Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
2. oldal

BENI-BEN BOOWLING Sopron Club

(sport)

9400 Sopron, Gyár u. 3.
képviselő: Farkas István
Az egészségmegőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretik a boowling sportot, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Az egyesület az egészségemgőrzés érdekében tömöríti mindazokat, akik szeretik boowling, biliárd és téanqe sportot, kortól, nemtől és származástól függetlenül. Célja a rendszeres edzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés és a lakosság, elősorban a fiatalok körében ezen sportágak megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom 19.
képviselő: Becher Rezső
Összefogja azokat a természetes személyeket, akik az egyesületi tagok szociális helyzetének megsegítésén fáradoznak. Különösen az egyesületi tagok és családtagjaik elhalálozása esetén kívánnak temetkezési segély nyújtása útján enyhíteni család nehézségein. Lehetőséghez képest a tagoknak bérleti díj fejében lakást biztosít. ... >>

Brennbergi Kulturális Egyesület

(kulturális)

9408 Sopron Brennberg, Hermesi u. 1.
képviselő: KIss Roland
Az egyesület célja a brennbergi kulturális élet fellendítése, fejlesztési, a hagyományőrző és feltáró törekvések támogatása, a brennbergi kultúrház fenntartása és üzemeltetése. A kulturális élet feltételeinek biztosítása Brennbergbányán. A kulturális törekvések felkarolása, rendezvények szervezése a lakosság segítségével és érdekében. A brennbergi hagyományok felkutatása, megőrzése, továbbfejlesztése. A közösségi élet felélesztése, kereteinek biztosítása, művelődési lehetőségek megteremtése. ... >>

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
képviselő: Hárs Olivér társelnök, Szabó Miklós
Környezet és természetvédelem. ... >>

"Ciklámen" Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Till Gyula
A Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság fizikai, többgyermekes munkavállalói egy gyermekének ... >>

Civil Agenda Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Gazda u. 22.
képviselő: Nehra Éva
A politikailag független társadalmi szervezetek és magánalapítványok számára információs, képzési és ügyviteli központok létrehozása és működtetése. ... >>

CIVIS Sportegyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Úttörő u. 9.
képviselő: Kiss József, Klekner Zoltán
Tagjai számára a labdarúgás és más szabadidős sportágak amatőr szintű űzését, a versenyeztetést és a szabadidő hasznos eltöltését szervezze. Ehhez a személyi és tárgyi eltételek biztosítása biztosítja az edzések rendszeres tartását, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről, gondoskodik a versenyeztetésről és a bajnokságban ... >>

Civitas Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 16.
képviselő: Taschek Pál, Ulrich Judit
Az egyesület tagjai által létrehozott, különböző műfajú színházi darabok bemutatása székhelyén, illetve meghívás alapján, a kijelölt helyszíneken. Meghatározott évad-program szerint, színházi üzemben, székhelyén bemutatókat tartani. Vidéki színházi ellátás, tájolás. Különböző korosztályok kultúrált, művészeti igényre nevelése. Gyermekszínházi klub létrehozása, ahol a jövő generációjának színházi nevelése a fő cél. Kulturális pályáztok kiírása meghatározott témákban, a művészi igényre való nevelés szándéka alapján. Kapcsolódva a középiskolai világ- és magyar irodalmi oktatáshoz, rendhagyó irodalmi órák, bemutatók lérehozása, melyek elősegítik a fiatalok művelődését. Előre felmért igény szerint különféle, színházzal és művészettel kapcsolatos tenfolyamok tartása. ... >>

CONCORDE Soproni Speciális Kereső és Felderítő Mentőcsoport Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

9400 Sopron, Balfi u. 135.
képviselő: Sztojka András, Szűcs Gábor, Vida László
Az egész ország területén esetlegesen bekövetkező természeti, környezetvédelmi vagy más jellegű katasztrófa esetén vízi, barlangi, alpinista, kutyás vagy műszaki mentés, önkéntes tűzoltás és katasztrófa- elhárítás. ... >>

CONET Nemzetközi Kooperációs Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Mikoviny u. 23.
képviselő: Opra Botond
A magyar-osztrák határmenti régió fejlesztése, településfejlesztés, határmenti együttműködés kiépítése, kooperációk létrejöttének elősegítése, továbbá ezen régió ismertté tétele a meghatározott régión kívül is. ... >>

"Corvinus" Magyar-Osztrák Baráti Kör

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Dr. Turbuly Éva, Korsch Lászlóné
A népek barátsága szellemében ápolni a több évszázados magyar-osztrák kulturális hagyományokat, társadalmi, gazdasági és sport, valamint jószomszédi kapcsolatokat. Éves program alapján, a közös érdeklődésnek megfelelő kulturális, szakmai és sport programokat rendezvényeket, találkozókat szervez. Azoknak, akik nyelvtanulásra és gyakorlásra együttműködő partnereket keresnek, az egyesület segíteni kíván a kapcsolat felvételében. ... >>

"Csatkai-díj" Alapítvány

()

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Turbuly Éva
művelődés ... >>

Csollány Fitness és Torna Egyesület

(sport)

9407 Sopron, Szajkó u. 67.
képviselő: Csollány Szilveszter
Az egyesület célja a magyar testnevelési és sportmozgalom segítése, az általános testkultúra javítása és az ifjúsági, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése, tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez, illetőleg a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos fejlesztése, az utánpótlás folyamatos kiválasztása és nevelése. Az olimpiai eszme népszerűsítése, a fiatalok olimpizmusra való nevelése. A dopping elleni küzdelem segítése. ... >>

Csökkent Munkaképességüek és Rokkant Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Világos Lászlóné
A csökkent munkaképességüek öntevékenységének szervezése, munkalehetőség teremtése, lakásgondjaikban való közreműködés, szoc. helyzet enyhítése, segélyezés, társasági életbe való beilleszkedés. Érdekképviselet, együttműködés az állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel. ... >>

DANUBIUS Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Füredi sétány 8.
képviselő: Süle Miklós
Olyan nemzetközi szakmai ismeretek kutatásának, kidolgozásának és felhasználásának támogatása, melyek a szakmai (vendéglátóipari, szállodai, turisztikai) képzésben univerzálisan taníthatók. A fentiek ismeretanyagát közvetítő iskola vagy iskolák szakmai működésének előkészítése, segítése. Közoktatási tevékenység végzése szakképzés területén. A magyar vendéglátóipari és idegenforgalmi munkavállalók külföldi munkavállalási esélyeinek növelése. Külföldi szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása, magyar szakemberek külföldi képzésének támogatása. A munkáltatók igényeit kielégítő szakemberek középfokú képzése. Ennek érdekében a szakképzési rendszerben középfokú oktatási intézmény fenntartása és működtetése. A szakmai nyelvismeret megszerzésének elősegítése. A vendéglátóipari, idegenforgalmi és kereskedelmi munkavállalók átképzésének és továbbképzésének elősegítése. Az európai integárciós csatlakozás segítése, ezzel kapcsolatos szakmai tanulmányok készítése, ezek megjelenésének támogatása, képvislete. Az EU-csatlakozást elősegítő támogatási formák és lehetőségek figyelemmel kísérése. Egyéb szakmai anyagok szerkesztésének és kiadásának támogatása. Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, konferenciák és fórumok, valamint szakmai utak szervezése. Szakmai pályázatok kiírása, ösztöndíjak alapítása. Kapcsolattartás hazai szakmai és egyéb szervezetekkel, külföldi és nemzetközi szervezetekkel. Nemzetközi, szakmai szervezetekhez történő csatlakozás. ... >>

Deák tér Fórum Városvédő Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Mikoviny u. 26.
képviselő: Varga Gábor
A Soproni Környezetet terhelő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások feltárása, továbbá a Soproni Környezetet kímélő termelési, szolgáltatási módok és fogyasztási szokások ösztönzése. A Soproni Környezet értékeinek megőrzése, védelme és harmonikus fejlesztése a jelen és az utókor számára. A közösségi életterek közösségi életet ápoló és fejlesztő feladatának erősítése a kulturális gyarapodás és a lelki harmónia érdekében. A Soproni Környezetet óvó gondolkodásmód és a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet részeit összefüggéseiben is áttekintő szemlélet formálása, valamint a környezet-átalakító felelősségérzet erősítése. Az állampolgári véleményezési jog képviseleti gyakorlása, védelmének képviselete és támogatása. ... >>

Deák téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Deák tér 78.
képviselő: Wischyné Veszprémi Eszter
Az alapítvány általános és kiemelt célja a soproni Deák téri Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése. Ezen alapvető célkitűzéseken belül az alapítvány gondoskodni kíván az alábbiakról: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az idegennyelv tanulásának és az informatika oktatásának elősegítése eszközök beszerzésével, az iskolai szabadidős programok támogatása, a szabadidős rendezvények, táborok, osztálykirándulások költségeinek hozzájárulásával, és részbeni viselésével, a tanulmányi, sport és kulturális rendezvények, vetélkedők anyagi támogatása, a nevezési díjak kifizetésével a helyezettek jutalmazásával és a szervezéssel felmerülő költségek részbeni átvállalásával, vagy teljes viselésével, nehéz anyagi és családi körülmények között élő tanulók segítése, iskolai térítési díjakhoz való esetenkénti hozzájárulással. ... >>

Dirty Dance Sopron Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ív u. 1.
képviselő: Horváth Zoltán
A modern tánc (jazz, hip-hop, fanky showtánc, revü, akorbatikus showtánc) és fitness sportágak népszerűsítése, oktatása, támogatása, bemutatása, rendezvények (bemutatók, versenyek) szervezése, lebonyolítása. Egészséges életforma és testkultúra elterjesztése. Táncművész-tehetségek kibontakoztatása. ... >>

Dr. Csík Ferenc Alapítvány

(sport)

9400 Sopron, Lővér krt. 82.
képviselő: Dr. Németh Zsuzsanna
A minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő Dr. Csík Ferenc emlékversenyen a 100 méteres férfi gyorsúszás első három helyezettjének, valamint a legjobb hazai versenyző jutalmazása, részvételi költségeikhez hozzájárulás. A soproni úszók nemzetközi versenyeztetésének elősegítése, anyagi támogatása. A soproni úszósport népszerűsítése, versenyekre felkészílés elősegítése, a felsorolt célokért vállalkozói tevékenység. ... >>

Dr. Hajdú Irén Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Siklósi Jánosné - titkár, Tölli Balázs - elnök
Az alapító az alapítványt abból a tartós közérdekű célból hozza létre,hogy a GySEV Rt. munkavállalóinak, vagy nyugdíjasainak gyermekeit, tanulmányaik eredményes folytatásában segítse, továbbtanulásukban támogassa. Ennek keretében azon általános, vagy középiskolában tanuló, szorgalmas, jó tanulmányi eredményt elérő diákok támogathatók, akik családi körülményeikre is figyelemmel, az anyagi támogatásra rászorulnak. ... >>

Dr. Orsós Sándor Baráti Emléktársaság Egyesület

(egészségügyi)

9400 Sopron, Várkerület 75.
képviselő: Dr. Bodó László (ö), Dr. Szilágyi László (ö)
A fogászati egészségügy szervezésének és a fogorvos tudomány fejlődésének elősegítése a szaktudományok eredményeinek megismertetése. ... >>

Egészségház Alapítvány /Sopron/

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
Egészségház létrehozása és működtetése, egészséges életmódra vonatkozó tanácsadás, a cardio-vasculáris betegségek rizikó faktorainak szűrése, ezek megelőzése. Egészségvédelmi programok, tanfolyamok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Egyetemi Ifjusági Gyakorló Vadásztársaság

()

9400 Sopron,
képviselő: Dr. Faragó Sándor ... >>

Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Nyitrai Péterné
A mentőellátásban résztvevők szakértelmének szintentartása és továbbfejlesztése. A mentődolgozók munkakörülményeinek elfogadhatóvá tétele. ... >>

ELAN-VITAL Életmód Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 106.
képviselő: Veiner Rita
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse az egészséges életmódot, tagjait és másokat egészséges életvitelre, a természettel harmonikus együttélésre és természetvédelemre ösztönözze. ... >>

ELBE Puttkamer-Szathmáry Többnyelvű Képzési és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Tulipán köz 11.
képviselő: Puttkamer Emőke
Többnyelvű alapszintű képzés, környezeti nevelés alapszinten, óvodátólaz iskola 1-4. osztályáig nevelés és oktatás ismeretterjesztés, kulturális tevékenység alapszintű oktatása, továbbképzése. ... >>

ÉLETESÉLY Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Brennbergi u. 82.
képviselő: Csontos Károly, Macher Erika, Mende Zsolt
Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének a segítése. ... >>

"ELKE KINCSE" Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Zrínyi u. 9.
képviselő: Szőke Mária
A kül- és belföldről érkező segélyszállítmányok fogadása, kezelése, szétosztása úgy, hogy abból a szülő és család nélkül nevelkedő gyermekek elhelyezésére szolgáló intézmények, részesüljenek, illetőleg a mozgássérült, szellemi fogyatékos, más okból hátrányos helyzetűek ... >>

"Első Soproni Lovas" Egyesület

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Színház út 16.
képviselő: Dr. Koszorú István
A soproni és Sopron környéki túra és sport lovaglást kedvelő embereket egy szervezett egységbe tömörítése és ez által előmozdítsa azt, hogy ezen magyar lovas kultúrának és hagyománynak, valamint kedvtelésnek élő és szerető személyeknek egy széles tömegbázist hozzon létre, előmozdítva a fejlődést, de megőrizve az 1000 éves hagyományokat. ... >>

"ÉLTETŐ ERŐ" Alapítvány a Rák Ellen

(egészségügyi)

9400 Sopron, Schármár K. u. 12.
képviselő: Csiszár Zoltánné
A daganatos betegek életminőségének javítása, ápolásuk, ellátásuk segítése és támogatása. Felvilágosító előadások szervezése, rákszűrés és egyéb szűrőprogramok szervezése, a daganatos betegek egészségügyi szolgáltatásainak támogatása, gyógyászati segédeszközök vásárlásához támogatás. Pénzbeli adományok gyűjtése, jótékony célú rendezvények szervezése. ... >>

Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
képviselő: Dr. Faragó Sándor, Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő erdő- és faipari mérnöki képzés támogatása, fejlesztése, nevezetesen: - a természetvédelemmel, az állatvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokban és kutatásokban kiemelkedő eredményeket felmutató egyetemi hallgatók és fiatal oktatók, kutatók külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzésének, valamint külföldi tanulmányi útjainak megszervezése, támogatása - diákhagyományok, valamint a nemzetközi képzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi képzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

"Erkel Tehetséggondozás" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Révai M. út 2.
képviselő: Andrássy Klára titkár, Kovács Józsefné eln.
Erkel Ferenc Általános Iskola ifjú tehetségeinek felkutatása, tehetséges tanulók támogatása, kiemelkedő teljesítmények díjazása. ... >>

ESÉLY SOPRONÉRT, SPORTTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Határőr u. 5. 3/15.
képviselő: Holpár Csaba
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy Sopronban és környékén mind szellemi, mind anyagi eszközökkel minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tegyen olyan egészségnevelési és megőrzési módszereket, testnevelési foglalkozásokat, amelyek a sport általi egészséges életmódra való késztetés fejlesztésén keresztül esélyt nyújtanak egy teljesebb életre, testi-lelki jólétre.
Az Alapítvány másodlagos célja, hogy Sopronban és környékén támogassa a különböző sportágakat kedvelő, csapatjátékokban résztvevő egyes személyek egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosításának, képzésének különböző ismeretterjesztő programok, előadássorozatok, gyakorlati felkészítések általi megvalósítását.
Az Alapítvány harmadlagos célja, hogy Sopronban és környékén fizikálisan vagy pszichésen sérült beteg emberek sporttevékenységekbe való bevonásával ? szakember javaslatára, esetleg szakember felügyeletével ? ezeket a személyeket rehabilitációjukban, munkaerőpiacra történő visszatérésükben segítse.
Az Alapítvány célja továbbá az is, hogy a Sopronban és környékén élő nemzeti és etnikai kisebbségek sporteseményeken való részvételével kulturális integráció valósuljon meg. ... >>

"Eszterlánc" Halász utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 27.
képviselő: Czeglédy Istvánné Horváth Mária, Horváth Gyuláné Geiger Erzsébet, Lajter Ibolya, Orbán Gézáné Bicsak Eszter, Vilhelm Kornélia
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai programokon való részvételhez (kirándulások, egyéb programok költségének viselése, munkaeszközök, munkaanyagok vásárlása, stb.) Korszerű óvodai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése, működtetése. ... >>

EUROSOLAR/MAGYARORSZÁG

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 6.
képviselő: Rónai Judit
Az Európai Szervezet más nemzeti tagszervezeteivel szoros együttműködésben az Európai Napenergia Carta szellemében olyan társadalmi-kulturális mozgalom ébresztése, mely kedvező hatással lehet az egész modernizációt veszélyeztető humán erőforrásra. A hagyományos atom és fosszilis energiaforrások helyett a megújuló energiaforrások felhasználására való ösztönzése, ezáltal a természetes életfeltételek megőrzésének és fejlődésének biztosítása. A politika, a gazdaság, a tudomány és kultúra szakembereinek ösztönzése a részvételre. Lehetőséget biztosít mindenki számára egy olyan társadalmi-kulturális mozgalomban való közreműködésre, amely a megújuló energiák térhódításáért száll síkra. Segíti a Németh László Közép-Európai Népi Akadémia ökológiai beruházási programját, a megújuló energiákkal foglalkozó rendszeres szakmai képzés megindítását és folytatását, meghirdeti a Magyar Solar-Díj kampányt a cselekvésre ösztönzés és európai megméretés érdekében. ... >>

Evangélikus Általános Iskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Hunyadi u. 8-10.
képviselő: Fodor Terézia, Károlyiné Magyar Ildikó, Prattinger Gyuláné, Szimon János, Tillné Németh Andrea
Az evangélikus egyházi iskolai nevelés-, oktatás támogatáa érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, soproni evangélikus egyházi általános iskolai nevelést nyújtó soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolát is segítő támogatásban részesítve hozzájáruljon a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített általános műveltségű gyermekek magasabb színvonalú képzésével azok továbbtanulását is lehetővé egye, avagy esetleg továbbtanulás nélkül is megállhassák helyüket az életben. Az oktatásnak, képzésnek - mint iskolai fő célkitűzésnek - a segítése, a szükséges demonstrációs eszközök, gépek, felszerelések beszerése, a gépek, eszközök működéséhez szükséges fogyó anyagok beszerzése, az oktatók és diákok támogatása a továbbképzés érdekében, iskolai rendezvények, továbbképzések anyagi feltételeinek megteremtése, tanulmányutak (hazai állami és egyházi intézményekbe) támogatása. ... >>

Evangélikus Egészségügyi Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 51.
képviselő: Balikóné Németh Márta, Dr. Csécsei Károly, Gaál Lászlóné, Hegedűs Attila, Kendeh György
Az evangélikus egészségügyi nevelés, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő egészségügyi képzést felvállaló középiskolákat tevékeny közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon a hiavatástudatában evangélikus hittel is megerősített egészségügyi szakember képzéséhez. Az alapítvány a bevezetőben meghatározott alapítványi célkitűzés elérése, és az elért eredmények továbbfejelesztése útján a közérdekű cél hosszútávú szolgálata, tartós megvalósítása érdekében, azt közvetlenül szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztési (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 4. /szociális tevékenység/ 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/2. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység /1997. évi CLVI. tv. 26. §. C/1./ tevéeknységet ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Faipari Tudományos Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u.4. Nyugat-Magyarországi Egyetem
képviselő: Pakainé dr. Kovács Judit
A faipari tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Roth Gyula utca 3. 1./3.
képviselő: Gólya János
A fakitermelésben dolgozók munkakultúrájának, továbbképzésének fejlesztése, fakitermelő versenyek szervezése. ... >>

Fehértói Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Pipacs u. 6.
képviselő: Grafik Ingrid
Az Egyesület célja a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése. A Horgász Egyesület tagai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászati etika tiszteletben tartására nevelés, a természet védelme, a környezet szépítése, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása . ... >>

Feltörekvő Fenyőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Fenyő tér 1.
képviselő: Dr. Horváth Ivánné
A soproni iskolások művelődésügyének, nyelvoktatásának, zenei kultúrájának fejlesztése, a diáksport támogatása, diákcsere ösztönzése, a rászoruló diákok szociális támogatása, oktatási körülmények javítása, a fiatalok megóvása a modern kor hátrányos velejáróitól. ... >>

FÉNY-SZOFT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
képviselő: Mizser Gyula
Az alapítvány célja, az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás folytatása, oktatási intézmény fenntartása, továbbá az oktatásokon résztvevő hallgatók támogatása, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében.
Az alapítvány célja kiemelten a következő szakterületekhez kapcsolódik: kereskedelem, vendéglátás, szőlészet és borászat, számítástechnika, könyvvezetés, pénzügy, számvitel és egyéb szolgáltató ipar.
Az oktatási intézmény fenntartása kitétel alatt az alapító azt érti, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerinti teljes körű fenntartói tevékenység (oktatás szervezése, a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása stb.) ellátására az alapítvány jogosult és köteles.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Fertő tavi Vitorlás Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 2.
képviselő: Ifj. Schneider István
A Fertő tavi vitorlás sportág fejlesztése, a sportvitorlázás eredményességének növelése, sportérdek-védelem. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal



Támogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41