Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
4. oldal

KiViSzI Színházi Műhely

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 76. II/3.
képviselő: Jakubovics Judit
Az egyesület célja az átlag ember művészeti, kulturális tevékenységének kielégítése, a gyerekek színház közeli élményhez juttatása, részükre színházi előadások szervezése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

KIWANIS Club

()

3100 Salgótarján, Mérleg ut 2.
képviselő: Kiss Sándor ... >>

Klubhálózat Salgótarján Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fáy A. körút 39. IV/6.
képviselő: Babják Andrea
15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése, fiatalok tehetséggondozása, szociálisan rászoruló fiatalok segítése. Az alapítvány célja továbbá a fiatalok társadalmi szocializációjuknak elősegítése érdekében országos hálózat kialakításával ifjúsági klubmozgalom létrehozása, a klubmozgalom tárgyi-tehcnikai feltételeinek megteremtése, társadalaomtudományi képzés, a számítástechnikai képzettség fejlesztése, szabadidős programok szervezése. ... >>

Kodály Zoltán Táncmüvészeti Egyesület / közhasznu /

(kulturális)

3100 Salgótarján, Mártirok út 3.
képviselő: Braun Miklós
Keretet biztosítani a táncművészet iránt fogékony személyek öntevékeny működéséhez, a népi kultura értékeinek felkutatása, hagyományok őrzése, ápolása, a néptánc, a népdal, a népzene, és az ehhez szorosan kapcsolódó népi hagyományok művészi értékeinek megtartása, új értékek életrehívásának elősegítése. Különböző korosztályok néptánc együttesek, népzenét játszó együttesek működtetése.A régió kulturális arculatának szinesebbé tétele. Lehetőséget teremteni a táncművészet különböző ágainak művelésére. ... >>

Kohász Müvelődési Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Salgó út 46.
képviselő: Dr. Szabó Lajos
Kulturális, közművelődési egyesület; célja a társasági élet intézményi hátterének biztosítása különböző lakossági rétegek - kiemelten az acélgyári dolgozók, nyugdíjasok és a telepi lakosság - művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése. Az amatőr művészeti mozgalom és a civil szervezetek működésének, hagyományápolásának és önképzésének segítése. a közhasznú tevékenysége a kulturális örökség megóvása, kulturális alkotó, közvetítő közösségteremtő szolgáltató és szórakoztató tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Körúti Gyermekkert Egyesület

()

3100 Salgótarján, Fáy András krt. 76. alagsor
... >>

Körúti Óvodásokért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.
képviselő: Kis Miklósné
A salgótarjáni Körúti Tagóvodába járó gyermekek természetvédő- és szerető szemléletének fejlesztése változatos tevékenységekkel, valamint a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

"Követ Kőre" Főplébániai Egyházközségért Alapítvány

(szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Damjanich út 2.
képviselő: Dudás József
Az alapítvány célja: A római katolikus főplébánia templom külső és belső felújításához szükséges anyagi eszközök megteremtése és felhasználása. A salgótarjáni katolikus egyházközösség szellemi a karitatív tevékenységének támogatása és erősítése. ... >>

Közlekedési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut D-i Helyijárati C.
képviselő: Simon István ... >>

Közoktatási Magánszolgáltatók Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Paróczai Csaba
Az állami, önkormányzati oktatáson kívüli oktatási, nevelési tevékenység jogi és anyagi elismertetésének hatékony képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. Meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása a jelenlegi és jövőbeni tagoknak. Szolidaritási alap létrehozása és fenntartása tagjai működésének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas módon történő elősegítésére. Kapcsolatok építése és ápolása a hazai és külföldi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Közösség a Jövőért Alapitvány

(egyéb)

3100 Salgótarján, Kossuth ut 8.
képviselő: Szilágyi Albert ... >>

Központi Különleges Mentőszolgálat

()

3100 Salgótarján, Medves körút 26.
képviselő: Takács Róbert
Különleges élet és vagyonmentő szolgálat üzemeltetése, speciáis és általános mentőszervezetek és hasonló célú kezdeményezések támogatása, mentéstechnikai bázisok kiépítése és fejlesztése. ... >>

KRÉTAKÖR Alapitvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 2.
képviselő: Végh Béla
Nógrád megye illetékességi körébe tartozó állami gondozott gyermekek szabadidő kulturális programjainak szervezése, nemzeti kulturánk az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. Külföldi gyermekvédelmi intézményekkel, társadalmi, és civilszervezetekkel való kapcsolattartás. Állami gondoskodási körbe tartozó gyermekek belföldi, külföldi üdültetésének szervezése. Környezeti kultúránk megismertetése, országos környezetvédelmi programokba való bekapcsolódással ösztönözni a fiatalokat a regionális problémák kezelésére. Az illetékességi körbe tartozó volt állami gondozottak hajléktalanságának komplex segítése. Krízis intervenciós jelleggel segélyalap működtetése. ... >>

Lélekpendítők Társasága

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2
képviselő: Gyetvainé Szorcsik Angéla
A magyarországi és határon túli szociális és kultúrálisan hátrányos helyzetű tehetséges, ugyanakkor a kallódó a szenvedélybetegségek kialakulásával veszélyeztetett gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása. Az esélyegyenlőség elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtése. ... >>

LUCEM CONTRA NOCTEM Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Arany J. ut 12.
képviselő: Nyeste Piroska ... >>

Madách Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Arany J. ut l2.
képviselő: Dr.Csongrády Béla ... >>

Madách Imre DSE

()

3100 Salgótarján, Arany János út 12.
képviselő: Oláh Sándor ... >>

MADISON BILIÁRD KLUB

(sport)

3100 Salgótarján, Fő tér 6.
képviselő: Alelnök: Monár Csaba, Egyesület elnöke: Smida László, Gazdasági vezető: Kovács Zoltán, Titkár: Gecse István
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja a biliárd sport kedvelőit mind amatőr, mind verseny szinten és elősegítse a biliárd sport fennmaradását, megkedveltetését a versenyszerűen biliárdozók utánpótlását. ... >>

Magyar Független Cigányfórum

(egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Csik Károly ... >>

Magyar Környezeti Kultúráért Egyesület

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Virágos utca 23.
képviselő: Tőzsér Zoltán ... >>

Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Répás Béla Ferencné
A magyar nóta és népzene ápolása, népszerűsítése, helyi, megyei, regionális, országos és határon túli szinten. Az idős korosztály aktivizálása, számukra lehetőség biztosítása a nyilvános szereplése. A fiatal korosztály egyre nagyobb számú megnyerése céljainak. ... >>

Medalion Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3104 Salgótarján, Hársfa utca 3. IV/18.
képviselő: Juhász Amarilla
A táncsport népszerűsítése. Alapfokú társastánc és történelmi társastáncoktatás. A táncsport feltételeinek megteremtése. A táncsport művelése és pártolása. A táncművészeti kultúra fejlesztése. A rendszeres versenyzés biztosítása. A táncsport egyesületi tagok nevelése. ... >>

Medves Bérkilövő Vadásztársaság

()

3100 Salgótarján, Rákóczi út 4. III. 2.
képviselő: Balogh Béla ... >>

METRUM Versmondó Kör

()

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Sándor Zoltán ... >>

Metrum Vesmondó Kör

()

3100 Salgótarján, Főtér 5.
képviselő: Sándor Zoltán ... >>

MGSZ lo5.sz.Galambtenyésztők Egyesülete

()

képviselő: Alattyáni József
galambtenyésztés ... >>

Mikszáth Kálmán Társaság

()

3100 Salgótarján, Muzeum tér 2.
képviselő: Dr. Kovács Anna ... >>

Minőségi Élet az Éveknek Egyesület

(egészségügyi)

3121 Salgótarján-Somoskőújfalu, Semmelweis út 1.
képviselő: Dr. Révész Johanna
Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a már kialakult kórképek súlyosságának csökkentése, az életminőség javítása, a korai halálozás elkerülése. ... >>

MIRAGE Autósport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 8. II./7.
képviselő: Radácsi László
Keretet és lehetőséget biztosítani versenyzőknek különböző autó (motor) versenyeken való részvételhez, az ehhez szükséges anyagi és technikai feltételek biztosítása mellett. Az utósport és a közlekedés szabályainak népszerűsítése. A közlekedésbiztonság szempontjából lényeges életmódbeli és etikai kérdések felszínen tartása. Mozgássértül nagy családban élő, valamint intézeti gyerekek segítése. Elsősorban közlekedésükkel kapcsolatban számukra jótékony rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

MTTSZ Aviatika Repülő Klub

(sport)

3100 Salgótarján, Bartók B. ut 10.
képviselő: Kassai József ... >>

NÁDASD VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Karancs út 84.
képviselő: Nagy Sándor
Törvényes keretek között a tagság természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati lehetőségeinek szervezése, a tartamos, fenntartható vadgazdálkodás szakmai követelményeinek érvényesítése, a tagok vadászati szakmai képzéséről, a vadászati klutúra ápolásáról, népszerűsítéséről gondoskodás. ... >>

Nagycsaládosok Kisterenyei Egyesülete

()

3100 Salgótarján, Müvelődési ház
képviselő: Fekécs Imréné ... >>

Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete / Közhasznu /

()

3100 Salgótarján, Május 1. út 54.
képviselő: Hevérné Szabó Valéria Mónika
szociális ... >>

Napsugarat a gyermekeknek Egyesület

(oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 47.
képviselő: Tőzsér Adrienn
A gyermekek komplex személyiségfejlesztését, képességeinek sokoldalú gazdagítását szolgáló fejlesztési eszközök, tárgyak és egyéb feltételek biztosítása. A gyermekek nevelők módszertani fejlesztése, kirándulások továbbképzések. ... >>

NEOGRADIENSIS Régió

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Becsó Zsolt
Regionális, kulturális, környzetvédelmi egyesület. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság államhatárai mentén elhelyezkedő, földrajzi térségben a határon átnyúló gazdasági, kulturális környezetvédelmi történeti örökség megóvása, az oktatás területén együttműködés kialakítása és ápolása, mindkét ország Európai Unióhoz való csatlakozásának regionális elősegítése. ... >>

Niki Tánc Egyesület

(kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Bóna Kovács Károly út 18.
képviselő: Komkáné Balcza Mária
Táncművészet népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. Testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltése. ... >>

NOE Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete

()

3100 Salgótarján, Móricz Zs. ut 8/D.
képviselő: Dr. Vén Emese ... >>

Nógrád Basket Club

(sport)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2.
képviselő: Nagyberegi Nándor
Célja a rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet fejlesztése, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

Nógrád Ifjuságáért Gyermek és Ifjusági Alapitvány

()

3109 Salgótarján, Medvesi út 9
képviselő: Velenczei Norbert ... >>

Nógrád Jövőjéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 57.
képviselő: Borkovics Ádám
Az ifjúságot közvetve, vagy közvetlenül érintő kérdésekről vallott nézetek, vélemények képviselete. Részvétel az ifjúsági közéletben országos és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a diákok jogaira és érdekképviseletére. Az ifjúság önszervezésének segítése, ifjúsági közösségek létrejöttének támogatása. Ifjúsági programok szervezése, azok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek beilleszkedését segítő programok szervezése. Kapcsolatok kiépítése más ifjúsági szervezetekkel. Szabadidő, kulturális, oktatási programok megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás. Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtása az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások és kortárs oktatás segítségével. ... >>

NÓGRÁD KISZÖV Vállalkozásfejlesztési Alapitvány

()

képviselő: Fekete Nándor, Tóth Rudolf ... >>

Nógrád Liberális Kör

(kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gusztos István
Szervezett formában kapcsolatteremtés a megye liberális gondolkodású, a közélet iránt érdeklődő személyiségei között, a megye és a régió liberális közéleti hagyományainak ápolása, a racionális és a türelmes közbeszéd gyakorlása, közéleti témákban liberális álláspont megfogalmazása és képviselete. ... >>

Nógrád Megye Mozgásszervi Rehabilitációjáért Alapitvány (közhasznú)

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64
képviselő: Dr. Deme Éva képviselő
A mozgásszervi betegek magas szinvonalú orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesitése, illetve kialakitása, a megfelelő műszeres felszerelés biztosítása, mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Mozgásszervi betegek magas szinvonalu orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesítése, illetve kialakítása. A megfelelő műszeres felszerelés biztosítása. Mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Tudományos rendezvények kongresszusok szrvezése. ... >>

Nógrád Megye Vadászati Kulturájáért Közhasznu Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Pf.234.
képviselő: Szabó Endre
A vadon élő őshonos és honos állatvilág megőrzése, védelme és fejlesztése. Az ezzel összefüggő vadgazdálkodási módszerek és élőhelyfejlesztések támogatása. Vegyszermentes és természetbarát módszerekkel történő vadföldmüvelés, vadászati és vadgazdálkodási berendezések természetes anyagokból, tájba illő módon történő elkészitése, illetve ezek propagálása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41