Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
4. oldal

"JÉZUS ÉL" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 38. II./8.
képviselő: kuratóriumi elnök Fábián Attila
Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása keretében az evangélium tanainak mind szélesebb körben való megismertetése, egyháztörténeti ismeretek terjesztése, valamint - hitoktatói tevékenység keretében - segítségnyújtás a fiatalok hitéleti és egyéb életvezetési szokásainak az evangéliumnak megfelelős kialakításában és gyakorlásában.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a gyülekezetépítés kutatásával kapcsolatos képzéseket és konzultációkat szervezzen helyi- és regionális szinten, illetve ilyen redezvények országos szintű megszervezésében részt vegyen.
Célja elérése érdekében az alaítvány terjeszti az aegyház és mások által készített írott és különféle adathozdozókon rögzített vallási tárgyú kiaványokat ( a szerzői jogok tiszeteletben tartása mellett).
Országos istentiszeleteken és konferenciákon való részvetel elősegítése érdekében megszervezi az utazásokat.
Szabadtéri evangelizációkat ( azevangélium tanainak hirdetése) szervez és biztosítja sz ezekhez szükséges hangtechnikai berendezéseket.
Részt vesz az evangélium alapján kialakított életszemlélet terjesztésében. ezáltal az egészséges családi és közösségi élet megteremtésében.
Programok szervezésével elősegíti a fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységének tartalma eltöltését,erkölcsi fejlődését.
Tanácsokat ad életvezetési és hitéleti kérdéekben.
Támogatja a hitoktatási munkát. ... >>

"Jótanuló, Jósportoló Alapítvány

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 89.
képviselő: Kékesi János
A kimagasló tanulmányi-, sport-, és kulturális eredmények elérésnek támogatása elismerése. ... >>

Kadarka Futóegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 66.
képviselő: elnök Nemes Miklós
Az amatőr futás népszerűsítése, támogatása. ... >>

"Kadarka utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.
képviselő: Horváth Erika
A gyermekek értelmi, érzelmi, testi fejlődésének megsegítésére, szakmai felszereltségek, a nevelési munka feltételeinek javítása, gyermekpályázatok, sport, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Kályhás és Kandallós Egyesület

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zöldkert utca 16. II. 10.
képviselő: elnök Sütsch Alexander
-a kályhás és kandallós mesterség hagymányainak összegyűjtése, ápolása Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel összefüggő találkozók, konferenciák szervezése Magyarországon és külföldön
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése
-a kályhás és kandallós mesterséggel kapcsolatos oktatás feladatainak segítése
-az egyesület tagjai közötti, valamint más magyarországi és külföldi hasonló célokkal foglalkozó magánszemélyekkel és szervezetekkel információcsere biztosítása
-a külföldi kályhás és kandallós szakmával foglalkozó magánszemélyekkel és szervzetekkel történő kapcsolatok kialakítása, ápolása
-kályhás és kandallós szakmával kapcsolatos szakmai versenyek, tanulmányi utak szervezése. ... >>

KÁRPÁTALJAI CREDO ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KULTURÁÉRT

(oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bocskai köz 8.
képviselő: elnök Dr. Tóth Csaba Attila
A magyar nemzeti kultúra, különösen a zenei hagyományok ápolása, megőrzése, bemutatása mind Kárpátaalján, vagyis a történelmi Magyarország Ung, Ugocsa, Bereg, Mármaros, Szabolcs vármegyéket értintve, mind hazánkban és a Kárpát medence magyar lakta területein. Tehetséges fiatalok felkutatása, azok mindennemű támogatása a zene, a kultúra és a művészet területén, megfelelő körülmények biztosítása Kárpátalja területén a magyar zenetanárok és kórusvezetők számára, a kulturális kapcsolatok keresése, ápolása, Magyarország és más országok művészeti csoportjaival. ... >>

KÉK Madár Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bartina utca 12/a.
képviselő: alapítványi iroda ügyvezetője Mészáros Andrea, kuratóriumi elnök Misóczki Anikó, pénzügyi vezető Békefi Péter Pál, szakmai vezető Simon Judit
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében .

Folyamatosan tevékenykedik a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel a feltételek megteremtésével és szükséges ideig tartó támasz nyújtással.
Ennek során fogyatékkal élő,megváltozottt munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű,elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segíti elő. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérést, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást,magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végez.
A fenti célok elélrése érdekében szociális vállalkozást hoz létre és működtet. A korábban említett célcsoport képzésről, foglalkoztatásról, majd nyíllt munkaerőpiaci
elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit tipusú foglalkoztatás keretében.
Felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzését végzi, másrészt szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében. ... >>

"Képzés az egészségügyben" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Zsolt
az egészségügyi dolgozók képzésének segítése ... >>

Kerekes Tenisz Sport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Kadarka lakótelep 11. II./2.
képviselő: Kerekes László
Sport. ... >>

Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Arany J. u.17-21.
képviselő: Dr. Fischer Sándor, Góla Sándor
érdekképviselet ... >>

KERISTA Öreg Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Marx K. u. 9.
képviselő: Dr. Fenihch Jánosné, Fehér Zoltánné, Péti Imre, Radits Tiborné, Ribling Ferenc ... >>

"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző, Kutató és Átadó Kulturális Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Keselyűs 4.
képviselő: elnök Serezla Lászlóné
A magyar nép kézműves és folklór hagyományainak, értékeinek felkutatása, ápolása, bemutatása, propagálása és átadása.
Hagyományőrző és kézműves körök működtetése, rendezvények lebonyolítása, kézműves táborok, oktatók meghívása, kiajánlása, könyvek, naptárok, kiadványok megjelenítése, tanulmányutak szervezése, információk gyűjtése, szolgáltatása. ... >>

Kinyújtott Kéz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 11-15.
képviselő: elnök Németh Györgyi
az értelmi fogytékos és hátrányos helyzetű gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló biztonság kialakítása ... >>

"Kisiskolásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Nyitrai Menyhért, Priger József
A körzetesítés folytán megszüntett, majd újra alapított általános iskolák támogatása. ... >>

"Kolping Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
képviselő: Brasnyó Jánosné Hamvas Erzsébet
A háztartás-gazdasági házvezetőnő képző 2 éves speciális szakiskola anyagi működésének biztosítása. ... >>

Konstrukció 97. a Lakásépítésért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.
képviselő: Bencsik Margit, Juhász József
A lakásépítésnél igénybe vahető főrrások felkutatása, szociális lakásépítés körében megvalósíthatósági tanulmányok készítése. ... >>

Kosárlabda Sport Club Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Sólyom Bódog korlátozva, ügyvezető elnök Herr Péter ... >>

Kölyökház Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 19.
képviselő: kuratórium elnöke Jovicsné Szabó Mónika
Hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére családi napközi működtetése, játszóház szervezése, gyermekrendezvények bonyolítása, tehetséggondozó foglalkozások, táborok szervezése, gyermekfelügyelet biztosítása. ... >>

Közalkalmazotti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Ezerjó utca 28.
képviselő: elnök Dr. Józsa Csaba, Kékesi János titkár
A tagság horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 21. III.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Braun Márton
Elősegítse a közép-európai székhelyű vállalkozások, az e térségben működő vállalkozásfejlesztési szervezetek, vállalkozói érdekképviseletek és szakmai szervezetek együttműködését, a vállalkozásk szakmai, piaci fejlődésének, a vállalkozói kultúra fejlődésének, valamint új vállalkozások és kooperáció létrejöttének támogatása céljából. ... >>

Kristály Lélekvédő Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Semmelweis Ignác utca 3/b. IV/17.
képviselő: elnök Bíró Beáta
A lakosság testi és lelki egészségkultúrájának javítása; az autonom személyiségek kialakulásának, védelmének elősegítése. A pszichológiai és mentálhigiénés kultúra fejlesztése, ismeretterjesztése. ... >>

Kulturált Kereskedésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: kuratórium elnöke Koszoru Ágnes
A magas színvonalú kereskedelmi munka kialakítását mind szakmai, mind humán és anyaagi ellátottság körében a kereskedelmeben dolgzók oktatási, egészségügyi és kulturális helyzetének támogatása, javítása. ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Tolna Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 10.
képviselő: elnök Erős István
Tagok érdekeinek védelme és tevékenységük elősegítése. ... >>

Lakható Országért Munkálkodók Béketárbora

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: Károlyi István, Lehőcz Regina, Szentes Csaba ... >>

Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: Fusz György ... >>

"Lelki Egészségünkért-Szekszárd" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vendég Magdolna
Lelki problémák, szenvedélybetegségek, hangulatzavarok és öngyilkosságok elleni kózdelem támogatása. ... >>

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Kutny Gáborné, titkár Tóth Zoltán ... >>

LYRA Bútorgyár MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Epreskert út 5.
képviselő: Angyal László ... >>

MA-MI Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7100 Szekszárd, Csalogány utca 21.
képviselő: Heringes Árpádné
Egészségügyi és szociális tevékenység ... >>

Magyar Baleseti-szimulációs Társaság

(oktatási)

7100 Szekszárd, Május 1. utca 1.
képviselő: elnök Csepeli Attila
Kidolgozza a baleseti-szimuláció egységes alapelveit, alkalmazásának szabályait és ezek alapján végzi tevékenységét. A laikus elsősegélynyújtó felkészítése, képzése az elsősegélynyújtás oktatási módszereinek fejlesztése. Az elsősegélynyújtás oktatása során a baleseti-szimuláció alkalmazásának elősegítése, ezzel is hozzájárulva annak fejlődéséhez. ... >>

Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: Kurtyán Ferenc ... >>

Magyar Kommunális Sport Alapítvány

(sport)


A községi sportegyesületek amaatőr és versenyszerű sport tárgyi, személyi, technikai feltételei biztosításának támogatása. ... >>

Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete

(természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 13. II./7.
képviselő: elnök Kovács János
A Magyar Honvédség és Nemzetőrség szellemiségének ápolása, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias nevelésében, hozzájárulás a közrend, közbiztonság és határrend fenntartásához, a katasztrófák, természeti csapások elhárításához és a környezet védelméhez, segíti a NATO keretében vállalt magyar kötelezettségek teljesítését, a tartalékos katonák szakmai ismereteinek szinten tartását, a tagok érdekeinek védelme, életminőségének javítása. ... >>

Magyar Szőlő- és Borvárosok és Borfalvak Szövetség Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviselő: Horváth István
A magyarországi szőlész-borász hagyományok őrzése, bemutatása, a bortermeléssel kapcsolatos szakmai tanácskozás szervezése, versenyek rendezése, fajta, tájjellegű borok díjazása, bemutatók szervezése, szakmai újítások terjesztésének elősegítése, külföldi kapcsolataiban kedvező Magyarország kép kialakítása, kulturális, szakmai képzés elősegítése, "Magyar szőlő és borváros" cím adományozása. ... >>

Magyar Triatlon Szövetség

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Lányi András ... >>

Magyarországi Cigány Szervezetek Fórumának szekszárdi Szervezete

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Nyár utca 10.
képviselő: elnök Balog Zsanett
A magyarországi cigány és civil szervezetek támogatása, a helyi közösségek érdekképviseletének, érdek érvényesítésének segítése a szociális, kulturális és közélet területén. ... >>

Magyarországi Román Kulturális Közhasznú Alapítvány "Egy Profi Színházért"

(intézményi,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Bor utca 48.
képviselő: Ionescu Florin Gabriel
A magyarországi román nyelvű profi színjátszás megalapozása és támogatása. ... >>

Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kőrösi Csoma Sándo utca 20.
képviselő: elnök Kővári Ildikó
Kulturális értékeink megismerése, megismertetése, a hölgyek, a családok és az ifjúság körében; az ifjúság érdeklődésének felkeltése, elsősorban a helyi kulturális értékek és a nemzeti kulturális értékek múltunk és jelenünk iránt; kulturált és jogkövető magatartás, valamint közösségi normák megismertetése. ... >>

Medina-Dalmand Vadásztársaság

(sport,egyéb)

7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 32.
képviselő: elnök Barakonyi Imre, Hőger János
Az egyesület szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai és vendégei részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Megújuló Jövőért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Tüske utca 8-10.
képviselő: elnök Plesz Miklós
Széleskörű átsadalmi összefogás megszervezése a környezetet érintő szakpolitika alakítása érdekében; természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
képviselő: Gliedné Tillmann Erzsébet
A haldokló - elsősorban terminális állapotú, daganatos - betegek emberi méltóságának életük végéig való megőrzéséhez szeretetteljes testi-lelki gondozás, szociális és spirituális segítségnyújtás, a hozzátartozók támogatása. ... >>

Mentálhigiénés Műhely

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Pócs Margit elnök, titkár Holdházy Erika
Szekszárd város mentálhigiénés szemléletének formálása ... >>

"Mérey utcai Óvodásokért" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.
képviselő: Horváth Erika
az óvodai munka támogatása ... >>

MEVACO a Gyermekek Családba Kerüléséért Alapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Aranytó u. 4.
képviselő: Karl-Hermann Geiger
A szociálisan hátrányos gyermekek támogatása. ... >>

"Micimackó" Családi Napközi és Játszóház Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Alisca utca 40.
képviselő: kuratóriumi elnök Iker Jánosné
20 hetesnél idősebb és 14 évesnél fiatalabb gyermekek nappali felügyeletének, napközbeni ellátásának, illetve házi gyermekfelügyeletének biztosítása; ezen belül elsősorban azon gyermekek felügyeletének ellátása, akik nappali felügyeletét - a speciális élethelyzetük, szükségleteik miatt - a meglevő gyermekintézmények nem tudják vállalni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41