Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvas civil szervezetek


Találatok száma: 153
2. oldal

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Malom utca 99.
képviselő: Glózik Klára
Az egészségturizmus komplex fejlesztése és versenyképességének fokozása az egyesület működési területén. Környezetvédelem és a természeti értékek védelme. A természeti értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásainak és turisztikai lehetőségeinek, a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségek felkutatása, népszerűsítése. ... >>

Körösvölgyi Gazdászhallgatókért Alapítvány /Szarvas/

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Dr. Szabolcsik Katalin
A szarvasi felsőfokú mezőgazdasági képzésben résztvevő hallgatók oktatáson kívüli kulturális, sport, szabadidő tevékenységének fejlesztése. ... >>

Közép- és Kelet- Európai Akvakultúra Központok Egyesület

(oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Anna liget 8.
képviselő: dr. Váradi László
Az akvakultúra, valamint az oktatási, tudományos és innovációs tevékenység elősegítése, a közép- és kelet-európai régió fenntartható fejlődése, a vízi biológiai erőforrások megőrzése, valamint az Európai Kutatási Térségbe és az Európai Felsőoktatási Térségbe történő integráció. ... >>

Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5540 Szarvas, V. ker. 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Mikó László
Hátrányos helyzetbe került fiatalok keresztyén szellemben történő nevelése, nyári táborok szervezése és fenntartása. Időskorúak lelki segélyszolgálata és anyagi támogatása, szenvedélybetegek segítése. ... >>

Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör

(egészségügyi,kulturális)

5540 Szarvas, T.V. kk. 156.
képviselő: Rejtő József elnök
Segítségnyújtás a társadalmi szervezet tagjai részére szociális, egészségügyi, kulturális körülményeinek javításában, hagyományőrzés, szabadidős és hobbitevékenység biztosítása. ... >>

Kultúrny Spolok Sarvašských Slovákov "Vernost" Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Eötvös u. 44.
képviselő: elnök Frankó Anna
Ösztönzi a szlovák ajkú lakosságot nemzetiségi jogainak érvényesítésére, anyanyelvük használatának gyakorlására. Támogatja a szlovákság kulturájának megőrzését, hagyományainak ápolását. A szlovák ajkú lakosság életét érintő kérdésekkel kapcsolatban véleményt nyilvánít és intézkedést kezdeményez. Ápolja és szélesíti az anyaországgal kialakult jó kapcsolatokat. Bekapcsolódik a regionális tömegtájékoztatási tevékenységbe. ... >>

Lendület Sport- és Szabadidő Club

(sport,oktatási)

5540 Szarvas, Tompa Mihály utca 9.
képviselő: Springel Mihályné, Uhljarné Fabó Edit
Az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása aerobik sportágban. Szarvas város területén valamennyi oktatási intézmény tanulóinak elősegíteni a verseny- és tömegsport tevékenységet, valamint biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeinek megteremtése, eredményesség ösztönzése. ... >>

Magyar Akvakultúra Szövetség

(érdekképviselet)

5540 Szarvas, Anna liget 8.
képviselő: Borbély Gyula, dr. Szűcs István, dr. Váradi László, Hoitsy György, Katics Máté, Puskás Nándor Egon, Radóczi János
A Magyar Köztársaság területén haltermelői tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélést elérje, illetve elősegítse. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gergely László
A magyarországi nemzetiségi színházi kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, a színházi értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a színházi öntevékenységben. A színházi területen működő minden erre igényt tartó szakmai és civil szervezet, vagy intézmény szakmai képviselete és összefogása ... >>

Matchfishing Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

5540 Szarvas, Kossuth utca 31-33.
képviselő: Lovas Zsolt
A horgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, fejlesztése és megkedveltetése, a versenyhorgászat fejlesztésében és népszerűsítésében való aktív részvétel, kedvező horgászati lehetőség biztosítása, az egyesület tagjainak és más horgászoknak a természet (a vizek és halak) szeretetésre és védelmére nevelése, a halállomány védelme, az orvhalászat és orvhorgászat elleni küzdelem, halasítás és környezetvédelem, különös tekintettel a természetes vizek védelmére és a vízszennyezések megakadályozását célzó rendelkezések érvényesülésének elősegítése, horgászversenyek rendezése, horgásztáborok szervezése. ... >>

Méhész Baráti Kör Egyesület

()

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
képviselő: Makan János elnök
A szarvasi és környékbeli lakosok számára a szervezett méhészkedés, valamint az utánpótlásnevelés feltételeinek megteremtése. ... >>

Melis György Kórusalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Eötvös u. 44.
képviselő: Mótyán Tibor
A jelenlegi kórus fenntartása és létszámának emelése. Fellépéseinek szervezése. A kórus működési kiadásaihoz való hozzájárulás. A szarvasi kórusmozgalom hagyományainak ... >>

Melis György Kórusalapítvány /Szarvas/

(kulturális)

5540 Szarvas, Kossuth L. tér 3.
képviselő: Mótyán Tibor
A jelenlegi kórus fenntartása és létszámának emelése, fellépéseinek szervezése. A kórus működési kiadásaihoz való hozzájárulás. A szarvasi kórusmozgalom hagyományainak ... >>

Mozgalom egy Globális Parlamentért

()

5540 Szarvas, Szabadság út 64-66.
képviselő: Bereczkki Katalin, Holp József, Réthy Erzsébet ... >>

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
képviselő: Gombárné Bata Mária
Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Az embereknek egészségmegőrző, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő jogokat és kötelességeket megismertetése. Működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése, szociális érdekvédelme, rehabilitációja. ... >>

MTTSZ ÁFÉSZ Rádió Klub

(sport)

5540 Szarvas, Csabai u. 1/1.
képviselő: Nyemcsok Zoltán
Tagjai részére tömeg-és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, azok anyagi finanszirozása. A fenti tevékenység mellett kiegészítőként gazdasági, vállalkozói tevékenység folytatása, amelynek célja anyagi bázis megteremtése a sporttevékenységhez. ... >>

MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub Szarvas

(sport,egyéb)

5540 Szarvas, Vajda P. utca 26.
képviselő: elnök Fazekas Erzsébet
Szabadidős, tömeg- és versenysport rendezvények szervezése, rendezése, anyagi finanszírozása. ... >>

Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

(kulturális,szociális)

5540 Szarvas, Jókai utca 48.
képviselő: elnök Homonnai Tiborné
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

NAPRA-FORGÓ Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Vasút utca 43.
képviselő: Huszárik Nóra
Képzőművészek, alkotóművészek összefogása, hagyományőrzés, az ifjúság képzése. ... >>

Nemzetközi Egyetemi és Főiskolai Centrum Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 20.
képviselő: Prof. Dr. Prugberger Tamás alelnök, Prof.Dr. Habil Manfred Poetz, Prof.Dr.Klaus van de Weyer alelnök
Az alapítvány támogatja a magyar felsőoktatási intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat, azok létrejöttét elősegíti. Célja továbbá a Budapesti székhelyű Nemzetközi Főiskolai Központ működtetése, a nemzetközi megértés elősegítése oktatási, kulturális és traszfer tevékenység elősegítése által. Az alapítvány feladatának tekinti azt, hogy az Institut für Wissenstransfer által magyar és külfödi közép és felsőfokú állami és magán intézményekkel közösen szervezendő tanfolyamokat támogasson, azok létrejöttét elősegítse. ... >>

P-13 Postagalamb Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Táncsics M. utca 16.
képviselő: elnök Dankó Pál
Szarvas közigazgatási területén a szakszerű postagalamb tenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése. ... >>

Pannon Motoros és Szabadidő Egyesület

(egyéb)

5540 Szarvas, Deák F. utca 35.
képviselő: Demeter Attila
A tiszántúli térség motorosainak összefogása, érdekeik védelme. ... >>

Piros Pont Egyesület

(szociális,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 30.
képviselő: Kendra Tamás
Szarvas és térségében előmozdítsa a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, elősegítse az MSZP alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő hatékony közreműködését, szélesítse az állampolgárok tájékozódását a magyar társadalmat érintő társadalmi és politikai kérdésekről, a szociáldemokrácia elméleti megközelítéséről, elősegítse a hátrányos helyzetű Békés megyei térségben meghonosítani az európai gondolkodásmódot. ... >>

Plastofit Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Kossuth utca 68-74.
képviselő: Bakula János
A teljes lakosság részére testedzési és sportolási lehetőség, illetve a hasznos szabadidőtöltés biztosítása, a helyi és térségi társadalmi szereplők sporttevékenységének elősegítése, a sport értékeinek nyilvánosság biztosítása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Ritmus Sportaerobic Club Szarvas

(sport,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Sirály utca 2.
képviselő: elnökhelyettes Kereszturszky János, elnökhelyettes Somogyi Zsuzsanna, Gyekiczki János elnök
Oktatási, kulturális, tanácsadó tevékenység. ... >>

Ruzicskay György Közalapítvány

(kulturális)

5540 Szarvas, Erzsébet liget 5320/1/A hrsz
képviselő: Dr. Reszkető Péter elnök
A közalapítvány elsődleges célja Ruzicskay György festőművész életművének megóvása, gondozása. Ennek keretében: felméri, összegyűjti, rendszerezi a művészeti alkotásokat. Fenntartja a Ruzicsky alkotóházat. Rendszeres nyitvatartási idő mellett bemutatja az alkotásokat. Időszakos kiállításokat szervez. Kiadványokat ... >>

SUTTYOMBA a Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány

()

5540 Szarvas, Jókai M. u. 32.
képviselő: Szujó Zsolt elnök
A Viharsarok népi kultúrörökségének felkutatása, feldolgozása, ápolása, az ismeretanyag továbbadása, együttműködés más hazai és külföldi együttesekkel, csoportokkal. ... >>

Szarvas - Békésszentandrási Körös - Holtág Hasznosító Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Gaál Sándor elnök
A holtágak használatában és hasznosításában érintettek érdekvédelme és érdekképviselete. A holtágak alapvető természeti, tájékpi értékeinek megóvása. A vízminőség, a környezeti állapot védelme, romlásának megakadályozása. Az infrastruktúra fejlesztése. Az élővilág, közte a halállomány életfeltételeinek biztosítása. A jóléti célú hasznosítás feltételeinek kialakítása (szúnyogírtás, vízcsere, stb.) A közbiztonság szervezése. A holtágak rehabilitációjának elősegíétse. Idegenforgalmi propaganda. A holtággal kapcsolatos tudományos tevékenység támogatása. A közérdekű, vízhasznosítási és jóléti célok ... >>

Szarvas és Környéke Munkanélküliek Egyesülete

()

5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
képviselő: Bagi Jánosné, Frankó János, Slajchó Lajos elnök, Tímár Imréné ... >>

Szarvas Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Damjanich utca 73.
képviselő: Kiszely András elnök
Tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása. Elősegíti a verseny és tömegsporttevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltését. Megteremti az utánpótlás nevelés és versenysport feltételeit. ... >>

Szarvas Város Barátainak Köre

(kulturális)

5540 Szarvas, Arany J. utca 25.
képviselő: Dr. Dezső István elnök
Szarvas város mindenkori szellemi és egyéb való értékeinek megbecsülése és gyarapítása. A cselekvő hazafiság erősítése az egészséges lokálpatriotizmussal.A szarvasiak és az innét elszármazottak, illetőleg a várossal rokonszenvezők kapcsolatainak fenntartása. A város kulturális hagyományainak ápolása és új kulturális értékek létrehozása. ... >>

Szarvas Város Egészségügyéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5540 Szarvas, Vasút u. 46-48.
képviselő: Dr. Pásztor Gyula elnök
Szarvas és vonzáskörzete egészségügyi intézmények részére eszközök, felszerelések vásárlása, támogatása, egészségügyi szakemberek képzése, továbbképzése, egészségügyi felvilágosító-nevelő tevékenység. ... >>

Szarvas Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Damjanich u. 64.
képviselő: Csasztvan Istvánné, Melis Pálné ... >>

SZARVASÉRT Alapítvány

(sport,kulturális)

5540 Szarvas, Körös u. 2.
képviselő: Mihaleczné Kovács Mária kur.elnök
Szervezi, összehangolja a polgárok, civil és gazdálkodó szervezetek anyagi, szellemi felajánlásait, melyet Szarvas város társadalmi, gazdasági, sport, kulturális életének fejlesztésére, környezetének megóvására, bővítésére szántak. ... >>

Szarvasi Agrár Hallgatók Egyesülete

(oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: Bánfi Sándor elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségi élet szervezése, érdekképviselet. ... >>

Szarvasi Agrárhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
képviselő: alelnök Koskár Lívia Klára, elnök Grencs Anita
A Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói részére ismeretbővítés, az agrárkultúra ismereteinek terjesztése, nyelvtanulás segítése, szakmai fórumok létrehozása, végzős hallgatók elhelyezkedésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Szarvasi Akvapark Egyesület

(környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Tanya I. kk. 10.
képviselő: elnök Dr. Váradi László, társelnök Dr. Majoros Ferenc, társelnök Dr. Müller Ferenc
Kutatási tevékenység ... >>

Szarvasi Állatmenhely

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Béke ltp. 1.
képviselő: Dr. Pecsenye Erzsébet, Ménesiné dr. Szűcs Erika, Styecz Tünde
Az elhagyott beteg állatok összegyűjtése, biztonságos elhelyezése, gondoskodás tartásáról. Élelmezésük és állategészségügyi gondozásuk elsősorban Szarvason és környékén. ... >>

Szarvasi Általános Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/2.
képviselő: Posgay György elnök
A szarvasi, Békésszentandrási és csabacsűdi székhellyel működő egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekvédelme és érdekképviselet. Az Ipartestület tagjainak szakmai fejlődését, oktatását, nevelését tűzte ki célul. ... >>

Szarvasi Ápolási Intézetért Alapítvány

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Vasút utca 46-48.
képviselő: elnök Dr. Kozma György
A Szarvasi Ápolási Intézet tevékenységének segítése. ... >>

Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
képviselő: Tusjak János elnök
Tagjainak szociális, egészségügyi, kulturális és minden más vonatkozású érdekvédelme, a közösségi élet szervezése, irányítása. A társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel az együttműködés kialakítása és fenntartása. ... >>

Szarvasi Arborétum Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

5540 Szarvas,
képviselő: Tisljar Mihály
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására. valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával. a társadalmom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati ... >>

Szarvasi Bibliothéka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5540 Szarvas, Szabadság u. 28.
képviselő: Bődi János
A Szarvasi Városi Könyvtár, Szarvas, Szabadság u. 28. működésének segítése, elsősorban könyvek és más kiadványok beszerzésének biztosítása útján, ezáltal a könyvkultúra, a művelődés fejlesztésének segítése Szarvas városban. ... >>

Szarvasi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Alapítvány

()

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
képviselő: Demeter László ... >>

Szarvasi Fiatalok a Holnapért

(oktatási,szociális,kulturális)

5540 Szarvas, Kodály Zoltán utca 14.
képviselő: elnök Jónás Jánosné, elnökhelyettes Farkas Tamás, titkár Takóné Gombár Erika
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetűeknek segítségnyújtás, családsegítés. Roma közösségek érdekében végzett tevékenység, roma közösségfejlesztés. ... >>

Szarvasi Fight Club Sportegyesület

(sport)

5540 Szarvas, Dózsa Gy. út 26.
képviselő: Bessenyi Ferenc
A lakosság részére testedzési és sportolási lehetőség, hasznos szabadidőtöltés biztostása. Elősegíteni a helyi és térségi társdalmi szereplők sporttevékenységét. Megfelelő csatornákon keresztül a sport értékeinek nyilvánosság biztosítása. Egészséges életmódra nevelés. ... >>

Szarvasi Futball Klub

(sport)

5540 Szarvas, Szabadság utca 36.
képviselő: elnök Paulik János
Az adott kisközösségen belül a labdarúgás sportág és egyéb szabadidősport-igények felkeltése, a feltételek biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. A Szarvasi Futball Club közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a lakossági sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41