Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
3. oldal

Gordos István Alapitvány Salgótarjánért

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 2. út 2.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
Asport oktatási, kulturális és müvészeti élet valamennyi területének támogatása, oly módon, hogy a kiemelkedő teljesitményt nyujtó személyeket és csoportokat anyagi támogatásban részesiti. ... >>

Gyermekekért Alapítvány (közhasznú)

()

3100 Salgótarján, Fülei út 64.
képviselő: Dr. Godó Béla kuratórium elnöke ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
képviselő: Zsélyiné Bednár Szilvia
Az egyesület segíteni és támogatni kívánja a Gyermekkert óvodásait, az egyéni szükségletekre és képességekre épülő sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődésben. Kiemelt törekvése a gyermekek anyanyelvi és testi nevelésének biztosítása. Megkülönböztetett figyelmet fordít a nevelőmunka feltételeinek folyamatos javítására, az innovációs tevékenységre. ... >>

Gyermekmosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 5.
képviselő: Fodor Mónika
A Monstessori Óvoda fenntartási költségeiknek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzések és a helyi pedagógiai programokhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület / közhasznu /

()

3100 Salgótarján, Ötvözetgyár út 13.
képviselő: Holtai Gábor
Az egyesület célja, hogy megszervezze a gyermekvédelmi törvény által a Gyermekjóléti Szolgálatoknak kiajánlott, de költségvetésileg nem támogatott kiegészítő tevékenységeket, segítséget nyújtson a szülőknek gyermekeik nevelésében szakemberek bevonásával. Létrehozza a kallódó gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét, segítse a fiatalok autonómiája, önállósága kialkulásának folyamatát. ... >>

"HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
képviselő: Dudás Pálné
Az egyesület a lelki elsősegély telefonszolgálat mentálhigiénés munkájának fejlesztésének támogatója és folytatója az alábbi célokkal: A mentálhigiénés nevelés elősegítése, terjesztése, a mentálhigiénével foglalkozó szakemberek összefogása, továbbképzése, tanulmányutak, előadások, képzések szervezése, tartása, lebonyolítása, a mentálhigiénével kapcsolatos kiadványok terjesztése, kiadása, a lelki elsősegély telefonszolgálat tevékenységével összefüggésben azoknak a szakembereknek, szervezeteknek összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják. ... >>

Hangulat Területnélküli Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3141 Salgótarján, Budavölgyi út 18.
képviselő: Bodó Sándor
A kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson tagjai részére. Vadászattal, társasági élettel kapcsolatos együttműködés kialakítása más vadásztársaságokkal. A salgótarjáni kohász vadász szellem megőrzése, továbbvitele. ... >>

Harmadik Szektorért Egyesület

(egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Szilveszter Zsuzsanna
A nyílt demokratikus társadalom működéséhez, működtetéséhez kulcsszerepet betöltő, politikai pártoktól független non profit szervezetek fejlesztése, erősítése. A non profit szervezetek társadaomban betöltött szerepének erősítése, magas színvonalú szakmai munkájának erősítése, stratégiai gazdálkodásának forrásteremtő és menedzsment képességeinek növelése. ... >>

HIBÓ TAMÁS ALAPÍTVÁNY AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Orbán György János
Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével- kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a felszínre nem került tehetségek számára megfelelő színtér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának, és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezni, amely egyidejűleg szolgálja az évezredes magyar kultúra és Európai Unió elvárásait. Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. ... >>

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Simon Janka
Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével - kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek a fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. ... >>

Hip-Hop Break Team Egyesület

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Horváth Tamás
Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a hip-hop mozgáskultúra területén. Az utánpótlás nevelése, valamint az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a hip-hop népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. Az egyesület kiemelt céljának tekinti az egészséges életmód népszerűsítését. ... >>

Hit, Akarat, Tett Rehabilitációs Egyesület értelmi fogyatékos és megváltozott munkaképességűek, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek, fiatalok számára

(egészségügyi)

3102 Salgótarján, Petőfi út 85.
képviselő: Csala Katalin
Sérülés elviselését segítő egészségnevelő és felvilágosító tevékenység, sérült gyermekek, fiatalkorú és felnőtt korosztály segítése, támogatása, a sérüléssel való együttélésre való megtanítása. Felvilágosító tevékenység a betegségmegelőzés lehetőségeinek megismeréséhez, illetve a kialakult betegségi állapot szövődményeinek elkerüléséhez, csökkentéséhez, stb. ... >>

HONDA-MARUZS RACING TEAM Egyesület

()

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 135/A.
képviselő: Maruzs István ... >>

Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. fszt. 2.
képviselő: Ivitz Zoltán, Paulovics László
A tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek javítása. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Elősegíteni,hogy az egyesületek tövényes keretek között működjenek, a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák, tagjainak a természet szeretetére és védelmére neveljék. ... >>

Ifjusági lovasok és egészséges életért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Kercseg ut 35.
képviselő: Urbányi István ... >>

Ifjusági Programszervező Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 19.
képviselő: Barabás Csaba ... >>

Illyés Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Barna Péter
A speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű - iskolai tanulmányaikat már befejezett - gyermekeknek. Sportrendezvények, edzések szervezése, speciális és normál versenyeken való részvétel, edzátáborok, életmód táborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Intelligens Régiók Egyesülete

()

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36.
képviselő: Smitnya Sándor ... >>

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ NÓGRÁD MEGYEI SZERVEZETE

(kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
képviselő: Pinczésné Kiss Klára
Az IPA Magyar Szekció alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legnszélesebb önkormányzati formában szervezeti kereteket biztosítson az IPA tagjainak az IPA szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítésé- hez. Az IPA nemezetközi kapcsolatainak szervezéséhez, koordinálásához. Támo- gatja, tevékenyen végzi és segíti az időszerű biztonságpolitikai célkitűzé- sekkel a közrend és közbiztonsággal, valamint a közlekedésbiztonsággal kap- csolatos feladatok végrehajtását. Hoz- zájárul sajátos eszközeivel a szakmai rendőri kapcsolatos kiszéletsítéséhez, elősegíti a bajtársi és baráti kapcso- latok kiterjedését, kulturális szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Iskola az Épitészetért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 6o.
képviselő: Bókáné Bakos Mária kez.szerv tag, Jakab József kez.szerv tag, Juhász László kez.szerv tag, Kreicsi Gábor kez.szerv tag, Pintér-Kovács Katalin kurat.elnök ... >>

J. Gagarin Diák Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, József Attila ut 2.
képviselő: Ringeisen Andrásné ... >>

JANUSCH Autó és Motorsport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Kilián körút 82. II./7.
képviselő: Janusch Péter
Az autó- és motorsport népszerűsítése gyakorlása, fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása. ... >>

Jonathan Livingston Seagull Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Meredek út 9.
képviselő: Körmendy Éva, Simonfalvi László
Folyamatos továbbképzésre ösztönző örömszerző tanulási-tanítási tevékenység kialakítésa, közvetítése, különböző tevékenységek során különböző rétegek számára. (Középiskola alapítása és működtetése, foglalkozáspolitikai célok támogatása, munkaerő közvetítés munkanélkülieknek, diákoknak és pedagógusoknak, tanulási, tanítási célú kutatásfejlesztés támogatása, tanulmányi ösztöndíjak alapítása, működtetése diákoknak és tanároknak. ... >>

Jövőért Vállalkozásfejlesztési Alapitvány

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Besztercebányai krt. 52.
képviselő: Kakuk József ... >>

JUNIOR GREEN TEAM 2l Vidékfejlesztési ,Környezet és Természetvédelmi Egyesület (közhaszú szervezet)

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Vasvári út 45.
képviselő: Szabó Péter
A magyarországi természet- és környezetvédelem támogatása, ennek érdekében szrepvállalás a kormányzati természet- és környezetvédelmi feladatokban az EU integráció sikere érdekében. Ennek keretében a hagyományteremtés szándékával olyan nemzetközi ifjusági rendezvénysorozat létrehozása magyar, illetve külföldi részvétellel, mely a természet- és környezetvédelem prioritására irányitja a figyelmet. A környezet- és természetvédelem területén a nemzetközi összefogás, a környezeti tudatosság erősítése, ésszerű természet és környezetvédelmi célok megvalósulásának elősegítése. ... >>

JUNIOR Ifjusági Egyesület

()

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 249.
képviselő: Rózsahegyi Angéla ... >>

Kakuk Lovasudvar Sportegyesület

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Lovas út 1.
képviselő: Kakuk József
Az egyesület célja rendszeres sportolás (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítása az ilyen jellegű igények felkeltése, a lovassportot kedvelők egészséges életmódra nevelése, életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, és a lótenyésztés. Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidősport elősegítése és támogatása. A sportegyesület gondoskodik tagjainak és a szolgáltatásait igénybevevők rendszeres testedzéséről és sportolásáról. székhelyén és környékén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. A szabadidő sport iránt érdeklődők közösségi összefogása, a sporttevékenységhez is nélkülözhetetlen egészséges környezet javítása, a tárgykörben kiadott pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatok készítése. ... >>

Kapocs Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,szociális)

3100 Salgótarján, Ybl M. út 47. 1/2.
képviselő: Kancsulik Tiborné
Az egyesület célja a szabadidő értelmes eltöltése, a kulturáltság, felelősségérzés erősítése, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél természeti környezet megszerettetése, a leszakadó rétegek felzárkózásának segítése, egészséges életmód kialakítása. ... >>

Karancs Egylet Turisztikai Társaság

(sport)

3100 Salgótarján, Arany J. 23. IX./3.
képviselő: Veres Mihály
Az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés. Ennek érdekében bel- és külföldi kirándulások, táborozások, túrák gyülések, tanfolyamok szervezése. ... >>

Karancs Medves Természetvédelmi Alapitvány

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Klapka György út 3.
képviselő: Drexler Szilárd ... >>

Karancs Mentőkutyás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,közbiztonság)

3100 Salgótarján, Losonci út 14.
képviselő: Herczeg Zoltán
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben; a katasztrófák következményeinek felszámolásában; személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; élet- és tárgymentésben való közreműködés; a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; hátrányos helyzetűek segítése; állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Karancs Röplabda Club

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Longauer Gábor
A röplabda sportnak, mint sportágnak minél szélesebb körben történő kiterjesztése, megkedveltetése. Salgótajrán város női röplabda sportjának a nemzeti bajnokság minél magasabb szintjén való képviselete. ... >>

Karancs-vidék Közérzeti Közösség

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3100 Salgótarján, Rózsafa út 117.
képviselő: Kádár Attila
A Karancs tájegység vonzáskörzetében élők mentális infrastruktúrájának fejlesztéséért meghatározza azt a szociológiai origót, ahonnan kiindulva a térség és lakói kiszabadulhatnak a maguk körül, saját maguk által kialakított pszichés gátak rabságából. Céljai elérésében fontos szerepet játszik elsősorban a sport, a kultúra a korszerű életmód megsimerése, elsajátítása; a pihenés, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; valamint a környezet védelme, megőrzése, ápolása. Az egyesület célja a Karancs hegyvidék és vonzáskörzetében megtalálható természeti értékek megismerése, feltérképezése, az itt élő emberek és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, védelme módjának mind szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása, a Karancs környéki települések épített bányászati műtárgyak, emlékhelyek, hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele, a térség gazdasági, valamint fizikális infrastruktúra helyzetéből adódó halmozott hátrányok csökkentése, majd megszüntetése, a térség gazdasági szerkezetváltásának elősegítése, a népi művészet és hagyományok ápolása, a helyi népi és irodalmi gasztronómiai hagyományok felkutatása, összegyűjtése és széleskörű bemutatása, a korszerű életmód megismertetése, terjesztése, az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése, a mások és önmagunk megbecsülésének fejlesztése, a társadalmi együttélés mindenkor elfogadható szokásrendszerének közös kimunkálása és gyakorlása, a társadalmi csoportok közötti feszültésgek feloldása. ... >>

Karancssági Sólyom Vadászegylet

(sport)

3100 Salgótarján, Munkás ut 8.
képviselő: Nagy Sándor ... >>

Keresztény Óvodáért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich út 5.
képviselő: Strehóné Kollár Kornélia
A Salgótarjáni Keresztény Óvoda fennmaradásának és müködésének biztositása, a keresztény értékek harmónikus, esztétikus légkörben való átadása, a keresztény szülők gyermekeinek óvodai, iskolai előkészitése, nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, eszközfejlesztés, személyi és tárgyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

3104 Salgótarján, Blaha Lujza út 6.
képviselő: Szekeres Ádám
Az egyesület célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának és alkotmányos rendelkezéseinek tiszteletben tartásával előmozdítsa az egyre sokrétűbbé váló társadalmunkban a fiatalok személyes boldogulását, szakmai és társadalmi beilleszkedését, a felnőttek fiatalok, fiatalok és fiatalok, valamint segítő szakemberek közötti kommunikációt. Karolja fel a fiatalokat, segítse őket, hogy önmaguk megismerésével, helyes döntéshozatallal alakítsa ki személyiségüket és ezeket az utakat végig is tudják járni. Más generációkkal együtt felvértezni a fiatalokat stressz kezelési, döntéshozatali készségekkel és önismerettel. Hozzájáruljon a fiatalok mentálhigiénés karbantartásához. Megtanítsa a fiatalokat nemet mondani önpusztító probléma megoldási technikákra. Fejlessze az alkoholfogyasztással, drogozással, dohányzással szembeni ellenálló képességet. Előmozdítsa a mentálhigiéné, mint szemléletmód, attitűd, magatartás elterjesztését, hogy beépülhessen a fiatalok mindennapi életébe. Mozdítsa elő az európai esélyegyenlőségi eszme meghonosítását törekedve arra, hogy célcsoportjai (gyerekek, öregek, fogyatékkal élők, kisebbségben élők, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen lakók) megtalálják beilleszkedésük lehetőségét szűkebb pátriánkban. ... >>

KIOSZ SE.

()

képviselő: Rázsó István ... >>

"KIS-SEBES" Rallye Team

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Felső idegér út 18.
képviselő: Kis Péter
Amatőr szintű autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ifjuságnevelés keretében a fenti sport- ágak népszerűsítése érdeklődés felkeltése. Cross- és versenyautó építése, bérbeadása. Az egyesület tagjainak versenyeztetése autó- és motorsport területén. Versenyzők kiképzése. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

Kistermelők Egyesülete Salgótarján

(egyéb)

3100 Salgótarján, Nógrádi S. tér 2. V/2l.
képviselő: Erdősi István ... >>

Kistérség Rászorultjaiért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Viszoczkiné Svecz Bernadett
Az állami alap- és szakszolgálatokkal társadalmi felelősségvállalás mellett támogatja a rászorultakat. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek, alacsonyküszöbű ellátása, támogató szolgálat. ... >>

Kistérségek Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Táncsics M. út 75.
képviselő: Balázs Győző
Az Európai Unió és állampolgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, a hátránnyal élő polgárok életvitelének, társadalmi beilleszkedésének és rehabilitációjának segítése nem profit programok megvalósításával. Együttműködési körök szervezése nonprofit alapú, a helyi fejlődést szolgáló projektek megvalósítására, a projektek sikere érdekében szoros együttműködés fenntartása az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi társulásokkal, megyei, regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása, nonprofit projektek megtervezése és azok végrehajtása által, oktatási tevékenységek, képzések előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával, ezen túlmenően munkaerő-piaci szolgáltatás végzése, foglalkoztatási projektek megvalósítása ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41