Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
6. oldal

Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Baráti Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 41.
képviselő: Paál István elnök
A város és a megye nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjas közösségeinek összefogása, a nyugdíjasok érdekeinek védelme, képviselete. ... >>

"Fejér megye Gyermekeiért"

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Füller Mária kuratóriumi elnök
A Fejér megyei gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további emelése, az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Fejér Megye Közoktatásáért" Közalapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
képviselő: Pleizer Lajos kuratórium elnöke
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 88.& /1/ bekezdése szerinti Fejér megyei közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben megfogalmazott célok és feladatok hatékony és eredményes megvalósításának támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

Fejér Megyei Agrárkamara

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr.Bódizs Tamás elnök
A gazdasági kamarákról szóló törvénynek, más jogszabályoknak és ezen alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítani a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényesülését. ... >>

Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21/a.
képviselő: Volsik János elnök ... >>

Fejér Megyei Atlétikai Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady e. u. 21/a.
képviselő: Horváth Ferenc elnök ... >>

Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Varga Sándor kuratóriumi elnök
Hivatásos gépjárművezetők, autóközlekedésben dolgozók egészségkárosodásának megelőzése. ... >>

Fejér Megyei Birkózó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21/a.
képviselő: Flaschner Kálmán elnök ... >>

Fejér Megyei Büntetés-végrehajtás Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Szekfű utca 2.
képviselő: Kardos Imre Tamásné titkár
A tagok társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek hatékony védelme, érvényesítése és képviselete. ... >>

"Fejér Megyei Cigányokért Közalapítvány"

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ady E. út 19.
képviselő: Horváth Gábor kuratóriumi elnök
A közalapítvány célja a romák képzettségének magasabb szintre való emelése Fejér megyében. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Fejér Megyei Cigányzenészek Kulturális Egyesülete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 43. 4/4.
képviselő: Horváth Elemér elnök
A kulturális örökség és sokszínűség megőrzése, különösen a cigányzene vonatkozásában, roma kisebbség integrációjának támogatása, esélyegyenlőtlenségből adódó hátrányok megszüntetése. ... >>

Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete /FEMECE/

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Nagy Zoltán Péter elnök ... >>

Fejér Megyei Diáksport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14
képviselő: Jaczó Jenő elnök
A diákság testkulturájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete és érdekvédelme.
... >>

Fejér Megyei Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 3.
képviselő: Kormosné Kovács Tünde elnök ... >>

"Fejér Megyei Epilepsziásokért" Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 70.
képviselő: Dr. Kissevich Horváth Tamás
Az epilepsziás betegek csoportba tömörítése, esélyegyenlőségének társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, átképzésük támogatása, szervezése. ... >>

FEJÉR MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fszt. 3.
képviselő: Szigeti Gyula elnök
Működési területi illetékességgel tagjainak szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület építészeti kultúrája felett őrködjenek. ... >>

Fejér Megyei Építők Szociális Alapítványa

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 50.III/10.
képviselő: Schwerlichovszky László
A FETÉV Rt. alkalmazottjainak, illetve az utód társaságok dolgozóinak üdültetése a beteg, nehéz helyzetbe került aktív és nyugdíjas dolgozók segítése, sport- kulturális tevékenység támogatása, az alkalmazottak vállalkozóvá, tulajdonossá válásának segítése. ... >>

Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 28.
képviselő: Deresné Tanárki Mária
A társadalmi erők összefogása a gyermekek védelme érdekében, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése és csökkentése, a gyermekek jólétének fejlesztése és a gyermekvédelmi rendszer korszerűsítésének, működési feltételeinek javítása, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. ... >>

Fejér Megyei Gluténmentes Diétázók Egyesülete

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Szamos utca 71.
képviselő: Nagy Józsefné elnök
A tejcukorérzékeny, lisztérzékeny és táplálékallergiás személyek érdekeinek képviselete. ... >>

Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6
képviselő: Dr Förhécz Imre
A gazdaság és a társadalom fejlődését elősegítő, ilyen érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység végzése, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a megyében működő tőke képviseletét megteremti.
... >>

Fejér Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Szt. István tér 9.
képviselő: Dr.Berecz Botond kuratórium elnöke
Önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok támogatása. ... >>

Fejér Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 56. fszt./3.
képviselő: Kálmán Katalin elnök
A haza történelmének, kultúrájának megismerése, értékeinek őrzése, nemzeti tudat, hagyományok ápolása, nemzetiségi kapcsolatok elmélyítése. ... >>

Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Szalai Gábor elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés és érdekvédelem. ... >>

Fejér Megyei Iparszövetség /KISZÖV/

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5.
képviselő: Szakács Imre elnök
Tagszervezeteinek gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete. ... >>

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; angol:Chamber of Commerce and Industry of Fejér County; német:Industrie- und Handelskammer Komitat Fejér

(oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Radetzky Jenő elnök
A kamara célja a kamarai törvény szerinti köztestületi célokon túl a gazdaság alanyai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
A kamara célja továbbá, az érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek és oktatási intézmények körében a környezetvédelem népszerűsítése, illetve a megújuló energiák hasznosításának elterjesztése (így különösen az épületek energetikai szempontú minősítése és megfelelőségi tanúsítása, "energetikai bemérése"), ilyesfajta vállalkozói magatartás népszerűsítése; akár oktató, akár szakmai konferenciák útján történő megvalósítással. ... >>

Fejér Megyei Közlekedési Kamara

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Népköztársaság u. 23/a.
képviselő: Gruming Ferenc, Varga László ... >>

FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 25.
képviselő: Dr. Szepes András elnök ... >>

Fejér Megyei Mezőgazdasági Kamara

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Engels F. u. 3.
képviselő: Dr.Bódizs Tamás elnök ... >>

Fejér Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7.
képviselő: Istvánfalvi Miklós elnök, Szabó László titkár
A tagok gazdasági és társadalompolitikai érdekképviseletének ellátása, működésük és gazdálkodásuk segítése. ... >>

Fejér Megyei Motoros Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kertalja út 74.
képviselő: Geakomoziné Lieber Márta elnök
A motorosok közösségé formálása, a motoros életforma népszerűsítése, a magyar motoros közlekedési kultúra fejlesztése. ... >>

Fejér Megyei Munkástanácsok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7.
képviselő: Kurfürst Ferencné elnök
Érdekvédelem, dolgozói érdekek képviselete, a bérből és fizetésből élő dolgozók érdekkifejezésének elősegítése. ... >>

Fejér Megyei Múzeumegyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Március 15. utca 6.
képviselő: Dr. Gelencsér József elnök
Összefogni a helyismereti kutatások végzőit, támogatóit, a múzeumi tudományok művelőit és az e tudományok iránt érdeklődőket. A hely- és honismeret széleskörű művelésével a megyei múzeumok munkáját segíteni a múzeumi tudományok ápolásával, terjesztésével az általános műveltség emeléséhez hozzájárulni. ... >>

Fejér Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Bóka Mária elnök
Összefogni a Fejér megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat segítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni, szakmai képzésüket, továbbképzésüket segíteni, kulturális programokat, előadásokat szervezni. ... >>

Fejér Megyei Népművészeti Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Berta Mária alelnök, Kluge Kövesi Krisztina alelnök, Molnárné Tamás Anetta elnök
A népművészet, benne a kézművesség hagyományainak, értékeinek, technikai tapasztalatainak kutatása, feldolgozása, terjesztése, valamint hogy összefogja és segítse a gyermek-, ifjúsági és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó népművészet megismerését. ... >>

Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Gonda Emma elnök
Népművészet, benne a népzene hagyományainak, értékeinek kutatása, feldolgozása és terjesztése. ... >>

Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Orosz András
A megyében folyó szülészet-nőgyógyászat betegellátás színvonalának emelése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a gyógyítás céljait szolgáló kutatások támogatása, bábák, műtősnők és orvosok továbbképzésének támogatása, kongresszusok, tanfolyamok, ösztöndíjak szervezése egészségügyi dolgozóknak és orvosoknak, a betegek kórházi komfortjának javítása. ... >>

Fejér Megyei Növény- és Állatbiztosító Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 3.
képviselő: Siba Ferenc elnök ... >>

Fejér Megyei Osteoporosis Klub

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 5-7.
képviselő: Köncölné dr.Rápolthy Ildikó elnök
Csontritkulásban (osteoporosis) szenvedő beteg emberek gyógyítása és rehabilitációja érdekében tanácsadás, gyógytorna biztosítása, ismeretterjesztő előadások szervezése, fórum teremtés a gondok megbeszélésére, fiatalok körében a betegség megelőzése érdekében a felvilágosítás megszervezése, érdekképviselet és érdekvédelem az egészségbiztosítás területén, mindezt közhasznú tevékenységként. ... >>

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
képviselő: Bakos Gyula szb titkár, Müller Zoltán szb elnök
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek képviselete és megvédése. ... >>

Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Deák Dezső elnök
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelméről szóló nemzetközi egyezményekben megjelölt polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés. ... >>

Fejér Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 3.
képviselő: Cseh István elnök, Márton Zoltán titkár
A bűnmegelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárítás valamint a környezet- és természetvédelem, a tagegyesületek érdekvédelme és segítése. ... >>

Fejér Megyei Quad-Sport KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szüret utca 12.
képviselő: Keszthelyi Attila elnök
Az egyesület rendszeres, kortól függetlenül végezhető (sport) foglalkozások által kínál a társadalom szélesebb rétegeinek mozgási-, túrázási lehetőséget, kitartó munkán és önbizalmon alapuló vezetési (quadozási) jártasságot, fizikai fejlődést. Az egyesület célja továbbá a kimagaslóan tehetséges quad-pilóták versenyeken történő megmérettetésének biztosítása. ... >>

Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 19.
képviselő: Lakatos Krisztián elnök
Szoros együttműködésben a családdal és a társszervekkel, valós segítségnyújtás a cigány származású gyermekek és fiatalok számára az iskolarendszerben, és a munkaerő-piacon belüli érvényesülésben egyaránt. ... >>

Fejér Megyei Sakk Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
képviselő: Fehérvári István főtitkár, Vágvölgyi László elnök
A megye területén a sportág működésének elősegítése, fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás a megvalósításukról. ... >>

Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete

(sport,egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 34
képviselő: Sipőcz Sándor elnök
A szociális háló részeként működve az arra rászoruló Sclerosis Multiplexes betegeknek lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani. ... >>

Fejér Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
képviselő: Paudits Béla elnök
A megyében élő lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Fejér Megyei Sportegyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
képviselő: Füzy Árpádné elnök ... >>

Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14
képviselő: Horváth István elnök
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete,érdekvédelme.
... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41