Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
5. oldal

MINI-FANI Triatlon Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.
képviselő: Póla Zoltán ... >>

MMG-AM Szekszárdi Gyára Sportegyesülete

(sport)

7100 Szekszárd, Palánki út 4.
képviselő: elnök Földi Ildikó ... >>

MMG.AM. Műszergyárának Munkástanácsa

(egyéb)

7100 Szekszárd, Palánki út 4.
képviselő: Turay Gábor ... >>

"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Hrabovszky út 10.
képviselő: Rosenberger Ferencné
-német nemzetiségi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése ... >>

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: elnök Szabó Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység ... >>

Művelődési és Szabadidős Intézmények és Szervezetek Tolnatáji Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Halmai Gáborné elnök, Jóföldi Gabriella ... >>

"Nagycsaládos Fiatalokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-12.
képviselő: Heim Károly
A megyében élő ifjusági korosztályok érdekében együttműködő szolgálat, a tehetséggondozásra tekintettel a anagycsaládosok gyermekeinek közép és főiskolai, valamint egyetemi tanulmányainak pénzbeli támogatása. ... >>

Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Gróf Pál u. 23.
képviselő: elnök Óvári Gábor
Waldorfpedagógiai rendszerű óvoda alapítása, fenntartása. Óvodai nevelésre épülő általános iskola alapítása és fenntartása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi szervezési feladatok személyi és anyagi hátterének biztosítása, a pedagógusok állandó és folyamatos továbbképzéséhez, önképzéséhez történő hozzájárulás. ... >>

Nimród Unokái Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 5. X./31.
képviselő: elnök Parrag Gyula
Az egyesület célja a magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
- Az egyesület célja továbbá, hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a nemzeti öntudatot erősítse.
- Az egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási rendezvények szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben.
- Az egyesület egyik kiemelt célja, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat, ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, és adja át.
- Az egyesület célja olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak.
- Nemzetközi cserekapcsolatok kiépítése, valamint a magyar nemzeti tudat és össztartozás tudat ápolása és elősegítése kulturális rendezvények szervezésével.
- A magyarországi és a határon túli nemzetek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismerésének elősegítse. ... >>

Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Cseri János utca 64.
képviselő: elnök Tóthi Jánosné
Kapcsolatok kiépítése rászorulók felkutatására, támogatás, segítségnyújtás, az elesettek, eyedülállók, nagycsaládosok részére, kulturális közösségi kapcsolatok ápolása, tehetséges fiatalok felkarolása. Egészségügyi felvilágosító előadások szervezése, tájékoztató előadások szervezése társadalomtudományok témakörében. Partnervárosi kapcsolatok ápolása a romániai Facsád lakóival, Szekszárd várossal kapcsolatos közérdekű kérdésekkel való foglalkozás. ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: Dr. Gaál Zsuzsanna
a Garay Gimnáziumban a nyelvoktatás támogatása ... >>

Óceán Könnyűbúvár Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Vitéz u. 3.
képviselő: elnök Hortai Tamás, Horváth Zoltán általános alelnök ... >>

OKINAWA-TE Karate Egyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Székely B. u. 19/A. II/9.
képviselő: Aszmanné Szabó Erzsébet, Csige István ... >>

Omega Szabadidős Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma S. utca 41 II./22.
képviselő: elnök Petre Zoltánné
A szabadidő egészséges és színvonalas eltöltéséhez, a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltételeket - elsősorban a tagjai részére - biztosítsa; célja továbbá, hogy a sport elsősorban a kosárlabda életet fejlessze, az egyesület tagjai és mások számára a sport területén segítséget nyújtson kosárlabda vagy más sportágakban csapatok alapításához és az azokban való sportoláshoz. Az egyesület céljának tekinti a sport és mindenféle testmozgás népszerűsítését. Az egyesület célja végül, hogy tagjai, valamint az arra igényt formálók sporttal kapcsolatos érdekeit védje. ... >>

Ortopédiai Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Móser Tamás
A mozgássérült emberek gyógításának és rehabilitációjának eredményesebbé tétele érdekében a tudományos, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása ... >>

Otthon Alapítvány

(intézményi,egyéb)

7100 Szekszárd, Mérey u. 33-37.
képviselő: Rottenbacher Ádám
A Dr. Kelemen József Idősek Otthonában élők, valamint a nappali ellátásban és házi gondozásban lévők ellátási szintjének javítása. ... >>

ÖKO-MÁTRIX Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 58. fsz. 1.
képviselő: Radits Magdolna
Környezeti tudatformálás a lakosság körében, az érdeklődés felkeltése a környezetre veszélyes károkra, azok orvoslására. - A felnövekvő generáció tudatformálása. - A hátrányos helyzetű kisebbségek beilleszkedésének támogatása. - Oktatási intézmények, rendezvények támogatása. A környezet tudatos gondolkodás, életvitel kialakítása érdekében. - Felnőtt és egyéb oktatáson belül az alapítványhoz hasonló céllal létrejövő szervezetkenek folyamatos segítségnyújtás. - Környezetvédelemmel összefüggő kiadványok megjelenésének támogatása. - Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása. - Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzésének támogatása. - Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése. - Környezetvédelemmel összefüggő tanulmányi versenyek szervezése. ... >>

"Önálló Életért" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
képviselő: kuratórium titkára Borbandi Viktória, kuratóriumi elnök Papp Győző
A mozgássértült emberek segítése. ... >>

"Összkéz" Kommunikációs és Művészeti Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Babits M. u.8.
képviselő: elnök Kiss Albert
-művészeti ... >>

"PAD" Irodalmi Kulturális és Művészeti Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Balassa utca 3/A.
képviselő: elnök Jankovics Zoltán
A megyében, Szekszárdon élő és az innen elszármazott művészek megismertetése; a megyében élő kisebbségek (német, szerb, horvát, cigány) művészetének bemutatása; alkotó műhelyek kialakítása és támogatása; irodalmi folyóirat megjelenésének támogatása; képzőművészeti kiállítások, előadások szervezése; pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése; a fiatalok aktivizálása a tevékeny közösségi élet lehetőségeinek a megteremtése; a környezettudatos viselkedés és életmód tudatosítása, támogatása, segítése, népszerűsítése. ... >>

Pannon Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. utca 7.
képviselő: Dománszky Zoltán
Természetjárás fejlesztése. ... >>

Parázsló Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 5. X./31.
képviselő: kuratóriumi elnök Parrag Gyula
A kárpát-medencei magyar kulturális és történelmi örökség népszerűsítése, valamint széles nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása. Globalizálódó világunkban a magyarsághoz kötődő értékek, termékek (hungarikumok), hagyományok és tevékenységek regionális szerepének erősítése. A magyarországi és a határon túli nemzetek és nemzetiségek egymáshoz való közeledésének, egymás mindennapi életével, szokásvilágával és helyi kultúrájával való megismerésnek elősegítése, a Kárpát-medence feltáratlan, illetve kevéssé ismert történelmi, néprajzi értékeinek felkutatása. Bármely ország felsőfokú oktatási inzéményeiben a hátrányos helyzetű, magyar nemzetiségű hallgatók támogatása. Magyarország őstörténetének népszerűsítését szolgáló előadások szervezése. Az ifjúság széles rétegeiben a magyarságtudat, identitás, a hazához való kötődés erősítése. Tanulmányi versenyek, vetélkedők támogatása. Nemzetközi cserekapcsoatok kiépítése. Magyar nemzeti tudat és összetartozás tudat ápolása és elősegítése rendezvények szervezésével. Jótékonysági rendezvények, adománygyűjtés szervezése. ... >>

Penta Akadémia Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabados Zsuzsa
A pénzügyi - számviteli szakma fejlődésének elősegítése, hagyományainak megőrzése, a pénzügyi - számviteli szakemberek közötti kapcsolattartás, együttműködés érdekében sport, kultúrális- és egyéb rendezvények szervezése. A pénzügyi-számviteli oktatás, nevelés és ismeretterjesztés megvalósítása, támogatása, képzések, továbbképzések egyéb oktatások szervezése illetve a képzés lebonyolításában való részvétel, a pénzügyi-számviteli szakma fejlődésének érdekében szakirodalom bővítése, a pénzügyi-számviteli képzéseknek a munkaerőpiacon vagy egyéb tekintetben hátrányos helyzetű csoportok számára elérhetővé tétele az esélyegyenlőségük megteremtése érdekében. ... >>

Polihisztor nyelvművelő - oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 41.
képviselő: Görcs Gabriella
Szekszárd városában annak vonzáskörzetében az idegenyelvi képzés lehetőségeinek bővítése, fejlesztése sokoldalú segítése. ... >>

Polip Ifjúsági Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Népfront utca 1.
képviselő: elnök Kékesi Emma
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Ezen belül:
-Szabadidős és sportprogramok szervezése
-Telefonos lelkisegély-szolgálat működtetése, a gyermekek és fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: ifjúsági Lelkisegély Szolgálat.
-A gyermekek és fiatalok részére szemilyésgfejlődésük érdekében önismereti, személyiségfejlesztő, pályaorientációs, táboroztatási rendezvéneyek szervezése.
-A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján.
-A rászoruló hátrányos helyzetű gyesrmekek fiatalok segítése, felzárkóztatása.
-A fiatalok elősegítése.
-EU-kapcsolatrendszer és egyéb nemzetközi kapcsolatok építése, bővítése.
-Fiatalok érdekképviselete.
-Tehetséggondozás, oktatás, képzés
-Munkaügyi információk nyújtása.
-Diák- és gyermekjogi tanácsadás
-Diákvezetők képzése.
-Önkéntesek klubjának szervezése. ... >>

Politikai Kulturáért Tolnában Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24.
képviselő: Csáki Béla
A demokratikus értékek, hagyományok, ápolása, fejlesztése, a társadalmi szolidaritás gondolatának terjesztése, a társadalmi igazságosság eszményének markáns megjelenítése, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése. ... >>

PONT-E Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Szekszárd, Széchenyi u. 21. III. em.
képviselő: Farkas Gábor a kuratórium elnöke
euroatlanti integrációra való felkészülés elősegítése - információk küzvetítését szolgáló struktúra kéépítése - integrációt elősegítő programok kidolgozása - kapcsolatok kiépítése a programok megvalósítása érdekében - az európai politikai kultúra alapvető értékeinek széles körű elterjesztése - az Erurópa Unió közigazgaatási intézményrendszerének megismertetése - az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívűli oktatásban az Európa Unió intézményrendszerének megismeretése ... >>

Pro Vita Természetes Életmód Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32.
képviselő: Acélosné Solymár Magdolna, Szabó László ... >>

QUAD-Sport Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Mikes u. 9-11.
képviselő: Burián Imre, Nagy László ... >>

Régiók Fejlesztéséért Egyesület

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Bottyánhegyi lakótelep 11. III./14.
képviselő: Ujjné Kordkovics Judit
A területi különbségek mérséklése környezetvédelmi, települési, kistérségi és regionális szinteken, a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel. ... >>

Rend-Őréért Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Tanya utca 4
képviselő: kuratóriumi elnök Szima Judit
A rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollegák kiskorú gyermekeinek, rászorult családtagjainak támogatása. A BM és a rendőrség tagjainak nyugdíjasainak és családtagjainak szociális jóléti támogatása /üdültetés, segélyelzés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók / szervezése, biztosítása. A Tolna Megyei Rendőr-Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása. Olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősgíti a dolgozók életl- és munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását. A rendőri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszerveződés támogatása mindazon területeken, ahol ez elősegíti a közszolgálat és a rendőri tevékenység színvonalának társadalmi presztizsének javulását. ... >>

Ringató Magyar Zenei Nevelési Alaítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Arany János utca 3.
képviselő: Dr. Gáll Ferencné
Az alapító az alapítványt Forrai Katalin zenepadagógus munkásságának emlékére és tiszteletére hozta létre. Elsődleges céljának tekinti Forrai Katalin hazai és nemzetközi zenepadagógusi munkájának széleskörű ismertetését, különös tekintettel a kisgyermekkori zenei nevelésre. Cél a Kodály-koncepcióra épülő magyar zenei nevelés fenntartása, megújítása és zenei értékeinek terjesztése. ... >>

Rotary Club Szekszárd

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 7-9.
képviselő: alelnök Módos Ernő, elnök Kosztyi János ... >>

Sakk-kultúráért Alapítvány Fondajo por Sak-kulturo

(sport)

7100 Szekszárd, Rozsnyay Mátyás utca 25.
képviselő: Dr. Néemeth József
A sakkk sport támogatása ... >>

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.
képviselő: elnök Dömötörné Solymár Orsika
A halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése.
Roma hagyományőrzés.
Értékmentés.
Identitás tudat megerősítése.
Népismeret oktatása.
Roma tánc csoport támogatása, fellépési lehetőségek kihasználása.
Tanodai tipusu intézmény beindítása.
A szociális hátrányaik miatt speciális tantárgyú iskolákban oktató gyerkekenek normál tantervű vegyes osztályokba való integrálásának elősegítése.
Pályaorientáció.
Életviteli ismeretek átadása különféle korcsoportoknak.
Érdekképviseleti együttműködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a hátrányból indulók körében.
Ösztöndíjak, kitüntetések létrehozása a roma közösség önmaga értékeinek fejlesztése érdekében tevékenykedők számára.
Más szervezetekkel való együttműködés a közös célok megvalósításában.
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

(szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Alisca u. 4. 4/16.
képviselő: kuratóriumi alelnök Keszthelyi Krisztina, kuratóriumi elnök Patócs Anita
a hátrányos helyzetű gyerekek és idősek támogatása ... >>

SENIOR Szabadidő és Tömegsport Sport Club

(sport)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 4-6.
képviselő: Dr. Balás András, Dr. Nagy József, Priger József ... >>

Shotokan Karate Diáksport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 8. IV/2.
képviselő: Drinóczi Tibor ... >>

Sió-menti Sport- és Horgászegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Rákóoczi u. 132.
képviselő: Orbán Árpád ... >>

Siómix Horgász Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina u. 65.
képviselő: Stefán Zsolt ... >>

Spéci Speciális Kutató és Mentő Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Tolnai Lajos utca 24.
képviselő: Daróczy Attila
Káresetek, súlyos balesetek, vészhelyzetek, katasztrófák és egyéb események során eltűnt személyek felkutatása, állampolgárok katasztrófavédelmi és kapcsolódó lakosságvédelmi és egyéb humanitárius feladatokra történő felkészítése, közreműködés ár- és belvízvédelmi feladatok végzésében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41