Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
3. oldal

Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyüsi u. 3.
képviselő: elnök Dr. Fenyőházi Elemér ... >>

Ficánka Szabadidős és Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7100 Szekszárd, Zengő utca 39.
képviselő: elnök Szabadi György
A tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidős horgászat lehetőségének minél szélesebb körű biztosításával elősegíteni és népszerűsíteni a szabadidő hasznos eltöltését. A környezet és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerűsítése. ... >>

FITT Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Sándor Tamás
Iskolás (általános, közép és felső) korú, valamint fiatal felnőtt korú ifjúság tartalmas szabadidős (sport, kulturális) programjainak összefogása. Tagok, valamint az arra igényt formálók érdekei védelme. ... >>

FITT LINE Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Ságvári utca 19.
képviselő: Lukács Beáta
Lakosság körében az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

GÁBRIEL Taxi Egyesület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
képviselő: elnök Főglein István ... >>

Gagliarda Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Kajsza Béla, elnökhelyettes Koch Ádám
Zenei, kulturális tevékenysés folytaátsa, amely elsősorban a zeneművek felkutatásával, feldolgozásával és a kamarakórus keretein belüli előadásával valósul meg a zenei kultúrális örökség megóvása és a társadalom zenei művelődésének elősegítése érdekében. ... >>

Garamvölgyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd-Palánk, Pf. 61.
képviselő: Sebestyénné Miklós Julianna
Az iskola elhalt tanára, valamint a többi dolgozó árván maradt gyermekeinek iskoláztatása, segítése. ... >>

Garay János Gimnázium Centenáriuma

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Huszárik Imre
A szekszárdi Garay J. Gimnázium diákjainak, az iskolában folyó oktató-nevelő munkának a támogatása. ... >>

Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: elnök Ótos Miklós ... >>

Gemenc Hőlégballon Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. u. 18. I/4.
képviselő: Szigeti Julianna ... >>

Gemenc Judo Klub Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Bródy S. u. 5.
képviselő: Papp Endre ... >>

Gemenc TáncSport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Kecskés ferenc utca 6. A/2. III./32.
képviselő: elnök Orbán Ferenc
Fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztes, a szabadidő hasznos eltöltése, túrák, téli, nyári sport- és tánctáborok szervezése vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, egy- vagy többnapos sport és táncrendezvények szervezése, lebonyolítása, résztvevők szállásának, étkeztetésének biztosítása, tagjainak rendszeres testedzésre, sportolásra nevelése, sportolási lehetőségek biztosítása az egyesület működési területén, táncos szórakozás színvonalas kielégítése, különböző táncelemek oktatása, betanítása, mozgásfejlesztő és mozgáskultúra tanfolyamok szervezése, irányítása, táncversenyekre és egyéb rendezvényekre, fellépésekre történő felkészítés, versenyeztetés, reklámtevékenység. Közoktatási intézmény alapítás. ... >>

Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Pollack M. lakótelep 10. I/10.
képviselő: Bányai Renáta, Dr. Hováthné Papp Ibolya, Gergely Péter ... >>

GEMENC-PLAST RT. Szakszervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Palánki út 6.
képviselő: Veres Gyuláné ... >>

"Gemenci Nagydíjért" Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bródy S. u. 94.
képviselő: Arató Vilmos
a Gemenci Nagydíj verseny feltételeinek biztosítása ... >>

Gemenci Vizisport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Alkotmány utca 7.
képviselő: elnök Steiner Gábor
A kultúrális sport kiképzés és szabadidős célú hajózás művelése, ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételei biztosítása, folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és az azzal való gazdálkodás. Hajózó közösség létrehozása. A sport egyesület résztvesz az ifjúság nevelésében. Kapcsolatot létesít és tart fenn a társ sport hajós szervezetekkel, bel- és külföldi egyesületekkel. ... >>

Grafológusok Szaktanácsadói Testülete Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 67.
képviselő: elnök Faluköziné Nikolov Judit, titikár Pörnyi Natália
a grafológiai kultúra terjesztése, fejlesztése;
- grafológiai szaktanácsadás;
- kutatás;
- szakképzés;
- társtudományokkal való együttműködés fjelszetése;
- grafológus szakmai érdekvédelem;
- grafológiai etika közvetítése;
- egyészséges életszemlélet, életvitel, életmód elősegítése. ... >>

GRAHAM Sütőipari Rt. MRP Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 71.
képviselő: Maczkó Ferenc, Szilvási Andrásné ... >>

Gyere Haza! Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Szőlőhegy u. 72.
képviselő: Hamar János ... >>

"Gyermekeinkért" Alapítvány

(egyéb)

Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
képviselő: Keszthelyi Tiborné
játékok, eszközök beszerzés, testi nevelés fejlesztése, angol nyelv tanulás bvevezetése ... >>

Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.
képviselő: Matókné Misóczki Mária
A Gyermekek Házában a 3-16 éves korosztálynak a szabadidő értelmes eltöltése érdekében a kuturális és sport rendezvények, tehetséggondozás, stb. elősegítése. ... >>

Gyöngysor Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Alisca utca 12. II./9.
képviselő: elnök Nagy Károlyné
Kórházi ellátást követően elősegíti az életbe való beilleszkedésüket, egyéni és csoportos, asszertív tréning indításával elősegíti a személyes és társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását, életviteli támogatását, a jó életminőség elérését, közösségi és liason (kapcsolattartó) pszichiátriai ellátását, segíteni és megbélyegzés és megkülönböztetés csökkentése érdekében a páciens és a társadalom kapcsoaltát, a beteg önmaga és betegsége elfogadásával képességeinek és állapotának megfelelően személyre szabott munkát tudjon ellátni, képezze tovább magát és egy elfogadható életvezetés elérését tűzze ki célul, a rehabilitációbn résztvevő betegek támogatása az önsegítő és önérvényesítő képességük kialakításának segítése, a rehabilitációban résztvevők oktatása, továbbképzése a munkábaálláshoz, a rehabilitációban résztvevők alapfokú számítógép és internet használat oktatásának megszervezése, fiatal pszichiátriai betegek első munkahelykeresésében segítségnyújtás, gyógyító tevékenységet végző szakemberek bevonása a rehabilitációba, az alapítvány tevékenységét segítő ismeretterjesztő kiadványok és szórólapok szerkesztése és terjesztése és eljuttatása az érintett személyekhez, rehabilitációval kapcsolatos képességfejlesztés, foglalkozások szervezése és ismeretterjesztés, a pszichiátriával kapcsolatos felvilágosító tevékenység, ezzel a témával foglalkozó előadásokon való részvétel, illetőleg megrendezése, a pszichiátriai rehabilitációban résztvevő betegek támogatása, a rehabilitációban dolgozók oktatása és továbbképzése, betegeknek szervezett rendezmények, valamint egyes tudományos rendezvények támogatása, pszichiátriai rehabilitációban résztvevő alapítványok önsegítő csoportok alternatív szerveződésének támogatása. Idős, többnyire magányos, egyedül élő emberek számára tartalmas időtöltés biztosítása. Pszichés gondozás keretében az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölése, emberi kapcsolatok erősítése. Távoli családi kapcsolatok ápolása. Külföldön, illetve más városban élő hozzátartozók felkutatása. ... >>

"HAHN TENISZ SPORT" Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Mikes utca 24. IV./409.
képviselő: elnök Nagy Judit Zsófia
Tenisz szakágban utánpótlás nevelés, valamint tömegsport és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítésa, szervezett keretek között, tenisz szakágban kiemelten támogatja az utánpótlás versenyek szervezését. Tenisz szakágban korosztályos képzés bevezetése. Szekszárd város és környéke alsó és középfokú oktatási intézményeivel történő kapcsolat kialakítása. Pályázatokon való részvétellel megteremti a minőségi versenysport alapjait. ... >>

Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Simon Béla
Családok, házaspárok, közösségi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése az egyén, a közösség és a közösségek hálózatainak megerősítése által segítse és támogassa a társasági kapcolatokat, a meglévő közösségi erőforrásokat. A közösségfejlesztés területei: kommunikáció, felnőttoktatás, közművelődés, rekreáció, szociális és karitatív munka. ... >>

Határainkon Túl Élő Magyarság Anyanyelvi Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szálkai u. 388.
képviselő: Bali János
Az anyanyelvi kultúra ápolása a határainkon túl élő magyarság körében. ... >>

"Határok nélkül" Ifjúsági Művészeti és Művelődési Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 30. III/4.
képviselő: Dajka Tibor elnök
Ifjúsági, kulturális, művészeti rendezvények szervezésével, lebonyolításával biztosítani törekszik az ifjúság kulturált szórakozását. ... >>

Hegyközség Szekszárd

(egyéb)

7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.
képviselő: elnök Dr. Bodri István Géza ... >>

Hegyközségi Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Mészáros Pál ... >>

Hegyközségi Tanács Szekszárd

(egyéb)

7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.
képviselő: elnök Heimann Zoltán ... >>

Helyi Kulturális Közösség

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 3.
képviselő: Pándi Zoltán, Szelle Krisztián ... >>

Hereditas hagyatékkezlelő Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 28.
képviselő: Kocsis Imre Antal ... >>

Hermesz Alapítvány az iskolarendszerből kikerült, munka nélkül maradt fiatalok megsegítésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Dr. Nádori László
Az iskolarendszerből kikerült munka nélkül marad fiatalok megsegítése ... >>

HÉTKÖZNAPI KIS CSODÁKÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi utca 10. II./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Papp Ágnes
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, fejlesztési terápia alkalmazása, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, oktatások, képzések, továbbképzési programok szervezése, fejlesztő, speciális, prevenciós foglalkokzások szervezése, az abban résztvevő szakemberek támogatása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Hétszínvilág Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: elnök Csécsy István
A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonának dolgozói az itt lakó sérült fiatalok szabadidős és sporttevékenységének teljesebbé tétele érdekében:
- a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,
- az értelmi sérült fiatalok tánc oktatása, a népi hagyományok megismertetése, ápolása, bemutatkozási lehetőségek szervezése, elősegítve ezzel a társadalmi integrciójukat, rehabilitációjukat,
- a tagok művészeti tevékenységének ( zene, ének, képző- és iparművészet, tánc, színjáték) megszervezése, lebonyolítása, bemutatása,
- a sport és a művészetek, körében végzendő folyamatos foglalkoztatással a tagok sokirányú fejlesztése. ... >>

HIKARI AIKIDO Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Major u. 15.
képviselő: elnök Szőts Gábor ... >>

HILLSIDE Kerékpáros Sport Club

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
képviselő: Keresztes István ... >>

Holló Klub Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Komjáti Tamás ... >>

HONDA TEAM Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 31.
képviselő: elnök Galambos János
Tagjai részére az autósportban való versenyeztetés lehetőség megteremtése, tagjai részére a versenyzés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása, testedzés és más sportolási lehetőségek megteremtése, a minőségi sporteseményeken való részvétel lehetőségének megteremtése, részvétel feltételeinek biztosítása, autósport személyi utánpótlásról való gondoskodás, fiatal tehetségek felkutatása, hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel, autósport utánpótlásának nevelése, oktatása, versenyeztetése, jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott versenyek, családi autósport napok, szabadidős sportesemények, gyermekprogramok szervezése ... >>

HUNGARIAN GRAIN TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Árpád utca 46.
képviselő: elnök Béda Sándor
Az egyesület célja a nemzeti identitás fejlesztése, kulturális és sportrendezvények szervezésével és lebonyolításával, nyomtatott és internetes kiadványok megjelenítésével, média tevékenységgel és egyéb kapcsolódó tevékenységekkel. Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére iránymutatás, útmutatás az egészséges kultúra szemlélethez. Az egyesület célja a labdarúgás sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékos állomány kinevelése, akikkel eredményesen szerepelhet az egyesület a rendezvényeken. ... >>

I. Béla Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
képviselő: Dr. Partos János
Az idegen nyelvek oktatásának segítése, külföldi kapcsolatok révén, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

Iberican Táncegyesület

(sport,kulturális)

7100 Szekszárd, Bartina utca 26.
képviselő: elnök Harcsa Rózsa Mónika
Gyermekek, fiatalok mozgáskultúrájának javítása, modern tánc alapú sporttevékenység végzése és ismeretanyag átadása, érdeklődés felkeltése a testmozgás és a sport iránt, a fenti képességek fejlesztése érdekében versenyeztetés, versenyre felkészítés, rendezvények, bemutatók támogtása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

Ifjusági Fúvószenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: elnök Kovács Zsolt
A zeneiskolában szervezett ifjúsági fuvószenekar fejlődésének és fellépésének anyagi és egyéb feltételeihez való hozzájárulás ... >>

Ifjúsági Unió Szekszárd

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: alelnök Ignácz György, elnök Majkut Milán
Dél-dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, hogy régiókban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésnek tekinti a sport, az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését. ... >>

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 2.
képviselő: Dr. Deli István
Az Illyés szellemi hagyaték ápolása, az irodalmom és az irodalmi élet támogatása ... >>

"Imre Sámuel Korond Dunántúl" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky út 10. fsz. 3.
képviselő: Bandi András pénztáros, Vargyasi Dávid Mózes elnökhelyettes, Vizsolyi József a kuratórium elnöke
A Dunántúli Unitárius Egyházközség kebelébe tartozó gyermekek és fiatalok iskoláztatásának és hitoktatásának támogatása rászorultság és érdem szerint. ... >>

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIO Tolna Megyei Szervezete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.
képviselő: elnök Dr. Törökné Dr. Kaszás Rozália ... >>

IPPON KARATE Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
képviselő: Balogh László ... >>

"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 1.
képviselő: elnök Szilyné Simon Ágnes
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, családi napközik létrehozása, működtetése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41