Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Százhalombatta civil szervezetek


Találatok száma: 182
2. oldal

ÉRTÜNK Százhalombattai Közéleti Egyesület

(szociális)

2440 Százhalombatta, Orgona út 1.
képviselő: Kárász Benjamin elnökhelyettes, Vezér Mihály elnök
a szociális értelemben rászorultak segítése, a város otthonosabbá tétele ... >>

ERZOL Egészségért, Ifjúságért Alapítvány

()

2440 Százhalombatta, Sas u. 7.
képviselő: Ősze Zoltán
Százhalombatta Város ifjúságának egészséges életre nevelése. ... >>

FÁRAÓ Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Erőmű u. 14.
képviselő: Papp Zoltán Csaba elnök ... >>

FAZEKAS Irodalmi, Művészeti és Ifjúságvédelmi Alapítvány

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Olimpia u. 8.
képviselő: Véghelyi Balázs elnök
Százhalombattán és környékén élő gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése, irodalmi és kulturális programok szervezésével. Irodalmi és művészeti élet anyagi ... >>

Flim Elzett Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2440 Százhalombatta, Radnóti M. utca 7. III/10.
képviselő: Farkas Csaba elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Fókuszban Batta Ifjúsága Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 7. I/4.
képviselő: Erdei-Tóth Kálmán pénztáros, Fazekas Márk titkár, Jászi Tamás elnök
segíti, koordinálja, irányítja és szervezi a tagság társadalmi tevékenységét, elsősorban ifjúságvédelem és érdekképviselet ... >>

FORR-MÁS Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Irinyi J. u. 7. fsz.1.
képviselő: Szalai Gáborné elnök
ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és kulturális örökség megőrzése ... >>

GLOBÁLSPORT TÚRA EGYESÜLET

(sport)

2440 Százhalombatta, Olimpia u.10.sz.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Gólyahír Egyesület

(egészségügyi)

2440 Százhalombatta, Eötvös u. 6.sz.
képviselő: Mórucz Lajosné elnök
Egészségügy, szociális ... >>

Gróf Sándor Móric Sportegyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Dózsa Gy. u. 91.
képviselő: id. Páhn György ( alelnök ), Páhn György ( elnök )
sporttevékenység ... >>

Group 4. Securitas Dolgozói Munkástanács

(érdekképviselet)

2442 Százhalombatta, Erőmű u. 2.sz.
képviselő: Szarvas Gyuláné elnök ... >>

Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.24.sz.
képviselő: Beutl Jenőné
Az iskolai idegennyelv oktatása, feltételeinek javítása, a számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés köz 1-3.sz.
képviselő: Lődi Jánosné
A Kipp-Kopp Óvodában folyó nevelőmunka magasabb szinvonalának, szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Halmok Polgári Értékőrző Egyesület

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Nyár utca 39.
képviselő: Magyar János elnökhelyettes, Tóth Ernő elnök
Kulturális tevékenység ... >>

HANGADÓK KÖZHASZNÚ Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 29. fsz.2.
képviselő: Pávó Gyula (elnök)
A Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó és más keresztény ifjúsági találkozók és összejövetelek technikai lebonyolításának elősegítése, szervezése, kivitelezése, szociálisan rászorulók és hátrányos helyzetűek támogatása, keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása. ... >>

Harangláb Alapítvány

()

2441 Százhalombatta, Május 1 tér 1.sz.
képviselő: Hesz László
A város újtelepi részében harangláb felépítése. ... >>

Harmadik Évezred Alapítvány

(sport,kulturális)

2440 Százhalombatta, Erkel F. u. 45.
képviselő: Nagy Sándor, Szél Pál
Százhalombattán élők tudományos, sport, kultúrális és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

HÍDŐR Hagyományőrző és Akvarista Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2440 Százhalombatta, Nyár utca 39.sz.
képviselő: Miskei István elnök, Miskei Istvánné elnökhelyettes
Népi Kultúra értékeinek megismertetése, őrzése, ápolása. Az akvarisztika népszerűsítése, ismereteinek bővítése, természet- és környezetvédelem. ... >>

Hitel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Damjanich u.2.sz.
képviselő: dr. Horváth Béla (elnök)
A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola kiváló diákjainak jutalmazása. ... >>

Hőerőmű /vállalat/ Munkástanácsa

()

2440 Százhalombatta, Dunai Hőerőmű Vállalat
képviselő: Bagi Barnabás elnökhelyettes, Bátki László /elnök/, Kovács István elnökhelyettes ... >>

Humanitás Alapítvány

()

2443 Százhalombatta, Dunai Kőolajipari Vállalat
képviselő: Móré Károlyné
a DKV-nál munkaviszonyban állt és álló rászorult személyek és családtagjaik támogatása. ... >>

Ifjusági Kézilabdáért Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Május 1 tér 3.sz.
képviselő: Dr.Ried József, Hangyássy János, Molnár Sándor
Százhalombatta kézilabda diák, ifjusági utánpótlásának nevelése, kiemelkedő sportok anyagi támogatása. ... >>

Jakab Önvédelmi és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

2440 Százhalombatta, Tóth László u. 7. I/4.
képviselő: Jászi Péter elnök
Jakab Önvédelem és Fitness stílus oktatása, terjesztése, sporttevékenység ... >>

Japán kultúráért és sportért Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Csalogány utca 22.sz.
képviselő: Komáromi Zoltánné, Nagy János, Szanyi Nagy Gábor
A hazai judosport népszerűsítése, támo- gatása, versenyek, edzőtáborok szerve- zése, a japán kultúra és a japán hagyo- mányok megőrzése, megismerése. ... >>

Jégmadár Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2440 Százhalombatta, Csokonai u. 38/B.
képviselő: Bóna Ernő elnök
Természet, környezet, élővilág védelmének támogatása. ... >>

Kárpátfalva Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szabadság u. 25.
képviselő: Szlovákné Navratil Zsuzsanna ( elnök ) - önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor egy másik kur. taggal együttesen
A Kárpát medence hagyományos paraszti kultúrájának, építészetének, táj- és növénykultúrájának dokumentálása, bemutatása, népszerűsítése, a tudásanyag átadása minőségi időtöltés keretében, a közéletbe való átmentése együttműködve intézményekkel, egyéb civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, gazdasági vállalkozásokkal. ... >>

Kicsi Hang Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Csalogány u. 45.
képviselő: Lantos Dávid ( elnök )
A határon túli magyar kultúra, különösen a Kicsi hang együttes támogatása, határon inneni és túli terjesztése, megismertetése. ... >>

KOLPING Alapítvány a Százhalombattai Keresztény Oktatási-Nevelési Intézményekért

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Ilonka u. 44.
képviselő: Brückner Dénes
A Százhalombattán működő keresztény szellemű oktatási-nevelési intézmények támogatása. Óvoda és iskolai nevelésben rászoruló tanulók segítése. ... >>

Kós Károly Alapítvány a Százhalombattai Református Templom Építésére és Fenntartására

()

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körut 2.sz.
képviselő: Ifj.Berzétei László
Százhalombattán a református templom, a parókia és gyülekezési terem felépítése, fenntartása. ... >>

Kós Károly Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 7.
képviselő: Krepsz János ( elnök )
Százhalombattán református templom, gyülekezeti terem és parókia felépítése és ennek karbantartása. Elsődleges célja otthont teremteni a hitélet gyakorlásához, amely egyben központja a hitoktatásnak, fiatalok és időskorúak lelki gondozásának, a szeretet-szolgálatnak, szociális és családsegítő tevékenységnek. Mindezek érdekében az alapítvány felépítetti Százhalombattán a református templomot, a gyülekezeti termet és parókiát. Gondoskodni a javításhoz és felújításhoz szükséges pénzfedezet előteremtéséről. Támogatni az Egyházközség hitélethez kapcsolódó kultúrális tevékenységet. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Diák Sport Kör

(sport)

2440 Százhalombatta, Liszt F.sétány 11.sz.
képviselő: Pogány Lajos ... >>

Kőrösi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Liszt F.st.10.sz.
képviselő: Tihanyiné dr.Tömösváry Anikó
Az iskola tanulóifjuságának sokrétű támogatása, nevelést, oktatást elősegítő tanügyi, oktatási eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Közép Magyarországi Folklórszövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
képviselő: Szigetvári József elnök
A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő közösségek összefogása, a népi kultúra értékeinek megőrzése, a Pest megyei közösségek közötti kapcsolatok kiépítése. ... >>

Közösen a Városért Egyesület

(sport,kulturális)

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc körú 30.IV/3.
képviselő: Sebestyén József
Szabadidős, kultúrális és amatőr sport- tevékenység szervezése. A helyi kultú- rális örökség megóvása, környezetvéde- lem. Településfejlesztés elősegítése. ... >>

Kutyabarátok Százhalombattai Egyesülete

(érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Karácsony tanya 2.
képviselő: Ozmitz Klára elnök
érdekvédelem ... >>

Magyar Gyermek és Ifjúsági Flotta

(sport)

2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 6.
képviselő: Erlich József, Tóth Ákos elnök
Szabadidős sport ... >>

Magyar Lovas Kör

()

2442 Százhalombatta, Tóth tanya
képviselő: Pajlócz András elnök ... >>

Magyar Nehéz Légút-biztosítási Közhasznú Társaság

(egészségügyi)

2440 Százhalombatta, Jurisch u. 6.
képviselő: dr. Nagy László elnök önállóan, dr. Oláh Péter, Oláh Gábor
A légúti megbetegedések kezelésére újabb módszerek kutatása és alkalmazása. Tanfolyamok szervezése, kapcsolatfelvétel hasonló profilú külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Sporteszme Alapítvány

(sport)

2440 Százhalombatta, Fácán u. 28/B.
képviselő: Badics Ildikó
Az emberiségben nyugvó sportszellem felkeltése, életre hívása. Egészség elérése, testi-lelki jólét kialakítása, megőrzése. Életmódfejlesztés és pozitív én-tudat kifejlesztése, nemre és korra való tekintet nélkül. Családi sportlehetőségek népszerűsítése, a jó és a szeretet érzésének elsajátatása. "Életet vedd játéknak, legott szórakoztatni fog" -dr. Kiss Jenő életfelfodásának terjesztése. Magyarország értékeinek megismertetése, sporthelyszínek létesítése, Magyar Sport fejlesztése. Ingyenes, szervezett sportlehetőség megteremtése minden céljainkkal szimpatizáló országunkban tartózkodó ember számára. ... >>

Magyarok Öröksége Alapítvány

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.sz.
képviselő: Nádasy István
A népi kultúra, néphagyomány, népművészet támogatása, Forrás táncegyüttes támogatása. ... >>

Magyarországi KOBAYASHI DOJO-K Egyesülete

()

2440 Százhalombatta, Jókai köz 3. II.em.1.
képviselő: Szabó Balázs, Virga János ... >>

Matrica Múzeum Baráti Köre

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3.sz.
képviselő: Szalai Gáborné elnök, Trombitásné Gombos Mária elnökhely. ... >>

Míg Megnövök Egyesület

(kulturális)

2440 Százhalombatta, Csokonai u. 50.sz.
képviselő: Valkusz Pál elnök ... >>

MOL Rt. Dunai Finomító Vegyipari Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

2443 Százhalombatta, Pf 1.
képviselő: Ambrus Sándor, Galánfi Csabáné titkár ... >>

Motor -Túr Klub Egyesület

(sport)

2440 Százhalombatta, Madách u. 14. sz.
képviselő: Győri Sándor elnökh., Tarr Mihály elnök ... >>

Munkanélküliek és Álláskeresők Százhalombattai Egyesülete

()

2440 Százhalombatta, Május l tér 3.B.épület
képviselő: Takács Ibolya ... >>

Muzsikáló Százhalombatta Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
képviselő: Kicikudisz Alexandra elnök
A város zenei életének sokoldalú fejlesztését az iskolákban létező zenei közösségek és öntevékeny zenei csoportok bevonásával. ... >>

Neww MINI Club Egyesület

(egyéb)

2440 Százhalombatta, Bolyai u. 5., fszt. 1.
képviselő: Körmendi Orsolya elnök
Szakmai és baráti fórum kialakításaa BMW MINI, mint személygépjármű megismeréséhez, hozzájárulni a közlekedési kultúra elterjedéséhez. ... >>

Olajipari Karbantartók Szakszervezete

(érdekképviselet)

2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 6.
képviselő: Márkus Lajos ... >>

Olajipari Munkások Szakszervezte

()

2440 Százhalombatta, Labda u. 2.
képviselő: Barta Gábor, Hajzer Barnabás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41