Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 52
1. oldal

A soproni Szent György templom orgonájáért Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Szent György u. 7.
képviselő: Dr. Wilfing János elnök
A Szent György templom orgonájának átépítése, restaurálása, folyamatos javítása, karbantartása és hangolása. ... >>

Alapítvány a Soproni Főiskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Dr. Bucsy Gellértné, Tóth Marianna
A Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány az 1. számú Gyakorló Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Majsa Imréné Schilt Ágnes
A Soproni l. sz. Gyakorló Óvoda céljainak megvalósításához szüksége anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

ALL IN Kártyaklub Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Ruszti u. 3.
képviselő: Kiss Csaba
A póker, bridge, tarot, snapszer, ulti és kanaszta kártyajátékok, mint szabadidős és hobbitevéknység terjesztése, népszerűsítése és elfogadtatása minden társadalmi rétegben. A kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kultúrált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. ... >>

"ARANY KÍGYÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Malompatak u. 10.
képviselő: Várnagyi Gergely
Szakmai továbbképzések, ezekhez és egyéb összejövetelekhez a gyógyszerészeti szakkönyvtár elhelyezéséhez helyiség biztosítása, Sopron és környékéhez kötődő gyógyszerész hallgatók támogatása, idős nyugdíjas rászoruló gyógyszerészek támogatása, hozzájárulása a Soproni Patika Múzeum működtetéséhez és fenntartásához. ... >>

Aranypatak Vadásztársaság Sopron

(egyéb)

9400 Sopron, Lófuttató u. 6/a.
képviselő: Vadon László
Vadászat, vadvédelem és vadgazdálkodás. ... >>

Civil Agenda Alapítvány

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Gazda u. 22.
képviselő: Nehra Éva
A politikailag független társadalmi szervezetek és magánalapítványok számára információs, képzési és ügyviteli központok létrehozása és működtetése. ... >>

CONET Nemzetközi Kooperációs Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Mikoviny u. 23.
képviselő: Opra Botond
A magyar-osztrák határmenti régió fejlesztése, településfejlesztés, határmenti együttműködés kiépítése, kooperációk létrejöttének elősegítése, továbbá ezen régió ismertté tétele a meghatározott régión kívül is. ... >>

ELAN-VITAL Életmód Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9494 Sopron-Balf, Fő u. 106.
képviselő: Veiner Rita
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse az egészséges életmódot, tagjait és másokat egészséges életvitelre, a természettel harmonikus együttélésre és természetvédelemre ösztönözze. ... >>

"FÁBER" Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Frankenburg utca 7. földszint 1.
képviselő: Kubinszky András
Az egyesület elsődleges célja az egészségvédelem, az egészségmegőrzés. A botsport (közismertebb nevén nordic walking) kitűnően alkalmas a szervezet anyagcseréjének fokozására, az optimális szívműködés kialakítására. Betegségmegelőzésben és rehabilitációban sikeresen alkalmazható.
A botsport sport! A sífutás nyári testvérsportja. Az egyesület tagjai nyáron a botsportot, télen a sífutást gyakorolják, és ajánlják. Mindkét sportágban létezik már a magyarországi országos sportszövetség és sífutó versenyeket is rendeznek.
A sífutó pályák és a botsport pályák erdős-mezős területeken épülnek ki. A sportok igazi ereje a környezetben, a szabadban történő testmozgásban rejlik. A botsport pálya egyúttal túraútvonal is, amit bárki használhat akár egy egyszerű erdei séta során is. A ?sportpálya? védelme az erdő és a természeti környezet védelmét is jelenti egyúttal.
Sopron környékén a botsportot ausztriai ismerőseiktől lesték el a helyiek. Ausztriában komoly hagyományai vannak a sífutásnak, egyesületek tartanak fenn pályákat és rendeznek versenyeket, találkozókat. Sopron város idegenforgalma közismert, a szállodák kül- és belföldi vendégei egyre inkább érdeklődnek e szabadidős tevékenység iránt. ... >>

Fehértói Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Pipacs u. 6.
képviselő: Grafik Ingrid
Az Egyesület célja a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése. A Horgász Egyesület tagai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászati etika tiszteletben tartására nevelés, a természet védelme, a környezet szépítése, a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása . ... >>

Ficánka Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Trefort tér 11.
képviselő: Pócsiné Kostenc Marietta
A gyermekek környezetének esztétikussá tétele, az óvoda kertjének - amely a lakótelepi gyermekek környezetének fontos része - folyamatos gazdagítása, mozgásfejlesztést elősegítő eszközök biztosítása, speciális játékok (ayres) beszerzése, az óvoda felszereltségének folyamatos minőségmegóvása, testi, lelki, szociális harmónia kialakítása, az óvoda programjában szereplő úszásoktatás támogatása a szociálisan rászoruló gyermekek részére, kirándulások, közös programok szervezése, szülői közösség erősítése, közös programokkal. ... >>

Hazafiak Pártja

(egyéb)

9400 Sopron, Nagymartoni u. 8.
képviselő: Hogyor József, Varga József ... >>

Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Sövény köz 9.
képviselő: elnök Kaufman Ilona, elnökségi tag Csizmár Péter, elnökségi tag Dr. Szóka Károly
Az Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület fő feladata, hogy támogassa a hazai és európai tudományos és gazdasági élet területén kialakuló együttműködéseket, tudományos és alkalmazott munkákat, illetve projekteket, továbbá szakemberek, kutatók, tudományos munkatársak hazai és külföldi képzését. ... >>

INTERNET-SOPRON Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Zrínyi u. 26.
képviselő: Leskó Eszter
Sopron város és vonzáskörzete informatikai rendszerének kialakítása, kapcsolatok megteremtése, nemzetközi együttműködés, információs rendszerekbe való bekapcsolódás biztosítása. A vonzáskörzet gazdasági, társadalmi szervei és a lakosság részére a helyi információs kapcsolatok és a nemzetközi csatlakozási lehetőség lehetővé tétele. ... >>

Jegenyesori "Napsugár" Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Jegenyesor 1/a.
képviselő: Rádler Józsefné (együttes), Szekeres Mónika (együttes)
A Jegenyesori Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszerűsítésének és a játékállomány, valamint mozgásfejlesztő eszközök bővítésének elősegítése, a pedagógiai, pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvi és környezeti nevelés feltételeinek javítása, innovációs programok finanszírozása. ... >>

"KÓRHÁZ-KÁPOLNA" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: elnök Harcos Ferenc, titkár Horváth László
A Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Oktató Kórháza betegei, akiket egészségi állapotuk, illetőleg azon ápolószemélyzet akiket a szenvedőknek történő segítsényújtás akadályoz hitéletük gyakorlásában, - mely hitélet adja számukra az erőt a gyógyuláshoz és adja az erőt a segítsényújtáshoz - önhibájukon kívül ne legyenek megfosztottak állampolági jogaitól. ... >>

LŐVÉR Sütő Részvénytársaság MRP Szervezete

(egyéb)

9400 Sopron, Kőszegi u. 13.
képviselő: Dr. Tama István, Dr. Ulreich Józsefné, Pázsint Lajos
A Sopron és Vidéke Sütő- és Édesipari Vállalat 1993. március 16. napjával átalakult LŐVÉR Sütő Részvénytársasággá, a munkavállalók résztulajdonosi program keretében tulajdoni részesedést szereznek ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Nyugdíjas Egylete

(egyéb)

9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
képviselő: Bogdán Jánosné
Közös programok (kirándulás, felolvasóest, teadálután, ünnepi megemlékezések stb.) szervezése révén a nyugdíjasokkal való kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Országutak Lordjai Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály u. 60/D.
képviselő: Müller Roland
Az egyesület tagjai valamennyien a motoros sport kedvelői, valamennyien rendelkeznek motorral. Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja a baráti kör tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy a motoros életformát minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse, megszerettesse, s az általuk végzett karitatív, oktatási tevékenységgel eloszlassák a motorosokról kialkult téves képet. Az egyesület valamennyi tagja azzal a szándékkal bír, hogy a társadalom perifériáján élő embereknek a lehetőségekhez képest segítséget nyújtson. ... >>

ÖREG FÁS DIÁKOK EGYESÜLETE

(egyéb)

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Hantos Zoltán - titkár, Markó Gábor - elnök
szakmai segítségnyújtás ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

PEISO Sportklub Egyesület

(sport,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Fasor u. 10.
képviselő: Boninsegna Ferenc, Fülöp István
A rekreációs, szabadidős sporttevékenység támogatása, ezen céllal rendezvények szervezése, egészségügyi jellegű tanácsadás, egészséges életre nevelés. A sport szeretete, a sport szeretetére nevelés kiskortól kezdődően, hasonló célú sportegyesületekkel történő kapcsolattartással együttműködéssel. Az egyesület tevékenységét közhasznú tevékenységként valósítja meg, amelyből tagjain kívül mint közhasznú ... >>

Polgári Sopronért Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Új u. 3.
képviselő: Dr. Molnár Ágnes
Az alaptvány segíti a Fidesz-Magyar Polgári Párt parlamentiés önkormányzati képviselőinek munkáját és választási felkészülését, a civil társadalom megerősödését, a polgári autonómiák, önszerveződések, autonóm mozgalmak és közösségek kiépülését a településen. ... >>

PRO FAMILIA Házas- és Családpedagógiai Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Agyag u. 36.
képviselő: Gál László
Házasságok megerősítése, a válások számának csökkentése, gyermekek védelme. ... >>

SOP-SPORT SÍ CLUB

(sport,egyéb)

9400 Sopron, Becht Rezső u. 10.
képviselő: Lichtl Ákos
Az Egyesület alapvető célja az alpesi síelés amatőr szintű űzése, ennek keretében a Sopron illetve a régióban megrendezésre kerülő amatőr versenyeken való részvétel, ilyen versenyek rendezése. Az Egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sportág népszerűsítése. ... >>

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Hargitai László
A horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett, a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

"SOPRON Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány"

(egyéb)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Taschner Tamás
A gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltési feltételeinek javítása, az ifjúsági turizmus ösztönzése, az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéb és közösségi aktivitásának támogatása. Célja a gyermekek és fiatalok érdekében cselekvő együttműködés szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány hozzájárul a társadalom gyermek- és ifjúsági ismeretének, az ifjúság önismeretének fejlődéséhez. ... >>

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén működő öntevékeny civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, érdekképviselete és az öntevékeny közösségek fejlesztése. A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén civil tájékoztató és oktató központ létrehozása és működtetése, ahol a szövetség a civil szervezetek számára közgazdasági, jogi, kommunikációs, informatikai és pályázati tanácsadást végez, valamint ezekkel kapcsolatban, szolgáltatásokat nyújt. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Csocsó Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Lachner Kristóf u. 4. I/4.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesület alapvető célja a csocsót kedvelő személyek összefogása. Tagjai fő feladatuknak tekintik, hogy kultúrált szórakozási lehetőséget biztosítsanak maguk és a csocsót kedvelő egyéb személyek számára, s közösen biztosítsák a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Emellett törkednek arra is, hogy kulturált és személyes kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyíljon. ... >>

SOPRONI DOMONKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

9400 Sopron, Széchenyi tér 4.
képviselő: Dr. Dívós Lajos, Dr. Kerekes István, Schlosser Péter
A Domonkos Rend tevékenységének támogatása. ... >>

Soproni Egyetem Közgazdász Hallgatói Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Wilfing András
Lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre, egyéni képességeik kibontakoztatására, élénkítse az egyetem kulturális életét, Selmeci Diákhagyományok továbbadása. ... >>

Soproni Fertőtáj Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9400 Sopron, Nemeskuti úti Vadászház Pf. 52.
képviselő: Dr. Jámbor László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgadálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Soproni Kálvin Kör

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Dr. Papp Gábor
A református keresztyén értékrend ápolása, megismertetése, ökumenikus együttműködés a történelmi keresztyén egyházak hasonló szervezeteivel, a Sopronban és környékén élő reformátusok és a református tradíciók iránt érdeklődők öszefogása, érdekeik megjelenítése. Mindezek érdekében kulturális rendezvények/előadások, vitaestek, kirándulások szervezése, kiadványok megjelenítése, karitatív tevékenység végzése. ... >>

Soproni Magyar-Izraeli Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Kőszegi utca 5-7.
képviselő: Stubenvoll András
Az egyesület célja: Izrael állam és népe kulturális, művészeti, történelmi gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése Sopronban, illetve Sopron értékei bemutatkozásának elősegítése Izraelben. ... >>

"Soproni Pénzügyi Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány

(intézményi,egyéb)

9400 Sopron, Ady E. út 5.
képviselő: Dr. Lentner Csaba
A hallgatókért létrejött alapítvány kiemelt támogatást nyújt, oly módon, hogy a pénzügyi szakirányon tanuló, vagy oda felvételi szándékukat bejelentő hallgatóknak szakmai és pénzügyi támogatást biztosít. ... >>

Soproni Polgári Nyugdíjaskör Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Ady E. u. 75.
képviselő: Dr. Bakody Gyula
Polgári értékrend erősítése, a nyugdíjasok tartalmas együttlétének, a közösségi élet minél szélesebb körű kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

Soproni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9400 Sopron, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Török László, Vígh József Attila
A közbiztonság erősítése, a rendőrség társadalmi támogatásának fokozása, a lakosság társadalmi, önvédelmi törekvéseinek előmozdítása, a vagyonvédelmi tevékenység korszerűsítése, bűnmegelőzési információk közvetítése. ... >>

Soproni Rádióamatőr Klub Egyesület

(sport,egyéb)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Török Tibor
Szakmai, sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Soproni Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály utca 10.
képviselő: Pusker István
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Rendőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolatait. Segíteni a Soproni Rendőrkapitányság rendőri hagyomány megőrző tevékenységét, a hagyományok felelevenítésében tevékenyen részt venni. Lehetőségekhez mérten elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeit, segíteni szabadidejük hasznos eltöltését. Szervezni részükre kedvezményes kirándulásokat, összejöveteleket. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket, segíteni problémáik megoldásában. Segélyezésre javasolni az arra rászorulókat. Szervezni az idős, beteg, egyedülálló, kórházban fekvő tagok látogatását, segíteni az elhunyt tagok temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátását. ... >>

Soproni Tudós Társaság

(egyéb)

9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8. III/3.
képviselő: Dr. Závoti József
A Sopronban és környékén dolgozó akadémikusok, valamint tudományos fokozattal rendelkezők tevékenységét, munkáját és kutatásait összefogja, segítse szakmai és tudományos fejlődését. ... >>

Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete

(egyéb)

9400 Sopron, Állomás u. 2 GYSEV pályaudvar D.112 iroda
képviselő: Jánosa Gábor
A vasúttal kapcsolatos fényképek, történelmi emlékek, dokumentumok, tárgyi emlékek gyűjtése, archiválása és népszerűsítése. A vasútmodellezés magas szintű növelése, valamint egyesületi terepasztal felépítése, folyamatos fejlesztése és üzemben tartása. A vasútmodellezés és a vasút népszerűsítése. Az egyesület tagjainak vasútmodellezésben való szakmai segítése. Az egyesület célja a Sopronban és környékén élő vasútmodellezők és vasútbarátok egységes szervezetbe történő összefogása, közös szakmai programok szervezése és lebonyolítása. Az egyesület működését segítő anyagi erőforrások felkutatása és hasznosítása. Más valútmodellező és vasútbarát egyesületekkel való kapcsolat tartása. ... >>

Soproni Védegylet Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Győri u. 42.
képviselő: Vadon László
Sopron város életének, döntéshozatalának befolyásolása, a környezetvédelem és a civil kezdeményezések szempontjainak fokozott figyelembevételével. A pártok, érdekérvényesítő szerveztek, más egyesületek által nem képviselt civil kezdeményezések felkarolása, támogatása. ... >>

Szent Margit Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Szent Margit u. 4.
képviselő: Milus Ferenc
Az egyházközség /plébánia/ területén a Római Katolikus Egyház méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. A működési területükön élő emberek agyagi, szellemi, erkölcsi támogatása, hogy keresztény mivoltukhoz méltóan élhessenek. Ilyen irányú működéshez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása. A templom és plébánai személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, karitatív okatási, kulturális tevékenység szervezésére, működtetésére különös tekintettel az egyházközösségi óvódára. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulásra. Minden egyéb már meglévő, vagy a későbbiekben elhatározásra kerülő egyházközségi /plébániai/ cél anyagi, szellemi támogatására, pl. az esetleg sorrakerülő új templom és plébániaépület építésére. ... >>

Szent Mihály Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Várkerület 25.
képviselő: Dr. Varga József
Sopron város területén a Római Katolikus Egyház méltó képviseletének, jelenlétének biztosítása. A város lakosságának szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, hogy a keresztény mivoltukhoz méltóan élhessenek. ... >>

Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
képviselő: Czingráber Mária
A Soproni Szent Orsolya Rend, Templom és Iskola támogatása, oktatási, kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Szép Tómalomért Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Tarló sor 27.
képviselő: Buzonics Attila
Elsősorban a helyi önkormányzat rendezési és fejlesztési terveivel összhangban, azt véleményezve, javaslatokkal, ötletekkel, társadalmi munkával, a lakók összefogásával egy közös európai lakó és üdülőövezet kialakítása. ... >>

Városvédők Összefogtunk Sopronért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Uzoni Pál
Az egyesület céljai: Sopron és környéke épített és gazdasági értékeinek védelme, hagyományok ápolása; Karitatív tevékenységek megszervezése; fogyatékkal élők érdekeinek képviselete; környezettudatos életmód népszerűsítése; ökologikus városfejlesztés, sport és szabadidős tevékenység szervezése, mindezek képviselete az önkormányzati választásokon, képviselők által az önkormányzati munkában; a polgári viselkedésmód javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal