Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
6. oldal

Sportegyesületek Tolna Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
képviselő: Dr. Sólyom Bódog ... >>

Sportélmény Alapítvány

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 1. I./113.
képviselő: elnök Scherer Tamás
Sporttevékenység támogatása, kiadmányok, könyvek megjelentetése, terjesztése, együttműködés más társadalmi, ifjúsági szervezetekkel
Környezet- és természetvédelmi és a fenntartható életmóddal kapcsolatos célú programok szervezése, támogatása. ... >>

Sportosztály az atlétika utánpótlás neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Görföl Tamásné
A Szekszárdi Atlétikai Club utánpótlásának segítése az általános iskolai oktatás keretén belül. ... >>

Sportosztály az Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(sport)

7100 Szekszárd, Zrínyi u 78.
képviselő: Dr. Szűcs László
Tolna Megyében, Szekszárd Városban /Dózsa Sportegyesület/ a gyerekek játék-sportolási igényének kielégítése, labdarúgó utánpótlás nevelése, Diákotthon biztosítása Pálfa, Báta, Gerjen gyermek labdarúgói részére. ... >>

SPURKERÉK Modellező Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Klapka György lakótelep 1. tetőtér 2.
képviselő: elnök Csötönyi Gábor
Modellezés, mint szabadidősport mind szélesebb körben történő bemutatása, fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése, a modellezés iránt érdeklődők, kezdő modellezők segítése, támogatása, versenypálya létrehozása, üzemeltetése, folyamatos technikai fejlesztése, modellező bajnokságok megszervezése, lebonyolítása, a modellezősport népszerűsítése, bemutató napok, rendezvények szervezése, Weboldal üzemeltetése, pályázatokon való részvétel. ... >>

Stefán Lőegylet

(sport)

7100 Szekszárd, Kossuth u. 32.
képviselő: Dombai Gyula, Dr. Józsa Csaba, Háry János ... >>

"STROKE" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Géza
az agyi-, keringési betegségben szenvedők segítése ... >>

Swing Mazsorett és Tánc Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 5.
képviselő: Gazdag Zsuzsanna, Huszárikné Böröcz Zsófia ... >>

"Szabad lélegzet" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Cseri J. u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Csábi Márta
Allergiás, asztmás betegek rehabilitációja, szűrővizsgálatok szervezése. ... >>

Szabadidős és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd,
képviselő: Alföldi Imre, Kovács Zoltánné ... >>

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi utca 41.
képviselő: elnök Kocsis Tibor
Az önmagukért tenni akaró emberek, társadalmi és gazdasági csoportok előrehaladásának előmozdítása érdekében az EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA létrehozása, fenntartása, mely iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést folytat különböző szakmacsoportokban. Az alapítvány célja biztosítani a szakiskola működésének személyi és technikai feltételeit. Az állatok közreműködéséval végzett megelőző, gyógyító, rehabilitációs tevékenység módszereinek kidolgozása, koordinálása, elősegítése, támogatása, állatasszisztált programok szervezése és kivitelezése. Az emberi élet minőségét állatok közreműködésével javító eljárások kidolgozásának és gyakorlatban való alkalmazásának elősegítése, ezen lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése, továbbá a magas szintű terápiás munka érdekében a habilitációs kutyák számára (27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet) országosan egységesített és nemzetközileg elfogadott terápiás vizsga teljesítése. ... >>

"Szekszárd 2020" Szekszárd kistérsége és Tolna megye jövőéért egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér utca 69.
képviselő: elnök Dr. Gesztesi Tamás
Szekszárd kistérsége és Tolna megye lakói számára egy jobb feltételek nélküli párbeszéd lehetőségét kiépíteni az emberek és közintézmények között, megmutatva egy másfajta kommunikáció lehetőségeit, ezzel megváltoztatni a lakosság és a közintézmények szemléletét, rávenni őket a jobb, elmélyültebb és hatékonyabb párbeszédformák kialakítására. Ezzel kiépíteni a településük jövőjének alapításába való hatékonyabb civil beleszólás lehetőségeit, ezzel hozzájárulni a helyi demokrácia fejlesztéséhez. a megszólítható érdeklődők részére ötlet és kívánság konferenciák, vetélkedők, kulturális és oktató programok, rendezvények, előadások és konferenciák szervezése. A vélemények, viták, leszűrt tanulságok helyi sajtóban, internetes honlapon, találkozási központban, kiadványban való megjelenítése, illetve véleménynek egyéb módon történő kifejtése az aktuális társadalmi kérdésekben. ... >>

Szekszárd All Stars Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Munkácsy M. utca 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Matók Ákos
A város kulturális életében való szerves részvétel, a körülbelül 25 éves szekszárdi jazz élet továbbvitele, megtartása, kulturális örökség hátrahagyása. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzés nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.
A alapítvány tevékenysége:
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
- elsősorban a tagjai, de minden más érdeklődő számára lehetőséget biztosít a zenehallgatásra /koncertjein, illetve az ezekről készült felvételek időszakos bemutatásával/;
- képviselteti magát Magyarországon és külföldön, nemzeti és nemzetközi zenei rendevényeken;
- kapcsolatot vesz fel és ápol más hazai és külföldi zenekarokkal, zenei szervezetekkel;
- a zenét népszerűsíti, eszméjét terjeszti, az ennek érdekében munkálkodók számára, amennyiben az alapítvány anyagi forrásai engedik pályázatot ír ki, ösztöndíjat alapít;
- a zenészek érdekeit képviseli regionális, országos és nemzetközi fórumokon;
- igény esetén zenei oktatást biztosít.
Továbbá az alapítványi célok megvalósítását segítő eszközöket felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és nyújt. ... >>

Szekszárd Asztalitenisz Club

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Nőt László, Hunyadi Ferenc
Sporttevékenység ... >>

Szekszárd BIG BAND Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: Pecze István
a város zenei életének fejlesztése ... >>

Szekszárd Borvidék Szőlő és Borkultúra Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Bajnok Sándor, Ferencz Vilmos
A Szekszárdi történeli borvidéken a szőlő- és borkultúra hagyományainak ápolása, azeredet és a minőség védelme, tudományos eredmények hasznosítása, a szőlő és a bor hírnevének öregbítése. ... >>

Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24.
képviselő: elnök Márton István, ügyvezető igazgató Föglein József ... >>

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért

(közbiztonság)

7100 Szekszárd, Várköz u. 4.
képviselő: Szijártó István
Szekszárd város és környéke közrendjének - közbiztonságának erősítése, a bűnözés elleni együttes fellépés, amely az arra hivatott szervek, szervezetek és a lakosság érdekazonosságán ... >>

"Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért" Alapítvány

(közbiztonság)

7100 Szekszárd, Várköz u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Erős Szilárd
Szekszárd és környéke közrendjének, közbiztonságának erősítése, az arra hivatott és nem hivatott szervek és a lakosság bűnözés elleni együttes fellépésének szervezése, támogatása. ... >>

Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesülete

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Akácfa utca 12.
képviselő: elnök Steig Gábor
Kulturális tevékenységek létrehozása, események szervezése, a kultúra bármely formájának (pl. különböző művészeti ágak, újságterjesztés stb.) támogatása.
- Szabadidős és sport tevékenységek szervezése, lebonyolítása, ezekhez a feltételek biztosítása, versenyeztetés.
- Egészséges életmódra való nevelés és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, továbbá kábítószer elleni küzdelem.
- Állattartáshoz kötődő tevékenységek támogatása, állatmenhelyek, megőrzők létrehozása és fenntartása.
- Környezetvédelem.
- Gyermek és ifjúságvédelem, illetve kisebbségekkel való együttműködés, azok támogatása. Az egyesület a diszkrimináció ellen küzd.
- A működés gazdasági feltételeinek javítása és céljainak megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet folytathat a jogszabályok betartásával. ... >>

Szekszárd Junior Stars Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: Molnár Ákos Zoltán
A Szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola ifjúsági zenekar működési feltételeinek biztosítása. ... >>

Szekszárd Kórház Sportkör

(intézményi,sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Faludi Péter
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok sportszerű életre való nevelése, a sportközösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Szekszárd Kosárlabda utánpótlása neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Miklós
A Szekszárdi Kosárlabda Sportclub általános iskolai utánpótlásának biztosítása. ... >>

Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Acélosné Solymár Magdolna ... >>

Szekszárd Lövész Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Lisztes völgy
képviselő: Kertész Sándor ... >>

Szekszárd Színházi Kultúrájáért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Szabadi Mihály
Szekszárd város színházi kultúrájának támogatása ... >>

Szekszárd Város Úszósportjáért Alapítvány

(sport)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 121. I/4.
képviselő: Paszler Jószef
Az úszás népszerűsítése, utánpótlás nevelése, versenyeztetése, sporteszküzük vásárlása, rendezvények támogatása. ... >>

Szekszárd- Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Béla király tér 9.
képviselő: elnök Kovács Józsefné ... >>

Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus Társaskör

(egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
képviselő: egyházi elnök Antal Géza, világi elnök Gyurkovics János
A katolikus vallású egyének valláserkölcsi és hazafias nevelése, a közművelődés és az összetartozás fejlesztése a politika mellőzésével.
A Társaskör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A gazdasági élet körébe vágó ismeretek terjesztése.
Kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása.
Valláserkölcsi alapon működő szervezetek támogatása (cserkész mozgalom).
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, szakmai tapasztalatcserék elősegítése.
A Szekszárd-Újvárosi értékek megőrzése, különösen a Társaskör székhelyének, a Szekszárd-Újvárosi templomnak és környezetüknek felújítása és karbantartása. ... >>

Szekszárd-Bezons Baráti Társaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Dr. Fisi Istvánné, Nemessági Gyöngyi ... >>

"Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti Társaság"

(kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 8. 40. ajtó
képviselő: elnök Kaczián János
Szekszárdnak a romániai Lugossal és Facsáddal meglévő testvér- és partnervárosi kapcsolatára építve ápolni és segíteni az ott élő magyarsággal való együttműködést. ... >>

Szekszárd-Paks Motor Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Napfény utca 50.
képviselő: elnök Csurkovics Tibor
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
- Tagjai motor sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodják.
- Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Szekszárd-Parásztai Birtok- és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bottyán-hey 11. IV/14.
képviselő: Szilágyi Károly
Szekszárd észak-nyugati városrész zártkertjeiben lévő épületek, berendezések, szőlőterületek közbiztonságának felügyelete, közrendjének, köznyugalmának védelme. Természetvédelmi és környezetvédelmi feladatok megvalósítása, oktatások, tanfolyamok, képzések, rendezvények szervezése Tolna Megye területén. ... >>

Szekszárd-Szálkai Vadásztársaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Cinka utca 30.
képviselő: elnök Pálfi János, titkár Pintér Gábor ... >>

Szekszárd-Torino Baráti Társaság

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Dobai Attila, Kiss Istvánné ... >>

Szekszárdi AGROKER RT. MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35.
képviselő: Bálint Zoltán ... >>

Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: elnök Bosnyák Péter
Szekszárd város sportjának és kultúrájának fellendítése; atlétikai utánpótlás nevelése; sporttevékenység, élsport és tömegsport tekintetében; sportoktatás.
Az egyesület sportegyesület. ... >>

Szekszárdi Autószerviz Kft. MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Palánki u. 1.
képviselő: Gungl József ... >>

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka utca 17.
képviselő: elnök Naszladi Judit
A német nezetiségi kórus a nemzetiségi kultúra megismerése érdekében szolgálatot vállal (fellépés nemzetiségi napon, hangversenyeken) Szekszárdon, Tolna megyében és az országban határokon túl is. Az énekkar arra törekszik, hogy az érdeklődő közönség minél nagyobb létszámban látogassa ingyenes rendezvényeit. A kórus feladatának tekinti a városi-, megyei, országos nemzeti fesztiválokon, nemzetiségi minősítő versenyeken való részvételt, ezáltal a német nemzetiségi kóruskultúra hírnevének öregbítését, kultúrális örökségünk megőrzését. Az ifjúság közösségi életre nevelését, közösséggé formálását, a kórus tagjainak művészeti nevelését. ... >>

Szekszárdi Borvidék Borút Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 3.
képviselő: alelnök Nagyné Krizl Edit, elnök Angler Kinga ... >>

Szekszárdi Csocsó Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Csokonai u. 5.
képviselő: Benkő Péter elnök
a csocsó sportág hazai népszerűsítése, - a csocsó oktatás színvonalának növelése - a sportágnak a hazai fiatalság körében való megismertetése, - az egyesületi tagok sporttevékenységének segítése - versenyekre való felkészítése, - sportrendezvények, bemutatók szervezése ... >>

Szekszárdi Elektrogáz Sportkör

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 1. 4008.hrsz.
képviselő: elnök Kincses Endre, Végh Miklósné
sport ... >>

Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítő és Támogató Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Béri B.Á. utca 107. III/10.
képviselő: elnök Cser Henrietta
Az egyesület célja, hogy tevékenységével összefogja a szekszárdi és Tolna megyei értelmiséget. Munkaerő piaci szolgáltatások végzése,- egyénre szabott munkaerő közvetítés és szaktanácsadás. Az egyének és közösségek szociális viszonyainak, Szekszárd város , Tolna megye és a Dél-Dunántúli Régió humánpolitikájának előmozdítása. ... >>

Szekszárdi Evangélikus Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Luther tér 1.
képviselő: Dr. Muth Lajos ... >>

Szekszárdi EXTRÉM Sport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Szent L. u. 19.
képviselő: Miklós Gábor ... >>

Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

(sport)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 23.
képviselő: elnök Bay Attila
Az egyesület célja a sportolási lehetőség biztosítása (elsődlegesen a kézilabda és a szabadidő sportágban) továbbá részvétel a megyei bajnokságon, illetve egyéb sportrendezvényeken; közösség kialakítása; sportrendezvények szervezése. ... >>

Szekszárdi Főiskolai Baráti Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
képviselő: Berlinger Attila, Dr. Töttös Gábor, Jákói Angéla ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41