Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
2. oldal

Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kuruc utca 18.
képviselő: elnök Márton Istvánné
Az egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban; hagyományőrző dalesteket, táncesteket, kórustalálkozókat, hagyományőrző találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely szokásokat, ezen belül a székely nyelvezetet; felkutatja a székely népdalokat, népitáncokat és hagyományőrzés céljából továbbadja fiataljai felé; a bukovinai székely néphagyományok ápolóinak érdekeit képviseli, regionális, országos és nemzetközi fórumokon; kapcsolatot vesz fel és ápol más hagyományőrző, hazai és külföldi szervezetekkel, felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és támogatja a tehetséges székely fiatalok népművészeti tanulmányait; hatékony kapcsolatot épít ki Szekszárd megyei jogú városban és a megyében működő egyéb hasonló egyesületekkel. ... >>

Célpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Hermann O. u. 35. I/5.
képviselő: Kaposi Gábor, Kocsis György
iskola, tanulás, munkalehetőség karrier-tanácsadás ... >>

Chance á Tolna - Esélyt Tolnának Alapítvány

(oktatási)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: Letenyeiné Mráz Márta
francia nyelv oktatásának elősegítése, francia kultúra ápolása ... >>

Civilek Tolna Megyéért Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. utca 23-25.
képviselő: elnök Dr. Fischer Sándor
Az országgyűlés, a kormány, a helyi önkormányzat, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselői, továbbá az ezek irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozatalánál a gazdasági élet szereplőinek befolyását érvényesítő tevékenység, melynek következtében jelentős mértékben növekedhet a Tolna megyei vállalkozások által kivitelezett beruházások száma a régióban. ... >>

"CLARK ÁDÁM" FLOTTILLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Alisca utca 4. 3./12.
képviselő: elnök Gaál László
szervezett keretek közt gyermekek részére, szabadidősport, szabadidős vizisport, tömegport, túrasport és vizi túrázás feltételeinek biztosítása, gyermekek fejlesztése érdekében képzési programok nyújtása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése, egészséges életmód elterjesztése, hazáját szerető, embertársait tisztelő ifjúság nevelése, az országban működő vizi túrázással foglalkozó és egyéb ifjúsági szervezetek munkájának támogatása, a flotta együtt dolgozó egységes szervezetté való szervezése, az egyesület ellenzi a drogokkal való kapcsolatot, így célja a gyermekek drogmentes életre való nevelése, a flottilla - felvéve a kapcsolatot a helyi iskolákkal - a környezet- és természetvédelem népszerűsítésére törekszik. ... >>

"CORA" Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Józan-Jilling Mihály
egészségmegőrzés és gyógyítás, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek területén ... >>

Csapó Dániel Baráti Kör

(egyéb)

7100 Szekszárd, Palánk 19.
képviselő: elnök Gáspár Jánosné ... >>

"Csapó Dániel" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Palánki út 1.
képviselő: Dr. Fisi István, Dr. Hadházy Árpád
oktatási feltételek javítása - tanulók jutalmazása - tanárok tanulmányútjához hozzájárulás - kulturális rendezvények szervezése - természetvédelm feladatok ellátása - közrend védelme ... >>

Csibész Cserkész Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Bottyánhegy 3.
képviselő: Antal Géza, Komjáthy Attila ... >>

CSIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 21.
képviselő: Töttősiné Törő Anita
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásának segítése.
Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban; fejlesztő, felzárkóztató programok; különböző komplex vizsgálatok alapján a csoportos és egyéni nevelő, oktató, fejlesztő feladatok ellátása; gyermekek fejlődési sajátossaágainak megállapítása; gyermekek fejlődési sajátosságainak megállapítása alapján gyógypedagógiai tanácsadás; gyógypedagógiai szolgáltatatásban való közreműködés; korai fejlesztés; készségfejlesztő táborok szervezése; játszóházi foglalkozások szervezése és bonyolítása. ... >>

Cukorbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Zsolt
a cukorbetegek életvitelének könnyítése tanácsadás ... >>

Délföldi Vitézek Történeti Játék és Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Wossinszky ltp. 3.
képviselő: Kőnig Zsolt ... >>

Diákélet Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.
képviselő: elnök Kovács Zoltán László
A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Székhely Intézményében folyó diákélet támogatása. ... >>

Dózsa SE Szekszárd Kick-Box szakosztály

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 33.
képviselő: Hegedüs Gábor ... >>

Dr. Joó Ferenc és Neje Mathilde Heller Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Ótos Miklós
Az alapítvány évente anyagi elismerésben kívánja részesíteni ünnepélyes keretek között azt a maximum három végzős tanulót, aki tanulmányi eredményével, sport teljesítményével, illetve egyéb tevékenységével tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal a Garay János Gimnázium elismertségét, jó hírét öregbítette, iskolai pályafutása során pedig mások számára is követendő példamutató magatartást tanúsított. ... >>

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 8-10.
képviselő: Éginé Baruts Ildikó, kuratóriumi elnök Pálinkásné Jantner Jolán, Révainé Simon Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Duna-Sió-Szekszárd Vízitúra-Pont Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 22.
képviselő: elnök Baltavári István
A Duna-Sió-Szekszárd régió legjelentősebb vízi létesítménye a Sió-árvízkapu környezetében a vízi-túra, vízi-közlekedés, vízi-sport feltételeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Dunaföldvár Városi Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7020 Szekszárd, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Szászvári Lajos ... >>

"Dynamic" Triatlon Club

(sport)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: Módos Ernő ... >>

Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Csapó D. u. 35..
képviselő: Dr. Kis Mária
Tolna Megye népessége egészségügyi állapotának javítása. ... >>

"Egészséges Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Pollách u. 84.
képviselő: Antus Györgyné
Az Illyés Gyula Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános iskolájában tanuló gyermekek egészséges életmódra nevelése a testi és lelki egészségük megteremtésének elősegítése. ... >>

"Egy lépés" Alapítvány az Értelmi Fogyatékos és mozgássérült Gyermekekért

(szociális,egyéb)

képviselő: Dr. Bihari Nagy Sándorné
Az értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermekek támogatása. ... >>

"Együtt a Rosszmájúság Ellen" Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.
képviselő: elnök Dr. Bali Ildikó
Májbetegségek kialakulásának megelőzése, valamint a májbetegek és betgségük miatt nehéz élethelyzetbe jutott emberek segítése, pszichés vezetése, a betegségükkel kapcsolatban felmerülő orvosi, lelki, jogi és társadalmi problémák felszínre hozatala és azok lehetőség szerint való orvoslása. ... >>

Együtt az Idősekért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7100 Szekszárd, Palánki utca 2.
képviselő: Kelemen Istvánné
A Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthonában élők ellátási szintjének javítása. ... >>

Együtt Szekszárdért Egyesület

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Wossinszky ltp. 26.
képviselő: Liebhauser János, Papp Aranka ... >>

"Együtt-egymásért a Tolna Megyei akadályozott fejlődésú gyermekekért"

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 10.
képviselő: Simon Judit
A Tolna Megyei akadályozott fejlődésű gyermekek pszichés, szociális, stb. rehabilitációjuk segítése. Az ezt támogatók tevékenységének koordinálása. ... >>

Embusen Karate Sportegyesület Szekszárd

(sport)

7100 Szekszárd, Ebes utca 20.
képviselő: Ősz Gábor
A karate sport művelése a Karate-do szellemében, az ehhez kapcsolódó személyi-, tárgyi-, anyagi feltételek megteremtése, a folyamatos működés biztosítása. ... >>

Erdély Műemlékeiért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Illyés Gy. u. 4.
képviselő: Csík Lóránt elnök, Dr. Horváth Kálmán titkár
A magyarországi lakosság, elsősorban a fiatalság megismertetése Erdély művészeti, ezen belül építészeti történelmi kultúrális örökségével. ... >>

Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Szt. István tér 10.
képviselő: elnök Kese Ferenc ... >>

Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: elnök Dr. Garay Zoltánné
Tolna megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőséguk megvalósításának elősegítése: Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával; munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

"Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak" Közalapítvány

(szociális)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: elnök Dr. Hadházy Árpád
-hátralékosok díjhátralékának csökkentése -lakásfenntartási támogatás nyújtása -díjhátralék felhalmozásának megelőzése -díjemelés legsúlyosabb hátrányainak ellensúlyozása ... >>

"Esély" a daganatos betegségek gyógyítására Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Bottyán hegy 11. III. em. 13.
képviselő: Kuperczkó István
HEALTHEXCEL program amerikai módszer segítségével a rákos folyamat megállapítása és hosszsabb távon a beteg gyógyulása ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Epreskert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Görbe Ferenc, kuratóriumi elnökhelyettes Füredi Zoltán
A munkaerőpiac hátrányos helyzetű résztvevőinek foglalkoztatását elősegítő tevékenység kifejtése, szakképzettséget nyújtó oktatások szervezése, lebonyolítása, vállalkozóvá képzésük támogatása, pályakezdő fiatalok részére segítségnyújtás az optimális munkahely kiválasztásában. ... >>

Esőemberkék Alapítvány

(szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 9.
képviselő: a kuratórium elnöke Kacsányiné Varga Gabriella
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Eszperantó 1991." Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Lehel u. 6.
képviselő: Dr. Gujás Jánosné elnök ... >>

"Eszterlánc" Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Perczel M. u. 4.
képviselő: Kaltenecker Andrásné
A Városi Bölcsőde munkájának, működésének támogatása, különösen az intézmény által végzett az alapellásátst megaladó - tevékenységhez történő segítségnyújtás. ... >>

Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Kenderes Lászlóné, Losonciné Zana Judit elnök, titkár Hoós Ernőné
Egészséget karbantartó, segítő testmozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés (egészségügyi tevékenység). ... >>

FÁKLYA SE Szekszárd

(sport,szociális)

7100 Szekszárd, Kossuth L. utca 27. fszt./2.
képviselő: elnök Márton István
Mozgáskorlátozott tagok részére rendszeres sportolás, versenyzés szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, fejlesztése. ... >>

"FANATIX" MOUNTAIN BIKE CLUB

(sport)

7100 Szekszárd, Hegyalja u. 7.
képviselő: Nagy Dániel András elnök, Ujj Éva ügyvezető elnök
-mountain bike sport fejlesztése -a sportolás lehetőségeinek bitzosítása, a verseny- és szabadidősport keretein belül ... >>

Fehér Bot Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Hunyadi utca 4.
képviselő: kuratórium titkára Kovács Lászlóné, kuratóriumi elnök Schell Gábor, kuratóriumi tag Fehérvizi István
Tolna Megye területén élő vak és gyengénlátó emberek támogatása mindennapi életükben, társadalmi beilleszkedésükben. ... >>

Fehérlófia Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Patak utca 13/B.
képviselő: elnök Bernáth Zsolt
A természetben üzhető sportágak, kiemelten a tájékozódási futás és természetjárás keretein belül a sportolás feltételeinek biztosítása versenyek, túrák, táborok, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása.A természetben űzhető sportágak népszerűsítése, fejlesztése, infrastrukturális hátterének biztosítása és olyan tevékeny, alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, mely azt fő feladatnak tekinti. A természetvédő és környezetvédő szemlélet kialakítása, ilyen programok segítése és önálló megvalósítása. Ez egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése. A működési területtel összefüggő könyvek, újságok, térképek és egyéb kiadványok készítése és kiadása. ... >>

Fejlődésben hátráltatott Gyermekek Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: elnök Dr. Schultz Károly
A fejlődésben hátráltatott gyermekek korai felismerése és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

"Felelős vagyok érted" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
képviselő: elnök Horváth Endre, tag Csaplárosné Gyöngyösi Judit, titkár Csapó Eszter
Az alapító iskolájában tanuló diákok számára a magas szinvonalú tanulói teljesítmény ösztönzése, a tudás megszerzését akadályozó tényezők csökkentése, ösztöndíj, tandíj rendszeres vagy eseti támogatás szolgáltatása. Az iskola jeles évfordulóinak és más ünnepi rendezvényeinek, illetve az azokon való részvétel támogatása, az intézmény tanulói kulturális és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

Felelősséggel a természetért Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV./2.
képviselő: elnök Siklósi Máté Mihály
Természeti környezeti és kulturális értékek elsőbbségét és védelmét szolgáló közhasznú célok megvalósítása, támogatása. ... >>

FELSŐNÁNAI VADÁSZTÁRSASÁG

(egyéb)

7100 Szekszárd, Wossinyszky lakótelep 7. III./2.
képviselő: elnök Bognár Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó - mindenkor hatályos - jogszbályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdsági érdekkel - összhangban, a környezet és terészetvédlemi előírások figyelembevéteével, tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41