Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
4. oldal

Civil Összefogás a Nehéz Helyzetű Emberekért Regionális Közhasznú Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Sütő utca 2. 6/17.
képviselő: Takács János elnök
Elősegítse a Közép-dunántúli régió területén élő, - részben a gazdasági válság okozta - nehéz helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű személyek érdekeinek képviselete. ... >>

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8.
képviselő: Elekes Zsuzsa elnök
A Szövetség alapvető célja, elősegíteni, hogy a közép-dunántúli régió társadalmi szervezeteinek helyzete javuljon, a civil szolgáltatások színvonala növekedjen és elérhetősége bővüljön a közép-dunántúli régióban. Területi, társadalmi hátrányok csökkentése és a civil szervezetek esélyegyenlő- ségének növelése a régióban az Európai Uniós irányelveknek megfelelően. ... >>

Civitas Dei Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 49. X. 28.
képviselő: Keresztes Zoltán kuratórium elnöke
A Magyar Köztársaság területén élő fiatal és felnőtt állampolgárok erkölcsi és katolikus vallási ismereteinek bővítését,elmélyítését szolgáló törekvések segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

COROTTINO Lovassport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 7-9.
képviselő: Orosz Miklós elnök ... >>

Csabagyöngye Közhasznú Alapítvány

(sport)

8000 Székesfehrévár, Sarló utca 19. IX/38.
képviselő: Kiss Gábor kuratóriumi elnök
A szerény anyagi helyzetben lévő családok gyermekei számára a rendszeres sporttevékenység biztosítása, és megismertetése az Európai Unió működésével. ... >>

"Csavarzár" Szakszervezet

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
képviselő: Kiss Ferenc
A tagok érdekvédelme és érdekképviselete, önsegélyezési faladat felvállalása, a munkahelyi szintű egyéni és kollektív érdekvédelem. ... >>

"Csemete - Kert" Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 92.
képviselő: Kajtor Melinda elnök
A magyar társadalom gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása, és ezáltal környezettudatos társadalom létrehozása. ... >>

Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Vajdáné Csák Rózsa elnök
A cukorbeteg gyermekek és a mögöttük álló családok védelme, segítése, támogatása a betegséggel való együttélésben, hogy a gyermekek a társadalom teljes értékű tagjaivá váljanak. ... >>

CUNDER Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 43. 10/97.
képviselő: Dr. Hátsági-Horváth Miklós elnök, Erdei Krisztián, Molnár Csaba elnök
Célunk a felnövekvő fiatal generációk minél szélesebb rétege számára megismertetni a sportnak, az egészségmegőrzés, a közösségért való áldozatvállalás és az idővel való hatékony gazdálkodás területén meglévő jótékony, szellemi és testi egészségre törekvő társadalom számára nélkülözhetetlen hatásait. Az Egyesület példa értékűen kíván feladatot vállalni a fiatalok sporton keresztüli nevelésében és jellemformálásában, ezáltal elősegítve a későbbi életük során rájuk váró kihívásokban való helytállást. ... >>

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19.
képviselő: Kelemen Bálint
A magyar kosárlabda sport utánpótlásához az anyagi lehetőségek megteremtése. Tehetésge kiválasztó versenyek szervezése, e célból iskolák, hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel támogatása. A tehetséges fiatalok beiskolázása, kosárlabda iskola létrehozása. Hazai és külföldi szakemberek cseréje, támogatása. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

"Deák Dénes Alapítvány"

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 7.
képviselő: Dr. Cser-Palkovics András kuratórium elnöke, Dr.Gelencsér József kuratórium titkára
Székesfehérvár város érdekében végzett kiemelkedő tudományos, művészeti, kulturális vagy városszépítő tevékenység megbecsülése, honorálása. ... >>

Delfin Horgászegyesület Székesfehérvár

(sport)

8000 Székesfehérvár, Száva u. 53.
képviselő: Bárdosi Attila elnök ... >>

Delfin Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Bárfai u. 6.
képviselő: Dánielné Róth Aranka elnök
Az úszósporttal kapcsolatos mindennemű sporttevékenység. ... >>

"DFS Extrém" Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kecskeméti u. 20.
képviselő: Kiss Szilárdné sz. Kiss Ágnes elnök
Extrém sport megkedveltetése és versenyszerű űzése. ... >>

DIABLO DANCE MOZGÁSSTÚDIÓ SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zámoly út 23.
képviselő: Dombi Noémi elnök, Dombi Veronika elnökhelyettes, Major Éva titkár
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése; a tánc és a mozgás művészetének művelése során nyújtott magas szintű tevékenységével a rekreációt, az egészséges életmódot, a testmozgást, a sportolást népszerűsíti. ... >>

Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete /H18/

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakótelep 54. V/59.
képviselő: Körtélyesi Ferenc elnök
Díszmadár tartás és tenyésztés népszerűsítése. ... >>

Don-kanyar Emlékkápolna Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.
képviselő: Poklosi Péter kuratórium elnöke
A doni áttörés 50. évfordulójára egy olyan emlékkápolna építése és a későbbiekben működtetése, amely nemcsak a 2. Magyar Hadseregnek állítana emléket, hanem az autóbalesetben elhunytaknak is. ... >>

Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.
képviselő: Bobory Zoltán elnök, Mester Norbert alelnök
Egyéb/II.világháboru doni harcaiban résztvevő túlélők összefogása, elesett bajtársak emlékének ápolása. ... >>

"Dr. G. Munsch Alapítvány a Biztonságos és Környezetkímélő Közlekedésért

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Attila u. 77.
képviselő: Németh Zoltán intéző bizottság eln.
Környezetkímélő kulturált közlekedés elősegítése. ... >>

Dr.Filep József és dr. Filep Józsefné Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Piac tér 14.
képviselő: Favári Zoltán kuratórium elnöke
Fejér megyében élő tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának elősegítése. ... >>

"Dr.Kamarás Lászlóné Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 216.
képviselő: Walter Mária kuratóriumi elnök
A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola tanulói részére az elméleti gazdaságtan tantárgy minél alaposabb elsajátításának ösztönzése. ... >>

DRAGON AQUA Sport- és Szabadidős Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Széna tér 3.
képviselő: Tubel Zoltán elnök
Sportszerű, egészséges életmódra nevelés, sportszerető emberek részére versenyszerű sport és hobby sport biztosítása, a szabadidős tevékenység és sport népszerűsítése, a minőségi sport fejlesztése. ... >>

Duende Művészeti és Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 13.
képviselő: Schweininger Edith elnök
Spanyolország történelmének és kultúrájának megismerése személyes és internetes kapcsolatokon keresztül.
- E történelem és kultúra megismertetése másokkal személyes részvétel segítségével.
- Flamenco táncművészeti csoport működtetése.
- Táncszínházi, előadó művészeti tevékenység.
- A spanyol kultúra azon részeinek tanulmányozása és elsajátítása, melyek tanulhatóak, mint a nyelv, a zene, a tánc - különös tekintettel a flamenco táncra -, a spanyol konyhaművészet.
- Klubok, tanfolyamok, kulturális rendezvények szervezése, működtetése a spanyol kultúra elsajátítására, meglévő kapcsolatok ápolására.
- A már megismert kultúra közvetítése és terjesztése Magyarországon.
- Kapcsolatok keresése és teremtése magyar és spanyol fiatalok között.
- Az egyesületen keresztül annak elősegítése, hogy az érdeklődő magyarországi fiatalok, ifjúsági csoportok, baráti társaságok vagy más szervezetek Spanyolországba jussanak, ott töltött idejük hasznosan és érdekesen teljék.
- Annak elősegítése, hogy a spanyol fiatalok érdeklődése növekedjen hazánk kulturális, természeti és egyéb értékei iránt. ... >>

"DUN SPIRO SPERO" A légzőszervi Betegek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2.
képviselő: Dr.Kuchár Ferenc kuratórium elnöke
Egészségvédelem, az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Dunafém-Maroshegy sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 42-44.
képviselő: Mezővári Balázs elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, a versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése, a társadalmi öntevékenység a közösségi élet kibontakoztatására. ... >>

Dunántúli Nemzetőrség Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 2/b. V/4.
képviselő: Szvath Ferenc elnök
Ápolni a nemzeti hagyományokat, különösen a Nemzetőrség hagyományait, 1948. és 1956. szellemiségét. Támogatni a haza védelmét, részt venni az ifjúság hazafias nevelésében, erősíteni a nemzeti tudatot, segíteni a közérdekű feladatok megoldását, részt venni a bűnmegelőzési feladatok szervezésében és ellátásában, valamint az egyesület tagságának érdekvédelme és érdekérvényesítése, rendezvénye biztosítása. ... >>

Echo Innovációs Műhely közhasznú szervezet

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Tobak utca 17.1/30.
képviselő: Zugor Zsuzsanna elnök ... >>

ÉDÁSZ Horgász Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Királysor 1/a.
képviselő: Dr. Burián Antal elnök
Halfogóverseny szervezés, tagoknak rendszeres lehetőséget biztosítani horgászismeret gyarapításra, halállomány védelem, orvhalászat elleni védekezés elősegítése. ... >>

EDU Rally Racing Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Alvinci köz 18.
képviselő: Hollósi Endre elnök
A rally sport népszerűsítése, a rally sport iránt érdeklődők tömörítése, gyakorlásának elősegítése. ... >>

"EDZETT IFJÚSÁGÉRT A RÖGBI SPORTTAL" Alapítvány

(sport)

8000 Székesfehérvár, Munkácsy M. u. 4/A. III. 13.
képviselő: Gyolcsos Ferenc kuratórium elnöke
A Rögbi klubok szakmai és anyagi segítsége. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Egészség és Kultúra Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 43. 6/19.
képviselő: Izsay Donát elnök
Az Észak-dunántúli Régióban gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzen. A programok között kiemelt szerepet kapnak a szabadidősporttal kapcsolatos rendezvények és könnyűzenei koncertek. Az egyesület törekszik a hasonló területen tevékenykedő társadalmi szervezetek munkájának összefogására. Kiemelt figyelmet fordít a drogprevencióra és a bűnmegelőzésre, ennek keretében előadásokat és beszélgetéseket szervez szakemberek részvételével. Elősegíti a fiatalok szociális beilleszkedését. Népszerűsíti a természettudatos életmódot, környezetvédelmet és a természetvédelmet. Fellép a fiatalok érdekképviseletében. ... >>

"EGÉSZSÉGGEL AZ EGÉSZSÉGÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 16. I.em.
képviselő: Mészáros János kuratórium elnöke
Előmozdítani a mozgáskorlátozott és szellemileg sérült gyermekek és felnőttek gyógyszerrel, kisegítő eszközökkel való ellátását. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Vadas Pálné elnök
A működési területén élő időskorúak kulturális és érdekvédelmi tevékenységének ellátása, segítése a magány elviselhetőségében, betegsége esetén segítség a házimunkában, betegellátásban, probléma megoldásban, nyugdíjas rendezvények, összejövetelek szervezése. ... >>

Egyenlő Esélyek Esélyegyenlőségi Szakmai Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Almássy lakótelep 4 I/46
képviselő: Márton Zoltán elnök
Nemzeti és etnikai kisebbségek, illetve a roma kisebbség iránti tolerancia kommunikálása, nők és férfiak esélyegyenlőségének erősítése. Családon belüli erőszak megelőzéséhez szükséges segítségnyújtás, fogyatékkal élő emberek érdekképviseleti hatékonyságának fejlesztése. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés támogatása. ... >>

Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.
képviselő: Dr. Reichert Péter elnök
Közreműködés a környezeti management, környezetvédelmi jog, környezetgazdasági és a környezetvédelem igazgatási kérdései területén a szakmai színvonal, a tevékenység eredményességének és hatékonyságának növelésében. ... >>

Egyensúlyunkért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Megelőzés-a lakosság minden rétegéhez eljutó felvilágosítás, tájékoztatás, a testi-lelki egyensúly megőrzésének fontosságáról. Pszichiátriai betegek komplex rehabilitációs ellátása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Együtt Maliért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Csetneki út 8/4.
képviselő: Kukoda Lajos kuratóriumi elnök
Infrastruktúra fejlesztés, oktatási, szociális intézmények létesítése, fejlesztése karitatív jelleggel, elsősorban Maliban, de esetlegesen egyéb környező afrikai országokban is. Segélyezési feladatok ellátása, rászorulók helyzetének javítása adományok gyűjtése révén. Ismeretterjesztés, szakemberképzés az önellátás elősegítése, oktató programok. Afrikai kulturális értékek megismertetése a magyar emberekkel. ... >>

"Elhagyott Állatokért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Gyár u. 7.
képviselő: Soós Csilla kuratórium elnöke
Az elhagyott, kóborló állatok megsegítése, új otthonhoz juttatása, érdekképviselet biztosítása, az állatok jogainak védelme érdekében, az állatvédelmi törvény betartásának támogatása, felvilágosítás, az állatmenhelyek támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

Ellenpont Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kút dűlő 17/B.
képviselő: Homoky Viktor elnök
Előadó- és alkotó művészeti tevékenység folytatása; tehetséggondozás; történelmi és kulturális hagyományok ápolása; oktatási tevékenység ellátása, támogatása; közművelődés fejlesztése. ... >>

"ÉLŐ KÖVEK" Keresztény Kulturális Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 59. VII/147.
képviselő: Almási Gábor elnök ... >>

Első Horvát - Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Budai út 42. IV/15.
képviselő: Nagy István kuratóriumi elnök
A horvát-magyar gazdasági és társadalmi kapcsolatok kiépítése, ápolása és fejlesztése, a horvát gazdaság szereplői részére Magyarországon, a magyar gazdaság résztvevői számára Horvátországban eredményes gazdasági tevékenység megkezdésének és folytatásának, illetőleg az ezt lehetővé tevő szolgáltatások biztosításának támogatása. ... >>

"EMPÁTIA-7 a psychiátriai betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: dr. Kárpáti Róbert kuratórium elnöke
A psychiátriai betegek életminőségének javítása, a köznapi élethez való alkalmazkodásuk, beilleszkedésük fokozása, a gyógyszerek - terápia melletti - psychotherápiás gyógyulási lehetőségek tágítása. Ennek érdekében terápiás csoportok működtetése szakember vezetésével az alapító okirat szerint. ... >>

"Empátia" Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16
képviselő: Szakállné Gadányi Beáta elnök
Székesfehérvár és környéke lakóinak lelki egészségének védelme és megőrzése, elsősorban a Lelki Telefonszolgálat működésének támogatásán keresztül. ... >>

ÉN IS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 3.
képviselő: Cseri Zsuzsanna elnök
Óvoda és iskolarendszeren kivüli szűrés, diszfunkcionális zavarok esetén ezek speciális fejlesztése, az érintett gyermekek felzárkóztatása, kezelése, fejlesztő napközi és iskola alapítása, táboroztatás, sport- és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

"ENTERNET RALLY TEAM" Autó Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Segesvári út 47.
képviselő: Hegedűs Zsolt elnök
Autó sport mint tömegsport és versenysport gyakorlása, népszerűsítése. ... >>

ÉRCENTRUM az Érbetegek Korai Felismeréséért, Korszerű Kezeléséért és Komplex Utókezeléséért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Keresztúry Gábor
Érbetegek szűrővizsgálatának végzése, országos hatókörű, mozgó érbetegszűrő-hálózat létrehozása és működtetése, az érbetegségek diagnosztikájához és kezeléséhez szükséges műszerek és eszközök beszerzése, érbetegségekkel kapcsolatos kutatás végzése és támogatása. ... >>

Érted,Veled Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. I.
képviselő: Vincze Erika Ibolya ... >>

Értelmi Sérültek Fejér Megyei Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.
képviselő: Kaposváriné Varga Zsuzsanna
Székesfehérváron élő értelmi fogyatékos emberek és családjuk helyzetének, életének rendszeres figyelemmel kísérése. ... >>

ÉRTÜK VELÜK EGYMÁSÉRT EGYHÁZA

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 17.
képviselő: Ivanics Anna
Elsődleges célja Jézus Krisztus evangéliumának megismertetése, Jézus tanításaiból levezethető hitelvek terjesztése, amelyek elvezetik az embereket ahhoz, hogy erővel teljes keresztény éltet éljenek. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41