Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
3. oldal

Arany János Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6.
képviselő: Szabó Anikó elnök
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti ? játék, sport és turisztikai versengés és versenylehetőség megteremtése, tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás, sportolás feltételeinek biztosítása. Az iskolai diáksport működésének segítése, állami és társadalmi erőforrások szervezése. ... >>

"ARANY SZIKE" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr.Kerkuska László kur. elnöke
A Szent György Kórház Gyermeksebészeti Osztálya orvostechnikai és ápolási eszközeinek fejlesztése a beteg gyermekek magasabb szintű ellátásáért. A beteg gyermekek és szüleinek egészségnevelése, felvilágosítása. A beteg gyermekekkel foglalkozók képzése, továbbképzése az alapító okirat szerint. ... >>

"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 1.
képviselő: Fülöp Lászlóné kuratórium elnöke
Működtetni a könyvtárat, mely nyilvános közművelődési könyvtári tevékenységet végez. Közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek felkeltésében és fejlesztésében. ... >>

"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 52.
képviselő: Dr. Hátsági-Horváth Miklós kuratóriumi elnök
Az egészséges emberért, korszerűbb és hatékonyabb megelőzés és betegellátás. ... >>

ARÉV Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Jancsár út 11. 2.
képviselő: Kiss József
Az ALBA REGIA Építőipari Vállalkozó Rt-nél /ARÉV Rt/ évekig, évtizedekig tevékenykedő szakemberek számára szervezett találkozási fórum megteremtése, ahol kicserélhetik emlékeiket, szakismereteiket, tapasztalataikat és egymás segítségére lehetnek. ... >>

ÁRGUS Irodalmi Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15.
képviselő: Dr. Szoboszlai János kurtóriumi elnök
Az Árgus Irodalmi Kulturális Folyóirat folyamatos kiadásának biztosítása. Az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Árpád Diák-Sportegyesület

(sport)

8001 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 182.
képviselő: Bernáth István ... >>

Árpád Ipariskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
képviselő: Listár Ferenc kuratóriumi elnök
Működjon közre az európai szintű szakképzési eljárások elterjesztésében. Ösztönözze a tanulókat szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, egyéniségük, művészi és sporttevékenységük kibontakozására. Segítse a fenti iskola oktatási eszközeinek fejlesztését, korszerűsítését. ... >>

Árpád Úti Óvoda A Játékkal Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Árpád u. 5.
képviselő: Váradi Vilmosné kuratóriumi elnök
Az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése. az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

ARTéria Színházbarátok Közhasznú Egyesülete

(intézményi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 28. I/6.
képviselő: Éliás Csaba elnök, Ferenczi Lilla elnökhelyettes
Szellemi műhely létrehozása olyan színházbarátok számára, akik együtt, egymást segítve támogatják azokat a kezdeményezéseket, programokat és pályázatokat, amelyek a színházi kultúrát öregbítik, valamint lehetőséget teremtenek a színházművészeti tevékenység széles propagálására. ... >>

ARtrans TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

8000 Székesfehérvár, Könyves Kálmán u. 31.
képviselő: Devecsai Péter Pál elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén kezdeményezni, ösztönözni, szervezni és lehetővé tenni az amatőr sportolók rendszeres sporttevékenységbe való bevonását és lehetőségeihez mérten támogatni tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben. Sportolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik amatőr szinten kívánnak sportolni, lehetővé tegye Székesfehérváron és környékén (Fejér megyében) a tagok edzéseinek biztosítását, a versenyeken, bajnokságokon való részvétel személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését. A tagok mozgásigényének kielégítését, fizikai állapotának javítását, teherbíró képességének fejlesztését. ... >>

Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Pityer út 46.
képviselő: Zarándok Jánosné elnök
Autisztikus gyermekek és felnőttek érdekképviselete, az autisztikus gyermekek fejlődésének előmozdítása, foglalkoztató óvoda, iskola, 16 éven felülieknek szociális foglalkoztató, valamint lakóotthon létrehozása. Későbbiekben segíti a gyermekeket munkahelyük megtalálásában. Az egyesület feltárási munkát folytat Fejér megyében az autisztikus gyermekek problémáiról, családi hátteréről. ... >>

Autóbuszközlekedési Dolgozók Uniója Fejér Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
képviselő: Erős István elnök
Egyéni és kollektív érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Autósiskolák Szakmai Érdekegyeztető Fóruma Országos Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Horvát I. út 7.
képviselő: alelnök Szántó János, elnök Varga József
egyéb ... >>

"AZ ÉLET HANGJA" Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 142.
képviselő: Zsohár Tibor elnök
A magyarországi településeken meglévő egyesületeken és szervezeteken keresztül eljutni a különböző társadalmi csoportokhoz, rétegekhez. Tevékenységével Székesfehérvárnak és polgárainak kulturális és hitéleti gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Összefogja a Székesfehérvár és környéke azonos hitelveket valló közösségeit - közreműködik a helyi civil, valamint kistérségi, regionális és országos kulturális, természtvédelmi, környezetvédelmi és település-fejlesztési szervezetekkel és a helyi hatóságokkal - működésében törekszik együttműködni a helyi önkormányzattal a nemzeti, nemzetiségi, etnikai és kissebbségi szervezetekkel. Kapcsolatrendszerén keresztül segítséget nyújt az arra igényt tartóknak a helyi ügyek kapcsán felmerülő problémák érekképviseletében. Támogatja a székesfehérvári helyi Nemzetközi Missziós Gyülekezet munkáját és anyagi támogatást ad annak céljainak megvalósításához. Lehetőségei szerint telefonos lelki segélyvonalat működtet, hogy a rászoruknak lelki vigaszt tudjon adni. ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

Ázsiai Spirituális Örökség Harcművészeti és Önismereti Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 18. II/1.
képviselő: Kovácsics György László elnök
Az ázsiai és nyugati kulturális és sprirituális érték megőrzése. ... >>

Bakony Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Vadásztársaság

(sport)

8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 10
képviselő: Dr Hamar Ferenc
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

BALOLDALI IFJÚSÁGI TÁRSULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.
képviselő: Molnár Dezső elnök ... >>

Baráti Szövetség Székesfehérvár

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Stéger Erzsébet elnök ... >>

Bástya Gyermekszolgálat és Ifjúsági Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Tass utca 4.
képviselő: Ásmány Gabriella elnökhelyettes, Szalay-Simonyi Cecília elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. ... >>

"Belbetegek jobb ellátásáért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Phd. Dr. Madácsy László kuratóriumi elnök
Anyagi támogatás nyújtása az I.sz. Belgyógyászati Osztályon folyó gyógyító- és kutatómunka továbbfejlesztésére. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Belvárosi Kereskedők Vendéglátók és Szolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lépcső utca 1.
képviselő: dr. Várszegi András elnök
A tagok érdekvédelm és érdekképviselete, törekszik Székesfehérvárnak és agglomerációjának vásárló erejét visszacsábítan a belvárosba. ... >>

Bencés Diákok Székesfehérvári Egyesülete

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. III/9.
képviselő: Dr. Bodnár Zoltán elnök, Kő József elnökhelyettes, Kuslits Ferenc titkár
A székesfehérvári és Fejér megyei bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló intézményes keret és közösségi fórum létrehozása és fenntartása, bencés diákok tanulmányainak támogatása, nyomon kísérése, bencés nevelés hagyományainak megőrzése, bencés ünnepek szervezése, bencés kegyeleti helyek ápolása. Általános karitatív tevékenység, környezettudatos gondolkodás terjesztése, nemzettudat megőrzése. ... >>

Bénulás Megelőzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Fejér Megyei Szent György Kórház
képviselő: Dr. Kerényi Levente kuratóriumi elnök
A stroke betegség megelőzésének, kezelésének, rehabilitációjának elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Bericap Sport Club

(sport)

8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 13.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Betegápolásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Szabó Bakos Zoltánné kur. elnök
Korszerű ápolási eszközök beszerzésének, és a betegápoló nővérek, asszisztensek képzésének támogatása. ... >>

Bezzegi Attila Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.
képviselő: Koroknai László Emil kuratóriumi elnök
Bezzegi Attila emlékére évente megrendezendő kézilabda torna megszervezése, lebonyolítása, ehhez a tárgyi feltételek, jutalmak biztosítása, illetve általában a székesfehérvári iskolai kézilabda diák és tömegsport támogatása. ... >>

"BIZTONSÁGODÉRT 2001." ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 14.
képviselő: Dr.Lenkei Antal kuratórium elnöke
Tanfolyamok, továbbképzések szervezése a személy-, vagyonőri és magánnyomozói tevékenységekről. Ilyen munkát végző személyek és családjuk támogatása szükség esetén, ezen tevékenység népszerűsítése. ... >>

Biztonságos Közlekedésért Alapítvány

(közbiztonság)

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 16.
képviselő: Barkóczi József kuratórium elnöke
A biztonságos közlekedés érdekében a közlekedési morál javítása és a közlekedési balesetek számának csökkentése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Blue Angels Ejtőernyős Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 55. II/2.
képviselő: Horváth Tibor elnök ... >>

"Blue Brothers" Jégkorong Szurkolói Klub Egyesület

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.
képviselő: Takács Zsolt elnök
Az ALBA VOLÁN SC jégkorongcsapat szurkolóinak összefogása, koordinálása, anyagi és személyi segítségnyújtás a csapat támogatása érdekében. ... >>

BOCS-Bokor Öko Csoport Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18.
képviselő: Klausz Miklós kuratóriumi tag, Kürtös Katalin kuratóriumi tag, Rozsics Gábor kuratórium titkára, Simonyi Gyula kuratórium elnöke
Környezet- és természetvédelem, nemzetközi fejlesztés és globális képzés, az emberi jogok (kiemelten a jövő nemzedékének jogai) előmozdítása. E körben oktatási, nevelési tevékenység - környezeti és békére nevelést végzők támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Bója" Úszócsoport Fogyatékosok Sportegyesülete

(sport)

8000 Székesfehérvár, Selmeczi u. 18.
képviselő: Kovács Istvánné enök ... >>

BOLDOG GIZELLA ANGYALKERT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai u. 4.
képviselő: Ugritsné Márfy Zsuzsanna elnök
A székesfehérvári Boldog Gizella Óvodába járó óvodás gyermekek számára az óvodapedagógusok által nyújtott nevelési-, oktatási-, képességfejlesztési- és ismeretterjesztő foglalkozásokat a gyermekek javára - az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalas biztosításával - a lehető leghatékonyabbá tegye. Az Alapítvány törekszik arra, hogy segítse az óvodapedagógusokat, és - a gyermekek érdekében egyéb, kisegítő jellegű munkát végző - más alkalmazottakat abban, hogy a nevelési-, oktatási- és gyermekgondozási munkájukat olyan feltételekkel tudják végezni, amelyek a gyermekek gondozása, nevelése és a számukra nyújtott ismeretterjesztő foglalkozások céljának hatékonyságát biztosítják. ... >>

Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő út 18.
képviselő: Horváth Ákos
Börgöndpusztáért községben és környékén a természeti és épített környezet eredeti állapotának megőrzése; a község hagyományainak felkutatása, a falukép megőrzése, sportrendezvények, kirándulások szervezése; a település zöld területeinek növelése. ... >>

"BŐRGYÁRI CAPRICCIO" Nemzetközi Művészeti, Kulturális, Ifjúsági, Környezetvédelmi, Turisztikai és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Ady E. utca 14.
képviselő: Kovács István elnök
Kulturális központ és művészeti alkotóházak létrehozása és üzemeltetése, mely a kulturális, művészeti és ifjúsági közélet színtere lesz. ... >>

BREGYÓ TENISZ Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4359/26 hrsz.
képviselő: Vaszil Gyula elnök
Sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása ... >>

Bridge Club Székesfehérvár

(sport,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1/2.
képviselő: Csurgai-Horváth Márta Mária elnök
Az egyesület olyan személyek közössége, akik a bridzs kártya sportot szabadidős és verseny tevékenységként űzik. Céljuk, hogy a sport gyakorlásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítsák. ... >>

Brunswick-Fivex Bowling Club, Agárd-Székesfehérvár

(sport)

8000 Székesfehérvár, Vértanú út 41.
képviselő: Kovács Imre elnök
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríteni azokat, akik szeretnek bowlingozni, rendszeres testedzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés. ... >>

Brunszvik Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 14-16.
képviselő: Virág Barnabásné a kur. elnöke
Elősegíteni az óvodai nevelés-oktatás feltételeinek javítását. Egyebekben az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Buda 11 Kézilabda Klub

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kodolányi J. u. 12.
képviselő: Bujdosó Marianna elnök-helyettes, Tóth Róbert Dávid elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

"Bugát Pál Egészségügyi Szakkközépiskola és Gimnázium diákjaiért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Bognár Lászlóné a kuratórium elnöke
Az iskola oktató, nevelő munkájának segítése, a szorgalmas, de szociális hátrányokkal küzdő tanulók segítése. ... >>

Célpont Lövészklub

(sport)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A."B" ép. I/6.
képviselő: Lazányi Tibor elnök
Tagjai számára szervezett sportolási lehetőség biztosítása, amatőr sportversenyekre csapat kialakítása, a lövészsport népszerűsítése. ... >>

CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

(szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Váralja sor 1-3.
képviselő: Kovács István elnök
A résztvevő munkavállalók az őket foglalkoztató CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaságban szervezett formában tulajdonosi részesedést szerezzenek. ... >>

Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.
képviselő: Gyóni András elnök, Lőrincz Tamás titkár
Erősíti a Ciszterci lelkiség jótékony társadalmi hatását, támogatja és szolgálja a Ciszterci Rend küldetésének megfelelő nevelő-oktató munkát, szellemi és anyagi eszközökkel támogatja a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumban tanuló és ott végzett növendékeket. ... >>

Ciszterci Szent István Gimnázium Alma Mater Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Jókai út 20.
képviselő: Gyóni András kuratórium elnöke
A Ciszterci Szent István Gimnáziumban folyó oktatás technikai feltételeinek segítése, javítása, bővításe és korszerűsítése. Az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. ... >>

CIVIL CENTRUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 39
képviselő: Rétvári Gyula Lászlóné kuratórium elnöke
A Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működését erősítse, hatékonyságukat növelje annak érdekében, hogy társadalmi szerepvállalásuk növekedjék. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41