Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok civil szervezetek


Találatok száma: 225
2. oldal

Equispress Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Vajda János utca 3-5.
képviselő: elnök Szabados István, elnökségi tag Szabados Istvánné, elnökségi tag Varga Anita
Az Egyesület célja a lovas sportágat kedvelők részére sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 187.
képviselő: elnök Szenci Krisztina
Az alapítvány célja elősegíteni - az Európai Unió által megfogalmazott stratégiák - Lisszaboni és Götheburgi - megvalósítását, különös tekintettel a versenyképességre és a kohézióra; - az Európai Unió által horizontális célként azonosított területek - a fenntartható fejlődés (melynek pillérei a gazdasági fejlődés, a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás) valamint az esélyegyenlőség - eszméjének és gyakorlatának elterjedését; - a támogatási - elsősorban európai uniós - programokhoz kapcsolódó know-how és információ átadását; - az előbbi célok elérését támogató hazai és külföldi (szakértők, intézmények és szervezetek közötti) partnerségek építését és együtt működését. ... >>

Ezüstpart Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Fürst S. utca 12.
képviselő: Kresz Péter
diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés az úszósport megkedveltetése, - a rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás báziásának kiszélesítése, - a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapjány folytatott sporttevékenység kivételével, - a sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken, - elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Foki-hegyi Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: Szalai István
a működési területét érintő területfejlesztésekhez a civil lakosság támogatásának szervezése, - működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése, - működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése, - működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése, - működési területén a környezetvédelem elősegítése, - működési területén az ép, egészséges test ápolása: ifjúsági táborok, kirándulások, környezetismereti és környezetvédelmi túrák, valamint sportrendezvények szervezése, - működési területén a hátrányos helyzetűek, szegény sorban élők esélyegyenlőségének segítése, megteremtése, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nemzeti és etnikai kisebbségekkel közös rendezvények, kulturális és szociális tanácskozások szervezése, nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésének segítése, támogatása, - működési területén a fogyatékkal élők támogatása, a fogyatékkal élő fiatalok társadalomba történő integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, - működési területén a megújuló energiák használatára ösztönzés, a megújuló energiák használatának a környezetvédelemre gyakorolt jó hatásának tudatosítása, - működési területén a számítógépes ismeretek növelése, az internet hozzáférések növelése, tanfolyamok, népszerűsítő programok szervezése, - működési területén az időskorúak gondozásának, segítésének és érdekvédelmének koordinálása, alkalmanként adományok és támogatások gyűjtése, ezen akciók megszervezése és lebonyolítása, - működési területén a nagycsaládosok, a regisztrált munkanélküliek segítése és támogatásuknak megvalósítása. ... >>

"FRIZ Lótenyésztők" Magyarországi Egyesülete

(sport,egyéb)

8600 Siófok-Töreki, Diófás utca 147.
képviselő: elnök Dr.Talpag Bálint, titkár Buruncz Anikó
Európa egyik legrégebbi lófajtájának, a fríz lónak magyarországi megismertetése, a tenyésztési elvek meghatározása, figyelemmel a nemzetközi, különösen a Holland Királyi Társaság által elfogadott célokra, és elvekre, a fajta tenyészértékének megőrzése, a lovasport, lovastúrizmus számára alkalmas egyedek tenyésztése. ... >>

Független Média Alapítvány

(sport,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 30.
képviselő: Ángyán Tamás
Dél-Dunántúli regionális-, és kistérségi-, valamint siófoki helyi szinten a helyi tömegkommunikációs eszközök működtetésének segítésével fejleszteni a helyi kulturális kapcsolatokat, támogatni a - tömegkommunikációs eszközök fejlesztésének segítése révén - a helyi és kistérségi hagyományőrző és szabadidős-, és sporttevékenységet. ... >>

Gáz- és Olajszállítók Egység Szakszervezete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 5.
képviselő: alelnök Pánczél Géza, elnök Kolompár Károly ... >>

GÓLIÁT FC TALENTUM Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 29.
képviselő: Joó Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom egészségmegőrző szerepének erősítése, speciális célján, a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelő munkájának javításán, különleges - a hagyományos egyesületi kereteken túlmenő - tehetséggondozó nevelő munkán keresztül. ... >>

GÓLIÁT Futball Klub /FC/ Közhasznú Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 43.
képviselő: Pápai Lajos
Az egyesület elsődleges célja a futball utánpótlás fejlesztése. Ennek érdekében rendszeres helyi - intézményen belüli - labdarúgó edzéseket biztosít, továbbá az intézmények közötti bajnokságot szervezi. Emellett felvállalja az atlétikai utánpótlás nevelését is, atlétikai edzéseket, versenyzési lehetőséget biztosít, továbbá atlétikai versenyeket szervez és bonyolít le. Az egyesület széles körben biztosítja tagjainak a rendszeres testgyakorlás feltételeit, segíti a diáksportkörök működését és együttműködését, különböző sporttanfolyamokat működtet, sportjátékokat szervez. ... >>

Gyermekeink mosolyáért

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Bókay utca 1.
képviselő: Kasznerné Fauszt Krisztina
A siófoki 8. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez, egészséges fejlődéséhez, óvodai életkörülményeik javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévők javítása. ... >>

Gyógyszermentesen Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8600 Siófok, Marosi út 6. b.
képviselő: Kenesei István
Olyan módszerek kutatása, amelyek gyógyszermentesen segítenek az életminőség javításában, ezekről hatástanulmányok készítése, majd publikálása, az eredmények közzététele a nyilvánosság felé, illetve egészségmegőrző, betegség megelőző célú tájákoztatások szervezése az érintett népesség körében. ... >>

Harmony Dance Táncsportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 19/a.
képviselő: elnök Kincsesné Deim Tünde, titkár Béndek Ottóné, ügyvezető elnök Bévárdi László
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. ... >>

Hintapalinta Alapítvány

(egészségügyi)

8600 Siófok, Tessedik Sámuel utca 25.
képviselő: elnök Minczér Mária
Gyermekek fejlesztése. Speciális szükségletű gyermekek személyiség- és képesség-fejlesztése. Életvezetését könnyítő, életminőséget javító fejlesztés. Ayres-terápia alkalmazása. ... >>

HOLI-FITT Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 2.
képviselő: Katona Bálint
Preventatív betegségmegelőzés, fizikai közérzet javítás, mozgásszervi rehabilitácó, komplex életmód terápiák, ismeretterjesztő előadások tartása, dietétikai tanácsadás, masszázsterápiák alkalmazása, szakorvosi javallatok, szinergista bioenergetikai harmonizáció, holisztikus szemléletmód közvetítése, minőségi egészségjavítás, gyógyhatású készítmények mellékhatása az egészségre, fenntartható egészség alapjainak közvetítése, mobil fejleszthetőség, egyszerű praktikus funkcionalitás. Living Roal Food nyers élő életek népszerűsítése, komplex egészségjavító és megőrző programok, méregtelenítési technikák, clubhelyiségek biztosítása szabadidő eltöltésére. Az alapítvány célja továbbá az alapítvány székhelyén üzemeltetett SÁBA Egészségközpont támogatása. ... >>

HUMÁN- és SZOCIÁLISSEGÍTŐ EGYESÜLET

()

8600 Siófok, Vasvári Pál u. 12.
képviselő: Dr. Csertán József ... >>

"Initio" Egyesület

(egyéb)

8600 Siófok, Szekrényessy utca 6/6.
képviselő: Rajcsányi Gellért ... >>

INTERBETON KFC. SPORTEGYESÜLET

(sport)

8600 Siófok, Nefelejcs utca 21.
képviselő: Gruber György elnök
A szabdidő- és tömegsport népszerűsítése, a kultúrált sportolási lehetőségek, szórakozás biztosítása. Siófok város szabadidő- és tömegsport rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása. Kispályás labdarúgó versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

KIKERICS (Kiliti Keresztyén Ifjúsági Csoport) Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Szőlővirág utca 2.
képviselő: elnök Szalai Edina
Működési területén a Keresztyén értékek ápolása. Működési területén a civil lakosság támogatásának szervezése. Működési területén a lakosság kulturális tevékenységének és a kulturális örökség megőrzésének elősegítése. Működési területén a fiatalok hasznos időtöltésének elősegítése. Működési területén a szabadidős és hobbitevékenység elősegítése. Működési területén a környezetvédelem elősegítése. ... >>

"KILITI PILLANGÓ ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Csárdaréti utca (Pillangó óvoda épülete)
képviselő: Szalai István
Az alapítvány célja a Siófoki Integrált Oktatási Központ, Bölcsőde, óvoda, Általános iskola, Kollégium és Módszertani Központ, Alapfokú művészeti oktatási intézmény Pillangó tagóvodájába járó gyermekeinek részére - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása, - egészséges óvodai környezet megteremtése, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltétel rendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. ... >>

Kiliti Szabadidő Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Jácint utca 14.
képviselő: Treszl József
A Kilitiben élők tartalmas szabadidő eltöltéséhez megfelelő teret nyújtani, az Egyesület keretein belül szervezett programokkal, az egyesületi élet szervezési és tárgyi feltételeit biztosítani. Az Egyesületen belül a szabadidős tevékenység változatos formáira kívánunk lehetőséget teremteni, a különböző témákhoz kapcsolódó Egyesületen belüli ún.: "körök" létrehozásával, melyek az egyesületi tagok igényei alapján bővíthetők. ... >>

"KILITIÉRT EGYESÜLET SIÓFOK"

(sport,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Őszirózsa utca 4-6.
képviselő: elnök Újvári István
a./ Ifjúsági, kulturális, sport, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása.
b./ A helyi tömegkommunikáció elősegítése.
c./ Művészeti tevékenységek előmozdítása.
d./ Kulturális örökség megőrzése.
e./ A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása.
f./ Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása.
g./ Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése.
h./ Szabadidős és hobbitevékenység.
i./ Siófok-Kiliti városrész fejlesztése.
j./ Siófok-Kiliti lakosságának támogatása. ... >>

"KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 1.
képviselő: elnök Inczeffy Andrea
A siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola támogatása korszerű technikával. Magas színvonalú idegen nyelv- és informatikai oktatás elősegítése. Társkapcsolatok elősegítése más intézményekkel. Iskolai és iskolán kívüli vetélkedők és versenyek elősegítése, szervezése és lebonyolítása. A tanórákon kívüli hasznos időtöltés elősegítése. Vezetők és szervezők munkájának anyagi elismerése, díjazása. ... >>

"Környezetvédelem és Szakképzés"

(oktatási)

8600 Siófok, Uttörő u.2.sz.
képviselő: Kudomrák Ferenc
Az általános környezetvédelmi feladatok megoldásának segítése és a környezetvédelmi technikusképzés támogatása. ... >>

"Közösen a jövőnkért" Alapítvány

(kulturális)

8600 Siófok, Beszédses sétány 79.
képviselő: Deák Erika
Diákprogramok, diákrendezvények támogatása, ösztöndíj és segély folyósítása, diákönkormányzat megteremtése és segítése. ... >>

"KRÚDY GYULA A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 8.
képviselő: elnök Virágh Éva
Az alapítvány céljainak elérésére egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. Az alapító iskolában folyó szakmai gyakorlati és elméleti oktatás színvonalának fenntartása, illetve emelése, az iskola jó hírnevének öregbítése. E cél megvalósításához szükséges eszközrendszer folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az oktatásban résztvevő diákok tanulmányi munkájának, szakmai képzésének elősegítése, ismereteik bővítése. Az oktatott szakmák követelményeinek megfelelő műveltség, kultúrált magatartás, viselkedési szabályainak elsajátítása és a környezetvédelemre, környezettudatosságra nevelés támogatása. Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása. Az alapító által szervezett szakmai versenyek és az országos szakmai versenyeken való részvétel támogatása. Kiemelkedő szakmai, tanulmányi teljesítmények, eredmények elérésére való ösztönzés. Hasonló képzési profilú hazai és külföldi iskolákkal, azok diákjaival az együttműködés, a kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Kultúrált Egészséges Szabadidőért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 8.
képviselő: Mátyás Gyuláné
A Siófoki Széchenyi Iskola diáksportkörének támogatása, a tanórán kívüli hasznos időtöltés megszervezése, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

LENDÜLET Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kossuth L. utca 20.
képviselő: elnök Dr.Karádi Ferenc, titkár Horváth Kornélné
A Siófoki Kossuth L. utcai 4. sz. Óvodába beíratott gyermekek egészséges, kreatív életmódra való nevelése, ezen belül: - a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, - óvodai úszásoktatás megszervezése, - a szülők bevonásával sport és egészségnevelő programok szervezése, - mozgásfejlesztő program tárgyi feltételeinek megteremtése labdajáték, atlétika óvodai szinten, - az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, a minőségbiztosítási rendszer feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Lengyeltóti és Környéke Trófea Vadásztársaság

(egyéb)

8600 Siófok, Erkel F. utca 67. (Lev.cím: 8697 Öreglak, Park utca 15.)
képviselő: Németh Ferenc ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Gyermeküdültetési és Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II./202.
képviselő: elnök Szarka Erika Tímea
Olyan határainkon belül és kívül (legfőképp Kárpátalján és Erdélyben) élő magyar gyermekek nyári üdültetése a Balatonon, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, de tanulmányaikban, vagy más, egyéb tevékenységben (művészetek, sport, stb.) kitűnnek társaik közül. A jutalomüdülés lehetőségének gyermekek részére történő meghirdetésében elsődlegesen a siófoki református gyülekezettel szeretnénk együttműködni. Néphagyományaink, ezen belül is az eltűnőben lévő mesterségek (pl: kádár, kovács, asztalos, bognár, bodnár, népi bútorfestészet stb.) fennmaradásának elősegítése, az ifjúsággal történő megismertetése és a képzés, gyakorlás, kutatás támogatása. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, a szél-, a napenergia hasznosítása, egyéb megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása. A néphagyományokban fellelhető ésszerűen takarékos erőforrás felhasználási módok feltárása, újraélesztése, modernizálása és megőrzése. ... >>

"Lucky Poker Club Siófok" Egyesület

(sport,egyéb)

8600 Siófok, Vitorlás utca 2.
képviselő: Barna Gábor
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére. Egy telejesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon sportegyesület jelleggel. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 6. IX/36.
képviselő: elnök Bíró László
Az Egyesület - a cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló társadalmi szervezet, mely elősegíti a betegek képzését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben szenvedőknek szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, mely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik, - biztosítja, hogy tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy betegségük ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, - segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését, - részt vesz a diabetes megelőzésével (preventio) kapcsolatos egészségnevelő-felvilágosító tevékenységben. ... >>

Magyar Jaguar Club

(egyéb)

8600 Siófok, Rózsa utca 23.
képviselő: Gulya Péter
a Jaguár gépkocsival rendelkezők, illetve a gyártmány iránt érdeklődők által szabadidős tevékenység folytatása. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület Siófok

(sport)

8600 Siófok, Zrínyi u. 23.
képviselő: Hegedűs Barnabás ... >>

Magyar Tenger Cserkész Alapítvány

(egyéb)

8600 Siófok, Batthyány utca 52.
képviselő: Zsolnay Csaba
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely szervezett kirándulásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségek csökkentését, s ezen belül különösen az arra szociális szempontból rászoruló résztvevők költségeinek részbeni fedezését, - tábori felszerelések vásárlását, a cserkészmunkához szükséges segédeszközök vásárlását és a felmerülő egyéb költségek csökkentését, a cserkészmunkában kitűzött feladatok elvégzésének megvalósítását célzó jutalmazásokat, a cserkészcsapat otthonával kapcsolatos berendezési tárgyak, eszközök megvásárlását segíti elő. ... >>

Magyar Tenger Cserkész Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Koch R. utca 14/A.
képviselő: Rózsás Krisztián
Ifjúságnevelés, környezetvédelem, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, sportélet támogatása, drog prevenció. ... >>

Magyar-Örmény Baráti Társaság Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Jegenye sor 58.
képviselő: id.Aján Gergely
Az örmény közösséghez való tartozás erősítése, a hagyományok ápolása, kulturális identitás megőrzése. Kapcsolattartás a hazai és határon túli, hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel, szervezetekkel, közösségekkel. A kultúra ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezését, és azokban maga is tevőlegesen részt vállal. Vállalja bel- és külföldi találkozókon, kulturális, közösségi rendezvényeken való közreműködést. Támogatja a cserkész mozgalom célkitűzéseinek megvalósítását, tevőlegesen részt vesz programjaik előkészítésében, lebonyolításában. ... >>

MAHART Balatoni Hajózási Rádióklub

(sport)

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
képviselő: Kapócs Ferenc ... >>

MEDICINA A GYÓGYÍTÁSÉRT, GONDOZÁSÉRT, REHABILITÁCIÓÉRT ÉS BETEGÁPOLÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Déryné utca 6.
képviselő: Dr.Pánczél Katalin, elnök Bartha László
Az otthoni gondozás és ápolás kialakítása, megszervezése és működtetése a házi betegellátási és ápolási rendszer kiépítése és működtetése Siófok városban és a környező településeken. Idős emberek, beteg felnőttek és gyermekek gondozási ellátása, szociális, egészségügyi és egyéb ellátása. A rászorultak felkutatása, azokról nyilvántartás vezetése, ennek érdekében kapcsolattartás a különböző egészségügyi és egyéb intézményekkel. A gondozottak ellátása, egészségügyi és anyagi feltételek megteremtése. Idős emberek és gondozásra szorulók átmeneti felügyelete és teljes ellátása, ápolása, időszakos, hotelszerű elhelyezéssel. Azon emberek átmeneti ellátása, akikről hozzátartozójuk gondoskodni nem tud, az időszakos, családi ápolás átvállalása. Idősek otthonának megszervezése, megvalósítása és működtetése garzon-rendszerű, kislakás jelleggel otthon biztosítása az ellátottak részére, egészségügyi, szociális és egyéb ellátással. Az egészségügyben gyógyító-megelőző munka, prevenció végzése, szűrővizsgálatokkal. Ennek tárgyi és személyi feltételei biztosításának támogatása különösen a 8621 Zamárdi, Honvéd u. 4. szám alatti házi orvosi rendelő tekintetében. Otthon ápolt idős betegek hozzátartozóinak ápolási útmutatások adása. A házigondozónők és szociális asszisztensek munkavégzéséhez szükséges oktatói célok támogatása. Rehabilitáció végzése, szervezése, koordinálása, irányítása, az ezzel együtt járó egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási feladatokkal. Egészségügyi tevékenységet folytató bel és külföldi szervezetekkel történő kapcsolattartás, tanulmányutak támogatása. Az alapítvány hosszú távú célja a fentiekben körülírt lehetőségek hazai megteremtése, illetve olyan műszerek beszerzése, amelyekre a hazai egészségügy korlátozott anyagi lehetőségei miatt jelenleg nincs lehetőség. ... >>

Ments-vár Alapítvány a sérült gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Hársfa utca 37/b.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, titkár Hanyeczné Fülöp Szilvia
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása, - a közreműködő szakemberek képzéséhez nyújtott támogatást is beleértve - az óvodai, általános és közép-, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. Olyan sérült gyermekek számára, akik az integrált oktatás feltételei közt külön előkészítő, illetve támogató felkészítés nélkül nem oktathatók, speciális felkészítő képzés feltételeinek megteremtése erre létrehozott speciális intézmény működtetésével, vagy ilyen mások által működtetett intézmény támogatásával. Olyan sérült gyermekek és fiatalok számára, akik integrált feltételek közt nem, vagy csak korlátozott mértékben képezhetők, nevelhetők, foglalkoztathatók, gondozhatók, speciális felkészítést, oktatást, nevelést, gondoskodást, foglalkoztatást, átmeneti és napközbeni szociális ellátást, életvitelszerű elhelyezést biztosító intézmény létrehozása és működtetése, illetve más által létrehozott ilyen intézmény támogatása. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása integrációs játszóház, gyógyúszás, lovasterápia és más fejlesztő szolgáltatások szervezésével, vagy ilyen lehetőségeket biztosító szervezetek támogatásával. ... >>

NAGYCSALÁDOSOK SIÓFOKI EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Harangvirág utca 5.
képviselő: Takács Aranka
Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. Az élet és anyaság tiszteletére nevelés a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. ... >>

"NAPRAFORGÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő utca 130
képviselő: Sárközi Zsófia Eszter
Célja a siófoki 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda eddigi színvonalas óvodai szakmai munkájának fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az iskolai nevelésre való eredményes előkészítés érdekében - szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

NB-SQUASH Fallabda Egyesület

(sport)

8600 Siófok, Bláthy O.u.45.sz.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

Nostrum Alapitvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Napsugár út 28.
képviselő: Mikolasek Éva képviselő
Pikkelysömörben, reumatikus, izületi, nőgyógyászati ekcémás betegségekben szenvedők felkutatása, megkeresése, a gyógyulásukhoz szükséges gyógykészitmények, valamint a kezeléshez való jutta- tásuk megkönnyitése. Egészségügyi természetgyógyászati tanácsadás s ilyen jellegü kiadványok tá- mogatása. Beteg gyermekek üdültetéséhez továbbá egészségügyi téren tanulni vágyó fiatalok oktatásához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

NŐI RÁDIÓAMATŐR KLUB SIÓFOK

(sport)

8600 Siófok, Kele utca 69.
képviselő: Gorjanácz Éva
A technikai sportok keretében a rádióamatőr munka megismerése, műszaki-, technikai ismeretek fejlesztése, a rádióamatőr forgalmazáshoz szükséges eszközök használatának elsajátítása. Utánpótlás - nevelés, szakmai pályára irányítás, valamint hazai és nemzetközi rádióamatőr bajnokságokra való felkészítés és a sport megfelelő módon való biztosítása. ... >>

Nők Siófokért és Környékéért Egyesület

()

8600 Siófok, Estike utca 12.
képviselő: Ján Zoltánné
Somogy megyében és Siófokon élő nők érdekeinek képviselete, esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő u.218.sz.
képviselő: Jung Ildikó
A Siófoki 7.sz.Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez,egészséges fejlődéséhez,óvodai életkörülmények javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévő javítása. ... >>

Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Árpád utca 29.
képviselő: Dömötör István
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekének képviselete és védelme. ... >>

Olajbányász Horgászegyesület

()

8600 Siófok,
képviselő: Iváncsics Lajos ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41