Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 136
1. oldal

4 X 4 Bio Power Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

9407 Sopron, Búzavirág u. 55.
képviselő: Pócsföldi Attila
Az egyesület céljai: tagjai sporttevékenységének biztosítása; versenyek szervezése; autós rendezvények szervezése, lebonyolítása; bio üzemanyag népszerűsítése; környezettudatos ralizás megismertetése; vezetéstechnikai oktatás, tanácsadás; tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; versenyautó építés, tervezés, tanácsadás, bérlés, bérbeadás. ... >>

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

"A CSALÁDI NAPKÖZIS GYERMEKEKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9400 Sopron, Hegyhát u. 8.
képviselő: Hegyiné Zergényi Rita
Az alapítvány elsődleges célja 1 és 14 év közötti gyermekek számára egész napos, illetve tanítás utáni felügyelet és ellátás biztosítása egy olyan környezetben, amely - az intézményi rendszertől eltérően - egy nagycsalád életét modellezve, minden gyermek egyéni gényeit, képességeit messzemenőkig figyelmbe veszi, lehetővé teszi a személyes gondoskodást és az egyénre szabott foglalkoztatást szakképzett nevelők segítségével. ... >>

"A soproni atlétikáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 15.
képviselő: Németh Ervin
A soproni atlétika anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek javítása, az átlagon felüli tehetségek olyan szintű menedzselése, amely lehetővé teszi a hazai élvonalban és a nemzetközi mezőnyben való sikeres szereplést, növelve ezzel Sopron város és az ország sportértékeit. ... >>

A Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Lakatos Ferenc
Az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természet-védelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és a fentiekhez kötődő kutatási munkák támogatása. ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 26.
képviselő: Kalmár István
Az alapítvány célja, hogy az alapítványba befolyó pénzeszközökkel és egyéb támogatásokkal segítse a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanuló diákokat, az önhibájukon hátrányos helyzetbe kerülő tanulókat, a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységét, az iskola tárgyi feltételeinek, felszereléseinek bővítését. ... >>

A Tudatos Jövődért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Baross utca 8/A. IV. emelet 10. ajtó
képviselő: Végh-Szoják Mónika
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését, továbbá az előzőekhez kapcsolódó tudományos és kutatás fejlesztési tevékenységet tűzi ki célul.
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése, továbbá a tudományos, kutatás fejlesztési tevékenység keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészségmegőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztést, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését, és mindezekkel összefüggésben és ezekre koncentráltan tudományos és kutatás fejlesztési tevékenység végzését is. ... >>

Aikido Meishin Egyesület Sopron

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Harkai út 55.
képviselő: Polgár András elnök
Az aikido nevű japán harci művészet magyarországi oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a Soproni Főiskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Dr. Bucsy Gellértné, Tóth Marianna
A Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"Alapítvány a Vendéglős Szakképzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Vránich István
A Hungarhotels Szakmunkásképző Iskola Kollégiumában folyó képzés támogatása, művelődési célok. ... >>

"Alapítvány a Zeneiskoláért"

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Horváth Rudolf
A Soproni Zeneiskola épületének megóvása, hangszerállományának, műszaki felszereltségének fejlesztése. ... >>

Alapítvány az 1. számú Gyakorló Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Majsa Imréné Schilt Ágnes
A Soproni l. sz. Gyakorló Óvoda céljainak megvalósításához szüksége anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODAI NEVELÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Zsilip u. 1.
képviselő: Gálos Istvánné, Kiss Ferencné, Szabadffy Zoltánné
Ovónőképző főiskola II. sz. gyakorló óvodájában folyó nevelés támogatása. ... >>

Alizoviért Egyesület

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, István bíró utca 1/A.
képviselő: Marton Katalin
Az egyesület célja elsősorban a magasabb szintű óvodai ellátás feltételeinek javítását, az esztétikus környezet biztosítását, játékszerek oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlását és tanulmányi kirándulások finanszírozását tűzi ki céljául. Az egyesület a fenti célján keresztül szeretné elismertetni az óvodai nevelés fontosságát, felkelteni az óvodai oktatás és ellátás színvonalának emelése iránti igényt; a programok, táborok, finanszírozásával, a környezeti tényezők javításával, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával segíteni a soproni Hermann Alice óvoda tevékenységét. ... >>

ALPOK Képzőművészeti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Wesselényi u. 1.
képviselő: Pócza erencné, Rozmán Zoltán, Szepes Árpád Péter
Önképzés keretében a képzőművészeti ismeretek elsajátítása és továbbfejlesztése, egymás segítése a magasabb művészeti teljesítmény elérése érdekében. A képzőművészeti tevékenységek folytatásához szükséges ismeretek elmélyítésére rendszeresen összejöveteleket szervez, ahol az egyesület tagjai közösen végzik az alkotó munkát és egymás részére átadják a szakmai és művészeti tapasztalatokat és értékelik egymás teljesítményét. Sopron és környéke tehetséges képzőmávészenek felkutatása, a képzőművészettel foglalkozók utánpótlásának biztosítása, ehetséges fiatalok bevonása képzőművészeti munkába. Nemzetközi kapcsolatok felvétele hasonló tevékenységgel foglalkozó szervezetekkel, a művészeti irányzatok megismertetése. Bemutató jellegű részvétel iskolai oktatásban, művészeti táborok szervezése. Helytörténeti és művészeti kiállítások, vásárok szervezése. Helytörténeti tárgyak és szokások felkutatása, összegyűjtése, ezek bemutatása. Az egyesület tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása, segélyezése abban az esetben, ha az egyesületi tag önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül. ... >>

"ALUMNI" FELNŐTTKÉPZÉSÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 4.
képviselő: Varga Judit
Alap és lehetőség teremtése szakembereknek és a tanuló ifjúságnak céljaik megvalósítására. Kiválasztott felnőttoktatási intézményben folyó oktatási tevékenység támogatása, piacképes tudás megszerzésének javítása. Középfokú oktatási intézmény létrehozása, fenntartása és üzemeltetése. Alapfokú, középfokú oktatás. Többirányú szakképesítéssel, idegen nyelvtudással rendelkező, a korszerű gazdasági igényeknek megfelelni tudó, hazai és határainkon túli munkaerő képzése, továbbképzése és átkápzése, az alapítvány által működtetendő felnőttképzési, valamint középfokú oktatási intézményben. A tanulmányi, szakmai munkában kiemelkedők részére ösztöndíjak folyósítása. A felnőttképzésben, valamimt a tanköteles korú gyermekek, illetve az érettségizettek számára az új képzési módok elősegítése és a hozzá kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megtermtése, a fejlett felnőtt- és szakképzés megvalósítására. A színvonalas oktatáshoz szükséges tervek, koncepciók, valamint az eszközök, berendezések, tárgyi, személyi és infrastrukturális feltételek fejlesztésének, javításának, korszerűsítésének elősegítése. A képzésben résztvevő pedagógusok, tanulók érdekeltségének növelése és egy korszerű ösztönzési rendszer kidolgozása. A felnőttképzési, szakképzési rendszer fejlesztése, a szakmai színvonal és képzési struktúrák nemzetközi színvonalhoz való felzárkóztatása. A felnőttképzésben, szakképzésben résztvevő tanulók tandíjának teljes, ill. részleges megtérítése szociális juttatások, ingyenes taneszközök, tankönyvek, utazási és étkezési költségek biztosítása. A tanárok, gyakorlati oktatók alapdíjon felüli ösztönző, eredménygarancián alapuló díjazásban való részesítése. Szükséges az oktatási tevékenységhez kapcsolódó költségek, tanulmányutak megtérítése, egyéb juttatások, üdültetés biztosítása. Az oktatási, illetve demonstrációs eszközök megléte. Az oktatási tevékenység ismert- és elismertségét növelő promóciós anyagok, kiállítások, reklám, propaganda, közvélemény kuttatások szervezése. ... >>

"Ápolásért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Dr. Winiczainé Németh Rita
Egészségügyi szakdolgozók képzése és továbbképzésének támogatása, tudományos, szakmai rendezvényeinek pénzügyi támogatása és szervezése, külföldi szakmai tanulmányutak ... >>

"ARANY KÍGYÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Malompatak u. 10.
képviselő: Várnagyi Gergely
Szakmai továbbképzések, ezekhez és egyéb összejövetelekhez a gyógyszerészeti szakkönyvtár elhelyezéséhez helyiség biztosítása, Sopron és környékéhez kötődő gyógyszerész hallgatók támogatása, idős nyugdíjas rászoruló gyógyszerészek támogatása, hozzájárulása a Soproni Patika Múzeum működtetéséhez és fenntartásához. ... >>

Balfi Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 110.
képviselő: Nagy Balázs
Az egyesület célja a tagok és egyéb társadalmi szervezetek számára a kulturális értékek ápolása; nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása; természetvédelem, a környéken található ritka gyógynövények megismertetése; környezet esztétika alakítása; nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; kulturális rendezvények, kiállítások szervezése, s a már meglévő kulturális csoportok (Balfi dalárda és helyi tánccsoportok) erkökcsi, ill. egészségmegőrzést célzó sportrendezvények támogatása; hagyományok felkutatása, ápolása, őrzése, kulturáis örökség megóvása, műemlékvédelem; idősek szabaidő programjainak szervezése; tehetségek felkutatása, szponzorálása; Balfi kiadványok, s egyéb kiadványok (prospektusok stb.) kiadása, szerkesztése; borkultúra, szüreti rendezvények szélesebb körben való megismertetése; a falu aculatának, hangulatának megtartása, fejlesztése; a balfi víz, mint kulturális örökség szélesebb körben való megismertetése; gyermekek számára minél színesebb programok rendezése; a helyi iskola, illetve óvodával való szorosabb együttműködés. ... >>

Balfi Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9494 Balf, Fertő u. 17.
képviselő: Bognár Sándor
Sportolók felkészítése, versenyeztetése, sportbeli képzés. Hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel. A diáksport segítése. ... >>

Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Becht R. u. 11.
képviselő: Dallos Enikő
A soproni 15 éven aluli - óvodás és iskoláskorú - gyermekek részére a versenyszerű táncsport megszervezése. A gyermekek különböző korcsoportokban és kategóriákban való versenyeztetése. A versenysporton túlmenően gimnasztikai és sporttánc oktatás és fellépés. Megfelelő utánpótlás bázis ... >>

Civil Agenda Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Gazda u. 22.
képviselő: Nehra Éva
A politikailag független társadalmi szervezetek és magánalapítványok számára információs, képzési és ügyviteli központok létrehozása és működtetése. ... >>

CIVIS Sportegyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Úttörő u. 9.
képviselő: Kiss József, Klekner Zoltán
Tagjai számára a labdarúgás és más szabadidős sportágak amatőr szintű űzését, a versenyeztetést és a szabadidő hasznos eltöltését szervezze. Ehhez a személyi és tárgyi eltételek biztosítása biztosítja az edzések rendszeres tartását, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről, gondoskodik a versenyeztetésről és a bajnokságban ... >>

Civitas Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 16.
képviselő: Taschek Pál, Ulrich Judit
Az egyesület tagjai által létrehozott, különböző műfajú színházi darabok bemutatása székhelyén, illetve meghívás alapján, a kijelölt helyszíneken. Meghatározott évad-program szerint, színházi üzemben, székhelyén bemutatókat tartani. Vidéki színházi ellátás, tájolás. Különböző korosztályok kultúrált, művészeti igényre nevelése. Gyermekszínházi klub létrehozása, ahol a jövő generációjának színházi nevelése a fő cél. Kulturális pályáztok kiírása meghatározott témákban, a művészi igényre való nevelés szándéka alapján. Kapcsolódva a középiskolai világ- és magyar irodalmi oktatáshoz, rendhagyó irodalmi órák, bemutatók lérehozása, melyek elősegítik a fiatalok művelődését. Előre felmért igény szerint különféle, színházzal és művészettel kapcsolatos tenfolyamok tartása. ... >>

DANUBIUS Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Süle Miklós
Olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának támogatása, melyek a szakmai (vendéglátóipari, szállodai, turisztikai) képzésben univerzálisan taníthatók. A fentiek ismeretanyagát közvetítő iskola vagy iskolák szakmai működésének előkészítése, segítése. Közoktatási tevékenység végzése szakképzés területén. A magyar vendéglátóipari és idegenforgalmi munkavállalók külföldi munkavállalási esélyeinek növelése. Külföldi szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása, magyar szakemberek külföldi képzésének támogatása. A munkáltatók igényeit kielégítő szakemberek középfokú képzése. Ennek érdekében a szakképzési rendszerben középfokú oktatási intézmény fenntartása és működtetése. A szakmai nyelvismeret megszerzésének elősegítése. A vendéglátóipari, idegenforgalmi és kereskedelmi munkavállalók átképzésének és továbbképzésének elősegítése. Az európai integárciós csatlakozás segítése, ezzel kapcsolatos szakmai tanulmányok készítése, ezek megjelenésének támogatása, képvislete. Az EU-csatlakozást elősegítő támogatási formák és lehetőségek figyelemmel kísérése. Egyéb szakmai anyagok szerkesztésének és kiadásának támogatása. Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése. Szakmai pályázatok kiírása, ösztöndíjak alapítása. Kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel. Nemzetközi, szakmai szervezetekhez történő csatlakozás. ... >>

Deák téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 78.
képviselő: Wischyné Veszprémi Eszter
Az alapítvány általános és kiemelt célja a soproni Deák téri Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Ezen alapvető célkitűzéseken belül az alapítvány gondoskodni kíván az alábbiakról: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az idegennyelv tanulásának és az informatika oktatásának elősegítése eszközök beszerzésével, az iskolai szabadidős programok támogatása, a szabadidős rendezvények, táborok, osztálykirándulások költségeinek hozzájárulásával, és részbeni viselésével, a tanulmányi, sport és kulturális rendezvények, vetélkedők anyagi támogatása, a nevezési díjak kifizetésével a helyezettek jutalmazásával és a szervezéssel felmerülő költségek részbeni átvállalásával, vagy teljes viselésével, nehéz anyagi és családi körülmények között élő tanulók segítése, iskolai térítési díjakhoz való esetenkénti hozzájárulással. ... >>

Dirty Dance Sopron Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ív u. 1.
képviselő: Horváth Zoltán
A modern tánc (jazz, hip-hop, fanky showtánc, revü, akorbatikus showtánc) és fitness sportágak népszerűsítése, oktatása, támogatása, bemutatása, rendezvények (bemutatók, versenyek) szervezése, lebonyolítása. Egészséges életforma és testkultúra elterjesztése. Táncművész-tehetségek kibontakoztatása. ... >>

Dr. Hajdú Irén Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Siklósi Jánosné - titkár, Tölli Balázs - elnök
Az alapító az alapítványt abból a tartós közérdekű célból hozza létre,hogy a GySEV Rt. munkavállalóinak, vagy nyugdíjasainak gyermekeit, tanulmányaik eredményes folytatásában segítse, továbbtanulásukban támogassa. Ennek keretében azon általános, vagy középiskolában tanuló, szorgalmas, jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogathatók, akik családi körülményeikre is figyelemmel, az anyagi támogatásra rászorulnak. ... >>

ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Tulipán köz 11.
képviselő: Puttkamer Emőke
Többnyelvű alapszintű képzés, környezeti nevelés alapszinten, óvodátólaz iskola 1-4. osztályáig nevelés és oktatás ismeretterjesztés, kulturális tevékenység alapszintű oktatása, továbbképzése. ... >>

Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Dr. Faragó Sándor, Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő erdő- és faipari mérnöki képzés támogatása, fejlesztése, nevezetesen: - a természetvédelemmel, az állatvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokban és kutatásokban kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemi hallgatók és fiatal oktatók, kutatók külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzésének, valamint külföldi tanulmányi útjainak megszervezése, támogatása - diákhagyományok, valamint a nemzetközi képzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi képzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

"Erkel Tehetséggondozás" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Révai M. út 2.
képviselő: Andrássy Klára titkár, Kovács Józsefné eln.
Erkel Ferenc Általános Iskola ifjú tehetségeinek felkutatása, tehetséges tanulók támogatása, kiemelkedő teljesítmények díjazása. ... >>

ESÉLY SOPRONÉRT, SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Határőr u. 5. 3/15.
képviselő: Holpár Csaba
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy Sopronban és környékén mind szellemi, mind anyagi eszközökkel minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyen olyan egészségnevelési és megőrzési módszereket, testnevelési foglalkozásokat, amelyek a sport általi egészséges életmódra való késztetés fejlesztésén keresztül esélyt nyújtanak egy teljesebb életre, testi-lelki jólétre.
Az Alapítvány másodlagos célja, hogy Sopronban és környékén támogassa a különböző sportágakat kedvelő, csapatjátékokban résztvevő egyes személyek egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosításának, képzésének különböző ismeretterjesztő programok, előadássorozatok, gyakorlati felkészítések általi megvalósítását.
Az Alapítvány harmadlagos célja, hogy Sopronban és környékén fizikálisan vagy pszichésen sérült beteg emberek sporttevékenységekbe való bevonásával ? szakember javaslatára, esetleg szakember felügyeletével ? ezeket a személyeket rehabilitációjukban, munkaerőpiacra történő visszatérésükben segítse.
Az Alapítvány célja továbbá az is, hogy a Sopronban és környékén élő nemzeti és etnikai kisebbségek sporteseményeken való részvételével kulturális integráció valósuljon meg. ... >>

"Eszterlánc" Halász utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 27.
képviselő: Czeglédy Istvánné Horváth Mária, Horváth Gyuláné Geiger Erzsébet, Lajter Ibolya, Orbán Gézáné Bicsak Eszter, Vilhelm Kornélia
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai programokon való részvételhez (kirándulások, egyéb programok költségének viselése, munkaeszközök, munkaanyagok vásárlása, stb.) Korszerű óvodai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése, működtetése. ... >>

EUROSOLAR/MAGYARORSZÁG

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 6.
képviselő: Rónai Judit
Az Európai Szervezet más nemzeti tagszervezeteivel szoros együttműködésben az Európai Napenergia Carta szellemében olyan társadalmi-kulturális mozgalom ébresztése, mely kedvező hatással lehet az egész modernizációt veszélyeztető humán erőforrásra. A hagyományos atom és fosszilis energiaforrások helyett a megújuló energiaforrások felhasználására való ösztönzése, ezáltal a természetes életfeltételek megőrzésének és fejlődésének biztosítása. A politika, a gazdaság, a tudomány és kultúra szakembereinek ösztönzése a részvételre. Lehetőséget biztosít mindenki számára egy olyan társadalmi-kulturális mozgalomban való közreműködésre, amely a megújuló energiák térhódításáért száll síkra. Segíti a Németh László Közép-Európai Népi Akadémia ökológiai beruházási programját, a megújuló energiákkal foglalkozó rendszeres szakmai képzés megindítását és folytatását, meghirdeti a Magyar Solar-Díj kampányt a cselekvésre ösztönzés és európai megméretés érdekében. ... >>

Evangélikus Általános Iskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Hunyadi u. 8-10.
képviselő: Fodor Terézia, Károlyiné Magyar Ildikó, Prattinger Gyuláné, Szimon János, Tillné Németh Andrea
Az evangélikus egyházi iskolai nevelés-, oktatás támogatáa érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, soproni evangélikus egyházi általános iskolai nevelést nyújtó soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolát is segítő támogatásban részesítve hozzájáruljon a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített általános műveltségű gyermekek magasabb színvonalú képzésével azok továbbtanulását is lehetővé egye, avagy esetleg továbbtanulás nélkül is megállhassák helyüket az életben. Az oktatásnak, képzésnek - mint iskolai fő célkitűzésnek - a segítése, a szükséges demonstrációs eszközök, gépek, felszerelések beszerése, a gépek, eszközök működéséhez szükséges fogyó anyagok beszerzése, az oktatók és diákok támogatása a továbbképzés érdekében, iskolai rendezvények, továbbképzések anyagi feltételeinek megteremtése, tanulmányutak (hazai állami és egyházi intézményekbe) támogatása. ... >>

Evangélikus Egészségügyi Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 51.
képviselő: Balikóné Németh Márta, Dr. Csécsei Károly, Gaál Lászlóné, Hegedűs Attila, Kendeh György
Az evangélikus egészségügyi nevelés, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő egészségügyi képzést felvállaló középiskolákat tevékeny közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon a hiavatástudatában evangélikus hittel is megerősített egészségügyi szakember képzéséhez. Az alapítvány a bevezetőben meghatározott alapítványi célkitűzés elérése, és az elért eredmények továbbfejelesztése útján a közérdekű cél hosszútávú szolgálata, tartós megvalósítása érdekében, azt közvetlenül szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztési (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 4. /szociális tevékenység/ 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/2. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység /1997. évi CLVI. tv. 26. §. C/1./ tevéeknységet ... >>

Faipari Tudományos Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u.4. Nyugat-Magyarországi Egyetem
képviselő: Pakainé dr. Kovács Judit
A faipari tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Roth Gyula utca 3. 1./3.
képviselő: Gólya János
A fakitermelésben dolgozók munkakultúrájának, továbbképzésének fejlesztése, fakitermelő versenyek szervezése. ... >>

Feltörekvő Fenyőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Fenyő tér 1.
képviselő: Dr. Horváth Ivánné
A soproni iskolások művelődésügyének, nyelvoktatásának, zenei kultúrájának fejlesztése, a diáksport támogatása, diákcsere ösztönzése, a rászoruló diákok szociális támogatása, oktatási körülmények javítása, a fiatalok megóvása a modern kor hátrányos velejáróitól. ... >>

FÉNY-SZOFT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
képviselő: Mizser Gyula
Az alapítvány célja, az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás folytatása, oktatási intézmény fenntartása, továbbá az oktatásokon résztvevő hallgatók támogatása, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében.
Az alapítvány célja kiemelten a következő szakterületekhez kapcsolódik: kereskedelem, vendéglátás, szőlészet és borászat, számítástechnika, könyvvezetés, pénzügy, számvitel és egyéb szolgáltató ipar.
Az oktatási intézmény fenntartása kitétel alatt az alapító azt érti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerinti teljes körű fenntartói tevékenység (oktatás szervezése, a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása stb.) ellátására az alapítvány jogosult és köteles.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Ficánka Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Trefort tér 11.
képviselő: Pócsiné Kostenc Marietta
A gyermekek környezetének esztétikussá tétele, az óvoda kertjének - amely a lakótelepi gyermekek környezetének fontos része - folyamatos gazdagítása, mozgásfejlesztést elősegítő eszközök biztosítása, speciális játékok (ayres) beszerzése, az óvoda felszereltségének folyamatos minőségmegóvása, testi, lelki, szociális harmónia kialakítása, az óvoda programjában szereplő úszásoktatás támogatása a szociálisan rászoruló gyermekek részére, kirándulások, közös programok szervezése, szülői közösség erősítése, közös programokkal. ... >>

Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Bősze Balázsné Kenesei Irén, Dr. Magas Lászlóné, Nagy Tamás elnök, Póczáné Horváth Erzsébet, Táncsics Gyuláné
Szellemi fogyatékos gyermekek oktatása, önálló életkezdésének támogatása. ... >>

Garabonciás Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Nyikos Tivadar
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye.
A soproni Széchenyi István Gimnázium és a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Garabonciás DSE kiemelt célja, hogy a röplabda és kézilabda sportágakban ráépülve az iskolai tananyagra a tehetséges diákok részére lehetőséget biztosítson sportolásra és versenyzésre. Sopronban a kosárlabda és labdarúgás feltételei a tanulók számára adottak, míg a röplabda és kézilabda lehetőségei korlátozottak. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás testnevelés tantervben a kézilabda és a röplabda is szerepel, nagyon sok gyerek szívesen űzné, ezért szeretnénk számukra a feltételeket megteremteni. Emellett szeretnénk a városban az evezés és kajak-kenu sportot is meghonosítani, a Fertő-tó erre kiváló lehetőséget biztosít és a kajak-kenu sport nemzetközi sikerei garantálják a diákok érdeklődését. ... >>

Gazdasági Tudásközpont Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
képviselő: Dr. Mészáros Katalin - elnök, Kovács Tamás - titkár
Az alapítvány célja a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói részére szakmai gyakorlatok szervezése, a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése, ennek keretében állásbörzék szervezése, karrier tanácsadás, tréningek, tanfolyamok szervezése, oktatási tevékenység, hallgatóknak nyújtott irodai szolgáltatások, hallgatói életpálya követése, oktatási segédanyagok, tájékoztató füzetek kiadása, írása, támogatása, illetve terjesztése, konferenciák, workshopok szervezése, a felsőoktatás, és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása, kutatási igények feltérképezése, alkalmazott gazdasági kutatások koordinálása, tudományos folyóiratok, kiadványok írása, szerkesztése és kiadása, a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak anyagi támogatása ösztöndíj formájában, tanácsadás és szakmai tervezés, továbbá szakértői tevékenység végzése, oktatás és kutatás. ... >>

Gyermekotthoni Szabadidős Sport-és Kerékpár Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Gyevát Zsolt
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek számára olyan szabadidős sporttevékenységek lehetőségének biztosítása, melyben kibontakoztathatják képességeiket, hasznosan tölthetik el szabadidejüket, megfelelően és hasznosan szocializálódhatnak a közösségi pozitív értékeknek megfelelően. Az egyesület integrációt biztosít a gyermekek megfelelő társadalmi csoportjaihoz, felkészíti a gyermekeket az egészséges életmód kialakításának feladataira. Az egyesület célja továbbá, hogy a kerékpározást, mint a szabadidő eltöltésére alkalmas aktív kikapcsolódási lehetőséget minél több emberrel megszerettesse, megismertesse. A közös túrák egyúttal lehetőséget nyújtanak Magyarország és a szomszédos országok természeti kincseinek felderítésére, megtekintésére. Az egyesület tagjai a kerékpározás mellett a sport egyéb szabadidős területein, így a gyalogos teljesítménytúrák, futóversenyek, úszó teljesítménytúrák során is biztosítják az egészséges életmód feltételeit. Az egyesület célja a sportrendezvényeken való részvételen túl az azokhoz kapcsolódó kulturális programokon való részvétel, illetve ilyen programok szervezése. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a szabadidős sportágak népszerűsítése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori- és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Jázmin út 19
képviselő: elnök Horváth Ernő
A mindennapok szakmai munkájának támogatása, szakmai információk cseréjénak segítése, a különböző jellegű megyei kezdeményezések bemutatása, felkarolása.
Az egyes megyékben, egymástól elszigetelten dolgozó egykori és jelenlegi gyógypedagógaiai szaktanácsadók és szakértők összefogása.
Közvetlen szakmai kapcsolattartáson keresztül egymás munkájának segítése.
Lehetőség kérése, segítségnyújtás felajánlása minden szakterületünket érintő országos szintű oktatáspolitkiai, szakmai stb. anyag véleményezésében.
Közvetlen kapcsolattartás az országos irányításban szakterületünket képvisleő munkatársakkal.
Folyamatos kapcsolattartás az OM, OKI, OKÉV gyógypedagógaiai ügyekkel foglalkozó előadóival, munkatársaival.
A szakamai együttműködés erősítése az ELTE Bárczi Guszáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral, a SzASZOK-kal, a MAGYE-val.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére.
A munkaközösség működtetéséhez, programjának gazdagításához pályázati úton erőforrás keresése.
A területen folyó versenyek szakmai kontrolljának biztosítása.
A szakterületet érintő központi szervezésű vizsgálatokban, mérésekben közreműdködés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal