Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
5. oldal

Nógrád Megyei Agrárkamara

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Hargita körút 37.
képviselő: Petrás László
Célja, hogy a kamarai törvénynek és más jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét. A gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényesülését valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, melyet a törvény feladatkörébe utal. ... >>

Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső utca 1
képviselő: Szabó Ferenc
A bányászat és kohászat hagyományainak ápolása, ezen belül a nógrádi területről hagyományok gyűjtése és ismertebbé tétele. Együttműködési kapcsolatok kiépítése a megyében működő más hagyományápoló szervekkel. ... >>

Nógrád Megyei Csillagászati Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Mérleg ut 3.
képviselő: Gordos Erika ... >>

Nógrád Megyei Cukorbetegekért Alapitvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Dr. Végh György ... >>

Nógrád Megyei Épitész Kamara

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Kenyeres István ... >>

Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Homoga József
A fotóművészet eszközeivel bemutatni változó világunkat. Közművelődési tevékenység kifejtése, fotókiállítások rendezésével, pályázatok kiírásával, bírálatával. Megörökíteni a kulturális örökség megőrzése érdekében a népi építészetet, a népviseletet, a közéletben és a kulturális művészeti életben jelentős szerepet betöltő személyeket, munkásságukat. Segíteni a lakosság műveltségi szintjének növelését a fotóművészet eszközeivel. ... >>

Nógrád Megyei Gyermekbarát Egyesület

()

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Molnár Péter ... >>

Nógrád Megyei Ifjusági Tanács

()

3100 Salgótarján, Rákóczi út 192.
képviselő: Nagy Zsuzsanna
Az ifjúság érdekeinek megyei szintű megfogalmazása és képviselete a társadalomban, a nyilvánosság és a döntéskhozók előtt. A résztvevő szervezetek, csoportok tevékenységének kölcsönös megismerése, segítése két és többoldalú kapcsolatok koordinálása. Az ifjúságot érintő fontos információk cseréje, továbbítása. A megye ifjúságának reprezentálása és képviselete nemzetközi ifjúsági kapcsolatokban, kapcsolatközvetítés a résztvevő szervezetek, csoportok és külföldi ifjúsági szervezetek között. ... >>

Nógrád Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok ut 4.
képviselő: Dr. Bobsonyi László ... >>

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

()

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
képviselő: Tordai Péter
A kamara célja a kamarai törvényben foglalt köztestületi célok mellett a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést. ... >>

Nógrád Megyei Kereskedők Vendéglátók Érdekképviseleti Szervezete

()

3100 Salgótarján, Muzeum tér 1.
képviselő: Tarnóczi Lajos, Zöld Imréné ... >>

NÓGRÁD MEGYEI KORALL BÚVÁR KLUB

(sport)

3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Kirschner Krisztián
A szabadidősport támogatása, a rendszeres sportolás, az egészséges életmód, testedzés, felüdülés biztosítása, a sport eszméjének ápolása, terjesztése az ifjúság körében. A gyermekek sportjának elősegítése, az utánpótlás nevelés biztosítása, a környezet védelme és tájvédelem. ... >>

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Melo Ferenc
Az alap és középfokú neveléssel, oktatással kapcsolatos körzeti térségi és országos feladatok támogatása. Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakmunkásképző iskolák, tehetséges tanulók anyagi segítése, pedagógus átképzés támogatása. ... >>

Nógrád Megyei Levéltárért Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Bem ut 18. út 18.
képviselő: Dr.Varga László
A levéltári munka szinvonalának emelése és a támogatásra szoruló levéltári dolgozók és családtagjai anyagi támogatása.Nógrád megye területén tudományos kutatások, tanulmányok támogatása.A megye kulturális tevékenységének megőrzése.stb. ... >>

Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság

()

3100 Salgótarján, Fő tér 5. (Civil Ház)
képviselő: Egyed Andrásné ... >>

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara / közhasznu /

()

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Bózvári József
Mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása. A kamara képviselő tagjainak képviseli az érdekeit a hatáskörébe tartozó mérnöki, illetve építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben. ... >>

Nógrád Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Füleki ut 30.
képviselő: Plantek Lászlóné ... >>

Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Máté Lászlóné
Összefogni a Nógrád Megyében dolgozó közművelődési szakembereket és munkájukat elősegítő egyéb munkatársakat, részükre szakmai fórumot teremteni. E cél érdekében felvállalja, hogy segíti a közművelődési szakemberek szakmai képzését, továbbképzését, az új lehetőségek, szakmai pályázatok megismertetését, az új módszerek, közművelődési tevékenységformák elterjesztését. E célok érdekében képzési, kulturális programok szervezésével, tanácsadással, bemutató előadásokkal, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével segíti a közművelődési és szakmai tevékenységet a megyében. ... >>

Nógrád Megyei Ortopédiáért alapitvány / közhasznu /

()

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Dr.Bükkerdő Pál ... >>

Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Szluka Pál
A NMPVKE közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. A NMPVKE céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi törvényben, a Polgári Védelmi törvényben, a Katasztrófa törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. A NMPVKE célkitűzéseinek megvalósítása során a közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekegyesületet alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius és karitatív szervezetekkel. ... >>

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok út 1
képviselő: alapítvány képviselője Dr. Braun Márton, Dr. Bablena Ferenc István
A térség vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
Ezen belül: A kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, minden olyan tevékenység támogatása, amelyek a vállalkozások jobb működésének elősegítését szolgálják. Új munkalehetőségek teremtése vállakozások szervezése útján,- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, oktatása, képzések útján, a kedvező feltételek teremtése a vállakozások tőkeerejének növeléséhez. Lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához,a privatizációs folyamat megismertetése. Az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása Segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításhoz, környezetvédelmi és kutatási tanulmányok támogatása, idegenforgalmi és egészségügyi jellegű vállalkozások segítése.
- ... >>

Nógrád Megyei Vadász Szövetség

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Hajas Péter Pál ... >>

Nógrád Sportjáért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Lenkey Gábor ... >>

Nógrád Volán Rt. Munkástanács

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 137-139.
képviselő: Simon Gyula ... >>

Nógrád-megyei Autós Baráti Társaság

(egyéb)

3100 Salgótarján, Görbe utca 25.
képviselő: Fülöp István
A Volkswagen típussal rendelkező gépjárművek tulajdonosainak, családtagjainak és valamennyi rajongó számára szervezeti keretet biztosítson Nógrád megyében. Célja továbbá a személygépkocsi típussal kapcsolatos megfelelő információcsere lebonyolítása, rendszeres találkozók és alkatrészbörzék szervezése, a személygépkocsi tulajdonosok kapcsolattartásának biztosítása. Minden tag úgy érezze, hogy egy nagy család része, ahol kölcsönös segítség és bizalom révén hódolhat a Volkswagen iránti szenvedélyének. ... >>

Nógrádi Autizmus Alapitvány

(kulturális)

3141 Salgótarján, Zagyva út 3.
képviselő: Pál József ... >>

Nógrádi Grund Klubhálózat

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Rácz Tímea
Nógrád Megye városaiban és falvaiban élő 6-18 éves korú gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése. Kulturális, sport, környezetismeret, honismeret természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű (roma és nem roma egyaránt) gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Népi hagyományok ápolása, megőrzése. Környezetismeret, honismeret. ... >>

Nógrádi Mecénás Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Az állami alapító által kijelölt tag neve: Bácskai Katalin, Zsibói Gergely ... >>

Nógrádi Szénbányászati Dolgozók Önsegélyző Egyesülete

()

3100 Salgótarján, Kassai sor 8.
képviselő: Komár Ferenc
egyéb társadalmi szervezet ... >>

Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre (Egyesület)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
képviselő: Bódi Györgyné
A Nógrádi Történeti Múzeumban folyó tudományos és közművelődési tevékenység megismerése, támogatása és népszerűsítése. A történelmi és mai Nógrád megye, különösen Salgótarján és térsége kulturális és természeti értékeinek, kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, ápolása, megőrzése, megismertetése. Kölcsönös kapcsolat teremtése más civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel (különösen más honismereti tevékenységet folytató szervezetekkel, más múzeumok baráti köreivel), önkormányzatokkal, intézményekkel, tevékenységük segítése. Tudományos és ismeretterjesztő előadások, programok, rendezvények szervezése. A Nógrádi történeti Múzeum gyűjteménygyarapodásának elősegítése. Az egyesület szellemi elődjének tekinti az 1981-2008. között, nem jogi személyként működő Múzeum Baráti Kört. ... >>

NÓGRÁDKER A DOLGOZÓKÉRT ALAPITVÁNY

(szociális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 194.
képviselő: Dr. Institórisz ... >>

Nógrádker a Dolgozókért Alapitvány / közhasznu /

(oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 194.
képviselő: Pintérné Vajvoda Katalin
A rendelkezésre bocsájtott vagyon működtetésével az alapító dolgozói, nyugdíjasai az alapító részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói, valamint alapítónál legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező, önhibájukon kívül munkanélkülivé vált dolgozók támogatása, segélyezések, kedvezményes üdültetése, sociális támogatás, rehabilitáció. Dolgozók továbbképzésénke, átképzésének elősegítése. ... >>

NÓGRÁDKER Rt. MRP Szervezet

()

3100 Salgótarján, Rákóczi út 194.
képviselő: Bolyósné Jóvári Zsuzsanna ... >>

NORTH Patrol Turamotoros Egyesület Motoros Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 92.
képviselő: Banos István
Érdekképviseleti szervezet. Célja a motorosok összefogása motortúrák szervezése belföldre és külföldre motorkerékpár versenyekre, motoros találkozókra, turázásra, stb. Motorosok tájékoztatása, oktatása. ... >>

"Nők Salgótarjánért" Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49. II./15.
képviselő: Erdei Imréné
Elősegíteni a nők részvételét a közéletben. Találkozók, előadások tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a nők nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntéshozó szervek munkájában. Érdekvédelmi és szociális tevékenységgel foglalkozni. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Pályázatok kiírása, pályázatokon való részvétel. Kulturális eseményeken részvétel. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
képviselő: Pádár Lászlóné
Az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, a közéleti tevékenység fellendítése, az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó információk aktív felhasználása. A lakosság részére önművelődési lehetőség biztosítása, művészeti alkotóközösségek működtetése, információ-, kultúraközvetítő- és szolgáltatótevékenység folytatása, nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés, a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41