Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 57
1. oldal

Atlantisz Röplabda Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 3.
képviselő: Prajsnár József
A röplabda sport fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása, utánpótlás nevelése és versenyzési lehetőségek teremtése egy egészségesebb és természetesebb életmód érdekében. ... >>

Avana Magyar Tudományos Fantasztikus Müvészetért Országos Egyesület /közhasznu/

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Bódi Ildikó elnök, Csupor Béla elnökhelyettes, Pocsai László titkár
Kulturális, művelődési egyesület célja a magyar nyelvterületen élő tudományos-fantasztikus művészeti ágban alkotó vagy tevékenykedő, illetve azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése, országos művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése, díjazása, időszaki kiadványok megjelentetése, terjesztése, stb. ... >>

Baglyasalja Barátainak Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi ut 96.
képviselő: Báti Jánosné
Baglyasalja társadalmi - elsősorban bányászattörténeti - hagyományainak és kulturális örökségének értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, tanácskozások szervezése, kiadványok létrehozása, kiadása; a közösségi - elsősorban a családi - művelődés különböző formáinak szervezése, népszerűsítése; a mindennapi kultúra különböző területeinek népszerűsítése, alkalmainak szervezése; fórumok megteremtése és a természeti környezet védelmére, a környezetfombolás, szennyezés egakadályozására, az ökológiai szempontok és a településfejlesztés és szépítés kérdéseinek megvitatására. ... >>

Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Szerpentin út 25. 2/7.
képviselő: Surányi Andrea
Állatvédelem, állatmentés. Állatmenhely létrehozása, működtetése. A gazdátlan kóborebek megmentése, új gazdikhoz juttatása. Ideigleneg befogadó gazdik keresése, a felelős állattartásra való nevelés, ismeretterjesztés, szemléletformálás. Szervezetten működő menhely működésébe bekapcsolódás, a működés átvétele lehetőség szerint. Együttműködni más állatvédő szervezetekkel. Állattartás természetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése. Vadon élő állatok természetes életterének védelme. Köztudatba juttatni, hogy Salgótarjánban állatmenhely működik és miért van rá szükség. Örökbefogadó napok szervezése. Állatok etetése, gondozása a menhelyen, orvosi ellátásuk megoldása. Nyílt napok, örökbefogadó napok rendszeres jelleggel történő szervezése. Rendezvények szervezése, illetve különböző rendezvényeken való részvétel. Kiadványok készítése, iskolai felvilágosítás szervezése. Aktivisták bevonása a működésbe. A támogatók körének bővítése. ... >>

Cserháti Erdőkért Természetvédelmi és Erdészeti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Liliom út 12.
képviselő: Gregán Emil
Nógrád megye, ezen belül a cserháti tájegység erőterületeinek óvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai és materiális értékek bemutatása, a környezettudatos erdők védelmét, ésszerű hasznosítását elősegítő gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom, illetve az erdőhöz kapcsolódó tulajdonosi kör közös érdekének, közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó érintettek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Dargon Fejlesztő és Támogató Egyesület

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Mezei út 49.
képviselő: Sándor Ildikó
Az Európai Unió és államplgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi, gazdasági fejlődés elősegítése, az ipari tevékenységek okozta környezeti károk megszűntetése, a természet rehabilitációjának elősegítése nem profitérdekelt programok megvalósításával. ... >>

Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Vass Csaba
Salgótarján és környéke természeti, történeti, kulturális, művészeti, szellemi értékeinek és hagyományainak feltárása és megismertetése, megőrzése, gyarapítása. A valós történelemszemlé- let kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítésének segítése. Salgótarján és környéke építészeti értékeinek feltárása, ezen keresztül a helyi építészeti kultúra fejlezstésének elősegítése. ... >>

Egészséges, Tiszta Somosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3121 Salgótarján, Szikszó út 18.
képviselő: Bihary Lajos
Aktív alkotóközösség formálása, működtetése, Somoskőújfalun és annak környékén élők egészségének megóvása, javítása - az ezt elősegítő valamennyi körülmény befolyásolása - érdekében. A természeti és épített környezet megóvása, védelme lehetőség szerinti fejlesztése, bővítése, az idegenforgalom, a turizmus, a falukép formálása, rendezettebbé tétele, a szabadidő hasznos kihazsnálása. ... >>

Egyedülállók Baráti Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Bali Bertalanné
Az Egyedülállók kulturális programjainak szervezése, baráti társas kapcsolat kialakítása. Szabadidős programok tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonnasütés, a természet megismerésével összekötve. Helyezzen hangsúlyt a nyugdíjas egyedülálló tagokra, fordítson különös figyelmet az időskorúak kulturális, szociális igényeire, egészségi helyzetére. ... >>

"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Katona J. út 37.
képviselő: Gyuris József
Az egyesület összefogja azokat a Salgótarján Eperjes-telep és környékén élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik ?szűk? életterük formálását, a területi természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló fenntartható fejlődési modell kialakításának elősegítését. Az Egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a környéken élők figyelmét a környezetvédelmi kultúra, lakókörnyezet szépítésének, a rászorulók szükség szerinti eszközbeli és anyagi támogatásának fontosságára. Az egyesület célul tűzi ki továbbá az érintett területen élők összefogásának erősítését az életkörülmények javítása érdekében. ... >>

EU - Szolidaritás Magyar Segély Alapitvány

(természetvédelem)

3121 Salgótarján, Őrhely ut 28.
képviselő: Szabó Gyula
Az önhibájukon kivül hátrányos helyzetü és szociális rászorult, többgyermekes salgótarjáni családok pénzbeni és természetbeni támogatás. A cél megvalósitását segitő hazai és külföldi eszközök felkutatása, támogatások igénybevételel és nyujtása. ... >>

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Huszárné Antal Andrea
A fogyatékos gyermekek és velük foglalkozó nevelőik szabadidős tevékenységének koordinálása, szervezése és lebonyolítása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel a természeti környezet megszerettetése, annak ápolása és értékeinek megóvása. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. fszt. 2.
képviselő: Ivitz Zoltán, Paulovics László
A tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek javítása. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Elősegíteni,hogy az egyesületek tövényes keretek között működjenek, a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák, tagjainak a természet szeretetére és védelmére neveljék. ... >>

JUNIOR GREEN TEAM 2l Vidékfejlesztési ,Környezet és Természetvédelmi Egyesület (közhaszú szervezet)

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Vasvári út 45.
képviselő: Szabó Péter
A magyarországi természet- és környezetvédelem támogatása, ennek érdekében szrepvállalás a kormányzati természet- és környezetvédelmi feladatokban az EU integráció sikere érdekében. Ennek keretében a hagyományteremtés szándékával olyan nemzetközi ifjusági rendezvénysorozat létrehozása magyar, illetve külföldi részvétellel, mely a természet- és környezetvédelem prioritására irányitja a figyelmet. A környezet- és természetvédelem területén a nemzetközi összefogás, a környezeti tudatosság erősítése, ésszerű természet és környezetvédelmi célok megvalósulásának elősegítése. ... >>

Kapocs Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,szociális)

3100 Salgótarján, Ybl M. út 47. 1/2.
képviselő: Kancsulik Tiborné
Az egyesület célja a szabadidő értelmes eltöltése, a kulturáltság, felelősségérzés erősítése, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél természeti környezet megszerettetése, a leszakadó rétegek felzárkózásának segítése, egészséges életmód kialakítása. ... >>

Karancs Medves Természetvédelmi Alapitvány

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Klapka György út 3.
képviselő: Drexler Szilárd ... >>

Karancs Mentőkutyás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,közbiztonság)

3100 Salgótarján, Losonci út 14.
képviselő: Herczeg Zoltán
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben; a katasztrófák következményeinek felszámolásában; személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; élet- és tárgymentésben való közreműködés; a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; hátrányos helyzetűek segítése; állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Karancs-vidék Közérzeti Közösség

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3100 Salgótarján, Rózsafa út 117.
képviselő: Kádár Attila
A Karancs tájegység vonzáskörzetében élők mentális infrastruktúrájának fejlesztéséért meghatározza azt a szociológiai origót, ahonnan kiindulva a térség és lakói kiszabadulhatnak a maguk körül, saját maguk által kialakított pszichés gátak rabságából. Céljai elérésében fontos szerepet játszik elsősorban a sport, a kultúra a korszerű életmód megsimerése, elsajátítása; a pihenés, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; valamint a környezet védelme, megőrzése, ápolása. Az egyesület célja a Karancs hegyvidék és vonzáskörzetében megtalálható természeti értékek megismerése, feltérképezése, az itt élő emberek és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, védelme módjának mind szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása, a Karancs környéki települések épített bányászati műtárgyak, emlékhelyek, hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele, a térség gazdasági, valamint fizikális infrastruktúra helyzetéből adódó halmozott hátrányok csökkentése, majd megszüntetése, a térség gazdasági szerkezetváltásának elősegítése, a népi művészet és hagyományok ápolása, a helyi népi és irodalmi gasztronómiai hagyományok felkutatása, összegyűjtése és széleskörű bemutatása, a korszerű életmód megismertetése, terjesztése, az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése, a mások és önmagunk megbecsülésének fejlesztése, a társadalmi együttélés mindenkor elfogadható szokásrendszerének közös kimunkálása és gyakorlása, a társadalmi csoportok közötti feszültésgek feloldása. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

Körúti Óvodásokért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.
képviselő: Kis Miklósné
A salgótarjáni Körúti Tagóvodába járó gyermekek természetvédő- és szerető szemléletének fejlesztése változatos tevékenységekkel, valamint a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

KRÉTAKÖR Alapitvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 2.
képviselő: Végh Béla
Nógrád megye illetékességi körébe tartozó állami gondozott gyermekek szabadidő kulturális programjainak szervezése, nemzeti kulturánk az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. Külföldi gyermekvédelmi intézményekkel, társadalmi, és civilszervezetekkel való kapcsolattartás. Állami gondoskodási körbe tartozó gyermekek belföldi, külföldi üdültetésének szervezése. Környezeti kultúránk megismertetése, országos környezetvédelmi programokba való bekapcsolódással ösztönözni a fiatalokat a regionális problémák kezelésére. Az illetékességi körbe tartozó volt állami gondozottak hajléktalanságának komplex segítése. Krízis intervenciós jelleggel segélyalap működtetése. ... >>

NÁDASD VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Karancs út 84.
képviselő: Nagy Sándor
Törvényes keretek között a tagság természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati lehetőségeinek szervezése, a tartamos, fenntartható vadgazdálkodás szakmai követelményeinek érvényesítése, a tagok vadászati szakmai képzéséről, a vadászati klutúra ápolásáról, népszerűsítéséről gondoskodás. ... >>

Nógrád Megye Vadászati Kulturájáért Közhasznu Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Pf.234.
képviselő: Szabó Endre
A vadon élő őshonos és honos állatvilág megőrzése, védelme és fejlesztése. Az ezzel összefüggő vadgazdálkodási módszerek és élőhelyfejlesztések támogatása. Vegyszermentes és természetbarát módszerekkel történő vadföldmüvelés, vadászati és vadgazdálkodási berendezések természetes anyagokból, tájba illő módon történő elkészitése, illetve ezek propagálása. ... >>

Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Szluka Pál
A NMPVKE közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. A NMPVKE céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi törvényben, a Polgári Védelmi törvényben, a Katasztrófa törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. A NMPVKE célkitűzéseinek megvalósítása során a közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekegyesületet alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius és karitatív szervezetekkel. ... >>

Nógrádi Grund Klubhálózat

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Rácz Tímea
Nógrád Megye városaiban és falvaiban élő 6-18 éves korú gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése. Kulturális, sport, környezetismeret, honismeret természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű (roma és nem roma egyaránt) gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Népi hagyományok ápolása, megőrzése. Környezetismeret, honismeret. ... >>

Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre (Egyesület)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
képviselő: Bódi Györgyné
A Nógrádi Történeti Múzeumban folyó tudományos és közművelődési tevékenység megismerése, támogatása és népszerűsítése. A történelmi és mai Nógrád megye, különösen Salgótarján és térsége kulturális és természeti értékeinek, kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, ápolása, megőrzése, megismertetése. Kölcsönös kapcsolat teremtése más civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel (különösen más honismereti tevékenységet folytató szervezetekkel, más múzeumok baráti köreivel), önkormányzatokkal, intézményekkel, tevékenységük segítése. Tudományos és ismeretterjesztő előadások, programok, rendezvények szervezése. A Nógrádi történeti Múzeum gyűjteménygyarapodásának elősegítése. Az egyesület szellemi elődjének tekinti az 1981-2008. között, nem jogi személyként működő Múzeum Baráti Kört. ... >>

P.I.T. BULL Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Alagút utca 6. fsz./3.
képviselő: Szomora József
Nógrád megye városainak és falvainak- 6 éves kortól - gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése, kiemelkedően az ökölvívás kultúra terjesztése, az ökölvívás amatőr és versenysport támogatása, terjesztése, versenyek rendezése. Kulturális sport, környezetismeret, honismeret, természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Pálfalva Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem)

3104 Salgótarján, Frigyes körút 75.
képviselő: Új Gyula
Környezetvédő tevékenység folytatása, amely kiterjed a környezet esztétikus fejlesztésére, a meglévő természetes és épített környezet óvására. Közösségi élet fejlesztési lehetőségeinek bővítése, az életminőség javítása, a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése. A lokálpatriotizmus erősítése. ... >>

Palóc Nők a Holnapért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Korvin út 36.
képviselő: Ökrös Lászlóné
Az egyesület összefogja azokat a Nógrád Megye városaiban és kitérségi településein élő nőket, és mindazokat a jogi és természetes személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a nők esélyegyenlőségének megteremtését, társadalmi elismertségüknek növelését. Az egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a társadalom figyelmét a nők egyes csoportjainak hátrányos helyzetére, a nők munkavállalási körülményeire a család és a gyermekek nevelésének fontosságára.
Az egyesület célul tűzi ki továbbá a palóc kultúra és a palóc hagyományok megőrzését, a megyében élő nemzetiségek társadalmi integrációjának elősegítését. ... >>

PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Damjanich út 113.
képviselő: Gyepesi Béla
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja Nógrád megye városaiban és kistérségi településein élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a környezeti tudatosság formálását a különböző környezet és természetkímélő mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetésének, elterjesztésének elősegítését. Az egyesület részt vállal a méztermelés, mézértékesítés, méhegészségügy környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítésében.Az egyesület célja mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. A környezet és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése. A méhészeti termékek bemutatása, népszerűsítése. A környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. A palóc kultúra és a palóc hagyományok, kulturális értékek megőrzése. ... >>

Pécskő Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Karancs út 118.
képviselő: Sulyok György
Az egyesületekre, a vadgazdálkodásra a vadászatra és a fegyver, lőszer tartására használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban a környezet és természetvédelmi előírások figyelembevételével szakszerű vadászati tevékenységgel a társadalom érdekeit szolgáló legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával a tagjai részére kulturált sportvadászati vadászati lehetőség megteremtése érdekében tevékenykedjen. ... >>

Ponyipusztai Lovasok Hagyományőrző Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Harmat út 1.
képviselő: Megyeri László
A határainkon belüli és túlnyúló palóc táj és környéke természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása. A palóc tájhoz kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés. A palóc táj és környéke épített és természeti környezete rombolásának, pusztulásának megakadályozása, a fenntartható vidékfejlesztés erősítése. ... >>

Regulus Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Andrásné Nagy Izabella
Környezettudatos gondolkodás kialakítása, oktatása, a természeti környezet és az épített környezet védelme, állatvédelem. A Táncsics Mihály Közigazgatási Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. A pedagógusok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzése, konzultációs fórumok szervezése, önképzés segítése. Erdei iskolák, diáktáborok megszervezése. Az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása. A bázisiskolában tanuló határon túli magyar diákok segítése, figyelemmel kisérése. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése, felzárkóztató programok szervezése. A nevelés, az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének támogatása. ... >>

Rónafaluért Baráti Társaság

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Rónai út 32.
képviselő: Molnár Imréné
A település igényének megfelelően kulturális és közművelődési tevékenység biztosítása. A falu értékeinek megőrzése, a közösségi tudat fejlesztése, összetartozás értékének megőrzése. A falusi turizmus vendéglátás lehetőségeinek kiaknázása. A hagyományok ápolása, és ennek érdekében rendezvények, találkozók szervezése. Természeti környezet védelme, a szennyezés és környzetrombolás megakadályozása. Fórumot teremteni az ökológiai és településfejlesztés lehetőségeinek megvitatására. Az eddigi művelődési terem, közművelődési és kulturális funkcióinak és tevékenységeinek felvállalása. Ezen kívül lehetőséget kell biztosítani a terem közösségi és kulturális céljainak kihasználására. A természeti és az épített környezet védelme, szennyezés és környezetrombolás megakadályozása. a településrész és környezetének tűzvédelme, szükség esetén tűzoltás. A tűzvédelmi eszközök használata és karbantartása. ... >>

Salgó Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Vojtkovszky Györgyi ... >>

Salgóbányai Baráti Kör (közhasznú)

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Orgona út 6.
képviselő: Gyurián Tibor
Salgóbánya civil társadalmi életének élénkítése, helytörténeti, természetes és épített környezeti értékeinek feltárása, felmutatása, védelme. Helyi kulturális és sport tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,hozzájárulás egy perspektívikus jövőképpel élhető egészséges, személyes, családi és közösségi élethez. ... >>

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
A helyi turisztikai desztináció menedzsment létre létrehozásából, fenntartásából, működtetéséből fakadó feladatok széleskörű ellátása, a turisztikai célterület egységes elvek mentén történő menedzselése, a helyi szintű desztinációs menedzsmentrendszer kialakítása a desztináció területén lévő települések együttműködésének közös fejlesztési programjai létrehozásának elősegítése, megvalósításának támogatása, a desztináció turisztikai tervezése, termék- és vonzerőfejlesztés, projektmenedzselés. Turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési rendszer kialakítása és működtetése. Marketing és kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása a területen működő turisztikai szereplőkkel együttműködve. Turisztikai termékek fejlesztése, piacra juttatása egységes fellépéssel, összehangolt rendszeren. Turisztikai adatszolgáltatás, kutatás és monitoring rendszer működtetése. A turisztikai szereplők tevékenységének összehangolása, a költségek csökkentése és működésük hatékonyságának növelése. Az egyesület a lehetőségekhez mérten segítséget kíván nyújtani a desztináció természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból fontos létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése. Közreműködés országos és helyi szervezetek desztináció turisztikai célú fejlesztéséhez. ... >>

Salgótarjáni Erdész Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Füleki út 160.
képviselő: Szabó Ferenc
Az egyesületekre, a vadgazdálkodásra, a vadászatra és fegyver lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban a környezet és természetvédelmi előírások figyelembe vételével szakszerű vadászati tevékenységgel, a tagjai részére sportvadászati lehetőség megteremtése érdekében tevékenykedjen. ... >>

Salgótarjáni Kohász természetbarát Club

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 63. 6/4.
képviselő: Szota Erzsébet Márta ... >>

Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület (közhasznú)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: dr. Ispán András
A természeti környezet megóvása, az erőforrásokkal, (föld, víz, levegő, táj, élővilág) való értékvédő gazdálkodás támogatása, a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem összhangjának biztosítása. A lakóhelyi épített környezet védelme, környezetkímélő; anyag és energiatakarékos gyártási folyamatok, fogyasztási szokások, tevékenységi formák térhódításának segítése. ... >>

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Bakos Krisztián
Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése a Salgótarján és vonzáskörzetébe tartozó településeinek, lakóinak, területének, ipari és természeti értékeinek védelmében, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. Segíteni a hivatásos tűzoltóság vonuló szolgálatának munkáját. Arra kiképzett állományával tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység ellátása, búvármentési tevékenység ellátása. Katasztrófavédelmi felszerelések beszerzése és raktározása. Katasztrófa helyzetben részvétel a mentésben. Felkészülés az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátására. A fenti tevékenységhez szükséges képzések biztosítása. A fenti tevékenységi körökben szükség és kérés esetén a megye és az ország más területén is részvétel a szolgálat ellátásában. Közreműködni a segélyhívó, riasztó és tűzvédelmi rendszerek kiépítésében és működtetésében. Részvétel rendezvényeken, versenyek, ünnepségek tűzrendészeti biztosításában. Tűzoltó bemutatók, versenyek szervezése, részvétel ilyen rendezvényeken. Létrehozni és megszerettetni a Salgótarján és környékén a tűzoltó és ahhoz közeli sportok hagyományát, korra és nemre való tekintet nélkül. Megszerettetni és megismertetni a fiatalokkal a tűzoltó szakmát és a tűzoltó sportokat. Ápolni a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket. felkutatni és megóvni a térségben fellelhető tűzoltó relikviákat. Követni az 1885-ben alakult Salgó-tarjáni önkéntes Tűzoltó Egylet eszméjét. ... >>

Salgótarjáni Petőfi Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36.
képviselő: Fazekas Melinda elnök, Kissné Sándor Csilla titkár
Rendszeres testmozgás, szabadidő sportban való részvétel, természetjárásban a testedzés, felüdülés biztosítása. Az egészség megőrzésének elősegítése, az ilyen jellegű igények felkeltése és az emberi kapcsolatok ápolása. ... >>

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Győri István
Környezetünk természeti, történelmi építészeti, kulturális értékeinek megismerése, megőrzése, gyarapítása, másokkal való megismertetése. A szabadidő tartalmas eltöltésére az egészséges életmódra, a közösségben való munkálkodásra ösztönzés. ... >>

Salgótarjáni Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Juhász Tibor
Salgótarján város szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, gyarapítása. A városlakók városszépítéssel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, városszeretetének és az egészséges lokálpatriotizmus ápolása. A városszépítő, várostisztelő erők összefogása. Salgótarján város általános rendezési és zöldövezeti tervének megvalósításában való tevékeny közreműködés. A város építészetének, táji értékeinek ismertetése sajtóközlemények, népszerű kiadványok útján. A városszépítés érdekében társadalmi munkára való mozgósítás. Intézmények, vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek felkérése a városszépítésben való közvetlen részvételre ? egy-egy épület, létesítmény terület gondozására ? anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Sóshartyáni Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Petőfi út 16.
képviselő: Danyi Gizella
Az egyesület fő céljának a Nógrád megyében élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, munkanélküliek, gyermekek, diákok életkörülményeinek javítását, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését tekinti. E célok jegyében a következő tevékenységeket folytatja: kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Oktatási tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Környezetvédelmi tevékenység, természeti és épített környezetvédelem. Szociális tevékenység, családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/B. II/23.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Ákosné
Az alapítvány célja a szegények, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetű gyermekek, a fogyatékkal élő fiatalok, a segítésre és támogatásra szoruló családok folyamatos és rendszeres támogatása oly módon, hogy az önkormányzatokkal, elsősorban Salgótarján, illetve az ország elmaradottabb régióinak helyi önkormányzataival karöltve szeretetszolgálati munkacsoportokat hoz létre, amelyek ételosztással, szabadidős, kulturáli programokkal, lelki gondozással, ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal segítik a rászorulókat. Az alapítók az alapítvány céljául tűzik ki oktatási, nevelési intézmények, idős otthonok, kórházak, segítségre szoruló családok folyamatos támogatását, mind pénzbeni, mind természetbeni juttatások gyűjtésével és szétosztásával. Kulturális és vallási rendezvények szervezése és támogatása, történelmi és földrajzi kutatómunka támogatása. Közösségi jellegű intézmények és épületek támogatása. ... >>

Szív a Szívért Alapítvány (közhasznú)

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Alsó Idegér út 11.
képviselő: Szakács Ferencné
A tökéletes egészség elérésének megtanítása a fiatalokkal (testi, lelki, szellemi harmónia létrehozása). Felhívni figyelmüket egy új életfilozófia kialakítására, melynek középpontjában a pozitív gondolkodás áll. Megismertetni velük a belső emberi erőforrások felhasználásának lehetőségeit. Segítségükre lenni abban, hogy a testi, szellemi érzelmi, szociális hátrányokkal képesek legyenek szembenézni, s javításuk érdekében mindent megtenni (életmód tanfolyamokon, átképzéseken stb. való aktív részvétel). Támogatni azoknak a készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, melyek az önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttműködéshez az új iránti érdeklődéshez szükségesek. Támogatni és szervezni a fiatalok képzését a testi, lelki szociális harmónia megőrzése és a környezet védelme érdekében. A fiatalok megismertetése a helyes mozgáskultúrával, ezen belül a helyes légzéssel, táplálkozással, egészséges életmód kialakításával. Megismertetni a geopatikus sugárzások pozitív és negatív hatásait, azok kialakulását. Egy biofarm kialakítás és mezőgazdasági művelése, ezen keresztül felébreszteni a természet iránti szeretetet, megláttatni annak szépségét és hasznosságát. Nyári ifjúsági táborok szervezésén keresztül megismertetni a biofarm előnyeit. Munkahelyteremtés, hátrányos helyzetben lévő emberek elhelyezkedésének segítése. A munkaerő-piacon szociálisan vagy testi, értelmi mentális illetve egyéb okok miatt hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatása. Ezért céljaink között szerepel egy élelmiszer feldolgozó üzem létrehozása is, mellyel munkahelyet tudnánk biztosítani munkanélkülieknek.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek esélyeinek javítása érdekében a TEÁOR 804. száma alatt feltüntetett Felnőtt és egyéb oktatás, valamint ugyanitt a 805. szám alatt szereplő Oktatás kiegészítő tevékenység végzése. Különböző gyógynövénytúrák ismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése. Kerékpártúrák szervezése a környék nevezetességeihez, ezen keresztül a történeti korok ismertetése (őslelet szécsényi vár, Benczúr kúria, stb.). Az előzőekben ismertetett célokon keresztül megteremteni a testi és szellemi energiát, az egymás iránti szeretetet és toleranciát, segítőkészséget.
A fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek szociális és gazdasági feltételeinek javítása. Biopékség és aprósütemény gyártó részleg működtetése a foglalkoztatás fenntartása érdekében. ... >>

Szövetségben Nógrád Megye Környezet- és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Kecskeméti Sándor
Összefogni azokat a környezet- és természetvédelmi szervezeteket az Észak-magyarországi régióban, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom természetvédelmi viszonyainak javítását, környezetvédelmi tudatformálás, a megye településein élő emberek környezetvédelmi tájékozódásának, ismeretterjesztésének, tanulásának segítését. Intézményes formákat biztosítani tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz, és nyilvános lehetőségeket teremteni környezetvédelmi, tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre. Segíteni a tagok környezetvédelmi tudásának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. ... >>
1. oldal 2. oldal