Észrevétele van?

Tállya(17),Golop(4),Abaújkér(5),Pere(3),Felsődobsza(3)

ZEMPLÉN Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3881 Abaújszántó , Arany J.u.147.

képviselő: Firmánszki Gábor

képviselő: Firmánszki Gábor
A Zemplén hegység és tárgytörténetileg hozzákapcsolódó területek, természeti értékei feltárása, megóvása és megismertetése, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezése. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében - a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök és nem pénzbeli támogatások, illetve egyéb vagyonrendelkezésből eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik az alapítvány védelemre tervezett és védett természeti értékeinek megóvásáról, fenntartásáról és a természetvédelmi célokat szolgáló hasznosításáról. - Kutatási pályázatokat ír ki és anyagilag támogat a Zemplén hegység térségében lévő természeti értékek, kultúrális javak és környzetvédelmi célkitűzések megfogalmazására, bemutatására és széleskörben történő megismertetésére. - Segíti és támogatja az alapítvány célkitűzéseit összegző tanulmányok publikálását, audióvizuális anyagok terjesztését. - Kezdeményezi és szervezi a Zemplén hegység térségében a természeti területek tájrehabilitációját szolgáló hagyományos vagy újdonságszerű környzetbarát gazdálkodási formák alkalmazását. - Közreműködik a Zempléni térség zoológiai és botanikai, valamint tájtörténeti értékeinek a feltárásában, védelmében és bemutatásában. - Elősegíti, támogatja és szervezi a Zemplén hegység térségét érintő ökoturizmus fejlődését, mint a lakosság természtvédelmi célokat szolgáló foglalkoztatásának fejlesztése, mint a területfejlesztési és területfelhasználási tervek kidolgozása és megvalósítása terén.