Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
2. oldal

Alba Regia Biliárd Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Borszéki út 47.
képviselő: Szilágyi László elnök
A biliárd sportág népszerűsítése, annak tömegsporttá válásának elősegítése, ezáltal a lakosság szabadidő sporttevékenységének szélesítése. Célja továbbá, hogy tagjai részére a biliárd sport gyakorlásának lehetőségét biztosítsa, sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzését, utánpótlás nevelését, oktatását biztosítsa. A sportág népszerűsítése körében az egyesület nagyobb hangsúlyt helyez a női biliárd sportnak, illetve hátrányos helyzetűek, kisebbségek körében népszerűsíti a sportágat. Célja továbbá elsősorban a biliárd sportágban nemzetközi, külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása, elősegítve ezzel azt, hogy ezeken az elsősorban sportoláson keresztül kialakuló kapcsolatokon túl kulturális és személyes kapcsolatok is kialakuljanak. ... >>

ALBA REGIA BÍRKÓZÓ UTÁNPÓTLÁS ALAPÍTVÁNY

(sport)

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Tóth Emil kuratórium elnöke
A fiatalok egészséges, harmónikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

ALBA REGIA BOX CLUB

(sport)

8000 Székesfehérvár, Budai út 78. 3/10.
képviselő: Herman István elnök ... >>

ALBA REGIA CIVITAN CLUB SZÉKESFEHÉRVÁR

(természetvédelem,szociális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Bánáti utca 13/A.
képviselő: Serfőző Jánosné
Tagjait jó honpolgárrá képezze, szellemileg fizikailag visszamaradott hátrányos helyzetűek segítése, természetvédelem, környezetvédelem, szellemileg fizikailag visszamaradottak és megváltozott munkaképességűek részére munkahelyteremtés. ... >>

Alba Regia D-1 Postagalambsport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 4.
képviselő: Khaut Antal elnök
Postagalamb röptetés. ... >>

Alba Regia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 13.
képviselő: Szilágyi Vilmos
A horgászsport népszerűsítése, a tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

Alba Regia Kézilabda Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Várfok u. 1.
képviselő: Velez Zoltán elnök ... >>

ALBA REGIA Kutyabarátok Egyesülete

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Géza utca 66.
képviselő: Szauerwein Tibor elnök ... >>

Alba Regia Makett Klub Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 33/A. 2/2.
képviselő: Czetner Márton titkár, Vígh János elnök
A makettezést, mint hasznos szabadidős tevékenységet minél szélesebb körben megismertesse, elsősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitást, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, haditechnikai, kémiai és fizikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkörök, klubok létrehozása, működésük támogatása. Az évente megtartott kiállítás során a tagok és az egyesület által támogatott szakkörök munkáinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

ALBA REGIA Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 103.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
Keretet biztosít a megye területén működő munkástanács szervezetek közötti együttműködésre, a közösen kialakított vélemények érvényre juttatására. A megye területén működő munkástanácsok az egyesülési törvény alapján felismerve az összefogás szükségességét, az országon belüli munkavállalói érdekérvényesítés fontosságát, ennek érdekében függetlenségüket, autonómiájukat egymással szemben fenntartva a közös célok és érdekek érvényesítésére hozzák létre a szövetséget. A szövetség feladata a munkavállalói érdekek érvényesítése, a tagszervezetek érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete. A szövetség biztosítja a tagszervezetek együttműködését, képviseli a tagszervezetek által közösen kialakított, elfogadott elveket, célkitűzéseket, a közös érdekek érvényre juttatását. ... >>

ALBA REGIA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.
képviselő: Csetényi Attiláné elnök
A város nyugdíjasainak érdekvédelme, széleskörű kulturális, szociális tevékenység szervezése, végzése, korszerű ismeretterjesztés. ... >>

Alba Regia Sport Club

(sport)

8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19.
képviselő: Nagy Gábor elnök
Különböző sportágakban a sporttevékenység biztosítása a kiválasztástól egészen az élsportig. ... >>

ALBA REGIA Szimfónikus Zenekar Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.
képviselő: Borbély György kuratórium elnöke
Elősegítse a klasszikus zene propagálását, a zenei ismeretterjesztést, népszerősítést, a zenei kultúra védelmét. ... >>

Alba Regia Táncegyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom utca 6.
képviselő: Bokor Lászlóné alelnök, Botos József elnök, Majoros Róbert elnökségi tag
A néphagyomány, különösen a néptánc és népzenei értékek felkutatásának, ápolásának, megőrzésének segítése, állami és önkormányzati, jótékonysági rendezvényeken, fesztiválokon műsorszolgáltatás. ... >>

Alba Regia Tanulóiért Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai utca 70. 2/1.
képviselő: Pisch Norbert elnök
Az egyesület tevékenysége a diákok kulturális életének színesítése, a megye kulturális értékeinek széles körben való ismertetése, a kulturális örökség megóvása. A szociálisan hátrányos helyzetűek részvételének biztosítása, az egyesület által szervezett programokon. ... >>

Alba Regia Vadásztársaság

(sport)

8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 65. III/3.
képviselő: Enyed József elnök ... >>

Alba Regia Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
képviselő: Dr. Juhász Balázs elnök ... >>

Alba Regia Veteránjármű Egyesület

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Orsovai utca 35
képviselő: Sipos József
Székesfehérvár és vonzáskörzetében a muzeális járművek felkutatása, restaurálása, forgalomba helyezése, bemutatása és versenyeztetése. ... >>

Alba Régió Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László u. 11.
képviselő: Nagy László kuratórium elnöke
Kulturális, egészségvédelmi, ifjúságvédelmi jelleggel. Az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

ALBA ROMA Egyesület

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 38 II/2
képviselő: Kolompár Ernő
Munkahelyüket vesztett, illetve munkanélküliséggel veszélyeztetett roma származásúak támogatása annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a munkaerőpiacon. ... >>

ALBA SANSZ Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lévai utca 11.
képviselő: Nemes Pál kuratórium elnöke
A szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi és anyagi támogatása, aktív emberbaráti, karitatív tevékenység végzése, élelmiszer, ruha, egyéb életszükségleti cikkel részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, támogatása. - Művészeti, közművelődési, tudományos célú rendezvények szervezése, támogatása. - A gyermek- és ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válságterhességi előadások, tanfolyamok szervezése, oktatási intézményekkel való megállapodás szerint iskolai kereteken belül is. A gyermekek, fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra a közvélemény figyelmének felhívása. ... >>

ALBA SHOTOKAN DOJO SPORTEGYESÜLET

(sport)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 48.
képviselő: Rétlaki Gábor elnök
Sportfoglalkozások által mozgáslehetőség, önvédelmi jártasság, fizikai, mentális fejlődés biztosítása. Távol-keleti kultúra értékeinek megismerése, fiatalok ilyen szellemű nevelése, versenyeztetés. ... >>

ALBA Siketek és Nagyothallók Sport Clubja

(sport)

8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 3
képviselő: Kovács László elnök
A siket és nagyothalló személyek részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés és felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Alba Volán Sportclub

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Csáder Dezső elnök
A versenysportra alkalmasnak látszó fiatalok kiválasztása, felkutatása. Szakmai, pedagógiai és esztétikai nevelésük folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. A sportolók szakosztályi keretekben való felkészítése, versenyeztetése és tehetségük kibontakozásának elősegítése. Élsportolók nevelésével a sportclub, a szponzorok a város és a magyar sport hírnevének növelése. Versenyek szervezésével és rendezésével a város lakossága szórakoztatásának elősegítése. A sportclub sajátos eszközrendszerével a bázist képező vállalatok szabadidő, (tömeg) sportjának szervezése. Tanfolyamok szervezése, a kiválasztás elősegítése, a sportolók versenyeztetése. A versenyeztetés mellett a sportclub gondoskodik a versenyzők fejlődésének biztosításáról, részt vállal a nevelési tevékenységből. Népszerűsíti a sporttevékenységet, munkájának eredményes végzéséhez szakembereket alkalmaz és foglalkoztat. Kapcsolatot tart mindazon gazdasági, társadalmi szervezetekkel és intézményekkel, magánszemélyekkel, amelyek (akik) tevékenységét elősegítik. ... >>

ALBA-BALLON REPÜLŐ EGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

(sport)

8000 Székesfehérvár, Lévai út 18.
képviselő: Németh Zoltán elnök
Légi-sport tevékenység, légi-sport szervezés, Magyarország képviselete világversenyeken, kapcsolatfelvétel más civil szervezetekkel, ismertető előadások szervezése, légi-sportunk képviselete, érdekképviselete fórumokon. ... >>

ALBA-BOHÉM Szabadidős- és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 49-51. B/204.
képviselő: Iker Gusztáv elnök
Valamennyi korosztály egészséges életmódjának fejlesztése, a történelmi hagyományok ápolása, a szabadidős sportok népszerűsítése és terjesztése, kultúrális- szabadidős- és sportrendezvények szervezése és rendezése. ... >>

Alba-Falco Repülő Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1.
képviselő: Dr. Benkő Attila elnök ... >>

Alba-School Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.
képviselő: Máté György kuratóriumi elnök
Középfokú oktatás támogatása. ... >>

ALBA-SZILUETT Sportlövész Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Bajmóczi út 22.
képviselő: Szűcs Ákos
Sporttevékenység folytatásának biztosítása, beleértve az olimpiai és nem olimpiai sportlövő versenyszámokat, szabadidős sportlövészetet, tehetséggondozás és utánpótlás nevelés. ... >>

ALBA-TOLL Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 23. II/5.
képviselő: Bánhegyi Gábor elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, egészség megőrzése, sportközösség kialakítása. ... >>

ALBA-VESTA Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Királysor 17.
képviselő: Matók János Ottó elnök
A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egészség megőrzése, a sport által az akarati tulajdonságok erősítése, tagjainak sportemberhez méltó nevelése. A versenysportra alkalmas fiatalok kiválasztása, továbbá szabadidő és tömegsport rendezvények szervezése, a folyamatos edzési és mozgási lehetőségek biztosítása. Az Egyesület általános célja, hogy elősegítse az egészséges életmódra, életszemléletre való nevelést, fejlessze a mozgáskultúrát. ... >>

ALBACOMP CARITAS Alapítvány

(oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
képviselő: Ackermann Ilona kuratórium elnöke
A szövetkezet elhunyt dolgozói tartásra szoruló gyermekeinek oktatásához hozzájárulás, a megváltozott munkaképességű dolgozók átképzésének, valamint a dolgozók nyelvtanulásának támogatása. ... >>

Albacomp Oktatási Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Mártírok utca 9.
képviselő: Bankó Zoltán
A gép-hiradásipari és számítástechnikai szakemberek segítése és színvonalának emelése Székesfehérváron. ... >>

Albakkord Zenei Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 6. I. em 3.
képviselő: Ifj. Major István kuratórium elnöke
Kulturális. ... >>

"Albakultúra" Egyházi Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
képviselő: Brezina Károly kuratórium elnöke
Támogatja a Székesfehérvári Szt. István Művelődési Házban az alapító által szervezett programokat és Székesfehérvár város és a hozzá tartozó Egyházmegyében folyó templomépítések, felújítások ügyét. ... >>

Albatrosz Repülő Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 6.
képviselő: Szilády Dezső
Légisport tevékenység szervezése, végrehajtása, feltételeinek biztosítása, közreműködés repülő szerkezetek fejlesztésében és építésében, repülős utánpótlás képzés. ... >>

ALEXANDER HOLDING Önkéntes Nyugdíj Pénztár

()

8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 6.
képviselő: Salla Jenő elnök ... >>

ALL SPORT Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.II.6.
képviselő: Őze Tibor elnök
Tagok érdekképviselete, érdekvédelme, sport szervezeti és működési feltételeinek segítése, kapcsolattartás sportszervezetekkel és sportszervekkel, felvilágosítás és véleményadás sport ügyekben, egyesületek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, vitás kérdések megoldásának elősegítése, egészséges életmód, lakosság testkultúrájának és a technikai sportok magasabb színvonalra emelése, sport népszerűsítése, szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
képviselő: Székesfehérvári Egyházmegye mindenkori képviselője, jelenleg Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök kuratórium elnöke
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében. ... >>

ALMÁSY ALAPÍTVÁNY /:THE ALMASY FOUNDATION :/

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Szent János köz 1.
képviselő: Ifj. Kovács Imre kuratórium elnöke
A Ciszterci Rend által hazafias és erkölcsi neveltetésben részesülő római katolikus vallású szegénysorsú diákok pénz és könyv jutalmazása minden tanévzáró ünnepélyen a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumában /:Székesfehérvár, Jókai utca 20. szám alatt:/. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
képviselő: Málits József kuratórium elnöke, Molnár Tamás Lászlóné kuratóriumi titkár
Állategészségügyi szolgáltatás, kóbor, elhagyott állatok befogása, befogott állatok gyógykezelése, gondozása, oktatás, kutyapanzió, valamint e tevékenységek támogatása, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint. ... >>

Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Határ utca 15
képviselő: Nagy Gáborné
Székesfehérvár-Alsóváros kulturális életének gazdagítása, a helyi szellemi élet aktivizálása, egy alsóvárosi közösségi színtér kialakítása. ... >>

Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/1
képviselő: Beke Viktor titkár, Tarsoly Márta elnökhely., Tóth Judit Bianca elnök
Mozgássérültek motiválása, integrációja a társadalomba, alapvetően kulturális, oktatási tevékenység útján. ... >>

Alumíniumipari Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Balog Károly alelnök, Bóka Győző alelnök, Dr. Pallos Ferenc elnök, Krajcár Szilárd alelnök, Östör Ferenc alelnök, Szalai Csaba alelnök, Végh Viktor Andor alelnök
Elősegíteni tagjai szociális, kulturális életszínvonalának emelését, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaik és érdekeik védelmét. ... >>

"Aluminiumipari Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány"

(szociális)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Eisenberger Márton kur.elnöke, Zalka Miklós társelnök
Az Alcoa-Köfém Kft., ill. jogelődje, jogutódja és érdekeltségi körébe tartozó társaságok munkavállalóinak és nyugdijasainak szociális és jóléti támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

AMARO TRAJO /Mi életünk/ Kulturális és Szociális Alapítvány

(kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 130.
képviselő: Oláh József kuratórium elnöke
A Fejér megyében nehéz körülmények között szegénységben elő cigánylakosság szociális és mentális segítése, esélyegyenlőségük megteremtése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

ANTARKTISZ MŰKORCSOLYA SPORTEGYESÜLET

(sport,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
képviselő: Hujber Anita elnök, Hujber Tamás titkár, Szilczl Zsolt elnökhelyettes
A székesfehérvári műkorcsolya sport magasabb színvonalának megvalósítását segíti, a székesfehérvári sportolókat, fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekeket támogatja, a szabadidő megszervezésében, kulturális és sport programok szervezésében segít. ... >>

Aquatica Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 3. I/6.
képviselő: Szente Zsolt
Oktatás, túraszervezés, mozgásterpiás segítségnyújtás, a víz alatti világ megismertetése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41