Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
4. oldal

Komédiás Magyar Integrált Színházért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9400 Sopron, Jegenye sor 5.
képviselő: Bartokos Tamás
A fogyatékkal élők segítése, életkörülményeik javítása. Kulturális és sport tevékenységen keresztül társadalmi el- és befogadásuk élőmozdítása. A Komédiás Magyar Integrált Színház működtetése. Fogyatékkal élők kreatív foglalkoztatása. ... >>

Kópé Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Czvitkovics Erika - alelnök, Dr. Magas Lászlóné - elnök, Nagyné Illisz Éva - alelnök
A sport és szabadidő tevékenység folytatásának szervezése, koordinálása, versenyeken való részvétel, testi erőnlét fejlesztése hátrányos emberek, elsősorban gyermekek esetében. ... >>

"KÓRHÁZ-KÁPOLNA" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: elnök Harcos Ferenc, titkár Horváth László
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza betegei, akiket egészségi állapotuk, illetőleg azon ápolószemélyzet akiket a szenvedőknek történő segítsényújtás akadályoz hitéletük gyakorlásában, - mely hitélet adja számukra az erőt a gyógyuláshoz és adja az erőt a segítsényújtáshoz - önhibájukon kívül ne legyenek megfosztottak állampolági jogaitól. ... >>

"KÓRUS SPONTÁNUSZ" Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Lővér krt. 7.
képviselő: Merényiné Szilvási Beáta
A közös éneklés, a kórus működése, próbák, fellépések lehetőségét egyesületi keretek közötti biztosítása és szervezése. ... >>

Kőszegi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kőszegi u. 16.
képviselő: Csuka Istvánné
Az óvodai foglalkozásokon az egyéni fejlesztésekhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, a gyermekek számára kirándulások szervezése, annak anyagi feltételeinek megteremtése, óvónők számára olyan továbbképzések biztosítása, amely a foglalkozások módszertani szakmai fejlesztését segítheti elő, konduktor alkalmazásának elősegítése, 0 - 6 éves korú halmozottan sérült, ellátásban nem részesülő gyermekek óvodai ... >>

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Nezsideri u. 4/A.
képviselő: Dr. Bodnár Mária, Egedi Cecília
Minél szélesebb réteg számára elérhetővé tenni olyan újszerű egészségnevelési és megőrzési módszereket, amelyek az önismeret és készségek fejlesztésén keresztül segítséget nyújtanak a mindennapi életviteli problémák megsegítésén túl a krízishelyzetek, az alkohol-, drog-, szexuális problémák valamint a pszichomentális fejlődés problémáinak leküzdéséhez és a testi - lelki egészség kiteljesítéséhez. A fenti cél érdekében szakemberek képzése, továbbképzése, szakemberképzés támogatása, illetve szakmai és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. ... >>

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány

()

9400 Sopron, Templom u.2.
képviselő: Dr.Kovács Ferenc
A Központi Bányászati Múzeum támogatása. ... >>

KTM SPORT CLUB

(sport)

9400 Sopron, Ágfalvi út 9.
képviselő: Lénárt László
Az egyesület tagjainak az összefogásával kívánja Sopronban és az egész ország területén a rendszeres sportolás, testedzést, egészséges életmódot biztosítani annak érdekében propagandát kifejteni az egészséges sporterkölcskifejlesztése érdekében. Ezen túlmenően az egyesület célja a sport tradíciókat támogatni, szakmai versenyeket és rendezvényeket megszervezni és támogatni, sportinformációs rendszert kiépíteni. ... >>

Kultúrális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Bősze Balázs, Dr. Úry Előd
Segítséget nyújtani tagjainak a város és környéke társadalmi életbe való bekapcsolódásához közös érdekek együttes megjelenítéséhez a társadalmi élet különböző szféráiban. Segítséget nyújtani tagjainak a folyamatos működéshez. Felkarolni azokat az állapmolgári kezdeményezéseket- elsősorban a művelődés és önképzés területén-amelyek hozzájárulnak az egyén s rajta keresztül a város és környéke szellemi gazdagodásához. ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lajbi Néptánc Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Braun Edit
A népi hagyományok és a népi kultúra megismertetése. A néptánc szervezett formában történő elsajátításának biztosítása. Kulturális pályázatok kiírása meghatározott témákban, a néprajzi, népzenei, illetve a néptánc hagyományok őrzésére törekvő nevelés alapján. Kapcsolódva az általános és középiskolai oktatáshoz, néptánc tanítás tanóra és szakkör keretében. Kultruális rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése, lebonyolítása. A néphagyományban megtalálható népi kismesterségekkel kapcsolatos kézműves foglalkozások, szakkörök szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás kül- és belföldi társszervezetekkel. Eredeti anyagok gyűjtése határainakon belül és kívül. ... >>

Lajtha László Néptáncegyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Szabó Péter
Az egyesület célja tagjainak néprajzi, néptáncos nevelése, illetve meghívott koreográfusok által létrehozott bemutatása székhelyén vagy meghívás alapján más helyszíneken. ... >>

"Lánc, lánc, Eszterlánc..." Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Dózsa György u. 29.
képviselő: Pielerné Halász Gabriella
A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése különböző programok, előadások, kirándulások szervezésével. ... >>

Lepkeszárny Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Dóczy Lajos út 1.
képviselő: elnök Pichlerné Gábor Beáta, tag Kovácsné Horváth Eszter, titkár Szendrődi Andor
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű gyermekek és fiatalok, épértelmű tanulók és fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű, igényű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának közvetett elősegítése, esélyegyenlőségük növelése. Kiemelt cél: mindkét csoport segítése- az oktatás folyamatában - taneszközökkel, valamint oktató szoftverekkel. Lehetőség biztosítása, modern számítástechinkai eszközökkel való ellátásukra. Fogyatékos egyének esetén speciális gyógyászati segédeszközökkel való segítésük.
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének elősegítése, speciális rétegigényeket is kielégítő taneszközök és oktatási segédanyagok fejlesztése, tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok készítése, nyomtatott és elektronikus formában, internetes tartalomszolgáltatás. Lehetőség szerint képzésükre, továbbtanulásukra foglalkoztatásukra az anyagiak biztosítása.
A fentebb felsorolt célok mindegyike, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó csoportok segítése terén. ... >>

Líceum Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Lampérth Gyula, kuratóriumi tag, kuratóriumi tag, kuratóriumi tag, kuratóriumi titkár
A Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban az oktatási feltételek javítása. ... >>

LIONS-CLUB Alapítvány

(szociális,közbiztonság)

9400 Sopron, Mikoviny u. 72.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
A szociális és anyagi helyzetük miatt hátrányos helyzetű családok és személyek támogatása, érzékszervi fogyatékosok támogatása és segítése, nagycsaládosok támogatása. ... >>

LIONS-CLUB SOPRON Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 34.
képviselő: Fábiánkovits Ferenc
A barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének munkájában, és ezen keresztül segíti a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének munkáját. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgálatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai nomákat. ... >>

Liszt Ferenc Kulturális Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Dr. Fodor Tamás
Liszt Ferenc emlékének ápolása, illetve az ehhez kapcsolódó kulturális élet támogatása. ... >>

Lővér Íjász Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Szőlőskert u. 67. a/2.
képviselő: Bozsoki Balázs, Király Gábor, Lázár István
A magyar íjász hagyományok megőrzése, ápolása, az ifjúság egészséges életmódra nevelése keretében az utánpótlás nevelés fejlesztése. ... >>

LŐVÉR Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Vasvári Pál u. 11.
képviselő: Drávai Dávid
Tagjai részére a rendszeres edzés és sportolási lehetőségek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási- nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és edzés lehetőségének megteremtése, a lakosság szabadidős tevékenységének segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesület tagjainak versenyekre való felkészítése, benevezése, részvételének biztosítása. Sportversenyek szervezése. ... >>

LŐVÉR Sütő Részvénytársaság MRP Szervezete

(egyéb)

9400 Sopron, Kőszegi u. 13.
képviselő: Dr. Tama István, Dr. Ulreich Józsefné, Pázsint Lajos
A Sopron és Vidéke Sütő- és Édesipari Vállalat 1993. március 16. napjával átalakult LŐVÉR Sütő Részvénytársasággá, a munkavállalók résztulajdonosi program keretében tulajdoni részesedést szereznek ... >>

Lővér Tenisz Klub

(sport)

9400 Sopron, Lővér körút 84/B.
képviselő: Molnár Gergely titkár (ö), Steiner LÁszló elnök (ö)
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretnek teniszezni, kortól, nemtől és származástól függetlenül. ... >>

Lővér Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9. III/11.
képviselő: Fücsök Károly
A rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzésről és sportolásról. ... >>

Lővér Úszó Suli Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fapiac út 11.
képviselő: elnök Varga Imre, elnökségi tag Deákné Gyurátz Edit
A soproni és Sopron környéki úszást kedvelő embereket egy szervezett egységbe tömörítse és ezáltal előmozdítsa azt, hogy ezen magyar úszó tömegsport kedvtelésnek élő és szerető személyeknek egy széles tömegbázist hozzon létre, előmozdítva ezzel a hagyományosan eredményes úszó sport fejlődését is. ... >>

"LŐVÉR" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Sipos László
sport környezet- és természetvédelem egyéb társadalmi szervezet ... >>

MACHATSEK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dr. Baranyai Lenke, Dr. Turbuly Éva, Dr. Winkler András, Szakál Péter, Szemerei Tamás
A Sopronért az ágfalvi csatában 1921. szeptember 8-án mártírhalált halt Machatsek Gyula volt egyetemi hallgató és Dr. Machatsek Lucia nyug. magyar-latin szakos tanárnő, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola helytörténeti gyűjteményének megalapozója emlékének megőrzése és ápolása. ... >>

"MAGÁNYOS CÉDRUS" Alapítvány

(kulturális)

9401 Sopron, Pf. 275. (S.M.J.V. Szoc.Otth.)
képviselő: Farkas Jánosné, Karsai Lajos
A S.M.J.V. Szociotherápiás Otthonában elhelyezett gondozottak életminőségének emelése, elsődlegesen az ellátás, szabadidő és szociális területén. Hozzásegítés a tétlenség leküzdésén keresztül az önálló munkavégzés fokára való eljutáshoz. ... >>

Magyar Extrém Sport Club

(sport)

9400 Sopron, Patak utca 28.
képviselő: Erki Ferenc, Sallai Levente
Az egyesület az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretik az extrém sportokat, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Célja a rendszeres edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, tömgsport, illetve igazolt versenyzőkkel az élsport keretében. ... >>

Magyar Fogorvosok Kamarai Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 92.
képviselő: Dr. Láng Andor
A magyar fogorvosok, valamint az egyesületi tagok jó hírnevének megőrzése, megvédése, megismertetése, népszerűsítése az alapvető orvosi etika keretén belül. Harmonikus együttműködés megteremtése a magyar és külföldi társszervezetekkel, egészségügyi biztosítókkal és orvosi kamarákkal. ... >>

Makkay-Munczy Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Dárdai Árpád, Dr. Baranyai Lenke, Dr. Barnáné Frivolt Valéria, Horváth Erzsébet, Horváth Rudolf
Évente két tehetséges diák /egy hegedűs és egy zongorista/ jutalmazása, a Makkay-Munczy díj átadása. Évente vagy két évente a Soproni Liszt Ferenc Szinfónikus zenekar egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó vonósának a díj átadása, aki az átadás alkalmával megszólaltat egy Makkay Béla művet, melynek kottái a Soproni Levéltárban lelhetők fel. ... >>

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Kámán gáborné ... >>

Mayar Fegyverműszerészek, Fegyvertechnikusok, Fegyvermesterek, Vadászpuskaművesek és Fegyverbarátok Országos Egyesülete

()

9400 Sopron, Templom u. 11.
képviselő: Varga János
A szakma jeles személyiségeinek összefogása, az információáramlás és a szakirodalomhoz való könnyebb hozzájutás elősegítése, a szakmai utánpólás kinevelésében közreműködés, szakmai fórumok szervezése, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ... >>

MEDICAL MENTAL ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
Az alapítvány célja olyan tevékenység szervezése, valamint támogatása, amely a lelki egyensúly helyreállítását, fenntartását szolgálja. Ennek érdekében segítséget nyújt a mindennapi nehézségek, krízisek, valamint az alkohol-, drog- problémák leküzdésében. Támogatja az egyenletes személyiségfejlődést segítő beavatkozásokat. A célok megvalósításához szükséges szakemberek képzését, valamint tudományos tevékenységüket támogatja, technikai feltételeket bővíti, fejleszti. ... >>

Mega Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Pozsonyi u. 2.
képviselő: Balogh Sándor
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse és terjessze a squash sportágat, a sportág, fital tehetségeit felkutassa és támogassa, ezáltal a sportág gyakorlóit az egészséges életmód folytatására ösztönözze. ... >>

Menta Közösségi Mentálhygiénés Egyesület

(egészségügyi)

Sopron, Baross u. 8.
képviselő: Mórocz Péter
egészségvédelmi és szociális ... >>

Mentőöv Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Zrínyi u. 48.
képviselő: Farkas Gábor
Támogatja a Sopron Megyei Jogú Város Családsegítő Intézet különböző szolgáltatásainak - idősgondozás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat - és az ehhez szükséges eszközök folyamatos korszerűsítését, bővítését. ... >>

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Ady Endre utca 5.
képviselő: Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja Prof. Dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. ... >>

MILO Horgász Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Uszoda u. 77.
képviselő: Magyar Gábor
Sporthorgászat a természet és a halállomány védelme, segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Modern Képalkotó Eljárások Fejlesztéséért Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Hafenscher István
Sopron és környéke lakosságának betegellátási színvonalának emelése, a modern diagnosztikus eljárások felhasználása, a modern digitális rendszerek üzemeltetéséhez szakértelem szintentartása és fejlesztése, a teljeskörű és európai színvonalú diagnosztikai ellátás megteremtése. ... >>

MONTES SÍ ÉS SPORT KLUB

(sport,egészségügyi,oktatási)

9407 Sopron, Nefelejcs u. 36.
képviselő: Stánicz Balázs
Az egyesület alapvető célja tehát a Sopronban és vonzáskörzetében élő, a sí és egyéb sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára sport- és szabadidős tevékenység biztosítása, közreműködés az utánpótlás kinevelésében, nemzeti és nemzetközi versenyek lebonyolításában. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok szervezése és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés (prevenció) érdekében. ... >>

Mozgás - Kultúra 2005. Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Fehér Dániel út 2
képviselő: Demeter Zsolt, Ferencz Zoltán Balázs, Polyák József
Biztosítja intézmények, vállalkozások, magánszemélyek testnevelési, tömegsport, versenysport és kultúrális célú támogatásainak összegyűjtését és annak célszerű felhasználását. ... >>

Mozgáskorlátozottak és Siketek Soproni Sportegyesülete

(sport,szociális)

9400 Sopron, Tóth A. u. 1.
képviselő: Szakonyi Imre
A mozgáskorlátozott és siket gyermekek és felnőttek gyógytorna, rekreációs, rehabilitációs, tömeg- és versenysport segítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Bognár Béla
Sopron város területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Műszaki Fejlesztéssel a Soproni Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Harcos Ferenc
A Sopron Város Kórház üzemeltetésével kapcsolatos műszaki fejlesztés, továbbképzés és eszközbiztosítás. ... >>

"Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút Gyermekvasutas Alapítvány"

(oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Krisch Aladár
Az alapító az alapítványt abból a tartós közérdekű célból hozza létre, hogy a GYSEV Zrt. Vagyonkezelésében lévő Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút üzemeltetésében szabad elhatározásukból közreműködő gyermekvasutasok: vasút iránti érdeklődését felkeltse, fenntartsa és kiteljesítse; szakmai oktatását és szünidei foglalkoztatását keretekbe foglalja; szabadidős tevékenységét megszervezze, valamint Széchenyi István munkásságának emlékét ápolja és megőrizze, és mindezen célok elérése érdekében, a felmerülő költségeket biztosítsa. ... >>

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Soproni Tagegyesülete

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Deák tér 22.
képviselő: Dr. Jánoskáné Kulacsy Beáta - elnök
Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. /2/ bekezdés szerinti szociális tevékenység, családi segítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Napsugár" Nyugdíjas Egyesület

()

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Tóth János
A nyugdíjasok közösségi együttlétét, művelődését, a szabadidő kulturált eltöltését segítse, ennek megvalósítása érdekében klubot tart fenn, valamint a hasonló svéd, kanadai, ausztrál magyar egyesületekkel kapcsolatot alakít ki. ... >>

Napszak Intézmény Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Uszoda utca 9.
képviselő: Főző József
A Napszak Integrált Intézmény Nappali Ellátó Centrumában lévő fiatal felnőttek szabadidős programjainak megszervezése, a szabadidő hasznos és fejlesztő eltöltése. ... >>

Nemeskéri Kiss Géza Bérkilölvő Vadásztársaság

()

9400 Sopron, Baross út 6/a.
képviselő: Bánfalvi László
vadászat ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41