas Erzsébet
A háztartás-gazdasági házvezetőnő képző 2 éves speciális szakiskola anyagi működésének biztosítása. ... >>

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány "Egy Profi Színházért"

(intézményi,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bor utca 48.
képviselő: Ionescu Florin Gabriel
A magyarországi román nyelvű profi színjátszás megalapozása és támogatása. ... >>

"Mérey utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.
képviselő: Horváth Erika
az óvodai munka támogatása ... >>

"Nagycsaládos Fiatalokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-12.
képviselő: Heim Károly
A megyében élő ifjusági korosztályok érdekében együttműködő szolgálat, a tehetséggondozásra tekintettel a anagycsaládosok gyermekeinek közép és főiskolai, valamint egyetemi tanulmányainak pénzbeli támogatása. ... >>

Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Gróf Pál u. 23.
képviselő: elnök Óvári Gábor
Waldorfpedagógiai rendszerű óvoda alapítása, fenntartása. Óvodai nevelésre épülő általános iskola alapítása és fenntartása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi szervezési feladatok személyi és anyagi hátterének biztosítása, a pedagógusok állandó és folyamatos továbbképzéséhez, önképzéséhez történő hozzájárulás. ... >>

Otthon Alapítvány

(intézményi,egyéb)

7100 Szekszárd, Mérey u. 33-37.
képviselő: Rottenbacher Ádám
A Dr. Kelemen József Idősek Otthonában élők, valamint a nappali ellátásban és házi gondozásban lévők ellátási szintjének javítása. ... >>

PONT-E Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Szekszárd, Széchenyi u. 21. III. em.
képviselő: Farkas Gábor a kuratórium elnöke
euroatlanti integrációra való felkészülés elősegítése - információk küzvetítését szolgáló struktúra kéépítése - integrációt elősegítő programok kidolgozása - kapcsolatok kiépítése a programok megvalósítása érdekében - az európai politikai kultúra alapvető értékeinek széles körű elterjesztése - az Erurópa Unió közigazgaatási intézményrendszerének megismertetése - az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívűli oktatásban az Európa Unió intézményrendszerének megismeretése ... >>

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.
képviselő: elnök Dömötörné Solymár Orsika
A halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése.
Roma hagyományőrzés.
Értékmentés.
Identitás tudat megerősítése.
Népismeret oktatása.
Roma tánc csoport támogatása, fellépési lehetőségek kihasználása.
Tanodai tipusu intézmény beindítása.
A szociális hátrányaik miatt speciális tantárgyú iskolákban oktató gyerkekenek normál tantervű vegyes osztályokba való integrálásának elősegítése.
Pályaorientáció.
Életviteli ismeretek átadása különféle korcsoportoknak.
Érdekképviseleti együttműködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a hátrányból indulók körében.
Ösztöndíjak, kitüntetések létrehozása a roma közösség önmaga értékeinek fejlesztése érdekében tevékenykedők számára.
Más szervezetekkel való együttműködés a közös célok megvalósításában.
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Sportosztály az atlétika utánpótlás neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Görföl Tamásné
A Szekszárdi Atlétikai Club utánpótlásának segítése az általános iskolai oktatás keretén belül. ... >>

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi utca 41.
képviselő: elnök Kocsis Tibor
Az önmagukért tenni akaró emberek, társadalmi és gazdasági csoportok előrehaladásának előmozdítása érdekében az EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA létrehozása, fenntartása, mely iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytat különböző szakmacsoportokban. Az alapítvány célja biztosítani a szakiskola működésének személyi és technikai feltételeit. Az állatok közreműködéséval végzett megelőző, gyógyító, rehabilitációs tevékenység módszereinek kidolgozása, koordinálása, elősegítése, támogatása, állatasszisztált programok szervezése és kivitelezése. Az emberi élet minőségét állatok közreműködésével javító eljárások kidolgozásának és gyakorlatban való alkalmazásának elősegítése, ezen lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése, továbbá a magas szintű terápiás munka érdekében a habilitációs kutyák számára (27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet) országosan egységesített és nemzetközileg elfogadott terápiás vizsga teljesítése. ... >>

Szekszárd Junior Stars Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: Molnár Ákos Zoltán
A Szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola ifjúsági zenekar működési feltételeinek biztosítása. ... >>

Szekszárd Kórház Sportkör

(intézményi,sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Faludi Péter
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok sportszerű életre való nevelése, a sportközösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Szekszárd Kosárlabda utánpótlása neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Miklós
A Szekszárdi Kosárlabda Sportclub általános iskolai utánpótlásának biztosítása. ... >>

Szekszárd Színházi Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Szabadi Mihály
Szekszárd város színházi kultúrájának támogatása ... >>

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka utca 17.
képviselő: elnök Naszladi Judit
A német nezetiségi kórus a nemzetiségi kultúra megismerése érdekében szolgálatot vállal (fellépés nemzetiségi napon, hangversenyeken) Szekszárdon, Tolna megyében és az országban határokon túl is. Az énekkar arra törekszik, hogy az érdeklődő közönség minél nagyobb létszámban látogassa ingyenes rendezvényeit. A kórus feladatának tekinti a városi-, megyei, országos nemzeti fesztiválokon, nemzetiségi minősítő versenyeken való részvételt, ezáltal a német nemzetiségi kóruskultúra hírnevének öregbítését, kultúrális örökségünk megőrzését. Az ifjúság közösségi életre nevelését, közösséggé formálását, a kórus tagjainak művészeti nevelését. ... >>

Szekszárdi Főiskolai Baráti Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
képviselő: Berlinger Attila, Dr. Töttös Gábor, Jákói Angéla ... >>

Szekszárdi Gyermekétkeztetésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 15-17.
képviselő: Kocsis Erzsébet
A hátrányos helyzetű ált. isk. tanulók iskolai étkeztetésének támogatási szociális ellátásuk javítása érdekében. ... >>

Szekszárdi Tündérkert Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Holdfény utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Karácsonyi Zoltán
A szekszárdi Wosinsky lakótelepen működő óvodába járó gyerekek részére támogatás nyújtása: a nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javításához, az óvodások értelmi-érzelmi fejlődésének elősegítéséhez, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az esztétikus és balesetmentes óvodai környezet megteremtéséhez, az óvodások és szüleiket érintő ismeretek terjesztéséhez, kulturális és sport programok szervezéséhez, lebonyolításához, az innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgálttások bevezetéséhez, valamint a fenti célok megvalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal