Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
2. oldal

Csiki Jolán és Csiki Mária Alapitvány

(egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. III./301.
képviselő: Reszoly Gusztávné ... >>

Dargon Fejlesztő és Támogató Egyesület

(természetvédelem)

3100 Salgótarján, Mezei út 49.
képviselő: Sándor Ildikó
Az Európai Unió és államplgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi, gazdasági fejlődés elősegítése, az ipari tevékenységek okozta környezeti károk megszűntetése, a természet rehabilitációjának elősegítése nem profitérdekelt programok megvalósításával. ... >>

Derült Zsömlék Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Kálmán Imre ut 55.
képviselő: Tolnai Sándor ... >>

DOLINKÁÉRT Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Somogyi-Bacsó út 4.
képviselő: Czene Gyula
Az érdekképviseleti szervezet alapvető célja a Dolinka növény és állatvilágának megőrzése, ápolása, pihenőpark karbantartási fejlesztése a családok sportolásának, kirándulási lehetőségének javítása, szabadidő egszséges eltöltésének támogatása, szaktanácsadással, programok szervezésével. ... >>

Dornyay SE

()

3100 Salgótarján, Kertész ut 2.
képviselő: Bodnár Benedek ... >>

Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Vass Csaba
Salgótarján és környéke természeti, történeti, kulturális, művészeti, szellemi értékeinek és hagyományainak feltárása és megismertetése, megőrzése, gyarapítása. A valós történelemszemlé- let kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítésének segítése. Salgótarján és környéke építészeti értékeinek feltárása, ezen keresztül a helyi építészeti kultúra fejlezstésének elősegítése. ... >>

Dr. Korill Ferenc Alapitvány / Közhasznu /

()

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
képviselő: Bihary Lajos kuratórium elnöke ... >>

E.l.Postagalamb Egyesület

()

3100 Salgótarján, Virágos utca 19.
képviselő: Erdősi Tibor
Postagalamb tenyésztés ... >>

Ebtenyésztők Egyesülete

()

képviselő: Kovács László
Kutyák tartásának tenyészt. elősegitése. ... >>

Egészséges Gyermekekért Alapitvány

()

3100 Salgótarján, József Attila út 2.
képviselő: Borbás Csabáné ... >>

Egészséges, Tiszta Somosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3121 Salgótarján, Szikszó út 18.
képviselő: Bihary Lajos
Aktív alkotóközösség formálása, működtetése, Somoskőújfalun és annak környékén élők egészségének megóvása, javítása - az ezt elősegítő valamennyi körülmény befolyásolása - érdekében. A természeti és épített környezet megóvása, védelme lehetőség szerinti fejlesztése, bővítése, az idegenforgalom, a turizmus, a falukép formálása, rendezettebbé tétele, a szabadidő hasznos kihazsnálása. ... >>

Egészségesebb Zagyvapálfalváért Alapitvány

()

3104 Salgótarján, Gorkij krt. 64
képviselő: Szabó F. József ... >>

Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 41
képviselő: Dr.Nyiri Lászó
A Salgótarjáni Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola működési körébe az új tipusú szakképzés tárgyi feltételeinek kialakítása, a személyi feltételek javítása. ... >>

Egyedülállók Baráti Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Bali Bertalanné
Az Egyedülállók kulturális programjainak szervezése, baráti társas kapcsolat kialakítása. Szabadidős programok tárlat- és gyárlátogatások, fürdés, szalonnasütés, a természet megismerésével összekötve. Helyezzen hangsúlyt a nyugdíjas egyedülálló tagokra, fordítson különös figyelmet az időskorúak kulturális, szociális igényeire, egészségi helyzetére. ... >>

Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány

()

3100 Salgótarján, Mérleg ut 2.
képviselő: Dr. Kovács Katalin ... >>

Élet- és Tudásfa Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Bódi Györgyné dr.
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, népszerűsítése irodalmi hagyományainak kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és ápolása. A lakosság olvasás kulturájának, olvasási szokásainak, irodalmi ízlésvilágának alakítása, az önálló és a közösségi művelődés, ismeretterjesztés lehetőségeinek, módszereinek, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatásainak megteremtése, kisközösségek működtetése. ... >>

ENDURÓ Club Salgótarján

(sport)

3100 Salgótarján, Camping út 60.
képviselő: Ricler Zoltán
Szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Részt vesz a Magyar Országos Motoros Bajnokságokon, és a nemzetközi versenyeken. ... >>

"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Katona J. út 37.
képviselő: Gyuris József
Az egyesület összefogja azokat a Salgótarján Eperjes-telep és környékén élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik ?szűk? életterük formálását, a területi természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló fenntartható fejlődési modell kialakításának elősegítését. Az Egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a környéken élők figyelmét a környezetvédelmi kultúra, lakókörnyezet szépítésének, a rászorulók szükség szerinti eszközbeli és anyagi támogatásának fontosságára. Az egyesület célul tűzi ki továbbá az érintett területen élők összefogásának erősítését az életkörülmények javítása érdekében. ... >>

ERŐMÜ Horgász Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Báthori út 1.
képviselő: Kelemen Gábor
horgászat ... >>

Erzsébet Egészségügyi és Szociális Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,egészségügyi)

3100 Salgótarján, Medves körút 16.
képviselő: Dr. Zeke Ágnes elnök
A házi betegápolás szinvonalának emelése új ellátási formák keresése, különös tekintettel a daganatos betegek ellátásáraA beteg otthonában megvalósitható vizsgálatok támogatása, minden olyan csoport, közösség munkájának támogatása, amelynek élja a testi, lelki egészségre nevelés. A Szent Lázár Megyei Kórház Onkológiai Osztályon kezelt betegek színvonalas ellátásának elősegítése. ... >>

Esélyteremtés Jóléti Szolgálat Alapitvány

(szociális)

3100 Salgótarján, Schönherz ut 9.
képviselő: Füzesi Zoltán ... >>

Észak-Kelet Nógrád Térségi Önkormányzatok Társulása

(egyéb)

3100 Salgótarján, Városháza Muzeum tér 1.
képviselő: Puszta Béla ... >>

Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.
képviselő: Dr Magda Sándor
Az alapítvány általános célja szakmai, gyakorlati és tudományos tevékenység végzése és koordinálása a környezetvédelem területén. Oktatás és ismeretterjesztés, ennek keretében előadássorozatok, konferenciák szervezése, a szakmai közönség részére ismeretterjesztő előadások és szermináriumok tartása. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése, tanácsadás. A környezetvédelmi prblémák megoldása, ehhez szükséges segítségnyőjtás és feladatvállalás. ... >>

Észak-Magyarországi Üvegipari Klaszter Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9.
képviselő: Fejérvári Géza elnök, Körmendy Richárd, Pásztor Sándor elnökhelyettes
Az Észak-magyarországi régióban működő üvegipari kultúra évszázados hagyomá- nyainak megmentése, kultúrális értéke- inek propagálása. A régióban működő üvegipar kutatási, fejlesztési, környe- zetvédelmi feladatainak megfogalmazása, megvalósításának elősegítése. Az üveg- ipar munkaerő igényének kielégítéséhez szükséges üvegipari szakemberek képzésének elősegítése. Pályázati for- rások felkutatása, pályázatokon való részvétel annak érdekében, hogy a régió társadalmi gazdasági felzárkózásához az üvegiparban működő vállalkozások is hozzájárulhassanak. ... >>

Eszterlánc Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Arany János ut 19/A.
képviselő: Tordainé dr. Sztráska Erzsébet ... >>

Etesi Bányász Horgászegyesület

()

3100 Salgótarján, Arany János út 25.
képviselő: Paróczai Péter
horgászat ... >>

EU - Szolidaritás Magyar Segély Alapitvány

(természetvédelem)

3121 Salgótarján, Őrhely ut 28.
képviselő: Szabó Gyula
Az önhibájukon kivül hátrányos helyzetü és szociális rászorult, többgyermekes salgótarjáni családok pénzbeni és természetbeni támogatás. A cél megvalósitását segitő hazai és külföldi eszközök felkutatása, támogatások igénybevételel és nyujtása. ... >>

EZERTUDÁS- FÁJA Alapítvány

(oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Játszó út 2.
képviselő: Juhászné Kincses Helén elnök
Az alapítvány célja a fiatalok, tanulók nevelése, oktatása, képességfejlesztése, támogatása, érdekképviseletük ellátása. A hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának, képzésének támogatása, segítése, tehetségük kibontakoztatása érdekében. ... >>

Faipari Fotball Club

()

3100 Salgótarján, Tanács ut 8.
képviselő: Simon Imre ... >>

Fáy András Körut Polgárőr Szervezet

(közbiztonság)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 78.
képviselő: Bakonyi László
A bűncselekmények megelőzése a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált büncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

FEHÉR PONT Ifjúsági Szabadidős és kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3109 Salgótarján, Vár út 5.
képviselő: Balázs István Attila, Hernádi Péter, Szőke Gábor
Ifjúsági, valamint szórakoztató kulturális, szabadidős és oktatási programok megszervezése, az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. Célja továbbá az ifjúság fejlődéséhez szükséges és a számukra legmegfelelőbb programok megszervezését és az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatos felvilágosító munkát tartani. ... >>

FÉNYSUGÁR KIWANIS KLUB Egyesület

(kulturális,szociális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 40.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
Az alapító tagok az egyesületet azon célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, egyesületi klubéletükkel elősegítsék az emberi kapcsolatok teljesebbé tételét, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot, a tisztelet és a kölcsönös tolerancia alapján, önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. Az egyesület célja továbbá a politikától mentes klubélet megvalósítása, egyéni kezdeményezés, önmegvalósítás, mindez együttesen adja meg a Kiwanis gondolat hat pontban meghatározott fő célját. ... >>

Fiatal Romák Oktatási és Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Bugát Pál út 4.
képviselő: id. Szabó János
Fiatal romák Oktatási és Kulturális Egyesület fő célja a cigányság integrálódásának a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, az informatika eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Fiatalok Egymásért Mozgalom

()

3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
képviselő: Zsetkó Tamás
Metálhigiénés felvilágosító tevékenység az ifjuság érdekeinek képviselete, kulturált szórakozást nyújtó programok szervezése, a szabadidő minél hasznosabb eltöltésére. ... >>

Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesülete

()

3104 Salgótarján, Rákóczi ut l3.
képviselő: Séra Tamás Attila ... >>

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Huszárné Antal Andrea
A fogyatékos gyermekek és velük foglalkozó nevelőik szabadidős tevékenységének koordinálása, szervezése és lebonyolítása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel a természeti környezet megszerettetése, annak ápolása és értékeinek megóvása. ... >>

Fogászati Ellátásért Alapitvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 75.
képviselő: Dr. Korchmáros Tamás ... >>

Forgács - Fény Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
képviselő: Harmosné Végh Mária
A salgótarjáni Forgács lakókörzetben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a területi helyzetből adódó szociális, kulturális hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása, különösen a lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége feltételeinek javításával, programjainak támogatásával. ... >>

Forrásvidék Alapitvány (közhasznu)

()

3100 Salgótarján, Forgács A. út 1.
képviselő: Somogyiné Quallich Lenke ... >>

FREETIME SPORT CLUB

(sport)

3104 Salgótarján, Zöldfa út 3. III./43.
képviselő: Klonka György
Ifjúsági és családi tömegsport rendezvények lebonyolítása, szabadidős és techniai szervezése. Egészséges életmódra való nevelés és ennek népszerűsítése. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 23/4.
képviselő: Dr. Hotváthné Győri Magdolna
Az egyesület célja, hogy edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a vívósport terültén. Az utánpótlás nevelése, valamint az amatőr és élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a vívás népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. ... >>

Gazdikereső Közhasznu Alapitvány

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Faiskola út 24.
képviselő: Hidvégi Ottóné
Gazdátlan kutyákideiglenes elhelyezéséről való gondoskodás. A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás és szükség esetén állatorvosi kezelésben való részesités.Egyéb kedvtelésből tartott állatok számára szükség esetén segitségnyujtás. Az állatvédelmi törvény betartásának figyelemmel kisérése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. ... >>

GOLDEN HEART Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kazinczy Ferenc út 34.
képviselő: Pálmai Nándorné
A mozgáskorlátozottak segítése munkahelyteremtéssel, lakókörnyezetük megfelelő kialakításával, beilleszkedésük támogatásával. Anyagi segítségnyújtás eszköz- és gépkocsi vásárláshoz. Hátrányos helyzetű beteg gyermekek támogatása gyógyszervásárláshoz, a szükséges műtétek elvégzéséhez, részükre kulturális, szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Gólyahír Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64.
képviselő: Dr. Kiss Csitári István
Salgótarján és környéke szülészeti, nőgyógyászati és újszülött ellátásának segítése, színvonalának további emelése. Ennek keretében az alapítvány támogatja a méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapító és gyógyító eszközök fejlesztését. A nők egészségi helyzetének, a kismamák és anyák egészségügyi felvilágosításának javítását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban résztvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszírozását. ... >>

Gólyahir Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich ut 3o.
képviselő: Dr.Kis Csitári István
salgótarján és környéke szülészeti,nőgyógyászati-és ujszülött ellátásának segitése, szinvonalának további emelése. Ennek keretében az Alapitvány támogatja s méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapitó és gyógyitó eszközök fejlesztését, a nők egészségi helyzetének, a kismamákés anyák egészségügyi felvilágositásának javitását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban részvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszirozását. ... >>

Gong Sport Club

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Oláh László
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen igények felkeltése, a tagok nevelése, a közösségi élet fejlesztése, valamint a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41