Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
6. oldal

Sopron Segít Közalapítvány

(természetvédelem,szociális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
A közalapítvány célja lehetőséget teremteni az összefogásra és a természeti katasztrófák által sújtott települések újjáépítésére, rehabilitációjára, hátrányos helyzetbe jutott családok és személyek segítésére, illetve támogatására szolgáló pénzügyi alapok ... >>

Sopron Tájegységi Vadásszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

képviselő: Dr. Jámbor László
környezet és természetvéelem érdekképviselet ... >>

Sopron Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Lővér krt. 37.
képviselő: Molnár Balázs
Sopron város és környezete, idegenforgalmi turisztikai szempontjából fontos és érdekes, természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Ennek érdekében szervezi és koordinálja a Sopron és környékére vonatkozó turisztikai kiadványok létrehozását. A Sopron és környéki turisztikai rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal. Felméri a Sopron és környékére érkező vendégek utazási, turisztikai szokásit, igényeit. Turisztikai információs irodát működtet. Összefogja Sopron város turisztikai, idegenforgalmi szereplőit és velük együttműködik Sopron város és környéke mindenre kiterjedő bemutatása érdekében. ... >>

Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Mende Gusztáv u. 7. sz. I/4. a. sz.
képviselő: Gosztonyi Miklós, Horváth Vilmos - elnök
A Soproni Fúvószenekar működési feltételeinek biztosítása, annak fejlesztése, a soproni fúvószenei hagyományok ápolása. Ennek keretében hangversenyek, térzenék szervezése, a sokszínű zenei ízlés kialakítása. Kapcsolatok kiépítése és ápolása hazai és külföldi zenekarokkal, utazások finanszírozása. A zenekar hangszerállományának, kottatárának bővítése, működési költségek előteremtése (egyenruha, hangszerjavítás, stb.) A zenekar munkájában rendszeresen részt vevő tagok esetenkénti erkölcsi, anyagi elismerése. ... >>

Sopron Városháza Sportköre

(sport)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Szóka Sándor
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról: teke, sakk, labdarúgás, és más tömegsportágban. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területeinek sportegyesületeivel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

"SOPRON Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány"

(egyéb)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Taschner Tamás
A gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása, az ifjúsági turizmus ösztönzése, az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéb és közösségi aktivitásának támogatása. Célja a gyermekek és fiatalok érdekében cselekvő együttműködés szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez. ... >>

Sopron Városi Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János utca 2.
képviselő: Kósa István
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése és minél szélesebb alapokra való helyezése. A testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, közhasznú sporttevékenység ellátása. ... >>

Sopron Városkörnyéki Hegyközség

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.
képviselő: elnök Horváth Imre
A Sopron és környéke szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása. ... >>

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén működő öntevékeny civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, érdekképviselete és az öntevékeny közösségek fejlesztése. A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén civil tájékoztató és oktató központ létrehozása és működtetése, ahol a szövetség a civil szervezetek számára közgazdasági, jogi, kommunikációs, informatikai és pályázati tanácsadást végez, valamint ezekkel kapcsolatban, szolgáltatásokat nyújt. ... >>

Sopronboys Sport Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Makó út 15.
képviselő: Bernád Péter, Szabó Jenő
A Sopron és környékének sportolni, első sorban fotballozni vágyó fiatalok és idősebbek sportolási lehetőségeinek biztosítása - a gyermekekben a fiatalokban - kialakítani az egészséges sportszerű életmód iránti szeretetet, a küzdeni tudást és a nemes sportszellemet. Támogatja versenyeztetésüket, edzőtáborozásukat. ... >>

SOPRONI AIKIDO EGYESÜLET

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Baross u. 8/a.
képviselő: Juhász Csaba
Az AIKIDO - mint mozgásművészet - gyakorlásán keresztül elősegítse a tagok szellemi és fizikai fejlődését, a szabadidő hasznos eltöltését. További célként szemelőtt tartja az egyesület a japán történelem, kultúra, művészetek, gasztronómia, életmód, illetve hagyományrendszer megismertetését a tagság, illetve a széles közönség számára. ... >>

Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Juharfa út 23.
képviselő: Szakonyi Imre
Az egyesület célja és feladata:
- az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítás;
- szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása, az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel;
- az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése;
- a kóbor állat populáció csökkentése;
- az állati és emberi életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épült környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel;
- a természetes és épített környezet védelme;
- a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Soproni Atlétikai Club

(sport)

9400 Sopron, Tallián u. 7.
képviselő: Marton Tamás, Németh Ervin
A versenysportra alkalmas gyermekek kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése. ... >>

Soproni Autóklub BMX Sportegyesülete

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
sporttevékenység ... >>

Soproni Baseball Sportegyesület

(sport)

Sopron, Pázmány Péter u. 2.
képviselő: Balogh Gábor
sport ... >>

Soproni Belvárosi Sportegyseület

(sport)

9400 Sopron, Csengeri u. 30-32.
képviselő: Faragó Jánosné
Az egyesület céljai a rendszeres sportolás, a sportolásra mind tömegesebb lakossági igény felkeltése; a szabadidős sporttevékenység lehetőségeinek megteremtése több sportágban; a verseny sporttevékenység személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése több sportágban. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Borút Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Jandl Kálmán, titkár Taschner Kurt
A Soproni Borvidék borkultúrájának megóvása, megőrzése, hagyományainak ápolása és ezen kulturális örökségnek idegenforgalmi eszközök alkalmazásával történő megismertetése. Az egyetemes szőlő és borkultúra megismertetése és oktatása. A Soproni borvidék épített és természeti értékeinek megőrzése, környezetvédelem. ... >>

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.
képviselő: Magyar Dezső - alelnök, Nagy József, Taschner István - elnök
A soproni borvidéki hegyközségek tevékenységének összehangolása, a szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása, a hegyközségek közigazgatási ügyeiben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása. ... >>

Soproni Bowling Club

(sport)

9400 Sopron, Teleki P. u. 8.
képviselő: Skobrics Zoltán
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretnek bowlingozni, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Célja a rendszeres edzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés és a lakosság elsősorban a fiatalok körében a játék megismertetése és népszerűsítése. Az egyesületben politikai tevékenységet folytatni nem lehet. ... >>

Soproni Bölcsődékért Egyesület

(szociális)

9400 Sopron, Szarvkői utca 1.
képviselő: Vati Istvánné
Az egyesület célja: a bölcsődés korú gyermekek gondozásának-nevelésének, sokoldalú harmonikus fejlődésének segítése; a bölcsőde-család kapcsolatának elmélyítése; a nevelés-gondozás tárgyi feltételeinek javítása; családi segítő szolgáltatások kezdeményezésének támogatása bölcsődei alapfeladat mellett új ellátási formák bevezetésével segíteni a családokat gyermekeik ellátásában. ... >>

Soproni Cserkészek Hagyományőrző Baráti Egyesülete

(kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 24.
képviselő: Ley Imre, Markó Jenő
A nagy múltú sorponi iparos cserkészek hagyományainak ápolása, emlékeinek felkutatása, írásos és szóbeli emlékeinek összegyűjtése, rendszeresen kirándulások szervezése az emlékhelyekre és ezekhez anyagi háttér biztosítása, főleg támogatók ... >>

Soproni Csocsó Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Lachner Kristóf u. 4. I/4.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesület alapvető célja a csocsót kedvelő személyek összefogása. Tagjai fő feladatuknak tekintik, hogy kultúrált szórakozási lehetőséget biztosítsanak maguk és a csocsót kedvelő egyéb személyek számára, s közösen biztosítsák a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Emellett törkednek arra is, hogy kulturált és személyes kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyíljon. ... >>

Soproni Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
képviselő: Nagy Andrásné
A cukorbetegek érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása a betegséggel való együttélésre. ... >>

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
képviselő: Czukorné Hollós Anna
Az egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, korosztályosan egymásra épülő leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, az egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és megelőzés támogatása, népegészségügyi feladatok ellátása, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Az egyesület horizontális célkitűzése, hogy vállalt tevékenységeivel hozzájáruljon a bármely szempontból hátránnyal élők esélyegyenlőségének elősegítéséhez és fenntartásához, valamint a társadalmi integráció és (re)integráció ösztönzéséhez.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.
Az egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.
Az egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást. ... >>

SOPRONI DOMONKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

9400 Sopron, Széchenyi tér 4.
képviselő: Dr. Dívós Lajos, Dr. Kerekes István, Schlosser Péter
A Domonkos Rend tevékenységének támogatása. ... >>

Soproni EFE Lövész Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Khaut András, Szántó Sándor
A lövész és szabadidő sport művelése, népszerűsítése, eredményességének növelése. ... >>

SOPRONI EGÉSZSÉGÜGY Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Szilágyiné dr. Fodor Zsuzsanna ... >>

Soproni Egyetem Közgazdász Hallgatói Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Wilfing András
Lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre, egyéni képességeik kibontakoztatására, élénkítse az egyetem kulturális életét, Selmeci Diákhagyományok továbbadása. ... >>

Soproni Elektromos Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Somfalvi u. 3.
képviselő: elnök Zsirai Gyula, gazdasági felelős Tóth József, titkár Fekete Gyula ... >>

Soproni Építők Sportköre

(sport)

9400 Sopron, Várfal u. 10. II/10.
képviselő: Balázs Ferenc, Böröcz Máté
A rendszeres sportolás /versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegítse a sorttevékenység és a rendezvények szervezését. A meghatározott jogszabályok keretei között nemzetközi tevékenységet folytasson. ... >>

Soproni Erdélyi Kör

(kulturális)

9400 Sopron, Fövényverem u. 15.
képviselő: Dr. Úry Előd
Az Erdélyben élő nemzetiségek múltjának és jelenének, kultúrájának, gondolkodásmódjának megismerése és megismertetése, ehhez nyilvános fórumok biztosítása. Valós történelemtudat, önismeret kialkítása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra. Az erdélyi menekültek társadalmi beilleszkedésének elősegítése az ezt támogató társadalmi erők mozgósítása, helyi, megyei és országos érdekképviseletük megszervezése. ... >>

Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Szent György út 9.
képviselő: elnök Dr. Bársony Lajos, Vinkovics Sándor
Az iskolában folyó erdész-, faiparos és egyéb szakirányú középfokú szakemberképzés támogatása, az iskolam munkájának segítése. Hagyományápolás, mely a soproni és jogelődjei iskoláiban kialakult, mely hozzájárult a munkaszeretet és a korrekt emberi magatartás elsajátításához.Az iskola hagyományteremtő törekvéseinek serkentése, a tanárok és a diákok kezdeményzete "új hagyományok" felkarolása. ... >>

Soproni Evangélikus Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
képviselő: Dr. Winkler András
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Helység bérbeadása, felnőtt- és egyéb oktatás. Fordítás, tolmácsolás, rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése. A gyülekezet műszaki- építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése. Támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel az alapítványi célok megvalósítása elősegíthető. Segélyezés szociális rászorultság esetén. Továbbképzési támogatás, leendő munkatársaknak ösztöndíj támogatása, szakmai utak szervezése. Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel- és külföldi intézményekkel. ... >>

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
képviselő: Dr. Székely Csaba
A Soproni Egyetemen új képzések, mindenekelőtt a közgazdasági szak indítása. Az oktatás-kutatás bonyolítása, koordinálása, támogatása. Szakértői tevékenység, tanácsadás végzése, támogatása. Publikációs munka, kiadói tevékenység bonyolítása támogatása. Ösztöndíj nyújtás illetve támogatás. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének támogatása. Szakmai tanfolyamok, konferenciák rendezése és támogatása. A nemzetközi közgazdasági képzés indítása. Hallgatókhoz kapcsolódó értékesítési tevékenység bonyolítása, hallgatók gyakornoki helyeinek, valamint leendő esetleges munkahelyeinek közvetítése. A célban foglaltak különös hangsúllyal érvényesülnek a közgazdasági graduális és posztgraduális képzések beindításánál, illetve a Közgazdasági Szak alapításánál és a Közgazdasági Szak létrehozásánál. ... >>

Soproni Felsőoktatási Szakmai, Kulturális és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady E. u. 5.
képviselő: Horváth Sándor
A Soproni Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Soproni Fertőtáj Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9400 Sopron, Nemeskuti úti Vadászház Pf. 52.
képviselő: Dr. Jámbor László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgadálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Soproni Fotóklub Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ady Endre út 10.
képviselő: Folcz Tóbiás
A klub fő feladata a soproni, és a város vonzáskörzetében élő, tevékenykedő fotóamatőrök és hivatásos fotósok közös szervezetbe való tömörítése. A székhelyen működő fotószakkörök, fotókörök szakirányú támogatása. A MAFOSZ tagszervezetkénti tevékenység, valamint a regionális szervezetekben (Pannónia Fotóművészeti Fórum) való tevékenység. A kapcsolat felvétele és tartása más hazai és külföldi fotóklubokkal, fotókörökkel. a szövetség, a fenntartószev, vagy más társadalmi szerv támogatásával: a lehetőségek szerint területi, országos, vagy nemzetközi fotópályázatok, fotókiállítások rendezése. Szakmai segítségnyújtás a kulturális, idegenforgalmi, helytörténei, és egyéb kiadványok elkészítéséhez. A klub célja: hoy tagjainak művészeti, technikai fejlődését elősegítse. Támogassa a tágság pályázati és kiállítási részvétellét, egyéni és kollektív szereplését. A feladatok és célok megvalósítás érekében a kulb helyi összejöveteleket tart, fotósétát, fotókirándulást szervez, lehetőség szerint szakmai előadásokat tart, saját, vagy meghívott közreműködésével. ... >>

Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1.
képviselő: Dr. Nagy Gáspár, Dr. Zsirai Krisztina
A Gárdonyi Géza Iskolában tanuló fiatalok továbbá az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő diákok támogatása, segítése. ... >>

Soproni Gondozóházért Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Dr. Ősz Csaba, Kiss László
A Sopron, Major köz 3. sz. alatt megvalósítandó gondozóház támogatása. ... >>

Soproni Gyeplabda Egyesület

(sport)

Sopron, Ady Endre u. 5.
képviselő: Bognár András
sport ... >>

Soproni Harcművészeti Klub

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Újteleki út 48.
képviselő: elnök Lakihegyi Detre
Az egyesület alapvető célja a kendo sportág ismertetése, tanítása és az ezzel járó életmód megbecsülése. ... >>

Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Hátsókapu u. 2.
képviselő: Dr. Mátyás Csaba, Ormos Balázs, Winkler István
Horváth József festőművész emlékének ápolása, a hagyaték állandó kiállításának fenntartása, művészeti rendezvények, kiállítások létrehozása. ... >>

Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 2.
képviselő: Weinacht János
Az Egyesület a város lakóinak, ezen belül is a horvát nemzetiségieknek az Alkotmányban és más jogszabályokban biztosított jogait, érdekeit képviseli és védi. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Jégkorong Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Ibolya u. 2. IV/17.
képviselő: Koós Zoltán
A sportegyesület célja tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése a lakosság számára, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Soproni Ju-Jitsu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Csengery u. 57.
képviselő: Takács István, Táncsics Szabolcs
A harcművészetet kedvelő fiatalok edzése, versenyeztetése, önvédelmi képzése, valamint a keleti kultura megismertetése. A testi- és szellemi erő fejlesztése. A sportág megismertetése. Különféle őrző-védő kiképzés szervezése, bonyolítása. ... >>

Soproni Judo Sportegyesület

(sport)

9400 Sopron, Pap rét 27.
képviselő: Barasits György, Nagy Zoltán
Rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása. A minőségi sporteredmények elérésének feltételeinek megteremtése. Gyermek és ifjusági sport támogatása. Egészséges életmód népszerűsítése. Rendszeres helyi játék, versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A judo sport megismertetése és ... >>

Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre út 10.
képviselő: Dr. Kárpáti György, Vereskuti Bálint
Az alapítvány célja a Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar, mint művészeti közösség ismertté tétele, működési feltételeinek biztosítása, javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41