Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 83
1. oldal

"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Bucsi László kur. elnöke
Anyagi támogatás orvosok képzéséhez, műtétek finanszírozása. ... >>

"A Fül-Orr-Gégészeti Gyógyításért" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Rüll Miklós kuratórium elnöke
A fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatákonyságának előmozdítása elsődlegesen gyógyászati műszerfejlesztések útján. ... >>

"A rák ellen Fejér Megyében és térségében" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 8.
képviselő: Zátrok Attila kuratóriumi elnök
A rákelőző állapotok és daganatos folyamatok korai stádiumban történő felismerésének segítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, stb. ... >>

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
képviselő: Nagyné Cseterics Éva kur. elnöke
Azon feltételek megteremtése, melyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivítás előkészítése, és fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alba Kölyök Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Gerle utca 1. 4/3.
képviselő: Borsos Balázs
Az Egyesület célja a fiatalok egészségének védelme, egészségi állapotuk és életminőségük javítása az Egészségügyi törvény népegészségügyi fejezetében foglaltak szellemének megfelelően. ... >>

ALBA REGIA ASTHMA CLUB

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis I. u. 2.
képviselő: Dr.Kuchár Ferenc társelnök, Kurdy Judit elnök, Rádli Lajosné Vass Gyöngyi Ágnes ... >>

ALBA REGIA Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
képviselő: Róka Gyula
Ifjúsági, szabadidős, kulturális, környezetvédelmi, sport, sporttevékenység, szabadidős hobbi, kutatás, oktatás, jogvédelem, nemzetközi egészségügyi, szociális, szakmai érdekvédelem, egyéb tevékenységek. ... >>

ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
képviselő: Málits József kuratórium elnöke, Molnár Tamás Lászlóné kuratóriumi titkár
Állategészségügyi szolgáltatás, kóbor, elhagyott állatok befogása, befogott állatok gyógykezelése, gondozása, oktatás, kutyapanzió, valamint e tevékenységek támogatása, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint. ... >>

"ARANY SZIKE" A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr.Kerkuska László kur. elnöke
A Szent György Kórház Gyermeksebészeti Osztálya orvostechnikai és ápolási eszközeinek fejlesztése a beteg gyermekek magasabb szintű ellátásáért. A beteg gyermekek és szüleinek egészségnevelése, felvilágosítása. A beteg gyermekekkel foglalkozók képzése, továbbképzése az alapító okirat szerint. ... >>

"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 52.
képviselő: Dr. Hátsági-Horváth Miklós kuratóriumi elnök
Az egészséges emberért, korszerűbb és hatékonyabb megelőzés és betegellátás. ... >>

"Belbetegek jobb ellátásáért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Phd. Dr. Madácsy László kuratóriumi elnök
Anyagi támogatás nyújtása az I.sz. Belgyógyászati Osztályon folyó gyógyító- és kutatómunka továbbfejlesztésére. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Bénulás Megelőzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Fejér Megyei Szent György Kórház
képviselő: Dr. Kerényi Levente kuratóriumi elnök
A stroke betegség megelőzésének, kezelésének, rehabilitációjának elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Betegápolásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Szabó Bakos Zoltánné kur. elnök
Korszerű ápolási eszközök beszerzésének, és a betegápoló nővérek, asszisztensek képzésének támogatása. ... >>

"Bugát Pál Egészségügyi Szakkközépiskola és Gimnázium diákjaiért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Bognár Lászlóné a kuratórium elnöke
Az iskola oktató, nevelő munkájának segítése, a szorgalmas, de szociális hátrányokkal küzdő tanulók segítése. ... >>

Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Vajdáné Csák Rózsa elnök
A cukorbeteg gyermekek és a mögöttük álló családok védelme, segítése, támogatása a betegséggel való együttélésben, hogy a gyermekek a társadalom teljes értékű tagjaivá váljanak. ... >>

Dávid Sátora Gyülekezet

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 26. 5/16.
képviselő: Katona Pál elnök-pásztor, Nemes Pál vezető-pásztor
Keretet nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Célja továbbá az Istennel való személyes kapcsolat elősegítése; Isten dicsőségét szolgálni a Földön szóval és tettel; hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, a betegeket gyógyítani, kiűzni a démonokat a megkötözöttekből a feltámadott Jézus Krisztus természetfölötti erejével. Dávid Sátorának felépítése szellemi értelemben. Isten egyetemes egybeszerkesztő tervébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi támadásokkal szemben. Úrvacsorai szolgálat, agapé-szeretetközösség gyakorlása. Isten Királyságának, a Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének képviselete, demonstrálása és előmozdítani a társadalomban, annak minden területén. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység. ... >>

"DUN SPIRO SPERO" A légzőszervi Betegek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2.
képviselő: Dr.Kuchár Ferenc kuratórium elnöke
Egészségvédelem, az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"EGÉSZSÉGGEL AZ EGÉSZSÉGÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 16. I.em.
képviselő: Mészáros János kuratórium elnöke
Előmozdítani a mozgáskorlátozott és szellemileg sérült gyermekek és felnőttek gyógyszerrel, kisegítő eszközökkel való ellátását. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Vadas Pálné elnök
A működési területén élő időskorúak kulturális és érdekvédelmi tevékenységének ellátása, segítése a magány elviselhetőségében, betegsége esetén segítség a házimunkában, betegellátásban, probléma megoldásban, nyugdíjas rendezvények, összejövetelek szervezése. ... >>

Egyensúlyunkért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Megelőzés-a lakosság minden rétegéhez eljutó felvilágosítás, tájékoztatás, a testi-lelki egyensúly megőrzésének fontosságáról. Pszichiátriai betegek komplex rehabilitációs ellátása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"EMPÁTIA-7 a psychiátriai betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: dr. Kárpáti Róbert kuratórium elnöke
A psychiátriai betegek életminőségének javítása, a köznapi élethez való alkalmazkodásuk, beilleszkedésük fokozása, a gyógyszerek - terápia melletti - psychotherápiás gyógyulási lehetőségek tágítása. Ennek érdekében terápiás csoportok működtetése szakember vezetésével az alapító okirat szerint. ... >>

"Empátia" Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16
képviselő: Szakállné Gadányi Beáta elnök
Székesfehérvár és környéke lakóinak lelki egészségének védelme és megőrzése, elsősorban a Lelki Telefonszolgálat működésének támogatásán keresztül. ... >>

ÉRCENTRUM az Érbetegek Korai Felismeréséért, Korszerű Kezeléséért és Komplex Utókezeléséért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Keresztúry Gábor
Érbetegek szűrővizsgálatának végzése, országos hatókörű, mozgó érbetegszűrő-hálózat létrehozása és működtetése, az érbetegségek diagnosztikájához és kezeléséhez szükséges műszerek és eszközök beszerzése, érbetegségekkel kapcsolatos kutatás végzése és támogatása. ... >>

Ezüstszárny Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen B. utca 6. II/4.
képviselő: Hajnal Marcell kuratóriumi elnök
A különböző művészeti ágakhoz tartozó fiatal magyarországi és határon túli magyar művészek felkarolása, támogatása. Az alapítvány célja a szellemi, művészeti értékek, történelmi, néprajzi, népművészeti ismeretek, hagyományok feltárása, megismertetése a fiatalokkal, ezen értékek közvetítése a fiatalok részére. Célja továbbá a fiatalok egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének támogatása, különös tekintettel a drogmegelőzésre. Az alapítvány támogatja a véradás megszervezését. ... >>

"Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért

(egészségügyi,szociális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka út 14.
képviselő: Ugrits Tamás kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy támogassa a rászorultakat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetűeket, fizikai és szellemi fogyatékkal élőket, illetve beteg időseket és gyermekeket, elsősorban olyanokat, akik más forrásból nem számíthatnak támogatásra. ... >>

"Fejér megye Gyermekeiért"

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Füller Mária kuratóriumi elnök
A Fejér megyei gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további emelése, az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Fejér Megyei Autóközlekedési Dolgozók "Egészség" Alapítványa

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.
képviselő: Varga Sándor kuratóriumi elnök
Hivatásos gépjárművezetők, autóközlekedésben dolgozók egészségkárosodásának megelőzése. ... >>

Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete /FEMECE/

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Marx tér 1.
képviselő: Nagy Zoltán Péter elnök ... >>

"Fejér Megyei Epilepsziásokért" Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 70.
képviselő: Dr. Kissevich Horváth Tamás
Az epilepsziás betegek csoportba tömörítése, esélyegyenlőségének társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, átképzésük támogatása, szervezése. ... >>

Fejér Megyei Építők Szociális Alapítványa

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 50.III/10.
képviselő: Schwerlichovszky László
A FETÉV Rt. alkalmazottjainak, illetve az utód társaságok dolgozóinak üdültetése a beteg, nehéz helyzetbe került aktív és nyugdíjas dolgozók segítése, sport- kulturális tevékenység támogatása, az alkalmazottak vállalkozóvá, tulajdonossá válásának segítése. ... >>

Fejér Megyei Gluténmentes Diétázók Egyesülete

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Szamos utca 71.
képviselő: Nagy Józsefné elnök
A tejcukorérzékeny, lisztérzékeny és táplálékallergiás személyek érdekeinek képviselete. ... >>

Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
képviselő: Dr. Orosz András
A megyében folyó szülészet-nőgyógyászat betegellátás színvonalának emelése, új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, a gyógyítás céljait szolgáló kutatások támogatása, bábák, műtősnők és orvosok továbbképzésének támogatása, kongresszusok, tanfolyamok, ösztöndíjak szervezése egészségügyi dolgozóknak és orvosoknak, a betegek kórházi komfortjának javítása. ... >>

Fejér Megyei Osteoporosis Klub

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 5-7.
képviselő: Köncölné dr.Rápolthy Ildikó elnök
Csontritkulásban (osteoporosis) szenvedő beteg emberek gyógyítása és rehabilitációja érdekében tanácsadás, gyógytorna biztosítása, ismeretterjesztő előadások szervezése, fórum teremtés a gondok megbeszélésére, fiatalok körében a betegség megelőzése érdekében a felvilágosítás megszervezése, érdekképviselet és érdekvédelem az egészségbiztosítás területén, mindezt közhasznú tevékenységként. ... >>

Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete

(sport,egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 34
képviselő: Sipőcz Sándor elnök
A szociális háló részeként működve az arra rászoruló Sclerosis Multiplexes betegeknek lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani. ... >>

Fejér Megyei Szent György Kórház Szemészeti Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Tóth Jenő kuratóriumi elnök
A Fejér Megyei Szent György Kórház Szemészeti Osztályának szakmai, műszaki,tudományos, kulturális fejlesztésének elősegítése az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység végzésésvel. ... >>

Fejér Megyei Véradásért Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr.Szilágyi Orsolya kurat. elnök
A vérfeldolgozás minőségének, a véradás körülményeinek javítása, a véradás technikai körülményeinek, informatikai rendszerének bővítése, korszerűsítése stb. ... >>

FEJÉRVÍZ ZRt. Szociális és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
képviselő: Takács Ferencné kuratórium titkára, Varsics Imre kuratórium elnöke
A FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozói képzésének támogatása, betegségmegelőző, gyógyító, illetve rehabilitációs tevékenység támogatása, a rekreáció feltételeinek biztosítása, a dolgozók, a dolgozók családtagjainak és a társaság nyugdíjasainak szociális támogatása. ... >>

Futura Rekreációs Szabadidő és Tömegsport Egyesület

(sport,egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi u. 4.
képviselő: Berényi Zsolt elnök
Sporttevékenység, ezen keresztül betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

"HAPPY-Suli" az iskolás gyermekek vízfogyasztásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ányos P. út 3.
képviselő: Rajki János kuratóriumi elnök
Az iskolás gyermekek megszokják a helyes életrendet, étrendet, hiszen az elhízás napjainkban népbetegségnek tekinthető, és egyre jobban terjed a gyermekek között is. Az iskolákban biztosítani az ingyenes ásvány-, és ivóvíz elérhetőségét a gyermekek számára. ... >>

Honvéd Szondi György Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8003 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Szentes László elnök
A sport népszerűsítése, fejlesztése, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rendszeres sportolás, testedzés útján történő elősegítése; az egyesület tagjainak felkészítése sportversenyekre; a tagok közösségi életre, társadalmi aktivitásra késztetése; a honvédelmi kötelezettségeik teljesítésére bevonult minősített sportolók részére sporttevékenység folytatásához lehetőség nyújtása; a Honvédség személyi állománya és családtagjaik sporttevékenységének, egészségmegőrző aktivitásának elősegítése; a tömegsportmozgalom támogatása; a diáksport támogatása; sporttehetségek felkutatása; az egyesület szakosztályai részére utánpótlás nevelés. ... >>

HUMÁNERŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 8.
képviselő: Csilléry Miklós
Előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A helyi és határokon átnyúló közművelődés átfogó fejlesztése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása. Városmarketing és kommunikációs tanácsadás, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének életének elősegítése. Bűnmegelőzés, szenvedélybetegség prevenció. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. ... >>

Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Toronysor 8. fszt./1.
képviselő: Ocskay Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja a SAPA Fehérvár Alba Volán utánpótlás játékosainak támogatása (évente egyszer a szezon három legjobb, legtehetségesebb ? szakmai stáb által javasolt ? játékosnak támogatása, felszereléssel, esetlegesen ösztöndíjjal). Ezen keresztül pedig a fiatalok ösztönzése arra, hogy tartsanak ki a sportág mellett, így minden évben más-más gyermek támogatásával előre kívánja lendíteni a magyar jégkorongsport fejlődését.
A másodlagos cél a Székesfehérvári Gyermekotthon, fehérvári bölcsődék, valamint a budapesti I. számú Gyermekklinika támogatása, anyagilag, valamint tárgyi eszközökkel ? ezzel is segíteni a beteg, árva gyermekek boldogabbá válását, valamint az intézmények mindennapi életének megkönnyítését. ... >>

INFEKTOLÓGIA FEJÉR MEGYÉÉRT

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Ozsvár Zsófia kuratórium elnöke
A fertőző betegségben szenvedők korszerű vizsgálatának, kezelésének, felvilágosításának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

"KÉK-FEHÉR" TULIPÁNOS BÖLCSŐDE GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Gáz út 10. 9/3.
képviselő: Szegedi Béláné kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 3. számú Bölcsődében gondozott gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos környezet kialakítása (a csoportszobák levegőjének baktériummentesítése légtisztító berendezések beszerzésével), az egészségvédelem, a betegségek megelőzése, az egészséges életmódra nevelés. a gyermekek életkorának és érdeklődési körének megfelelő tevékenységek biztosítása, aktivitásuk és kreativitásuk támogatása megfelelő bútorzat, játék és mozgásfejlesztő eszközök beszerzésével. ... >>

Konszenzus Egészségügyi-Jogi Interdiszciplináris Társaság

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Galántai utca 38.
képviselő: Dr. Hanti Péter, alelnök, Dr. Martini Jenő, elnök, Huszár Ágnes, elnökhelyettes
Egészségügyi orvosi/gyógyszerészi - jogi és közgazdasági interdiszciplináris vizsgálatok és elemzések végzése, továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése. ... >>

"KOPPÁNY ÚTJA" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Palotai út 55. IV/54.
képviselő: Jákob Judit Ibolya kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

"Kórház Technika" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Gergye Attila kuratórium elnöke
Műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatokhoz szükséges ismeretek magasabb szintű megszerzéséhez. Képzés, továbbképzés, átképzés útján. ... >>

"KORONÁRIA" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Jókai út 10.
képviselő: Dr. Simon Kornél kuratóriumi elnök
Szívbetegeket érintő megelőző, gyógyító tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal