Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas civil szervezetek


Találatok száma: 153
3. oldal

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös utca 44/1.
képviselő: elnök Závoda Ferenc, elnökhelyettes Liska Mihály, titkár Frankó Zsuzsanna
Kisgazda hagyományok, tradíciók őrzése, kultúrkörének ápolása. A szlovák és a roma nemzetiségek kultúrájának ápolása és megőrzése, a nemzetiségi csoportok társadalmi, szociális és etnikai érvényesülésének elősegítése, közösségi életük, rendezvényeik és társadalmi integrációjuk támogatása, segítése. Kiemelt önkéntes tevékenység és együttműködés a Dél-alföldi régió teljes területén és országos illletékességgel is a civil társadalom és a civil közösségi élet fejlesztése, a civil érték erősítése céljából a civil és társadalmi szervezetekkel, az állami, önkormányzati szereplőkkel, megyei önkormányzatokkal és a vállalkozói szféra tagjaival. Forrásteremtés egyesületi céljaink megvalósításához nemzeti és uniós pályázatok útján. Kiemelt egyesületi cél a szociális segélyezés, melynek területén önkéntesi tevékenységet és támogatói segítést, szervezést, együttműködést valósítunk meg, illetve biztosítunk tagjaink és önkénteseink bevonása mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, társadalmi reintegrációja és életminőségük, élethelyzetük javítása céljából az ország teljes területén. A nyugdíjas korosztály érdekvédelme és érdekképviselete, az egyesület tagjai, illetve a tevékenységének célcsoportjai részére a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, részükre kulturális programok, előadások szervezése, valamint kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Csasztvan András
A szarvasi néprajz tárgyi és szellemi emlékeinek felkutatása, megjelentetése. Emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Falusi turizmus. Biokertészet. Nevelés, oktatás. A szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola tevékenységén belül a néptáncos, népzenei, képzőművészeti tanszakok tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 5/1.
képviselő: elnök Tímár Attila
Az egyesület tömöríti azokat a természetes és jogi személyeket, akik tevékenyen részt kívánnak venni a shotokan karate és a kick-box fejlesztésében, népszerűsítésében, szakmai szinvonalának emelésében, működési lehetőségeik bővítésében. Az egyesület tevékenységében azonos súlyt fektet a sport, az életmód, a kultúra és a nevelés szempontjaira. ... >>

Szarvasi Ifjúságért Akciócsoport Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Somogyi B. u. 30.
képviselő: Szenes János elnök
általános érdekvédelem és karitatív tevékenység ... >>

Szarvasi Ifjúsági Kör Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Truczka Mihály elnök
Az extrémsport-tevékenységek (görkorcsolyázás, gördeszkázás) és ezek sporteszköz-igényének támogatása, e sportok űzésére alkalmas extrémsportpálya működtetése, fenntartása, fejlesztése. A tehetséges, felkészült sportolók országos és európai versenyeken való versenyeztetése, költségekben való támogatása. Országos sportrendezvények, bemutatók, sportversenyek, találkozók, nyáritáborok szervezése, kapcsolatteremtés. A helyi fiatalok egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok sporteszközökkel való támogatása. Kulturált szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. A fiatalok bevonása a helyi közéletbe. Szarvas város (a Körös-szögi kistérség) ifjúságának szolgálatában érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység folytatása, esélyegyenlőség megteremtése, gazdasági, kulturális, erkölcsi felemelkedésük elősegítése. Kifejezetten drogprevenciós rendezvények és kortársoktató munka végzése a sportegyesület kortársoktatói által. Helyi ifjúságkutatás, helyzetelemzés. ... >>

Szarvasi Kajak-Kenu Élsport Támogatásáért Alapítvány

(sport)

5540 Szarvas, Rózsa F. u. 20.
képviselő: Trabach Gyöngyi
Hozzájárul a kiemelkedő képességű kajak-kenu versenyzők versenyzési költségeihez. Elősegíti a magasszintű versenyzéshez szükséges sporteszközök vásárlását. Lehetővé teszi a kiemelkedő képességű versenyzők edzőtáboroztatását és nemzetközi versenyen való részvételét. ... >>

Szarvasi Katolikus Értékekért Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 54.
képviselő: elnök Szurovecz Vince
A szarvasi katolikus templom felújítási és karbantartási munkáinak elősegítése, koordinálása. A romai katolikus temető és a római katolikus egyház kezelésében lévő két katolikus temető rendjének fenntartása. ... >>

Szarvasi Kézműves Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: elnök Kugyeláné Décsei Mónika, elnökhelyettes Maczkó Ferencné, Kurucz Jánosné titkár
Szarvas és térsége kézműves hagyományainak ápolása. ... >>

"Szarvasi Körös Holtágért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: Dr. Váradi László
környezetvédelem ... >>

Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 14.
képviselő: Fest Attila, Havrán Lajos elnök
Szarvas város asztalitenisz sportjának működtetése. ... >>

Szarvasi Krónika Alapítvány

()

5540 Szarvas, Hársfa utca 4.
képviselő: Dr. Demeter László elnök, Dr. Kutas Ferenc ügyvezető
Szarvas város és környéke művelődéstörténeti és közművelődési múltjának, jelenkori eseményeinek kutatása, anyagi támogatás nyújtása e kutatási eredmények publikálása és terjesztése. Erkölcsi, szervezési, anyagi és technikai támogatás nyújtása a helyi szépirodalmi és helytörténeti kiadványok megjelentetésére és terjesztésére. ... >>

Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub

(sport)

5540 Szarvas, Tessedik utca 14/a.
képviselő: elnök Molnár Rudolf
Labdarúgó sportág keretei között rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, ömegsport felélénkítése, nemzetközi sporttevékenység ösztönzése, utánpótlásnevelés. ... >>

Szarvasi Lovas és Lovastherápiás Egyesület

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Bem u. 20.
képviselő: Dr. Hajzer Ildikó elnök
Tagjainak rendszeres sportolási, versenyzési lehetőséget biztosít. Szarvas és környéke oktatási intényzményei tanulóinak, a sportolni vágyó tömegeknek elősegíti a verseny, tömegsport tevékenységet. Rászoruló tagjainak gyógylovaglás lehetőségét biztosít. Utánpótlás nevelés, rekreációs sport biztosítása. ... >>

Szarvasi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Semmelweis utca 27.
képviselő: elnök Kasik György
A lovassport népszerűsítése, oktatási intézményekkel a kapcsolat felvétele, a diákok lovasoktatásának megszervezése érdekében. A népi hagyományőrzés keretében a lovaskultúrához kapcsolódó néphagyományok őrzése, felelevenítése, azok közvetítése. ... >>

Szarvasi Női Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Vágóhíd u. 68.
képviselő: Majorosné Kasik Gabriella
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Club

()

5540 Szarvas, Toldi utca 26.
képviselő: elnök Klimaj Pálné
Közösségi élet fejlesztése, programszervezés. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Lázár Lajos elnök
A nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete. A közösségi élet és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Segítségnyújtás az arra rászoruló tagok élethelyzetének javításában. ... >>

Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete

(tűzoltó)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: elnök Kituljak László
A nyugdíjas tűzoltók életének változatosabbá tétele, kirándulásszervezés, egészségmegőrző programok összeállítása ... >>

Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.
képviselő: Árvai Pál elnökhelyettes, Rágyanszky István elnök
Állandó kapcsolatot teremteni a szarvasi Vajda Péter Gimnázium volt tanulói között. Ébren tartani az Alma Mater megbecsülésének tudatát. Támogatni az Intézet célkitűzéseit és Szarvas város kultúrális törekvéseit. ... >>

Szarvasi Pedagógusképzésért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Lipcsei Imre
A graduális, posztrgraduális képzés erősítése, a kutatás-fejlesztés tárgyi feltételeinek korszerűsítése, a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutatómunkájának ösztöndíjakkal való támogatása, hozzájárulás a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódáshoz, a hallgatók, oktatók sportolási, kulturális és művészeti tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth u. 46/1.
képviselő: Boross Árpád titkár, Kepenyes András elnökhelyettes, Pécsváradi Antal elnök
Helyi közösségek támogatása, hagyományos nemzeti értékrend fenntartása, terjesztése. ... >>

Szarvasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Tusjak Tamás elnök
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítéste. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Szarvasi Roma Összefogás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Áchim András utca 16.
képviselő: Romhányi Tiborné
Egészségvédelem és betegségmegelőzés, a roma hagyományok és kultúra megőrzése, ápolása. A roma kisebbség munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a romák életkörülményeinek javítása. Küzdelem a bűnözés és a hátrányos megkülönböztetés ellen. A roma oktatás fejlődésének elősegítése. A romáknaka többségi társadalomba történő integrálódásának előmozdítása. ... >>

Szarvasi Röplabdások Baráti Köre Sport Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 7/2.
képviselő: Kovács Mátyásné elnökségi tag, Szitó Szabolcs elnökségi tag, Zsapka János elnök
A röplabda sport népszerűsítése, rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Szarvasi Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Alkotmány u. 7.
képviselő: Balatoni György elnök
Sakksport népszerűsítése, oktatása, versenyszervezés. ... >>

Szarvasi Sporthorgász Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Árpád köz 4.
képviselő: Uhljár Péter elnök
A tagok horgászérdekeinek képviselete, részükre kedvező horgászlehetőségek biztosítása, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Szarvasi Szociális Otthonért Alapítvány

()

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25.
képviselő: Dr. Jerkovics Sándor elnök
A Szarvas város területén működő, szociális otthon típusú bentlakásos intézményekben élő idős emberek életkörülményeinek javítása, e szociális otthon típusú intézmények műszaki, tárgyi ellátottságának ... >>

Szarvasi Táncsport Egyesület

(sport)

5540 Szarvas, Alkotmány utca 7/2.
képviselő: Zsapka Andrea elnök
Táncsport népszerűsítése, tánctudás továbbfejlesztése, versenyeztetés. ... >>

Szarvasi Tenisz Club

(sport)

5540 Szarvas, Vasút utca 24.
képviselő: elnök Bencze Sándor
A szabadidő hasznos eltöltése, a teniszsport Szarvason történő meghonosítása, fejlesztése. ... >>

Szarvasi Tessedik Sámuel Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Dózsa Gy. utca 15
képviselő: elnök Bobvos István, tag Farkas Katalin, tag Mórocz János
A lovassport népszerűsítése, a lovas hagyományok ápolása, rendezvények szervezése, a lovassport ifjúsággal történő megismertetése, terápiás célú lovaglási lehetőség biztosítása, versenysport feltételeinek megteremtése. ... >>

Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Szenes János elnök
A Szarvasi Történelmi Emlékút néven tervezett "vizuális történelemkönyv" megvalósítása. A magyar nép és nemzet történetének megismertetése. Közművelődési, ismeretterjesztési feladatok ellátása. Emlékünnepségek szervezése. Táborok, túrák, idegenforgalom szervezése. A határainkon kívül élő magyarokkal való kapcsolattartás. Kiadványok megjelentetése. ... >>

Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Kossuth L. utca 23.
képviselő: elnök Dr. Darida András
Uszodában folytatható szabadidő és versenysport szervezeti kereteinek biztosítása. ... >>

Szarvasi Vajda Péter Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vajda P. u. 20.
képviselő: Dr. Molnár Mihály
Biztosítani, hogy a tanulók tanulmányi, sport, kulturális és tudományos tevékenységének feltételei rendelkezésre álljanak. Segíteni a szociális helyzetük miatt hátrányba került tehetséges gyermekeket. Jutalmazni a kimagasló eredményeket elért tanulókat. Támogatni a bel- és külföldi tanulmányi kapcsolattartást. Elismerni mindazok munkáját, akik a fenti célok érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. Elsősorban e tevékenységei a Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola szervezeti rendjébe tartozókra terjed ki, de támogathatja az iskola volt tanulóinak továbbtanulását, illetve volt ... >>

Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület

()

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Dr. Váradi Lászlóné elnök
A táji és városi környezet védelme, fejlesztése, szépítése, a városlakók nevelése környezetünk megóvására, a környezeti értékek számbavétele. Felvilágosító előadások tartása, a tudomány eredményeinek publikálása, terjesztése. ... >>

Szarvasi Viribus Unitis Alapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Árpád utca 7/A. II./6.
képviselő: elnök Roszik Zoltán
Szarvas és környéke kulturális eseményeinek, történelmi kutatásának támogatása. ... >>

Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Kossuth utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó Krisztina, kuratóriumi titkár Szakácsné Szűcs Marianna
A Békés Megyei Székely Mihály Szakképző Iskola és Kollégium iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. ... >>

Szeressétek az öregeket Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25.
képviselő: Rima Gábor elnök
A BMKT Idősek és Szenvedélybetegek Otthonában élő lakók életminőségének javítása, tárgyi és személyi feltételek javítása. Támogatást nyújt az Otthon alkalmazottainak jutalmazására, továbbképzések költségeinek térítésére. ... >>

Szivárvány Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Zrínyi M. utca 110.
képviselő: elnök Antal Andrásné
A Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Családi Napközi intézmény létrehozásához és működésének biztosításához való hozzájárulás, az óvoda tárgyi feltételeinek bővítése, a gyermekek részére kulturális és egyéb tevékenység szervezése. ... >>

Szlovák Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság u. 29.
képviselő: Frankó Pálné elnök, Molnár Zsuzsanna titkár
A tehetséges gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása, mely az alábbiakra terjed ki: művészeti képzéseken, versenyeken való részvétel. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Sportversenyekene való részvétel. Állami nyelvvizsgára való felkészülés. ... >>

Szülőföldünk: Szarvas Egyesület

(kulturális)

5540 Szarvas, Körös utca 6/7.
képviselő: Bődi Jánosné elnök
Szülőföld hagyományainak ápolása, kulturális, hgyományőrző, érdekképviseleti tevékenység folytatása. ... >>

Táncsics Vadásztársaság Szarvas

()

5540 Szarvas, Kilián u. 14.
képviselő: Tóth Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban. korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget ... >>

Tehetség és Siker Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Fő tér 3.
képviselő: elnök Fodor Marianna
A tehetséges gyermekek tanulmányi, sport, kultúrális és tudományos fejlődésének feltételeinek biztosítása. Támogatni, anyagilag és erkölcsileg elismerni mindazok munkáját akik ezen célok elérése érdekében kiemelkedő eredményeket érnek el. ... >>

Tessedik Öreggazdász Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: elnök Dr. Köhler Mihály
A Tessedik Sámuel Főiskola, mint Alma Mater szellemi és tárgyi értékeinek, történelmi hagyományainak ápolása, a főiskolán zajló tudományos munka, konferenciák támogatása, kapcsolattartás végzett hallgatókkal, mezőgazdasági ismereteik bővítése érdekében, a gazdász szobor létrejöttének szervezése, kulturális események támogatása. ... >>

Tessedik Sámuel Kertbarát Kör

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Eötvös L. utca 44.
képviselő: Mótyán Tibor elnök
Kertészeti szakismeretek bővítése, ökogazdálkodás meghonosítása. ... >>

Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szövetség Szarvas

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3.
képviselő: Dr. Demeter László, Dr. Ligetvári Ferenc, Dr. Sipos András elnök, Váradi László
Tessedik Sámuel szellemi örökségére alapozottan a térség oktatási és kutatási feladatinak összehangolt végzése. ... >>

Új Esély a Fiataloknak Szarvason Egyesület

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
képviselő: Bagaméri László
Szarvason és környékén élő fiatalok számára munkahely és egzisztenciális biztonság megteremtése, ennek érdekében rendezvények szervezése, jogvédelem és érdekképviselet. ... >>

UNIVERSITAS Diáksport Egyesület Szarvas

(sport)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: elnök Nagypál Tamás
A hallgatók szabadidejének hasznos eltöltése, az ez iránti igények felkeltése. ... >>

Üldözöttek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út
képviselő: Fazekas József, Kepenyes andrás, Kis János, Kozák Ferenc, Malmos Károly, Remlinger László
A sztálini diktatúrától - politikai, világnézeti, vagy vallási meggyőződésük miatt sérelmet szenvedtek erkölcsi és anyagi kárpótlásának érvényesítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41