Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Alkotmány u. 38.
képviselő: elnök Szabó Zsófia ... >>

ÁFÉSZ-ek Tolna Megyei Szövetsége Szekszárd

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: elnök B. Tóth József ... >>

Álláskeresők Szekszárd Városi Egyesülete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 24.
képviselő: Dávidné Nagy Ilona, Reinhardt Ádám, Roczó István, Temesi Ágnes ... >>

GÁBRIEL Taxi Egyesület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
képviselő: elnök Főglein István ... >>

Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
képviselő: elnök Ótos Miklós ... >>

GEMENC-PLAST RT. Szakszervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Palánki út 6.
képviselő: Veres Gyuláné ... >>

Grafológusok Szaktanácsadói Testülete Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Pollack Mihály utca 67.
képviselő: elnök Faluköziné Nikolov Judit, titikár Pörnyi Natália
a grafológiai kultúra terjesztése, fejlesztése;
- grafológiai szaktanácsadás;
- kutatás;
- szakképzés;
- társtudományokkal való együttműködés fjelszetése;
- grafológus szakmai érdekvédelem;
- grafológiai etika közvetítése;
- egyészséges életszemlélet, életvitel, életmód elősegítése. ... >>

Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Arany J. u.17-21.
képviselő: Dr. Fischer Sándor, Góla Sándor
érdekképviselet ... >>

KERISTA Öreg Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Marx K. u. 9.
képviselő: Dr. Fenihch Jánosné, Fehér Zoltánné, Péti Imre, Radits Tiborné, Ribling Ferenc ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Tolna Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 10.
képviselő: elnök Erős István
Tagok érdekeinek védelme és tevékenységük elősegítése. ... >>

Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: Kurtyán Ferenc ... >>

Magyar Szőlő- és Borvárosok és Borfalvak Szövetség Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviselő: Horváth István
A magyarországi szőlész-borász hagyományok őrzése, bemutatása, a bortermeléssel kapcsolatos szakmai tanácskozás szervezése, versenyek rendezése, fajta, tájjellegű borok díjazása, bemutatók szervezése, szakmai újítások terjesztésének elősegítése, külföldi kapcsolataiban kedvező Magyarország kép kialakítása, kulturális, szakmai képzés elősegítése, "Magyar szőlő és borváros" cím adományozása. ... >>

Magyar Triatlon Szövetség

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
képviselő: Lányi András ... >>

Művelődési és Szabadidős Intézmények és Szervezetek Tolnatáji Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 10.
képviselő: Halmai Gáborné elnök, Jóföldi Gabriella ... >>

Pannon Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. utca 7.
képviselő: Dománszky Zoltán
Természetjárás fejlesztése. ... >>

Rend-Őréért Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Tanya utca 4
képviselő: kuratóriumi elnök Szima Judit
A rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollegák kiskorú gyermekeinek, rászorult családtagjainak támogatása. A BM és a rendőrség tagjainak nyugdíjasainak és családtagjainak szociális jóléti támogatása /üdültetés, segélyelzés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók / szervezése, biztosítása. A Tolna Megyei Rendőr-Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása. Olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősgíti a dolgozók életl- és munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását. A rendőri szakmához, hivatáshoz kapcsolódó munkahelyi és társadalmi önszerveződés támogatása mindazon területeken, ahol ez elősegíti a közszolgálat és a rendőri tevékenység színvonalának társadalmi presztizsének javulását. ... >>

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.
képviselő: elnök Dömötörné Solymár Orsika
A halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése.
Roma hagyományőrzés.
Értékmentés.
Identitás tudat megerősítése.
Népismeret oktatása.
Roma tánc csoport támogatása, fellépési lehetőségek kihasználása.
Tanodai tipusu intézmény beindítása.
A szociális hátrányaik miatt speciális tantárgyú iskolákban oktató gyerkekenek normál tantervű vegyes osztályokba való integrálásának elősegítése.
Pályaorientáció.
Életviteli ismeretek átadása különféle korcsoportoknak.
Érdekképviseleti együttműködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a hátrányból indulók körében.
Ösztöndíjak, kitüntetések létrehozása a roma közösség önmaga értékeinek fejlesztése érdekében tevékenykedők számára.
Más szervezetekkel való együttműködés a közös célok megvalósításában.
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Sportegyesületek Tolna Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
képviselő: Dr. Sólyom Bódog ... >>

Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24.
képviselő: elnök Márton István, ügyvezető igazgató Föglein József ... >>

Szekszárd-Paks Motor Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Napfény utca 50.
képviselő: elnök Csurkovics Tibor
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
- Tagjai motor sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodják.
- Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Szekszárdi Gazdakör

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
képviselő: Csige István ... >>

Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége

(érdekképviselet,szociális)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
képviselő: Bács Józsefné titkár, Kósz Istvánné elnök, Körösztös Ferencné
nyugdíjasok érdekképviselete ... >>

Szekszárdi Póker Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Alisca utca 22. II./3.
képviselő: elnök Szak Tamás
A póker szabadidősport fejlesztése, a sportolás lehetőségének biztosítása, verseny és szabadidősport keretein belül. A pókersport népszerűsítése Szekszárd városban. A sporttehetségek felkutatása, sportolásuk megszervezése, versenyeztetés a póker szabadidősort ágában. A tevékenység színvonalának emelése érdekében, valamint az egyesület céljának megvalósítása során együttműködik az ország területén működő sportegyesületekkel klubokkal és a sportág szövetségeseivel, nemzetközi kapcsolatokat létesít, fenntart, különböző szintű versenyeket szervez és bonyolít. ... >>

Szekszárdi Roma Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Kemény Sándor utca 3.
képviselő: elnök Kovács Béla
A szekszárdi roma lakosság érdekvédelmének elősegítése, társadalmi, szociális, jogi esélyegyenlőségeinek megteremtése. ... >>

Szekszárdi Terepesek Klubja Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 3.
képviselő: elnök Rostási Gyula
a./ A gyyorsulási sport és annak válfajainak fejlesztése és népszerűsítése, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete,
b. Gyermek és ifjjúsági utánpótlés nevelés, gyermekek képzése, felkészítése a közúti közlekedésre,
c./ BMW autóstalálkozók rendezése, szervezése,
d./ Kulturális és sportrendezvények, vitafórumok rendezésével, támogatásával /a hatósásgokkal, egyéb szervekkel együttműködve/ elősegíteni a megyében az ifjúság egészséges személyiség fejlődését, megelőzve a különböző devianciák /drogfogyasztás, bűnözés, öngyilkosság, stb./ kialakulását, hozzájárulva a közlekedés biztonság javulásához, a közlekedési és gyermek balesetek számának csökkenéséhez,
e./ Sportrendezvények, sportesemények, versenyek rendezése, a 2004. évi I. törvény alapján előírt feladatok ellátása,
f./ Együttműködési szerződések alaqpján a katasztrófavédelmi tevékenységek segítése. ... >>

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete Szekszárd

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 68-70.
képviselő: elnök Balázs Sándor, titkár Hetesi József ... >>

Táborozó Természetbarátok Egyesülete Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24. Pf. 502.
képviselő: elnök Orbán Mihály
Tolna Megye területén szabadidejüket campingezés formájában eltölteni kívánó személyek, családok szervezett programjának összehangolása. Önálló camping programok szervezése, előadások szervezése. A tagok szabadidős tevékenységének szervezése. Ifjúsági tagozat létrehozása. ... >>

Takarékszövetkezetek Tolna Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Arany J. utca 23-25.
képviselő: elnök Jákli János ... >>

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tanya utca 4.
képviselő: főtitkár Szima Judit
A dolgozók érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Tolna Megyei Állatorvosi Kamara

(érdekképviselet)

Szekszárd, Tormay u.18.
képviselő: Dr. Tóth Lajos ... >>

Tolna Megyei Bajtársi Egyesület "Zrínyi Miklós" Honvéd Nyugdíjas Klub

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29-33.
képviselő: Durgonics János
Támogatja a honvédelem ügyét, a klub tagjai érdekvédelmét. ... >>

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 4
képviselő: titkár Kátai Balázs
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó - hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:

- a tagok szociális - és létbiztonságát, szolgálati - munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz,

- előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését,

- előmozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását,

- előmozdítja, - szükség esetén biztosítja - tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését,

- tagjai körében önsegélyezést végez. ... >>

Tolna Megyei Emberek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Klapka Gy. u. 33.
képviselő: Biczó Ernő, Stocker Antal, Szabó Loránd, Szőke István ... >>

Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: Illés Tamás Imre
Fogyatékos emberek sportjában folyó tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamint a tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: kuratórium alelnöke Zsók Imre, kuratórium elnöke Gerzsei Péter
Tolna Megyében élő ifjúsági korosztályok érdekvédelme, a szabadidő eltöltésének jobb megteremtése, ösztönzés a kedvezményes ifjúsági turizmushoz, nemzetközi szakmai-üdülési cserekapcsolatok elősegítése. ... >>

Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Wossinszky M. ltp. 36.
képviselő: Szalai Edit
A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, küzgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. - A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, közgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. ... >>

Tolna Megyei Harcművészeti Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
képviselő: elnök Balogh László
Az egyesület Tolna megyében szervezi, irányítja és ellenőrzi a harci művészetek területén folyó tevékenysége, közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok elltásában, képviseli tagjai érdekét, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében és ellátja az alapszabályában foglalt egyéb egyesületi célokat (nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; sporttevékenység). ... >>

Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 46.
képviselő: Dr. Vass Gábor, Gecse Lajos László ... >>

Tolna Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48.
képviselő: Fodor Tibor ... >>

Tolna Megyei Játékvezetők Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: elnök Sebestyén Ágoston
Tolna Megye területén működő és élő, a megyei sportszövetségek és sportszervezetek által szervezett bajnokságokon, versenyeken közreműködő, végzettséggel bíró játékvezetők versenybírók és ellenőrök érdekvédelme, képviselete és munkájuk szervezése. Pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok a sportszerűség közvetítése. Humán erőforrás kapacitásának fejlesztése. Fogyatékkal élő emberek sportolásának támogatása. ... >>

Tolna Megyei Kéményseprő Ipartestület

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Páskum utca 5.
képviselő: elnök Deli Gyula ... >>

Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
képviselő: elnök Kiss Zoltán
(1) A Megyei Szövetség célja a kerékpár sportág működésének elősegítése Tolna Megyei területén, a megyei fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek megvalósítása.
(2) A Tolna Megyei Kerékpáros Szövetség közhasznú szervezetként működik. Közhasznú szervezetként célja: a sporttevékenység támogatása és szervezése a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével.
(3) A Megyei Szövetség feladatai:
a.) elősegíti a kerékpársport működését, együttműködik a Magyar Kerékpársportok Szövetségével az éves versenynaptár összeállításában,
b.) megrendezi a hatáskörébe tartozó hazai és nemzeközi versenyeket,
c.) képviseli a kerékpár sportág érdekeit a Tolna megyei közigazgatási szervek, egyéb szervezetek felé,
d.) vezeti a kerékpáros nyilvántartásokat,
e.) ellátja a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
f.) ellenőrzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását,
g.) gyakorolja a Fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkört,
h.) ellátja a saját alapszabályában meghatározott, illetőleg a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. ... >>

Tolna Megyei Labdarugó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mártírok tere 11-13.
képviselő: Szinger Ferenc ... >>

Tolna Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 56-60.
képviselő: elnök Soltész Gyula, Gelencsér András titkár
Tagjai gazdasági és társadalompolitikai érdekvédelmének ellátása ... >>

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Garay tér 4.
képviselő: elnök Dr. Józan-Jilling Mihály
A településeken létrejött helyi kisebbségi önkormányzatok önállóságát és egyenjogúságát elismerő nyitott szervezet, amely a helyi önkormányzatok érdekképviseletét és érdekvédelmét szolgálja, fejleszti a kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti kapcsolatot, tagjainak szolgáltatást nyújt; ellátja a megyében élő német kisebbséget érintő közügyeket; összehangolja a német kisebbség kultúrális autonomiájának megteremtése érdekében a német kisebbségi önkormányzatok tevékenységét; a szövetségben résztvevők kölcsönösen, egymásnak gazdasági, pénzügyi és egyéb szolgáltatást nyújtanak; a szövetség ellátja a Tolna megyében élő magyarországi német közösség képviseletét. ... >>
1. oldal 2. oldal