Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok civil szervezetek


Találatok száma: 225
4. oldal

Siófoki Fúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Devecseri utca 9.
képviselő: alelnök Molnár Gyula, elnök Molnár Gábor
Az egyesület fő célkitűzései: -Kulturális tevékenység végzése. - A zenei kultúra népszerűsítése. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén. ... >>

Siófoki Fúvószenei Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Árpád utca 29.
képviselő: Dömötör Gábor
Hozzájáruljon Siófok és környéke kulturális-zenei életének fellendítéséhez, színesebbé tételéhez oly módon, hogy támogatja a város területén és vonzáskörzetében működő elsősorban amatőr zenei csoportok tevékenységét. Zenei kiadványok /beleértve nyomtatott dokumentumok, tanulmányok, szakdolgozatok, demo-felvételek, szalagos, vagy CD - esetleg egyéb rögzítési technikával készített - felvételek/ készítésének finanszírozása, vagy szponzorálása. ... >>

Siófoki Gyermek- és Ifjúsági Kórus Egylet

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Déli utca 17.
képviselő: elnök Oleticsné Németh Angelika
Az Egylet céljai: a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene- és a kórusművészet területén, b./ kulturális tevékenység Siófok város kórusmuzsikát szerető fiatalsága körében, részt vállalva a város közművelődésében, c./ kulturális örökség megóvása Siófok és a Balaton környéki népdalkör repertoárban tartása által, magyar zeneszerzők műveinek megismertetése országon belül és határokon túl, d./ az ifjúság erkölcsi nevelésében való részvétel, d./ zeneirodalmi képzés, magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, f./ hazai és nemzetközi kóruskapcsolatok alapítása ápolása. ... >>

SIÓFOKI GYERMEKEKÉRT "REMÉNYSUGÁR" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

8600 Siófok, Tanácsház utca 6. II./6.
képviselő: Nagy István
A Siófokon élő leukémiás gyermekek gyógyításának elősegítése, életvitelük megkönnyítése.
... >>

Siófoki Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8600 Siófok, Szűcs utca 5. I/3.
képviselő: Kalauz Zoltán
a./ tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, b./ horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, c./ a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Siófoki Ifjúsági és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Devecseri G. utca 9.
képviselő: alelnök Molnár Gábor, elnök Molnár Gyula
Kulturális tevékenység végzése. A zenei kultúra népszerűsítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén. Ifjúság bevonása az egyesület tevékenységébe. Ifjúság támogatása és kulturális látóterének kitágítása. Hagyományok őrzése, különösen a zenei hagyományok ápolása. ... >>

Siófoki Igazságügyi Sport, Életmód és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kele utca 2.
képviselő: elnök Dr. Vidovszky Imre
Az Egyesület általános célja főként az igazságügyi dolgozók és hozzátartozóik számára biztosítani az egészség megőrzéséhez szükséges sport tevékenység feltételeit, az egészséges életmód kialakításához szükséges sport jellegű és életmód jellegű képzést valamint a szabadidő, egészségneveléssel és egészségmegőrzési kultúrával kapcsolatos magasabb szinvonalú eltöltését. ... >>

Siófoki Íjász Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Kosztolányi u. 28.
képviselő: Gombai Tibor ... >>

Siófoki Kerékpáros Sportclub

(sport)

8600 Siófok, Nefelejcs utca 29.
képviselő: elnök Sándor Balázs Benedek
a./ Azon személyek és szervezetek összefogása, akik a kerékpár sportágban kívánnak versenyezni, tevékenykedni. b./ A kerékpársport népszerűsítése. c./ Megfelelő tömeg- és diáksport bázis kialakítása. d./ Minőségi utánpótlás-nevelés. e./ Eredményes vesenyzőgárda létrehozása. ... >>

SIÓFOKI KOSÁRSULI EGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Batthyány utca 33.
képviselő: elnök Szalai István Attila, elnökhelyettes dr.Kovács Péter
Diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés a sport megkedveltetése. A rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás bázisának kiszélesítése. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivetelével. A sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

SIÓFOKI KÖZÉLETI EGYESÜLET

(egyéb)

8600 Siófok, Fürst S. utca 1.
képviselő: Dencsi Dezső, Horváthné Böjti Katalin ... >>

Siófoki Közgyűjtemény Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Bernáthné Virág Erzsébet
A Siófoki Közgyűjteményi Alapítvány célja, hogy Siófok Város közigazgatási határain belül működő, továbbá létrehozni tervezett közművelődési célját szolgáló közgyűjtemények kialakítását támogassa kiállítási anyagát bővítse, ezen bővítést anyagilag támogassa. ... >>

Siófoki LIONS Alapítvány

(érdekképviselet,közbiztonság)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: dr.Horváth Gyula
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely e LIONS Nemzetközi Szövetség jelszavában megfogalmazottakat segíti. ... >>

Siófoki Lovas Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Honvéd u. 77.
képviselő: Csanádi József ... >>

Siófoki Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: Hortobágyi Józsefné ... >>

Siófoki Majorette, Sporttwirling, Tánctwirling és Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10. III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés a táncművészet területén. - Sportolási, tánctanulási lehetőség biztosítása, különös tekintettel a twirling és majorette mozgáskultúra elsajátításában. - Fellépések szervezése, tartása. -Versenyek, bemuatók, táborok szervezése. - Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása, találkozók szervezése. - Segíteni az edzett, egészséges, mozgásigényes nemzedék felnövekedését. - Az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel, hisz a XXI. századi Magyarországon is jelenlévő drog, alkoholizmus, a fiatalokat kedvezőtlenül befolyásoló, veszélyeztető, negatív körülmények kizárását eredményezheti. ... >>

Siófoki Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

8600 Siófok, Bajcsy Zs. utca 52.
képviselő: Horváth Béla
A siófoki mentőállomás mentéstechnikai felszerelésének korszerűsítése, bővítése a betegellátás érdekében. ... >>

Siófoki Nőklub Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Böröcfi Jánosné
a./ Fogja össze a város asszonyait, akik az alapszabályban rögzített kötelezettségeket magukévá kívánják tenni. Kapocsolódjanak ki a Nőklub Egyesület összejövetelein az otthoni egyhangúságból, egyedül állók esetében a céltalannak érzett magányosságból. b./ Ápolják a szülőváros és lakóhelyük kulturális hagyományait. Segítsenek Siófok szebbé és a Balaton fővárosához méltóvá tételében. c./ Vegyenek részt egészségügyi és irodalmi előadásokon és vetítésekkel egybekötött úti élmény beszámolókon. Adjanak egymásnak háztartási tanácsokat a sütésről, főzésről, kézimunkázásról és a takarékosságról. Az előbbivel tudásukat, ismereteiket gyarapítsák, az utóbbival egymás között is cseréljék ki gondolataikat, segítsék egymást jó tanácsokkal. d./ Segítsék a tőlük idősebb, betegebb embertársaikat. Próbálják egy kis vidámsággal feloldani a borús napok hangulatát és szürke egyhangúságát. Látogassák meg az Öregek Napközi Otthonát és nyújtsanak át nekik szerény ajándékot évente egy-két alkalommal. A Családsegítő Központ felkérésére is segítség a rászorulókat és vállaljanak részt az aktuális feladatokból. /gyűjtómumka, probaganda, stb./ e./ Minden évben vállalják egy óvoda patronálását. /Kapcsolattartás az intézménnyel, rendezvények lebonyolításának megsegítése, babaruhák készítése, stb./ f./ Az Egyesület tagjai kirándulás formájában ismerjék meg jobban hazánk szép tájait, városait. Célul tűzzék ki a határoinkon túli Nőklub Egyesületek asszonyaival való kapcsolat teremtését. Lehetőség szerint szervezzenek csere kirándulásokat. ... >>

Siófoki Őszibaracktermelők Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Irinyi utca 32.
képviselő: Németh István ... >>

Siófoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 97. 2./4.
képviselő: Gazdag Ferenc
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ A közösségi kapcsolatok erősítése. d./ A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. e./ Az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Siófoki Rádió Klub

(sport)

8600 Siófok, Bányász utca 25.
képviselő: Turjányi József
A technikai sportok keretében a rádióamatőr munka megismerése, műszaki, technikai ismeretek fejlesztése, a rádióamatőr forgalmazáshoz szükséges eszközök használatának elsajátítása, a fiatalság elektronikai ismereteinek bővítése. Utánpótlás-nevelés, szakmai pályára irányítás, hazai és nemzetközi rádióamatőr bajnokságokra való felkészítés, azokon részvétel, valamint az eddigi sporteredmények megfelelő módon való megtartása, annak szüntelen fejlesztése. ... >>

Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8600 Siófok, Sió utca 12-20.
képviselő: elnök Pintér János
A nyugdíjasok egymást ismerő, segítő közösségi szervezése. Erősíteni a bajtársiasság érzését, az egyűvé tartozást, elősegíteni a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugdíjállományokat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segíteni a bajbajutott társaikon. ... >>

Siófoki Spartacus Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Vámház utca 4.
képviselő: Mészöly András ... >>

Siófoki Sportgimnasztika Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Sziget utca 28.
képviselő: elnök Balláné Farkas Gabriella
A tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását. A sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szereplni a sporteseményeken. Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Siófoki Szociális és Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8600 Siófok, Korányi S. utca 1/a.
képviselő: Timár Gyuláné
Az alacsony jövedelmű, vagy krízishelyzetben lévő Siófok és környéke lakosainak szociális és mentálhigiénes támogatása, a tanulásban lemaradtak és a 16 életévüket betöltött, 8 osztályt be nem fejezett fiatal felnőttek/egyének felzárkóztatása, korrepetálása, a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, hajléktalan ellátás támogatása, a hajléktalan létből való kiléptetés lehetőségének vizsgálata, megoldás keresése, a kiléptetés támogatása, a krízishelyzetben levő gyermekes családok lakhatási problémáinak kezelése, átmeneti otthon létrehozása, fogyatékos személyek támogatása, segítése, gyógylovaglás szervezése, nappali ellátásuk szervezése, támogatása, a Gondozási központ munkájának támogatása, szakmai segítése. idősek ápolásához, gondozásához, mentálhigiénés ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális ellátás). ... >>

Siófoki Szöcskék Wakeboard Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Lidó utca 11.
képviselő: Némedi Ottó ... >>

Siófoki Taxisok és Szállítók Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fürst S. utca 12.
képviselő: elnök Darcsi Attila, elnökhelyettes Farkas Zoltán ... >>

Siófoki Triatlon Klub

(sport)

8600 Siófok, Hársfa utca 24.
képviselő: Mészárosné Mádi Júlianna ... >>

Siófoki Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Posta utca 23/a.
képviselő: elnök Dr.Oláh Vilmos, ügyvezető igazgató Seer Nándor
Kiemelt céljainak tekinti:
- az általános és szakmai műveltség megszerzésének elősegítését,
- a társadalmi rendszer átalakítása folytán szükségessé váló át- és továbbképzésekben való részvételt,
- az idegen nyelv oktatás szervezését,
- ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, táborok szervezését,
- Dél-Balaton természeti és kulturális értékének megismertetésében való gazdaságilag is hatékony részvételt,
- más bel- és külföldi tudományos ismeretterjesztő egyesületekkel való kapcsolat révén a gazdaságilag is eredményes ismeretterjesztő munka fokozását,
- a tanfolyamokhoz kapcsolódóan azok gazdaságos működésének biztosításához szükséges vállalkozások létrehozása (pl. Internet kávézó, fordító iroda, valutapénztár). ... >>

Siófoki Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület

(tűzoltó,kulturális)

8600 Siófok, Somlay A. utca 3.
képviselő: Kersák József
Tűzoltó múlt hagyományainak ápolása és a més fellelhető tűzoltási tárgyi emlékek összegyűjtése. Tűzoltó múlt írásos anyagainak feldolgolzása. Tűzoltó technikai eszközök felújítása. Rendezvényeken való részvétel, tűzoltó bemutatók rendezése. Utánpótlás, diák tűzoltó szakkör, tűzvédelemre nevelés. ... >>

"SIÓFOKI ÚJHELYÉRT" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Bolyai J. utca 3.
képviselő: elnök Horváth Károly
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbbségi, nemzetiségi kultúra álpolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szadadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása.Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegélynyújtás. Oktatási tevékenység. Sportevékenység. ... >>

Siófoki Üdülők és Üdülőtulajdonosok Egyesülete

(egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Dr.Homolya László ... >>

Siófoki Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok-Szabdifürdő, Verebesi utca 12.
képviselő: Nagy Ferenc
Siófok város vállalkozóinak összefogása, a közösségi tudat erősítése. Felelősséget érezve Siófok város és városrészeinek gazdasági, idegenforgalmi és társadalmi fejlődéséért, meghatározó szerep vállalása a gazdasági élet, az idegenforgalmat, a társadalmi életet segítő programok szervezésében, tagjainkon keresztül konkrét fejlesztések pénzügyi megalapozása és megvalósítása. ... >>

Siófoki Városi Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Gyarmati László
Elősegíteni és támogatni a tömegsport mozgalmat, teret adni a versenyszerű sportolásnak, az utánpótlás nevelésnek. Kulturált körülményeket biztosítani minden egyesületi tag részére, akik testedzéssel, egészségvédelemmel kívánnak hozzájárulni társadalmunk egészséges fejlődéséhez. Eredményeikkel egyesületük hírnevét, becsületét öregbítik. ... >>

Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Erkel utca 56/A.
képviselő: Mayer Tibor, Soha Szilveszter ... >>

"Siófoki Veterán Jármű Klub" Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8600 Siófok-Balatonkiliti, Honvéd utca 28
képviselő: Gócza Gábor
Az ország, a Balaton környéke, valamint Somogy megye, illetve Siófok motorizációs múltjának kutatása, értékeinek felkutatása és megőrzése, klasszikus és veterán járművek gyűjtése, restaurálása, bemutatása, illetve a nagyközönségnek is nyitva álló gyűjtemény létrehozása. A világban és hazánkban épített és használt járművek regisztrálása, a gyűjtők támogatása, a motoros kultúra terjesztése. A motoros kultúrával kapcsolatos környezetvédelmi, sport és kulturális rendezvények szervezése, támogatása. Együttműködés az első siófoki múzeum létrehozása céljából más egyesületekkel, önkormányzatokkal, magánszemélyekkel és minden más ezen célt támogató természetes és jogi személyekkel. ... >>

Siófoki Vizi Sportkör

(sport)

8600 Siófok, Vitorlás u.6.
képviselő: Pomucz István ... >>

SIÓFOKI "ZÖLD SZÁM" RÁDIÓTAXI EGYESÜLET

()

8600 Siófok, Lidó u. 14.sz.
képviselő: Schneider István ... >>

SIÓKOM Dolgozói Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Bajcsy Zs utca 220.
képviselő: Béres Józsefné
Siófok város lakói közül önhibájukon kívül munkanélküliekké váltak támogatása /az alapító-jogutóda alkalmazásában állókat is beleértve. ... >>

SIOKOM RT RÁDIÓKLUB

(sport)

8600 Siófok, Bajcsy Zs.u. 220.
képviselő: Nagy János ... >>

SIOTOUR Dolgozóinak Önsegélyező és Szabadidősport Egyesülete

(sport,kulturális,szociális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33 II./8.
képviselő: elnök Horváth Piroska
Tagjainak szociális - jóléti biztonságát megőrizze és növelje. A tagok üdültetését, a szabadidő kulturált eltöltését lehetővé tegye, illetve elősegítse. A tagok önálló lakáshoz jutását, lakásaik komfortfokozatának növelését, lakásaik bővítését, a tagok családi körülményeinek megfelelő lakás eléréséhez szükséges lakásmobilitást kamatmentes kölcsön biztosításával támogassa. A tagok szabadidejének eltöltése érdekében sport, kulturális, szórakoztató rendezvényeket szervezzen. ... >>

Sióvölgye Földtulajdonosi Vadászegyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Estike út 12.
képviselő: Ján Zoltán
Az egyesület vadgazdálkodásának eredményességét elősegítő tevékenységek, a társult tagok gazdasági tevékenységének összehangolása, a tagok szakmai érdekeinek képviselete, esetlegesen az összehangolt feladatokat előmozdító szolgáltatások esetenként az egyes feladatok teljesítését segítő közös gazdasági tevékenység. ... >>

SOMOGY MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: elnök Peszt Péter
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelme érdekében önkéntes társadalmi tevékenységét kifejtő szervezetek és csoportok működésének összefogása, támogatása, rendszeres működésük segítése és összehangolása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. Az önvédelmi szervezetek működéséhez, tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes szabályozás és jogi védelem kidolgozásának előmozdítása. Az önvédelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi, technikai eszközök biztosításának megszervezése az önkormányzatok bevonásával. Vagyon- és értékvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, az erre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése és továbbítása. Az önvédelmi szervezetek tevékenységét elősegítő információszolgáltatás és népszerűsítő reklám-, propaganda tevékenység. Külföldi önvédelmi szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolattartás. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Bűnmegelőzési kiadványok szerkesztése, továbbítása, terjesztése. A rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal, a közbiztonság védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának elősegítése. ... >>

Somogy Polgáraiért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Széchenyi utca 19/B. Pf:88.
képviselő: Dr. Oláh Vilmos
Szakmai és polgári fórumot teremteni a keresztény, konzervatív, nemzeti, polgári értékek kifejezésére, Siófok és a Balaton régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. Kulturális tevékenységek: Kulturális rendezvények szervezése, részt vállalva a város közművelődésében. Kulturális örökség megóvása, Siófok és a Balaton környék, Dunántúl, valamint az egész ország hagyományainak őrzése, azok megismertetése országon belül és határokon túl. Nyilvánosságot biztosítani a helyi és regoniális célok, tervek megismerése, azok kockázatainak megismerésére, bevonva a város polgárait a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésében. Az euróatlanti integráció elősegítése nemzeti értékeink megőrzése mellett. Nemzetközi polgári kapcsolatok alapítása, ápolása. ... >>

SOMOGYEGRESI SZENT HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Hunyadi János utca 38/a.
képviselő: Papp Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Sóstó Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Ribiszke utca 4.
képviselő: Tolnai Csaba
Az egyesület célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászat mint szabadidős tevékenység terjesztése, népszerűsítése, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és a környezet védelmére való nevelés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41