Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
5. oldal

"Esélyegyenlőség" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4.
képviselő: Szabó Róbertné a kuratóriumi elnöke
A középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, általános iskolai és munkára felkészítő csoportok megfelelő környezetbe való elhelyezése, technikai felszereltségének, kulturális sport és munkatevékenységének segítése. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. Az őket segítő, illetve a velük foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. Rehabilitációs készségfejlesztő programokban részvétel. Komplex felmérés biztosítása. ... >>

"Esélyt a reménynek" Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Temesvári u. 68/B.
képviselő: Nemes Attila elnök
Szociális, kulturális, hátrányos helyzetű családok részére anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Estrich és Ipari Padló Egyesület

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Bébic u. 15.
képviselő: Spránitz Ferenc elnök
Elősegíti, hogy a Magyar Köztársaság területén a padozatok megbízható minőségben, a mindenkori műszaki-tudományos és technikai ismereteknek megfelelően készüljenek. ... >>

Európáért Ifjúsági Egyesület

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 4/a.
képviselő: Neumann Gábor
Az Európai Unióról szóló ismeretek minél szélesebb körrel való megismerése. Ifjúsági pályázatok lebonyolításában való közreműködés. Ifjúsági csereprogramok szervezése, lebonyolítása. Uniós továbbtanulási lehetőségek felkutatása és továbbítása érdeklődő fiatalok felé. ... >>

Európai Családi és Ifjúsági Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Tolsztoj utca 18.
képviselő: Sárközi Tímea elnök
A székesfehérvári, Fejér megyei, regionális fiatalok, családok kulturális, -sport, -egészséges életmódra nevelése, turisztikai igényeinek kielégítése, irányítása, valamint a város, megye, régió környezetvédelmének, társadalmi -sport, -kulturális feladatainak segítése. A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. Az egyesület olyan fiatalok, családok társasága, akik Székesfehérvár, Fejér megye és a régió érdekében alkotó módon tenni akarnak. ... >>

Európai Települések Fejlesztéséért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy l liget 9/ 12.
képviselő: Csurgóné Polácska ERzsébet, Vargáné Pincési Zsuzsanna
Szakmai segítség nyújtása tagjai számára a nemzetközi, Európai Uniós, kormányzati és régiós források felkutatásában, pályázatok elkészítésében, kezelésében, a támogatások hatékonyabb felhasználásában, a fejlesztéseket elősegítő támogatási rendszerek hatékonyabb kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviseletben.
Az önkormányzatok, kistérségek, régiók fejlesztési igényei, és az európai fejlesztési tervek, valamint a hazai Nemzeti Fejlesztési Terv összehangolásában részt vegyen oly módon, hogy ezzel az egyesület segítse a hazai pályázatírók munkáját, a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi források maximális kihasználása érdekében, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés szükségességét.
Segítségnyújtás az egyesület tagjai részére, az EU előírásinak, elvárásainak is megfelelő kistérségi és régiófejlődés előkészítésében.
A beruházás-ösztönző kormányzati támogatások igényeihez igazodó projektek kidolgozásával és felhasználásával kapcsolatos érdekképviselet az egyesület tagjai részére.
Részt venni az állami költségvetési döntésekkel kapcsolatos folyamatos egyeztetésekben a pályázati támogatások területi elosztását illetően.
Az ország, különösen a helyi önkormányzatok fejlődéséért tenni akaró magán- és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori társadalompolitikai, területfejlesztési és turizmusfejlesztési célok megvalósítása érdekében.
A tagokat ért jogsérelem esetén az érdekvédelmi tevékenység kifejtése. A civil kontroll érvényesítése az érdekkörüket érintő kérdések folyamatában, azaz beleszólás, véleménynyilvánítás az előkészítésben, az ellenőrzés és a végrehajtás során.
A célokkal kapcsolatos képzések, konferenciák, és egyéb az igények szerint felmerülő szolgáltatások, felmérések készítése, adományok gyűjtése, az információ-áramlás és a kapcsolattartás megszervezése. ... >>

Európai Uniós Közlekedési Kultúra Honosításáért Közhasznú Egyesület

()

8000 Székesfehérvár, Budai u. 52. III/2.
képviselő: Láncos Róbert
foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet ... >>

Evangéliumi Keresztények Gyülekezete

()

8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 4.
képviselő: Havlik Ferenc
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek, és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként akarnak élni. ... >>

EXTRÉM Generáció Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 29/2. I/3.
képviselő: Demény Géza elnök
Evangéliumi keresztény értékek képviselete, a közösségi élet ezek alapján történő gyakorlása, az Evangélium hírdetése, ehhez kapcsolódó karitatív tevékenység, a Biblia megismertetése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, előadások megszervezése, a bibliai kultúra terjesztése, szabadidős és sporttevékenység szervezése /a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével/. ... >>

Ezüstszárny Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. utca 6. II/4.
képviselő: Hajnal Marcell kuratóriumi elnök
A különböző művészeti ágakhoz tartozó fiatal magyarországi és határon túli magyar művészek felkarolása, támogatása. Az alapítvány célja a szellemi, művészeti értékek, történelmi, néprajzi, népművészeti ismeretek, hagyományok feltárása, megismertetése a fiatalokkal, ezen értékek közvetítése a fiatalok részére. Célja továbbá a fiatalok egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének támogatása, különös tekintettel a drogmegelőzésre. Az alapítvány támogatja a véradás megszervezését. ... >>

FÁÉV Horgász Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 13.
képviselő: Sulák László ... >>

"Fair Play Futball Club Fehérvár"

(sport)

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 24. II/7.
képviselő: Kincses Zsolt elnök, Pap Gábor alelnök, Vargáné Somogyi Zsuzsanna titkár ... >>

FAIR PLAY Kulturális- és Sportegyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 20.
képviselő: Tóth László elnök
A sportértékű kártyajátékok (póker, bridzs, tarokk) szélesebb körben történő megismertetése, ezen játékok népszerűsítése. ... >>

Falzett Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 12.
képviselő: Dr.Lórodi László kuratórium elnöke
Tehetséges kontraalt és kontratenor énekesek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Fátra Kör

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 7.
képviselő: Csordás Sándor
A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának szélesebb körben történő ismertetése. Magyarországon élő kisebbségek érdekvédelme. Nemzetközi és hazai fiatal szervezetekkel való kapcsolattartás. Kisebbségi és civil programok megvalósulásának elősegítése. Vidék- és területfejlesztési tevékenységek ösztönzése, a környezetvédelem, a környezettudatos életmódra való nevelés-ösztönzés, és a fenntartható fejlődés elvének népszerűsítése, a gyermekek és a ifjúság védelme. ... >>

Fehér Sólyom Klub

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14.
képviselő: Hrabinka Ákos elnök ... >>

Fehérvár Box Club

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Rutkai utca 25.
képviselő: Túrós Arnold elnök
Az egyesület rendszeres, kortól függetlenül végezhető (sport) foglalkozások által kínál a társadalom szélesebb rétegeinek mozgáslehetőséget, kitartó munkán és önbizalmon alapuló ökölvívó jártasságot, fizikai és mentális fejlődést. Az egyesület célja továbbá a kimagaslóan tehetséges ökölvívók versenyeken történő megmérettetésének biztosítása. ... >>

Fehérvár Enthroners Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Pityer utca 42.
képviselő: Pál Tibor Kornél elnök
Az amerikai futball sporttevékenység szervezése, a futball-tevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Fehérvár hangja Egyesület

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 36.
képviselő: Horváth Attila
Az Egyesület célja, hogy az Észak dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. ... >>

FEHÉRVÁR JUNIOR FUTBALL CLUB

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Püspök kertváros 25. fsz/1.
képviselő: Tóth László elnök
Labdarúgás sportágban, különböző korosztályú bajnokságokban futball csapatok indítása. Labdarúgók magas színvonalú sportági oktatása, különös hangsúllyal a labdarúgó utánpótlás nevelésére. ... >>

FEHÉRVÁR KOSÁRLABDA CLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
képviselő: Tajti Zoltán elnök
Működési területén a kosárlabda sportágban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése. A sportág népszerűsítése, a közönség kiszolgálása, az ifjúsági sporttevékenység elősegítése, az utánpótlás nevelés, fejlesztése. Hazai bajnokságban, nemzetközi találkozókon, hazai és nemzetközi kupákban való eredményes szereplés. ... >>

FEHÉRVÁR RUGBY CLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Zombori út 21.
képviselő: Gyolcsos Ferenc ügyvezető alelnök, Mátay Balázs elnök
A rugby sportág megismertetése, tanítása, a sport, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Fehérvár Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Dráva utca 10.
képviselő: Kerti András elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, természetjárás, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

FEHÉRVÁR TISZTI KASZINÓ Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.
képviselő: Balassa István titkár, Fucsku Sándor elnök, Görög István elnökhelyettes
A honvéd hagyományok ápolása. A Magyar Honvédség tisztikara nem katonai-szakmai - múltjának, jelenének és jövőjének hagyományainak feltárása, kutatása. Tagjai részére oktatási programok szervezése. ... >>

"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka út 14.
képviselő: Ugrits Tamás kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy támogassa a rászorultakat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetűeket, fizikai és szellemi fogyatékkal élőket, illetve beteg időseket és gyermekeket, elsősorban olyanokat, akik más forrásból nem számíthatnak támogatásra. ... >>

"Fehérvár-Póló" Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kinizsi út 14.
képviselő: Androsics Ferenc
A vízilabdasport keretében a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés felüdülés elősegítése. ... >>

Fehérvári Akrobatikus Motoros Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 5. VI/39.
képviselő: Kötél István Tibor elnök
A Fehérvár környékén élő lakosság bevonásával sport centrum létrehozása, ennek keretében a tagok és az érdeklődő vendégek számára technikai sportversenyek, bemutatók szervezése. A technikai fejlődés figyelemmel kisérése, a motorsport népszerűsítése. ... >>

Fehérvári Civil Háló

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 108.
képviselő: Kovács Istvánné elnök
Az önkormányzat(ok) és a civil szervezetek együttműködésének ösztönzése és hatékonyabbá tétele,
- a civil szervezetek kínálta mozgástér összefogásával hozzájárulni a város fejlődéséhez,
- érdekartikuláció, -egyeztető és érvényesítő munka folytatása,
- az euro-atlanti integráció elősegítése,
- nemzeti hagyományaink tiszteletére nevelés. ... >>

Fehérvári Elektronikai Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6.
képviselő: Farkasréti Jánosné elnök
Munkavállalók érdekeinek teljes körű képviselete, jogainak védelme, szervezetépítés, együttműködés megvalósítása hasonló jellegű társadalmi szervezetekkel. Munkahely védelmének priorítással történő kezelése. A munkavállalók élet- és szociális körülményeinek javítása. ... >>

Fehérvári Felsővárosi Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Fürdősor 15.
képviselő: Beke József
A körzetben élők számára megfelelő sportolási lehetőség biztosítása a tömegsport keretein belül. ... >>

Fehérvári Görkorcsolya Club Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
képviselő: Kulcsár Eszter
A sport, különösen a görkorcsolyasport népszerűsítése, fejlesztése, a rendszeres sportolás, testedzés iránti igény felkeltése és kielégítése, sportrendezvények szervezése és bonyolítása. ... >>

Fehérvári Gőzhangyák Kerékpáros Club

(sport)

8000 Székesfehérvár, Vértanu u. 3.
képviselő: Nyerges Bogár Imre elnök ... >>

Fehérvári Hagyományörző Íjászegyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 30. 6/1.
képviselő: Borbély Zsolt elnök
V.-X. század íjászhagyományainak megőrzése, népszerűsítése, a korszak történelmi örökségének ápolása, hagyományőrző művészeti foglalkozások megismertetése, a tradicionális íjászat iránt érdeklődő emberek összefogása, a történelem politikamentes bemutatása, hátrányos helyzetű fiatalok kultúrális életének változatosabbá tétele. ... >>

Fehérvári Honvéd Sporthorgász Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3.
képviselő: Révész Gyula elnök
Az egyesület tagjainak horgász tevékenységükkel kapcsolatos érdekképviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Fehérvári Huszárok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Jancsár út 7. 3/15.
képviselő: Ampli Ferenc elnök
A huszárság, ezen belül is a 10. számú Vilmos Huszárezred hagyományainak megfelelően a tagok és a 12 éven felüli érdeklődő személyek minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése, a hajdani huszárképességek fejlesztése, ezek folytonos oktatása, ezekre való nevelés az országos és helyi, valamint Európai Unióhoz tartozó tagállamok, illetve Erdély területén a huszárrendezvényeken. Az Ember és a Ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszár - ismeretek terjesztése, bővítése útján; - a huszárhagyományok kutatásán, nyilvánosság előtti megjelenítésén keresztül bemutatja Fehérvári Huszáros kulturális és történelmi hagyományait hazai és nemzetközi szinten; - saját kiadványain keresztül, a lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a Haza értékmegőrző értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe; - a lovas sport szolgálata, a lovas turizmus és a szabadidő hasznos eltöltése, az ifjúság rendszeres testedzése útján. ... >>

Fehérvári Jegesmedvék Sport Club

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 58.
képviselő: Langmár Zsolt elnök
Tagjai részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőséget biztosítani. Célja elsősorban a jégkorong sportágban a hazai és nemzetközi versenyek megrendezése, megszervezése, a jégkorong sportág népszerűsítése, tömegsporttá válásának elősegítése. Célja továbbá a sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező amatőr sportolók sportbeli képzésének, korszerű felkészítésének biztosítása, ezáltal a csapat és a sportegyesület, illetőleg az egyesület nevében is szereplő Székesfehérvár város hírnevének öregbítése, a jégkorong sportág utánpótlásának nevelése. Elsősorban a jékorong sportágban a nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Fehérvári Kendo, laido és Jodo Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai utca 98. 6/4.
képviselő: Buday Attila elnök, Kiss Tamás titkár, Szalmási Tamásné gazdasági vezető
A kendo (tradicionális japán kardvívás), iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása), jodo (hagyományos japán botvívás) japán harcművészeti irányzatok szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, a szakosztályok munkájának segítése, támogatása, összehangolása. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelése, elősegítése, fejlesztése. A közös edzéseken tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelése, annak érdekében, hogy a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. A magyar és a japán nép között kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Fehérvári Kézművesek Egyesülete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 8/3.
képviselő: Fodor Balázs elnök
Nemzeti hagyományok ápolása, kutatása; népművészet, népi iparművészet ápolása. ... >>

Fehérvári Öregfiúk Futball Club Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 18/2.
képviselő: Hrabovszky Ákos elnök
sporttevékenység ... >>

Fehérvári Polgári Védegylet

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1.
képviselő: Kaszás István elnök
Védi a demokratikus állampolgárság érdekeit, nemzeti polgári tradicionális értékeket, Fejér megye és Székesfehérvár lakossága közös értékei és érdekeit. ... >>

Fehérvári Polgárok Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.
képviselő: Gulyás Oldal Tamás
Védi és képviseli tagjai egyesületi élettel kapcsolatos érdekeit. A székesfehérvári polgárok jogszerű érdekeinek képviselete és védelme a városban élő minden polgár javára. ... >>

Fehérvári Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szedreskerti lakótelep 35. III/10.
képviselő: Zámbó Árpád elnök
A sakksport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, a város és környéke sakk életének fenntartása, a sakkozás színvonalának emelése, a tehetséges fiatalok nevelése, a sportág népszerűsítése, valamint a sakkbajnokságokban szereplő csapatok és egyének számára az egyesületi háttér biztosítása. ... >>

Fehérvári Szerető-Gondoskodás Rehabilitációs Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 24.
képviselő: Szőcs Sarolta
Halmozottan sérült fiatalok napi gondozása, ápolása. ... >>

Fehérvári Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Varga Lajos elnök
Székesfehérvár Megyei Jogú Városban szolgáló és szolgált tűzoltók érdekképviselete, a tűzoltóság megbecsülésének erősítése, az aktív és a nyugállományú tűzoltók számára a szabadidő eltöltéséhez anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása. ... >>

FEHÉRVÁRI YACHT KLUB EGYESÜLET

(sport)

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4359/26 hrsz.
képviselő: Borsos László
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi össztevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Kezdeményezi és lehetővé teszi az amatőr sportolók rendszeres sporttevékenységbe való bevonását, sportolási lehetőséget biztosít azoknak, akik amatőr szinten kívánnak sportolni. ... >>

Fehérvári Zenész

(szociális)

8000 Székesfehérvár, József A. u. 2/E.
képviselő: Persoczki Gábor kuratórium elnöke
Pályakezdő fiatal zeneszerzők, zenészek támogatása, koncertek szervezését, kiadványok terjesztését, szerkesztését segítse. ... >>

"Fejér All" RALLY TEAM Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gerle u. 8. 1/5.
képviselő: Danics László elnök
A sporttevékenység írott és íratlan szabályainak betartásával az autósport népszerűsítésére, kiváló és tehetséges versenyzők támogatása. ... >>

Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 154.
képviselő: Szokol Károly Etele
Tagjai részére testedzési lehetőség és feltétlei biztosítása, - a baranta sport nemzeti hagyományainak kutatása és ápolása, mai sportként való életre élesztése és sportszerű gyakorlása, - a sporthoz kapcsolódó ruházati és egyéb látványhagyományok bemutatása, - versenyek, bemutatók szervezése, - kapcsolatteremtés más hagyományőrző, elsősorban sportegyesületekkel az országhatáron belül és túl, - tagjainak hagyományőrző bemutatókon és versenyeken való részvételének támogatása, - a Baranta sport népszerűsítése, bemutatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41