Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
3. oldal

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

(sport,természetvédelem)

9494 Balf, Pilerin út 30.
képviselő: Holló Gábor
A vitorlás sportág népszerűsítése, fejlesztése, a vitorlás vízi túrázás a versenyvitorlázás eredményességének növelése, ifjúságnevelés, és az egészséges, sportszerű életmód, a nemes sportszellem terjesztése. Képviseli vitorlázó tagsága érdekeit, biztosítja a kedvező vitorlázási lehetőségeket, a vitorlázás írott és íratlan szabályainak tiszteletére ösztönzik a természet szeretére és védelmére neveli tagjait. ... >>

Fertőtavi Turavitorlázó Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Zárányi u. 44.
képviselő: Dr. Arszin Miklós
A vitorlás sportág népszerűsítése, fejlesztése, a vitorlás vizi turázás és a versenyvitorlázás eredményességének a növelése, az egészséges, sportszerű életmód, a nemes sportszellem terjesztése. ... >>

Ficánka Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Trefort tér 11.
képviselő: Pócsiné Kostenc Marietta
A gyermekek környezetének esztétikussá tétele, az óvoda kertjének - amely a lakótelepi gyermekek környezetének fontos része - folyamatos gazdagítása, mozgásfejlesztést elősegítő eszközök biztosítása, speciális játékok (ayres) beszerzése, az óvoda felszereltségének folyamatos minőségmegóvása, testi, lelki, szociális harmónia kialakítása, az óvoda programjában szereplő úszásoktatás támogatása a szociálisan rászoruló gyermekek részére, kirándulások, közös programok szervezése, szülői közösség erősítése, közös programokkal. ... >>

"FIDELISSIMA" Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Csatkai u. 11.
képviselő: Arany János, Palotai Gábor
A soproni FIDELISSIMA Kórus céljainak megvalósításhoz szükséges anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

"Fogjuk a kezed" Egyesület a tanulási problémákkal küzdő gyermekekért

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Rét u. 23. Nevelési Tanácsadó
képviselő: Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné
Problémás gyermekek érdekvédelme, képviselete, segítése. ... >>

Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Bősze Balázsné Kenesei Irén, Dr. Magas Lászlóné, Nagy Tamás elnök, Póczáné Horváth Erzsébet, Táncsics Gyuláné
Szellemi fogyatékos gyermekek oktatása, önálló életkezdésének támogatása. ... >>

Garabonciás Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Nyikos Tivadar
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés műhelye.
A soproni Széchenyi István Gimnázium és a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Garabonciás DSE kiemelt célja, hogy a röplabda és kézilabda sportágakban ráépülve az iskolai tananyagra a tehetséges diákok részére lehetőséget biztosítson sportolásra és versenyzésre. Sopronban a kosárlabda és labdarúgás feltételei a tanulók számára adottak, míg a röplabda és kézilabda lehetőségei korlátozottak. Mind az általános iskolás, mind a középiskolás testnevelés tantervben a kézilabda és a röplabda is szerepel, nagyon sok gyerek szívesen űzné, ezért szeretnénk számukra a feltételeket megteremteni. Emellett szeretnénk a városban az evezés és kajak-kenu sportot is meghonosítani, a Fertő-tó erre kiváló lehetőséget biztosít és a kajak-kenu sport nemzetközi sikerei garantálják a diákok érdeklődését. ... >>

Gazdasági Tudásközpont Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
képviselő: Dr. Mészáros Katalin - elnök, Kovács Tamás - titkár
Az alapítvány célja a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói részére szakmai gyakorlatok szervezése, a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése, ennek keretében állásbörzék szervezése, karrier tanácsadás, tréningek, tanfolyamok szervezése, oktatási tevékenység, hallgatóknak nyújtott irodai szolgáltatások, hallgatói életpálya követése, oktatási segédanyagok, tájékoztató füzetek kiadása, írása, támogatása, illetve terjesztése, konferenciák, workshopok szervezése, a felsőoktatás, és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása, kutatási igények feltérképezése, alkalmazott gazdasági kutatások koordinálása, tudományos folyóiratok, kiadványok írása, szerkesztése és kiadása, a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak anyagi támogatása ösztöndíj formájában, tanácsadás és szakmai tervezés, továbbá szakértői tevékenység végzése, oktatás és kutatás. ... >>

GENIUS Mozgásművészeti Sport Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Csengeri u. 30-32.
képviselő: Bányai Petra
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségek, a művészeti sportok (tánc, fitness, aerobic, stb.) biztosítására szórakoztató (hobby) és verseny szinten. ... >>

Görbehalmi Bányászati Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

9408 Sopron, Hidegvízvölgy u. 3.
képviselő: Dr. Erdélyi Lajos
Az egyesület célja: a Brennbergbányai és Görbehalmi bányászélet tárgyi eszközeinek gyűjtése, őrzése, ápolása; az utókor számára megörökíteni és elérhetővé tenni e kihalófélben lévő szakma használati eszközeit, a még élő bányászok visszaemlékezéseit; a bányászélet hagyományainak őrzése; a bányászélet szokásainak felkutatása, bemutatása; látogatható kiállító helyiség létrehozása és működtetése; együttműködés a bányászati hagyományokat ápoló egyesületekkel, intézményekkel. ... >>

GÖSSER-UNICUM Kosárlabda Klub

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 10. II/9.
képviselő: Poór Zoltán
kosárlabda sport ... >>

Gumiformacikk Gyártók Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Ibolya u. 1. 10/41.
képviselő: Czeglédi László
A szervezkedési körébe tartozó dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekképviselete. Szakszervezeti tagok anyagi és szellemi érdekeinek védelme az alkotmányos rend eszközeinek felhasználásával. A szolidaritás kialakítása és elősegítése. A tagdíjbevételekkel történő gazdálkodás, a tagság érdekeinek megfelelő hasznosítása. ... >>

Gyermekek a Táncért Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Németh József
Sopronban és vonzáskörzetében élő gyermekeket és fiatalokat a tánc művészetére nevelje, mozgáskultúráját fejlessze. ... >>

Gyermekotthoni Szabadidős Sport-és Kerékpár Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Gyevát Zsolt
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesület, így ekként kéri nyilvántartásba vételét. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Az egyesület alapvető célja az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek számára olyan szabadidős sporttevékenységek lehetőségének biztosítása, melyben kibontakoztathatják képességeiket, hasznosan tölthetik el szabadidejüket, megfelelően és hasznosan szocializálódhatnak a közösségi pozitív értékeknek megfelelően. Az egyesület integrációt biztosít a gyermekek megfelelő társadalmi csoportjaihoz, felkészíti a gyermekeket az egészséges életmód kialakításának feladataira. Az egyesület célja továbbá, hogy a kerékpározást, mint a szabadidő eltöltésére alkalmas aktív kikapcsolódási lehetőséget minél több emberrel megszerettesse, megismertesse. A közös túrák egyúttal lehetőséget nyújtanak Magyarország és a szomszédos országok természeti kincseinek felderítésére, megtekintésére. Az egyesület tagjai a kerékpározás mellett a sport egyéb szabadidős területein, így a gyalogos teljesítménytúrák, futóversenyek, úszó teljesítménytúrák során is biztosítják az egészséges életmód feltételeit. Az egyesület célja a sportrendezvényeken való részvételen túl az azokhoz kapcsolódó kulturális programokon való részvétel, illetve ilyen programok szervezése. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a szabadidős sportágak népszerűsítése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Ennek megfelelően maga is támogat, illetve szponzori- és egyéb reklámozási megállapodások keretében támogatásokat fogad el, továbbá közvetlenül is részesíthető állami, illetve önkormányzati támogatásban. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytat.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

"GYEVÁT" SPORTEGYESÜLET

(sport)

9400 Sopron, Höflányi út 4.
képviselő: Borsos Ferenc
Sopron város ökölvívó sportjának fejlesztése. Az Egyesület a tagok tevékenységéhez kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységet folytat a különböző szakmai kamarák a helyi és országos képviseleti szervek és más közéleti szervezetek előtt. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytat melynek keretein belül sportversenyeket ankétokat és rendezvényeket szervez. Az Egyesület céljai között ismeri el, továbbá- elsősorban Sopron városában - az ökölvívó sportolók támogatását, amelynek érdekében pályázatokon részt vesz illetve pályáztat, ösztöndíjakat szervez, továbbá segítséget nyújt sportolók előmeneteléhez, a sportág népszerűsítéséhez és ehhez támogatókat keres. Az Egyesület alapvető továbbá Gyevát Gyula emlékének megőrzése, sportolói hagyatéka ápolása, ennek érdekében az Egyesület megemlékezéseket tart, rendezvényeket szervez, hozzájárul Gyevát Gyula életének és sportolói pályafutásának minél szélesebb körű megismertetéséhez. ... >>

Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Jázmin út 19
képviselő: elnök Horváth Ernő
A mindennapok szakmai munkájának támogatása, szakmai információk cseréjénak segítése, a különböző jellegű megyei kezdeményezések bemutatása, felkarolása.
Az egyes megyékben, egymástól elszigetelten dolgozó egykori és jelenlegi gyógypedagógaiai szaktanácsadók és szakértők összefogása.
Közvetlen szakmai kapcsolattartáson keresztül egymás munkájának segítése.
Lehetőség kérése, segítségnyújtás felajánlása minden szakterületünket érintő országos szintű oktatáspolitkiai, szakmai stb. anyag véleményezésében.
Közvetlen kapcsolattartás az országos irányításban szakterületünket képvisleő munkatársakkal.
Folyamatos kapcsolattartás az OM, OKI, OKÉV gyógypedagógaiai ügyekkel foglalkozó előadóival, munkatársaival.
A szakamai együttműködés erősítése az ELTE Bárczi Guszáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral, a SzASZOK-kal, a MAGYE-val.
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésére.
A munkaközösség működtetéséhez, programjának gazdagításához pályázati úton erőforrás keresése.
A területen folyó versenyek szakmai kontrolljának biztosítása.
A szakterületet érintő központi szervezésű vizsgálatokban, mérésekben közreműdködés. ... >>

"GYÓGYULJUNK A SPORTTAL!" Alapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Lomb út 16 A
képviselő: Dr. Simon István Ágoston
A testnevelés-terápiás foglalkozásokon résztvevő gyermekek is teljes körű gyermekkort élhessenek. Az intenzív terápiás tréning biztosítása. A gyermekek edzésszerű foglalkoztatása. Sokoldalú fizikai képzés, a képességek harmonikus fejlesztésének biztosítása. Kedvező pszichés változások kialakítása. Kedvező élettani változások kialakítása. A testnevelés-terápiás lehetőséget minél korábban tegyük hozzáférhetővé a rászorultak számára. Táborok szervezése, versenyzési lehetőség biztosítása a gyerekek számára önértékelésük javításához. A szociálisan rászoruló gyermekek költségeinek támogatása. Változatos és magas fokú oktatás feltételeinek biztosítása. Aquarázs RSE támogatása (tárgyi, személyi, anyagi feltételeinek biztosításához) Aquarázs RSE házibajnokságainak támogatása, gyermekek jutalmazása. Igénybevett sportlétesítmények működtetésének támogatása. A 2-18 éves korosztály, valamint a felnőtt lakosság egészségfejlesztésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Egészségnevelési programok, előadások szervezése. A rendszeres sportolás, mint az egészségmegőrzés, egészség-helyreállítás, egészségfejlesztés eszközének elősegítése. A lelki egészség megőrzése, fejlesztése, a mentálhigiéniás tevékenységek támogatása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Német Iskolaegylet /Schulverein des Komitates Győr-Moson-Sopron/

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Ambrus Attiláné
A megye területén élő német nemzetiségű és nyelvű lakosság oktatási és kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Bíró-Fülöp János
érdekvédelem ... >>

GYSEV Nyugdíjasok Alapítványa

(szociális)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Bakó László
A GYESEV Rt. nyugdíjasainak támogatása a rászoruló nyugdíjasok segélyezése, találkozók és programok szervezése, támogatása. ... >>

HABAKUK Bábszinház Egyesület

(intézményi,kulturális)

9400 Sopron, Zrínyi M. u. 19.
képviselő: Fekete Zoltán
A 3-16 éves korosztály számára bábelőadások tartása, bemutatók során a gyermekek személyiségének fejlesztése, irodalmi, esztétikai értékek továbbítása, bábok készítese. ... >>

Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Kisfaludy u. 6.
képviselő: Inczédiné Karácsony Andrea
Sopron és Sopron környéki halmozottan sérült gyermekek gyógykezelésében, szellemi és mozgásfejlesztésben segítsen a rászorultság idejéig. ... >>

Handler Nándor Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Halász u. 9-15.
képviselő: Králik Tibor
Az iskolai tanulók tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre való felkészítése, támogatása. Tanulmányi kirándulások és táborok támogatása. A tanulmányi gyakorlati munka, iskolai sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tárgyi feltételeinek ... >>

Határok Nélkül Soproni Művészeti és Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Új u. 18.
képviselő: Vigné Kovács Margit
A magyar egyetemes művészet, a kultúra, a tudomány és egyéb szellemi értékek közvetítése, ápolása a kultúra közvetítés eszközével. A magyar zeneművészeti, népművészeti, képző- és iparművészeti értékek, hagyományok és szokások őrzése és terjesztése, hazánkban és határainkon kívül. A kulturális idegenforgalom és turizmus erősítése, értékeink megmutatása, kultúrált szórakozási lehetőségek megteremtése. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Kovács János
Az egyesületi tagság kulturális, szociális, egészségügyi érdekeinek elősegítése, a határőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolat fenntartása. ... >>

Hazafiak Pártja

(egyéb)

9400 Sopron, Nagymartoni u. 8.
képviselő: Hogyor József, Varga József ... >>

"Házi Jenő Soproni Honismereti Alapítvány"

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Turbuly Éva
Sopron és az egykori Sopron megyei múltjához, hagyományos értékeihez való kötődés erősítése, a múlt tudományos igényű feltárása. ... >>

Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Kertvárosi u. 12.
képviselő: Lagler András
Az alapítvány célja, hogy az evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek és természetes személyek rajta keresztül erkökcsi és anyagi támogatást leljenek, amelynek segítségével a társadalom és a nemzet számára hasznos, keresztény szellemű munkát folytató embertársaik erkölcsileg és anyagilag megerősödnek. Az alapítvány szisztematikus nevelő, oktató és ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervez, melyek célja, hogy az ifjú és felnövekvő nemzedéket felismerésére vezesse minden életellenes, deviáns magatartás, életvitel tekintetében, hogy az életpárti felfogást elsajátítsa, meggyőződéssel sajátjaként vallja. Ez kiterjed elsősorban, de nem kizárólagosan a drog, alkohol, dohányzás, abortusz valamint a nihilista, céltalan életvitel kérdésköreire. Az alapítvány célja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa azokat a bajbajutott családokat és egyedülállókat, akik e támogatás nélkül a társadalom perifériájára sodródnának. Támogatja továbbá azokat a családokat és egyedülállókat is, amelyek a bibliai értékrendtől eltávolodtak, abban hogy a társadalomban korábban elfoglalt helyükhöz visszatérjenek. Céljai megvalósításában elsődlegesnek tekinti, hogy tevékenységei legyenek bár szociális, karitatív vagy meghatározott célprogramokra irányulók, a bibliai értékekkel egyezzenek. Célja továbbá, hogy támogassa egészség - és családvédő, illetőleg keresztény kulturális rendezvények megszervezését, bibliai erkölcsi elveket valló keresztény klubok működtetését, amelyek minőségi és értékközvetítő alternatívát jelenthetnek a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

"Horváth Antal" Alapítvány az Evangélikus Iskolai Történelemoktatásért

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Csukásné Benczik Zsuzsanna, Dr. Lampérth Gyula, Kocsis István, Németh Lászlóné Káldy Zsuzsanna, Tölli Balázs
Az evangélikus nevelés, oktatás, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzsé színvonalának javításával, kiemelten a történelemoktatás terén az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő közoktatási képzést is felvállaló evangélikus egyházi iskolákat tevékenys közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon az alapítvány a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített ... >>

Hova Tovább Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Csávai u. 1.
képviselő: Földes Tamásné
A Sopron és vonzáskörzetében élő, halmozottan sérült, mozgássérült, a szakértői vélemény és szakorvosi vizsgálatok alapján önmagára és a társaira veszélyt nem jelentő személyek támogatása. Sérült személyek számára napközi-otthon és lakóotthon létrehozása, fenntartása, a sérült támogatottak foglalkoztatása. Fejlesztő programok, eszközök, terápiák finanszírozása. Sérült személyek életének és életkörülményeinek könnyebbé tétele. Támogatás az integráció megvalósításához. Munkalehetőségek felkutatása, a sérült személyek feladattudatának erősítése. ... >>

HUBERTUSZ Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Bécsi út 81.
képviselő: Unger Alfréd
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági, környezet és természetvédelmi érdekekkel ? összhangban, továbbá a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással és gazdálkodással, a legcélszerűbb formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Humán Képző, Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 17.
képviselő: Dr. Nyitrai István
A lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása, olyan képzési programok, képzések és továbbképzések előkészítése és megvalósítása, amelyek a munkavállalók személyiségfejelesztését és szakképesítés megszerzését szolgálják. Az oktatás területén tevékenykedők szakmai felkészültségének emelése. ... >>

Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Balfi u. 80.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Fehérné Lehelvári Marietta, kuratóriumi tag Dr. Sütő Teréz, kuratóriumi tag Horváth Antalné, kuratóriumi tag Máté Melinda, kuratóriumi tag Salamon Zsóka
Sopron város szociális elhelyezésében lévő idős emberek egészségi és kulturális igényeinek kielégítése. Rászorultak eseti szociális segélyezése. Rekreációs központ fenntartása, ahol az idősek testi kondicióját javítják koruknak megfelelő sportprogramokkal. Az idős emberek részére tanácsadó szolgálat beindítása, pszichológus, orvos, pszichiáter, jogász bevonásával. Idős rászorult emberek családi ünnepeinek, valamint az idősek napjának szervezése és bonyolítása. Olyan eszközök, berendezések beszerzése melyek a szociális otthonokban elhelyzettek életvitelét elősegítik, és az önkormányzati normatíva nem nyújt rá megfelelő fedezetet. ... >>

Idősek Európa Háza Alapítvány

()

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Horváthné dr. Sütő Teréz
A szellemi energiák, amelyek az idős emberekben megvannak, kamatozódjanak. ... >>

"IGITUS" Oktatás Sopronért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Terv utca 2.
képviselő: Pintér Attila
Sopronban és környékén folyó idegen nyelvi és számítógépes ismeretek oktatása, minőségének javítása és az ezzel összefüggő szellemi és, technikai színvonal növelése, az oktató és kutató képzést elősegítő eszközök, egyéni támogatások hozzájárulások odaítélésével a már működő oktatási intézmények dolgozói, tanulói, hallgatói és ezek szakkörei, csoportjai, illetve az élet bármely területén aktívan dolgozó magánszemély számára, akik fenti ismeretek megszerzéséhez kiegészítő támogatásként, vagy az ehhez szükséges eszközre pályázzák meg. Továbbá információs központ és Internet kávézó működtetése, internetes oktatás folytatása. ... >>

Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Sövény köz 9.
képviselő: elnök Kaufman Ilona, elnökségi tag Csizmár Péter, elnökségi tag Dr. Szóka Károly
Az Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület fő feladata, hogy támogassa a hazai és európai tudományos és gazdasági élet területén kialakuló együttműködéseket, tudományos és alkalmazott munkákat, illetve projekteket, továbbá szakemberek, kutatók, tudományos munkatársak hazai és külföldi képzését. ... >>

INTERNATIONAL POLICA ASSOTIATION Magyar Szekció Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Lackner K. u. 5.
képviselő: Mészáros Mária
A Nemzetközi Rendőri Szövetség (IPA) célkitűzéseinek megvalósítása. ... >>

INTERNET-SOPRON Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Zrínyi u. 26.
képviselő: Leskó Eszter
Sopron város és vonzáskörzete informatikai rendszerének kialakítása, kapcsolatok megteremtése, nemzetközi együttműködés, információs rendszerekbe való bekapcsolódás biztosítása. A vonzáskörzet gazdasági, társadalmi szervei és a lakosság részére a helyi információs kapcsolatok és a nemzetközi csatlakozási lehetőség lehetővé tétele. ... >>

Jamoto Racing Honda Motor Klub Magyarország Egyesület

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Hátsókapu utca 3. fsz./1.
képviselő: Csikár Gusztáv
A Honda motorkerékpárok közismerten jó műszaki tulajdonságainak jobb megismertetése. A Klub népszerűsítése és a taglétszám bővíté- se. Egymás segítése a tagok tulajdonában lévő motorok javítása, használata, fenntartása terén. Előnyösebb feltételű vásárlási, be- szerzési, szolgáltatási lehetőségek és hasznos információk egymás számára elérhetővé tétele. Összejövetelek, találkozók és rendezvé- nyek szervezése a típust képviselve és annak jó hírét öregbítve. A fentiek miatt kapcsolatfelvétel a sajtóval, hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesülete

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.
képviselő: Zilahi Józsefné
A 137/1996.(VII.28.) Kormány rendeletben az óvodai nevelés alapprogramjának megfelelő választhatónak minősített program terjesztése Magyarországon és a határainkon túl élő magyar óvoda pedagógusok körében. Az érdeklődő óvónők, tanítónők részére szakmai továbbképzések szervezése, ehhez bázisóvodák kialakítása. Tapasztalatcserék szervezése, a program szerint dolgozó óvoda pedagógusok részére. Szakirodalmi anyag ajánlása és rendelkezsére bocsátása folyamtosan - az önképzés támogatása céljából. Évente egy alkalommal országos találkozó szervezése az egyesületi tagok részére. A tálálkozót évente más-más óvoda rendezi, előzetes megbeszélés, önkéntes ... >>

Jazz Dance Academy Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 37.
képviselő: Kadnár Melitta, Vince Csaba
Az egyesület célja tagjai balettművészeti fejlődésének, fellépéseken, versenyeken való részvételének elősegítése, a balettművészet széleskörű népszerűsítése. ... >>

Jegenyesori "Napsugár" Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Jegenyesor 1/a.
képviselő: Rádler Józsefné (együttes), Szekeres Mónika (együttes)
A Jegenyesori Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszerűsítésének és a játékállomány, valamint mozgásfejlesztő eszközök bővítésének elősegítése, a pedagógiai, pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvi és környezeti nevelés feltételeinek javítása, innovációs programok finanszírozása. ... >>

KAMIKAZE KYOKUSHIN KARATE KAI SOPRON Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Bécsi út 25.
képviselő: Gödölle Balázs, Horváth László, Polacsek Zoltán
Az egyesület alapvető célja a kyokushin karate ismertetése, tanítása és az ezzel járó életmód megbecsültetése. ... >>

Kapi Alapítvány, Kapi Béla és Kapi Gyula emlékére

(oktatási)

9401 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Tölli Balázs
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban oktató tanárok és növendékek segítése, támogatása. ... >>

"KÁRPÁT" SÍ Egyesület

(sport)

9400 Sopron, Hajnal tér 7.
képviselő: Benkő István
Az egyesöület, mint nevében is jelzi, elsősorban a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Kék Óvoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4.
képviselő: Sarang Renáta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Kerek Erdei Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,szociális)

9400 Sopron, Béke u. 14.
képviselő: Bencsik Olga
Az integráció és a normalizáció szempontjait figyelembe véve a sérült és hátrányos helyzetű fiatalok mellett az ép (partner) felnőttek részére is rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Kinder Fabrik Sport Club

(sport)

9400 Sopron, Várkerület 10. II/9.
képviselő: dr. Szováti Szabolcs
Az Egyesület alapvető célja a kispályás labdarúgás, illetve egyéb sportok amatőr szintű űzések, ennek keretében a Sopron illetve a régióban megrendezésre kerülő amatőr versenyeken való részvétel, ilyen versenyek rendezése. Az Egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. ... >>

Király Óvoda Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 1.
képviselő: Dr. Takátsné Pető Márta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41