Észrevétele van?

Budapest XIX. ker(364),Budapest XVIII. ker(499),Budapest XVII. ker(412),Budapest XVI. ker(454),Budapest XIV. ker(1314),Budapest IX. ker(877),Budapest VIII. ker(1310)

X. Kerület - Kőbányai WolfPolgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb), Helyben: (közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest , Gitár utca 13.

képviselő: Balogh Sándor, Orosz Tibor, Polgár János, Varga Miklós

képviselő: Balogh Sándor, Orosz Tibor, Polgár János, Varga Miklós
Budapest, X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójában foglaltak megvalósításában való aktív közreműködés.
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek-és ifjúságvédelem (drog prevenció), tűzmegelőzési és Polgári védelmi- katasztrófavédelmi, élet és műszaki speciális mentési, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom )a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése.
A Wolf Csoport járőrszolgálatai során az adott terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerveket, hatóságokat, szükség szerint a helyszínt biztosítja.
A természeti és épített környezet védelme. A közterületek (parkok, játszóterek, lakótelepek, stb.) rendjének, tisztaságának és eszközeinek megóvása, kiemelt feladatként Kőbánya egész területén.
A Wolf Csoport és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabály változtatások,
működési környezet változtatásai,
módszertani ajánlások és útmutatók,
bűnmegelőzési feladatok változásai,
egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése,
külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása,
szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése,
a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.