Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 55
1. oldal

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Marcz Zoltán
A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez.
A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása.
A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése.
A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése.
A kórház jó hírnevének növelése.
A kórház hatékonyabb működésének támogatása.
A működés szakmai színvonalának fejlesztése.
Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása.
Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása.
Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
Az alapítvány jótékony és karitatív tevékenységet végez Tolna megyei lakosságának gyógyÍtó-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. ... >>

A Szekszárdi Szülészetért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Jaszenovics Györgyné
A Szekszárdi Szülészeti Osztály szakmai színvonalának megőrzése, javítása ... >>

"A vérképzőszervi betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Kocsis Imre Antal
A vérképzőszervi betegségben szenvedők korszerű korismeretének kezelésének, életminőségük javítása. ... >>

Alapítvány a korszerű urológiáért

(intézményi,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Papp Aranka
A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának fejlesztése ... >>

Alapítvány a Tolna Megyei Haematológiai Betegekért

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Sziládi Erzsébet
Korszerű diagnosztikában, terápiában használatos eszközök, orvosi műszerek, valamint betegkényelmi, komfortjavító eszközök haematológiai osztályra történő beszerzésének támogatása. Haematológiai szakterületen kimagasló tudományos eredményt elérő pályakezdő orvos szakorvosi, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. Haematológiai körbe tartozó szakmai konferencián, bel- és külföldi tanulmányúton, tapasztalatcserén való részvétel támogatása. Haematológiai területen dolgozó orvosok, szakorvosok és szakasszisztensek továbbképzésének támogatása. ... >>

APICULTURA Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Hermann O. u. 14.
képviselő: Molnár Gábor
az egészséges életmódra nevelés, méhészet támogatása ... >>

"Bánházi Zsoltért" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 24. 4/2.
képviselő: Kocsányiné Varga Gabriella
Bánházi Zsolt bel- és külföldi gyógykezelésének támogatása. ... >>

BARTA-KALLÓS Egészség Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57. 1. lph. 3./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth János, kuratóriumi társelnök Rőfiné Bors Éva
Az alapítvány célja bátorítani, motiválni az embereket az egészséges magatartás, életvitel és táplálkozási szokások kialakítására. Az egészségnevelés, a természetgyógyászat, a bio energetika eszközeivel támogatást nyújtani az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére - elősegítve a fizikai, lelki, érzelmi jóllét szintjének növelését és optimális állapotának elérését. ... >>

Betegápolásért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Asztalos Györgyné
A betegápolás színvonalának emelése, minőségi ápolás megvalósítása. ... >>

"CORA" Egészségvédő Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Józan-Jilling Mihály
egészségmegőrzés és gyógyítás, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek területén ... >>

CSIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 21.
képviselő: Töttősiné Törő Anita
Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásának segítése.
Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban; fejlesztő, felzárkóztató programok; különböző komplex vizsgálatok alapján a csoportos és egyéni nevelő, oktató, fejlesztő feladatok ellátása; gyermekek fejlődési sajátossaágainak megállapítása; gyermekek fejlődési sajátosságainak megállapítása alapján gyógypedagógiai tanácsadás; gyógypedagógiai szolgáltatatásban való közreműködés; korai fejlesztés; készségfejlesztő táborok szervezése; játszóházi foglalkozások szervezése és bonyolítása. ... >>

Cukorbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Zsolt
a cukorbetegek életvitelének könnyítése tanácsadás ... >>

Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Csapó D. u. 35..
képviselő: Dr. Kis Mária
Tolna Megye népessége egészségügyi állapotának javítása. ... >>

"Együtt a Rosszmájúság Ellen" Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5-7.
képviselő: elnök Dr. Bali Ildikó
Májbetegségek kialakulásának megelőzése, valamint a májbetegek és betgségük miatt nehéz élethelyzetbe jutott emberek segítése, pszichés vezetése, a betegségükkel kapcsolatban felmerülő orvosi, lelki, jogi és társadalmi problémák felszínre hozatala és azok lehetőség szerint való orvoslása. ... >>

"Esély" a daganatos betegségek gyógyítására Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Bottyán hegy 11. III. em. 13.
képviselő: Kuperczkó István
HEALTHEXCEL program amerikai módszer segítségével a rákos folyamat megállapítása és hosszsabb távon a beteg gyógyulása ... >>

Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület

(sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Kenderes Lászlóné, Losonciné Zana Judit elnök, titkár Hoós Ernőné
Egészséget karbantartó, segítő testmozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés (egészségügyi tevékenység). ... >>

Gyöngysor Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Alisca utca 12. II./9.
képviselő: elnök Nagy Károlyné
Kórházi ellátást követően elősegíti az életbe való beilleszkedésüket, egyéni és csoportos, asszertív tréning indításával elősegíti a személyes és társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását, életviteli támogatását, a jó életminőség elérését, közösségi és liason (kapcsolattartó) pszichiátriai ellátását, segíteni és megbélyegzés és megkülönböztetés csökkentése érdekében a páciens és a társadalom kapcsoaltát, a beteg önmaga és betegsége elfogadásával képességeinek és állapotának megfelelően személyre szabott munkát tudjon ellátni, képezze tovább magát és egy elfogadható életvezetés elérését tűzze ki célul, a rehabilitációbn résztvevő betegek támogatása az önsegítő és önérvényesítő képességük kialakításának segítése, a rehabilitációban résztvevők oktatása, továbbképzése a munkábaálláshoz, a rehabilitációban résztvevők alapfokú számítógép és internet használat oktatásának megszervezése, fiatal pszichiátriai betegek első munkahelykeresésében segítségnyújtás, gyógyító tevékenységet végző szakemberek bevonása a rehabilitációba, az alapítvány tevékenységét segítő ismeretterjesztő kiadványok és szórólapok szerkesztése és terjesztése és eljuttatása az érintett személyekhez, rehabilitációval kapcsolatos képességfejlesztés, foglalkozások szervezése és ismeretterjesztés, a pszichiátriával kapcsolatos felvilágosító tevékenység, ezzel a témával foglalkozó előadásokon való részvétel, illetőleg megrendezése, a pszichiátriai rehabilitációban résztvevő betegek támogatása, a rehabilitációban dolgozók oktatása és továbbképzése, betegeknek szervezett rendezmények, valamint egyes tudományos rendezvények támogatása, pszichiátriai rehabilitációban résztvevő alapítványok önsegítő csoportok alternatív szerveződésének támogatása. Idős, többnyire magányos, egyedül élő emberek számára tartalmas időtöltés biztosítása. Pszichés gondozás keretében az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölése, emberi kapcsolatok erősítése. Távoli családi kapcsolatok ápolása. Külföldön, illetve más városban élő hozzátartozók felkutatása. ... >>

"Képzés az egészségügyben" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Zsolt
az egészségügyi dolgozók képzésének segítése ... >>

Kinyújtott Kéz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 11-15.
képviselő: elnök Németh Györgyi
az értelmi fogytékos és hátrányos helyzetű gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését szolgáló biztonság kialakítása ... >>

Kristály Lélekvédő Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Semmelweis Ignác utca 3/b. IV/17.
képviselő: elnök Bíró Beáta
A lakosság testi és lelki egészségkultúrájának javítása; az autonom személyiségek kialakulásának, védelmének elősegítése. A pszichológiai és mentálhigiénés kultúra fejlesztése, ismeretterjesztése. ... >>

Kulturált Kereskedésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
képviselő: kuratórium elnöke Koszoru Ágnes
A magas színvonalú kereskedelmi munka kialakítását mind szakmai, mind humán és anyaagi ellátottság körében a kereskedelmeben dolgzók oktatási, egészségügyi és kulturális helyzetének támogatása, javítása. ... >>

"Lelki Egészségünkért-Szekszárd" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vendég Magdolna
Lelki problémák, szenvedélybetegségek, hangulatzavarok és öngyilkosságok elleni kózdelem támogatása. ... >>

MA-MI Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7100 Szekszárd, Csalogány utca 21.
képviselő: Heringes Árpádné
Egészségügyi és szociális tevékenység ... >>

"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
képviselő: Gliedné Tillmann Erzsébet
A haldokló - elsősorban terminális állapotú, daganatos - betegek emberi méltóságának életük végéig való megőrzéséhez szeretetteljes testi-lelki gondozás, szociális és spirituális segítségnyújtás, a hozzátartozók támogatása. ... >>

Mentálhigiénés Műhely

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: Pócs Margit elnök, titkár Holdházy Erika
Szekszárd város mentálhigiénés szemléletének formálása ... >>

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: elnök Szabó Sándor
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység ... >>

Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Cseri János utca 64.
képviselő: elnök Tóthi Jánosné
Kapcsolatok kiépítése rászorulók felkutatására, támogatás, segítségnyújtás, az elesettek, eyedülállók, nagycsaládosok részére, kulturális közösségi kapcsolatok ápolása, tehetséges fiatalok felkarolása. Egészségügyi felvilágosító előadások szervezése, tájékoztató előadások szervezése társadalomtudományok témakörében. Partnervárosi kapcsolatok ápolása a romániai Facsád lakóival, Szekszárd várossal kapcsolatos közérdekű kérdésekkel való foglalkozás. ... >>

Ortopédiai Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Móser Tamás
A mozgássérült emberek gyógításának és rehabilitációjának eredményesebbé tétele érdekében a tudományos, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása ... >>

"Önálló Életért" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
képviselő: kuratórium titkára Borbandi Viktória, kuratóriumi elnök Papp Győző
A mozgássértült emberek segítése. ... >>

Polip Ifjúsági Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Népfront utca 1.
képviselő: elnök Kékesi Emma
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Ezen belül:
-Szabadidős és sportprogramok szervezése
-Telefonos lelkisegély-szolgálat működtetése, a gyermekek és fiatalok lelki problémáinak kezelése, prevenció és intervenció eszközeivel. A telefonszolgálat neve: ifjúsági Lelkisegély Szolgálat.
-A gyermekek és fiatalok részére szemilyésgfejlődésük érdekében önismereti, személyiségfejlesztő, pályaorientációs, táboroztatási rendezvéneyek szervezése.
-A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján.
-A rászoruló hátrányos helyzetű gyesrmekek fiatalok segítése, felzárkóztatása.
-A fiatalok elősegítése.
-EU-kapcsolatrendszer és egyéb nemzetközi kapcsolatok építése, bővítése.
-Fiatalok érdekképviselete.
-Tehetséggondozás, oktatás, képzés
-Munkaügyi információk nyújtása.
-Diák- és gyermekjogi tanácsadás
-Diákvezetők képzése.
-Önkéntesek klubjának szervezése. ... >>

Pro Vita Természetes Életmód Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 32.
képviselő: Acélosné Solymár Magdolna, Szabó László ... >>

"STROKE" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Sudár Géza
az agyi-, keringési betegségben szenvedők segítése ... >>

"Szabad lélegzet" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Cseri J. u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Csábi Márta
Allergiás, asztmás betegek rehabilitációja, szűrővizsgálatok szervezése. ... >>

Szekszárd Kórház Sportkör

(intézményi,sport,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Dr. Faludi Péter
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok sportszerű életre való nevelése, a sportközösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Szekszárdi Meddőségi Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Ybl ltp. 4.
képviselő: Dr. Bakó Béla, Dr. Gácsi Zoltán
a meddőség gyógyításának támogatása ... >>

Szekszárdi Röntgen Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B.Á.u. 5-7.
képviselő: Dr.Sík Erzsébet
Alapító okirat módosítás: 2003.06.13. ... >>

Szekszárdi Szív és Élet Klub

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.
képviselő: Dr. Zsigmond Árpád, Hazafi József ... >>

Szekszárdi Vesebetegek Regionális Egyesülete

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 9-11.
képviselő: elnök Horváth István, titkár Galamb Marietta ... >>

"Társadalmi Párbeszéd" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Ybl M.u.3.
képviselő: Posta Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés, oktatás, kulturláis tevékenység, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Tolna megye szakellátásában élő gyermekeiért, fiataljaiért közhasznú alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 5.
képviselő: elnök Jóföldi Gabriella
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gyermek- és lakásotthonaiban, nevelőszülői hálozatában, külső férőhelyein nevelkedők érdekében ellátja a kulturális szabadidős és sporttevékenységet, segíti az ott élők tanulmányait, gondozza a tehetségeket és azokat fejleszti, elősegíti a hátrányos helyeztű csoportok képességfejlesztését, felzárkóztatását, esélyegyenlőségét, a gyermekek egészségmegőrzése, betegségének megelőzése érdekében tevékenységet fejt ki és részt vesz az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben is; az itt nagykorúvá vált fiatalok önálló életkezdésének társadalmi beilleszkedését elősegíti, segíti az igazgatóság szakmai egységeiben folyó szakmai munkát és annak tárgyi feltételeit javítja, elősegíti és toborozza az önkéntes segtíőket. ... >>

Tolna Megyei 1O4 MentőalapÍtvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Mikes u. 28.
képviselő: Lérántné Dr. Kovács Éva, Vlaskality László
Tolna Megyei mentőellátásának fejlesztése. ... >>

Tolna Megyei Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Bogár György
a Szekszárdi Kórház Aneszt. és Intenzív Terápiás Osztály ... >>

Tolna Megyei Baleseti Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Fischer Sándor
A betegellátás szinvonalának emelése, csipő- és trédprotézisek beültetésének támogatása, és ezekhez kapcsolódó tudományos kutatás, konferenciák szervezése. ... >>

Tolna Megyei Diabeteses Fiatalok és Gyermekek Egyesülete

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szentpáli u. 2.
képviselő: Bánlakiné Szabó Zsuzsanna ... >>

Tolna Megyei Egészségügyi Alapellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Halász Nóra
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. utca 1.
képviselő: elnök János Anna
A diabetes késői szövődményei kialakulásának megakadályozása, illetve késleltetése, helyes életmódbeli-, étrendi iránymutatással. ... >>

Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Wossinszky M. ltp. 36.
képviselő: Szalai Edit
A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, küzgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. - A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, közgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. ... >>

Tolna Megyei ILCO Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Binder János ... >>
1. oldal 2. oldal