Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok civil szervezetek


Találatok száma: 225
3. oldal

Országos Katasztrófa Megelőző Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: Csordás József
Hazánk lakosságát, nemzetünk biztonságát és össznépi vagyonát veszélyeztető természeti és egyéb katasztrófák megelőzése. ... >>

Patriot Yacht Club Vízi-túra és Off Road Terepjáró-autós Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 65.
képviselő: Szabó Lajos
Vízi-, és terepjáró autós sportok barátainak összegyűjtése, részükre sportolási lehetőség biztosítása. Sportoktatás, elsősorban gyermek-, és ifjúsági korosztályok részére. Vitorlás és vízi-, valamint terepjáró-autós táborok-, tanfolyamok-, túrák szervezése bel-és külföldön. Téli-nyári sportesemények, versenyek szervezése és azokon való részvétel. A balatoni (téli-nyári) vízi sportok hagyományainak ápolása, lehetőségeinek bővítése (beleértve a jégvitorlázást, korcsolyázást, stb.). Megismertetni a környezetet az Off Road és terepjáró autózással. Elősegíteni, propagálni a terepjáró autók környezetkímélő használatát, fejleszteni közlekedéskultúrájukat. Színesíteni, gazdagabbá tenni Siófok város és vonzáskörzete sportéletét. Más sportegyesületekkel való együttműködés, a tevékenységek összehangolása, egymás támogatása. Az egyesület céljaival összhangban álló egyéb tevékenységek gyakorlása. ... >>

PELSÓ VITORLÁSKLUB

(sport)

8600 Siófok, Tanácsház u. 10.
képviselő: Erdei József ... >>

"PELSÓ" KÖRNYEZETVÉDŐ, KUTATÓ BÚVÁR EGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Tanácsház u. 18.sz.
képviselő: Csiki Sándor ... >>

"Polgármesteri Hivatal Siófok Rádióamtőr Klub" Egyesület

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő tér 1.
képviselő: Kobolákné Horváth Brigitta ... >>

"POSTAGALAMBSOPRT K-02" SPORTEGYESÜLET SIÓFOK

(sport)

8600 Siófok, Jegenye sor 45/a.
képviselő: Katona Ferenc ... >>

Rádióamatőr Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Bányász u. 25.
képviselő: Turjányi József ... >>

Residence Yacht Club Vízisport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Erkel F. utca 49.
képviselő: Hoffmann Henrik
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a vízen bajbajutott személyek és eszközök kimentésében, a személyek életének megmentésében, vitorlástúrákat- kirándulásokat szervez a kultúrált szórakozás és sportolás érdekében. ... >>

REVÍR Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 41.
képviselő: Nagy Endre
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. ... >>

"RINGATÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 218.
képviselő: elnök Gulyás Imréné, tag Fridrichné Kovács Mária
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet, amely kizárólag az alábbiakban megjelölt jótékonysági, gondozási - nevelési célja elérése érdekében folytat tevékenységet. Célja: a bölcsőde eddigi színvonalas munkájának folytatása és fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az önállósági törekvések támogatása, az óvodai életre való felkészítés érdekében - a szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

"SAFE" Alapítvány

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Bajcsy Zs.u.63-71.VI.e.
képviselő: Stenczel Ágnes
Siófok város és a környéki községek tö- meg- és diáksportjának támogatása, a város és a környező községek egészséges életmódot propagáló rendezvényeinek mű- sorokkal történő szinesítése az aerobic sport népszerűsítése mellett, - Az aerobic sport kultúra szellemisé- gének terjesztése, a szabadidő eltöl- tésének aktív, a testmozgáshoz kap- csolódó formáinak megismertetése,meg- kedveltetése és a gyermekek, valamint a diákok és felnőttek aerobicoktatá- sa, valamint az ilyen tevékenységek támogatása az aerobic verseny sport- szerű űzésének kialakítása, a ver- senyzők anyagi támogatása, az edzők továbbképzésének támogatása. ... >>

"Segítő Kezek" Alapítvány, melyet özv. Soós Ferencné a rokkantak és az árvák javára hozott létre

(szociális)

8600 Siófok, Sorház utca 31. fsz.2.
képviselő: Dr.Frankberger Ferencné
Siófok közigazgatási területén élő rokkantak, kiskorú árvák és félárva gyermekek támogatása. ... >>

"Silva Vaaliensis Alapítvány"

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Batthyány utca 3.
képviselő: Kelemen Tamás
Az alapítvány célja elsősorban Vál község és vonzáskörzete kulturális életének, művelődésének, a helybéli művészek alkotó tevékenységének támogatása, közösségi kulturális események szervezése, a helyi műemlékek felújítása, megőrzése, hasznosítása. Célkitűzése továbbá az alapítványnak a helybeli gyermekek és fiatalok testnevelésének előmozdítása, valamint a helyi tömegsport fejlesztése. Az alapítvány lehetőségeihez mérten közreműködik az ország más vidékein is a kulturális, művelődési tevékenység támogatásában, műemlékek megőzrésében, hasznosiításában. Az alapítvány célja saját eszközeivel előmozdítani a környezetvédelem és a környezeti nevelés ügyét az ország egész területén. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti továbbá a hazai gyermek és felnőtt korú lakosság körében folytatott nevelési- oktatási, képességfejlesztési tevékenység támogatását. Az alapítvány célja továbbá a magyarországi sporttevékenység (tömegsport, versenysport, testnevelés) támogatása, sportolók felkutatása, továbbképzésük és versenyzésük támogatása, a hazai versenyek rendezési feltételeinek biztosítása, a külföldi versenyeken, edzőtáborokon való részvétel támogatása. ... >>

Sió Terepmotor Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok-Kiliti, Szőlőhegy 20506/4.hrsz.
képviselő: Bizsók Róbert
Az utánpótláskorú gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás ezen belül a motorsport megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, utánpótlásbázisának szélesítése, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. Amatőr felnőtt motorosok részére kiírt bajnokságon való részvétel biztosítása, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

SIÓ-KOSÁR BALATEL ALAPÍTVÁNY

(sport)

8600 Siófok, Klapka utca 11.
képviselő: Dr.Illés Attila
Siófok város kosárlabda utánpótlása edzési és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. A városban működő NB.I-es kosárlabda club kötelező utánpótlásának biztosítása. Kosárlabda sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

SIÓ-KOSÁR UTÁNPÓTLÁS KLUB

(sport)

8600 Siófok, Klapka utca 11.
képviselő: Dr.Illés Attila ... >>

SIÓ-PART Településfejlesztési Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 200.
képviselő: Kovács János
Az Egyesület célja: településfejlesztés, ezen belül a működési területen ingatlannal, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező, illetve bármilyen vonatkozásban a területet érintő és a leendő területhasznosítás (ingatlan értékesítés, bérbeadás és beruházás szervezése, bonyolítása, megvalósítása) érdekében tevékenykedő személyek képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

SIÓ-ROM CIGÁNY EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 3. 1/9.
képviselő: Németh Zsolt
A helyi roma lakosság érdekképviselete. - Foglalkoztatás elősegítése. - Hagyományok ápolása, környezet,- természet védelme, egészség megőrzése, közösség fejlesztése, a roma lakosság önképzése, oktatása, nevelése, kulturális fejlődése, működése. - Szociális, jóléti helyzetének javítása. - Az egyesület önállóan és együttműködő szervezetekkel, az önkormányzattal, intézményekkel, a célok megvalósítása érdekében együttműködik és pályázik. - Önkéntes munka végzésével segíti a célok megvalósítását. ... >>

Siófok értékeinek megőrzése, megörökítése, megismertetése

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Erkel F. utca 56/a.
képviselő: Somogyi Gyula
Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A balatoni táj szépségeinek megörökítése fotópályázat és kiállítás szervezésével,amelyen a hazai és nemzetközi indulók vesznek részt. A fotópályázaton megszülető színvonalas művészi alkotások gyarapítják Siófok szellemi, kulturális életét. A fotópályázat a Balaton és Siófok megismertetését szolgálja, közvetlen vonzerőt keltve az idelátogató külföldi túristákban. Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A város műemlékei, műemlék jellegű épületei, nevezetes helyei, valamint ezek történeteinek a megismertetése a városba látogató hazai és külföldi vendégekkel több nyelvű, fényképekkel illusztrált könyv és egyéb ismeretterjesztő kiadvány/ok/ formájában. Siófok város és környéke minden nevezetességére kiterjedő megörökítése, amely alkalmas arra, hogy a városban élő lakosság és az idelátogatók megismerkedhessenek a város helytörténetével, gazdasági, kulturális fejlődésével és alkalmas legyen bemutatni a várost a maga teljességében úgy itthon, mint külföldön. Siófok város testvérvárosi kapcsolataival összefüggő események támogatása, amelyek Siófok, illetve Siófok testvérvárosainak jobb megismerését, elmélyülését szolgálja. ... >>

Siófok és Környéke Diáksport Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Bajcsy Zs. utca 81. III./4.
képviselő: elnök Bálint János, elnökhelyettes Bárány József, titkár Orlovics Viktor ... >>

Siófok és Környéke Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Rigó utca 7/b.
képviselő: Ármánkó Dávid
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása, - összefogni az Erdélyért tenni akaró személyeket, - a népi kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása, - erdélyi néphagyományok és szokások megismertetése, - az erdélyi magyarságtudat erősítése, - egymás megsegítése, - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló célokat megfogalmazó szervezetekkel, hazai és határon túli magyar csoportokkal. ... >>

Siófok és Környéke Sport- és Szabadidő Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Őrház utca 59.
képviselő: Kálóczy József ... >>

Siófok és Térsége Lovas, Hagyományőrző- Kulturális- és Sportegyesület

(sport,kulturális)

8600 Siófok, Fő utca 204.
képviselő: elnök Tóth Lajos, elnökhelyettes Nagy Sára, titkár Szabóné Loss Márta ... >>

Siófok és Vidéke Ipartestület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Erkel F. utca 8.
képviselő: Horváth Károly
Mi, Siófok város és tágabb környezetének iparosai, egyéni és társas magánvállalkozói, élve az 1989. évi II. törvényben biztosított egyesülési jogainkkal, elhatároztuk, hogy hagyományaink ápolására, gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezésére, képviseletére és védelmére érdekképviseleti és érdekvédelmi szövetséget alapítunk és működtetünk. ... >>

SIÓFOK KÉZILABDA CLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Küszhegyi út 27.
képviselő: Lapos Gábor
Diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés, a sport megkedveltetése. A rendszeresen sportoló diákok számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának kiszélesítése. A versenysport Siófok városban történő működtetése. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységgel együtt. A sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Elősegítse a sportág népszerűsítését. Kézilabda sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Siófok Lions Klub Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 15. 2/4/a.
képviselő: elnök Magyar Gyula
Az egyesület céljai: - ösztönzi a jó szolgálatra kész polgárokat arra, hogy közzöségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és jutassák érvényre a magasabb erkölcsi normákat - működési területén a gazdasági, társadalmi esélyegyenlőség érdekében eljárni és a kulturális fejlődést szolgálni, valamint a szociális helyzetből adódó hátrányokat csökkenteni - összefogni a tagságot a barátság és a kölcsönös megértés jegyében, kötelékeiben. ... >>

Siófok Térségi Gazdakör

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Töltényi Szaniszló út 2/b.
képviselő: Kersák György
1./ A tagok gazdálkodását, eredményességét elősegítő tevékenységek. 2./ A társult tagok gazdasági tevékenységének összehangolása. 3./ A társasági tagok szakmai érdekeinek képviselete. 4./ Esetlegesen az összehangolt feladatokat előmozdítő szolgáltatások (piackutatás, reklám, minőségvédelmi feladatok). 5./ Esetenként az együttes feladatok teljesítését segítő közös gazdasági tevékenység. ... >>

Siófok Város Semmelweis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Virág Erzsébet
Elősegíteni a kórház műszerezettségének fejlesztését. A kórház szakmai színvonalának növelését célzó pályamunkák kiírása, illetve anyagi támogatása. Szakmai kongresszusok, konferenciák szervezése, rendezése, lebonyolítása. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel támogatása. ... >>

Siófok-Kiliti Roma Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Csárdaréti utca 11.
képviselő: Németh Lajos ... >>

Siófok-Netanya Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Sió utca 21.
képviselő: Haraszti Lászlóné ... >>

Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8600 Siófok, Mikszáth Kálmán utca 19/B.
képviselő: Gyarmati László
Megmenteni az utókornak minél többet azokból a helyi értékekből, amelyek az elmúlt évtizedekben-évszázadokban Siófokon, illetve a Balaton környékén megteremtődtek. A múlt felkutatása és közkinccsé tétele mellett célunk a jelen gondjainak őszinte feltárása, értékeinek meghatározása, ápolása és a jövő értéképítő munkájának segítése.

A HÉ! a következő értékek megóvását, rendszerezését, feltárását tűzte elsődleges céljának:
a./ Siófok tánc-, zenei-, irodalmi-, művészeti múltjának felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló kultúrtörténeti értékek felkarolása, rendszerezése, megismertetése, a Siófokon - illetve később a Balatonnál - alkotó, vagy a városhoz, a Balaton régióhoz kötődő művészek megismertetése.
b./ Siófok sporttörténelmének felkutatása, dokumentumainak összegyűjtése, ismertetése, a napjainkban zajló sportélet sikereinek és gondjainak feltárása, bemutatása.
c./ Siófok - és a Balaton régió - természeti és épített környezetének feltérképezése, a múlt bemutatása, az építészetileg, illetve kultúrtörténetileg érdekes, értékes épületek felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló pozitív és negatív irányok behatárolása.
d./ Siófok - és a Balaton régió - idegenforgalmi történelmének feltárása, jelenbeli helyzetének értékelése, s a fejlődést elősegítő jövőkép kialakítása, annak közkinccsé tétele.
e./ Siófok - és a Balaton régió - vendéglátásnak kiemelkedő történelmi személyiségei, intézményei, létesítményeinek felkutatása, bemutatása, a jelen kiemelkedő személyiségeinek bemutatása és bevonása, irányvonalak, tennivalók megjelölése a minőségi vendéglátás jövőjének érdekében.
f./ A HÉ! céljai megvalósítása érdekében rendezvényeket tarthat, kiadványok megjelentetését segítheti, illetve kiadványokat jelentethet meg. ... >>

Siófok, Széchenyi u.-i óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33.
képviselő: Némedi Wolf Ágnes
A Siófok Széchenyi u-i napközi otthonos óvoda gyermekellátási-nevelési és oktatási feladatainak ellátása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy minél szélesebb körből érkezzék akár szellemi, akár pedig anyagi (pénzbeli és természetbeli) támogatás annak érdekében, hogy enyhüljenek az óvoda fenntartásának súlyos gonddá váló körülményei, csökkenjen, illetve lehetőleg szinten maradjon a gyermekek szüleitől, gondozóitól érkező anyagi juttatások mértéke, fejlődhessen a gyermekek ellátása, mód nyíljon az óvoda épületének rendszeres felújítására, korszerűsítésére, karbantartására, illetve oktatási és nevelési, valamint egyéb segédeszközök vásárlására, új nevelési-oktatási módszerek kerülhessenek bevezetésre, a gyermekek egészséges körülmények között nevelkedhessenek. ... >>

Siófoki 186. sz. Galambtenyésztő Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8600 Siófok, Fő út 200. I./7.
képviselő: Csehkis Balázs
A tagok galamb és kisállattenyésztő tevékenységének rendszeres szakmai, érdekvédelmi segítése. Közös tenyésztő, beszerző, értékesítő tevékenység végzése. Tanácsadás, szolgáltatás szervezése, rendezvények bonyolítása a tagság közreműködésével. ... >>

"Siófoki Állatvédő Alapítvány"

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Szabadság utca 9.
képviselő: elnök Matyikó Ákosné
A Siófok és környéke gazdátlan vagy elhagyott állatainak segítése, élelmezése, megfelelő elhelyezése és gondozása, valamint civilizált színvonalú állatotthon létesítése és fenntartása, az állatotthonban elhelyezett állatok állategészségügyi ellátása, a balesetet szenvedett állatok állatorvosi ellátása, a befogadott állatok végleges elhelyezése örökbefogadó állatbarátoknál, a kóbor állatok által okozott köz- és állategészségi veszélyek csökkentése, az állatok nyilvántartásba vételének támogatása. ... >>

Siófoki Amatőr Kerékpáros Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Kossuth L.u.12.sz.
képviselő: Mászlai István ... >>

Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10 III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene és táncművészet területén. Kulturális tevékenység Siófok város és környékének zenét és táncot kedvelő fiatalsága körében. Részt vállal a város és a régió közművelődésében. Fellépések, táborok, fesztiválok szervezése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. ... >>

Siófoki Autó-Motor Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Dózsa Gy. utca 84.
képviselő: Magyar Róbert
Siófok Város térségében egységbe foglalni az amatőr autósport iránt érdeklődő személyeket, versenyzőket. Siófokon és környékén több szakágban autóversenyek, technikai sportrendezvények szervezése, együttműködve más autós egyesületekkel is. Szakmai segítségnyújtás fiatal versenyzőknek a versenyautók építése, versenyre való felkészítése kapcsán. Az ádándi rallye-cross pályán amatőr versenyzőknek vezetéstechnikai továbbképzés szervezése, gyakorlati oktatások megszervezése meghívott profi versenyzőkkel. Téli időszakban technikai továbbképzés, videóvetítéssel, illetve profi versenyzők meghívása közönségtalálkozókra, élménybeszámolók tartása. Együttműködés külföldi amatőr autós egyesületekkel, nemzetközi amatőr versenyek szervezése, és lebonyolítása érdekében. ... >>

Siófoki Balaton Teke Klub

(sport)

8600 Siófok, Petőfi sétány 17.sz.
képviselő: Füstös Elemér ... >>

Siófoki Bányász Női Kar Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Kandó K. utca 16. II./8.
képviselő: Soós Ferncné
Összefogni a város énekelni szerető lányait-asszonyait. Részt vállalni a város közművelődésében. Ápolni a szülőváros és Balaton-környék kulturális hagyományait. Műsorra tűzni és megismerni - megismertetni a magyar és egyetemes zeneirodalom kiemelkedő alkotásait. Ápolni és fejleszteni a hazai és nemzetközi kapcsolatokat különös figyelemmel az Európai Uniós csatlakozás során adódó lehetőségekre. Gondozni az önkormányzat és a város civil szervezeteivel kialakult jó kapcsolatot. Részt venni a pályázati eljárásokban, kiírásokban, pályázni. Szervezni és részt venni a kulturális és társadalmi rendezvényeken. A kórustagok legyenek képesek esztétikailag a kiemelkedő zenei művek befogadására és bemutatására. Őrizni és ápolni a nemzeti hagyományokat. Részt venni az euróatlanti integráció elősegítésében az 1997. CLVI. tv. 26. § c/19.pontja szerint. ... >>

Siófoki Bányász SE

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Révész G. utca 11.
képviselő: elnök Ifj. Gruber György
8 éves korosztálytól - 18 éves utánpótlás korosztályú fiúk labdarúgó edzési és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. Labdarúgó sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. A városban működő felnőtt labdarúgó Football Club részére tehetséges labdarúgók kinevelése, és eredményes szereplésének elősegítése. ... >>

Siófoki Bóbita Alapítvány

(oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 21/C. 1 6.
képviselő: Farkas Judit
Az 1-5 éves gyermekek napközbeni ellátása keretében az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődés biztosítása. Nyelvoktatás. Korai fejlesztés, terápia és integráció. ... >>

"SIÓFOKI DIÁKSPORT ALAPÍTVÁNY"

(sport)

8600 Siófok, Uttörő u.2.sz.
képviselő: Pusztai Gyula
A diáksport segítése, támogatása. ... >>

Siófoki Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Alexy Rezső ... >>

SIÓFOKI EGYESÜLETI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tavasz utca 3.
képviselő: Jenei Zoltán, Orlovics Viktor
Diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés a sport megkedveltetése. A rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás bázisának kiszélesítése. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Siófoki Elektromos Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8600 Siófok, Jókai utca 36.
képviselő: Lénárt Gábor
A sportegyesület tagjai - elsődlegesen a DÉDÁSZ Rt. aktív és nyugállományú dolgozói, valamint hozzátartozóik - részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, ehhez történő segítségnyújtás és ezen keresztül a tartalmas közösségi élet, társadalmi önszerveződés kibontakoztatása. Természetjárás és természetbarát tevékenység szervezése, és népszerűsítése. Sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Siófoki Élő Kövek Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: elnök Jenei Károly, elnökhelyettes Lampért Gábor, titkár Fodor György
A siófoki evangélikus gyülekezet hitéleti, közösségi tevékenységének előmozdítása. A működési területen élő emberek életkörülményeinek javítása, karitatív feladatok felvállalása. Időskorúak gondozásában való közreműködés. Település- és helytörténeti kutatások támogatása. A működési területen található műemlékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Nyelvoktatás, nyelvtanulás segítése, fordítás. Felnőttoktatás, életmódnevelés, felnőttek egészségvédelme. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A működési területtel kapcsolatosan környezetvédelmi, tájvédelmi munka végzése, az ilyen törekvések támogatása. Fiatalok egészségvédelmével kapcsolatos programok támogatása, kidolgozása, egészséges életmódra nevelés. Fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása. Fiatalok nyári táborozásának támogatása, rendezvényszervezés, programszervezés. A egyesület céljaival összhangban álló kiadványok megjelentetése. Az egyesület alapvető céljával összhangban álló más (eredményt jelentő) tevékenység gyakorlása. ... >>

Siófoki "Ezüstpart" Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Október 23. utca 12.
képviselő: felügyelőbiztos Kis Pál
Az egyesület - mint jogi személy - önkormányzati elven működő, a tagok érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet, amely az "Ezüstpart Vitorláskikötő" közös használatának szervezése és működtetése, kiemelten: - A túravitorlázás, mint szabadidősport feltételeinek biztosítása, vízijárművek és sporteszközök üzemeltetése, vitorlásversenyek szervezése és rendezése, vitorlázási ismeretek elméleti és gyakorlati fejlesztése, oktatása, - az egyesületi tagok érdekképviseletének ellátása és a sportcélú idegenforgalom elősegítése. ... >>

Siófoki Férfi Dalkör Egylet

(kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 22.
képviselő: elnök Démuth Pál
Ápolja az alapító ősök hagyományőrző daloskultúráját, tanúsítson fogékonyságot a magyar daloskultúra igazi értékeinek tolmácsolására, a nemzeti ünnepeket méltó szereplésekkel tegye emlékezetessé, a kórusirodalom gyöngyszemeinek bemutatásával alakítsa a város polgárainak zenei ízlését, ápolja a szép baráti életet és népszerűsítse a közös éneklés különleges örömét, kulturális örökség megóvása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41